Turkiye Klinikleri Child Psychiatry - Special Topics 2018 - Volume 4 Issue 2

Ergenlik Donemi ve Ruhsal Bozukluklar
Publication Date: 11.07.2018
.: PREFACE
TR
.: CHAPTERS
 Fundamental Development and Changes In Adolescence Period
1
Physical Growth and Development During Adolescence
Akşit S, Koç F. Ergenlik Döneminde Fiziksel Büyüme ve Gelişme. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.1-6.
TR
7
Cognitive, Emotional, Moral, and Social Development in Adolescence
Çobanoğlu C, Karabekiroğlu K. Ergenlik Döneminde Bilişsel, Duygusal, Ahlaksal ve Sosyal Gelişim. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.7-12.
TR
13
Adolescence and Sexuality: Romantic Relationship, Sexual Behavior and Adolescent Pregnancy
Gürbüz Özgür B, Aksu H. Ergenlik ve Cinsellik: Romantik İlişkiler, Cinsel Davranış ve Ergen Gebeliği. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.13-6.
TR
 Adolescence Period: Conceptual and Theoretical Explanations
17
Theories of Adolescence
Gümüş YY, Karabekiroğlu K. Ergenlik Kuramları. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.17-21.
TR
22
Psychological Structuring in Adolescence: Self, Identity and Personality
Korkmaz Çetin S, Tamar M. Ergenlikte Ruhsal Yapılanma: Kendilik, Kimlik ve Kişilik. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.22-6.
TR
27
Transition to Adulthood and Identity
Çok F, Morsünbül Ü, Atak H. Yetişkinliğe Geçiş ve Kimlik. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.27-33.
TR
34
Anything Goes: Postmodern Plural Identity Model
Bayhan V. Ne Olsa Gider: Postmodern Çoğul Kimlik Modeli. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.34-9.
TR
 Development and Psychopathology Models In Adolescence
40
Resilience in Adolescence: Risk and Protective Factors
Yılmaz Irmak T. Ergenlikte Dayanıklılık: Risk ve Koruyucu Faktörler. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.40-5.
TR
46
Death, Loss, Grief and Complicated Gried in Adolescence
Yektaş Ç. Ergenlikte Ölüm Kavramı, Kayıp, Yas ve Patolojik Yas. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.46-52.
TR
53
Adolescence, Traumatic Experiences and Posttraumatic Growth
Gül E. Ergenlik Dönemi, Travmatik Yaşantılar ve Travma Sonrası Gelişim. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.53-8.
TR
59
Attachment and Internalizing/Externalizing Problems in Adolescence
Sümer N, Sakman E. Ergenlikte Bağlanma ve İçselleştirme/Dışsallaştırma Sorunları. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.59-65.
TR
66
Background of Psychological Symptoms or Disorders: Self and Affect Regulation
Rugancı RN. Psikolojik Belirtilerin ya da Bozuklukların Ard Alanı: Kendiliğin ve Duygulanımın Düzenlenmesi. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.66-73.
TR
74
Transdiagnostic Approach to Adolescent Psychopathology
Batmaz S. Ergen Psikopatolojisine Transdiyagnostik Yaklaşım. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.74-83.
TR
84
Emotion Regulation and Mental Health in Adolescence: The Roles of Parenting and Temparement
Sarıtaş Atalar D, Altan Atalay A. Ergenlik Döneminde Duygu Düzenleme ve Ruh Sağlığı: Ana-Babanın ve Mizacın Rolü. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.84-90.
TR
91
Parental Psychopathology and Mental Health of the Adolescent
Kuman Tunçel Ö, Yüncü Z. Ebeveyn Psikopatolojisi ve Ergen Ruh Sağlığı. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.91-7.
TR
98
Preliminary Signs of Mental Disorders in Adolescence
Yılmaz H, Bora E. Ergenlikte Ruhsal Bozuklukların Öncül Belirtileri. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.98-107.
TR
108
Brain Development and Psychopathology During Adolescence
Bulut Demir MH, Gönül AS. Ergenlikte Beyin Gelişimi ve Psikopatoloji. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.108-19.
TR
120
Social Cognition in Adolescents and its Relation to Psychopathologies
Kalyoncu T, Köse S. Ergenlerde Sosyal Biliş ve Psikopatolojilerle İlişkisi. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.120-7.
TR
128
Development of Reward System in Adolescence
Başay Ö, Yüncü Z. Ergenlikte Ödül Sisteminin Gelişimi. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.128-33.
TR
134
Brain Development, Risk Taking and Addiction Susceptibility in Adolescence
Akyel B, Kayış H, Yüncü Z. Ergenlikte Beyin Gelişimi, Risk Alma ve Bağımlılığa Yatkınlık. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.134-9.
TR
 Adolescence and Clinical Study
140
Prevalence of Psychiatric Disorders and Taking Psychiatric Support in Adolescents
Serim Demirgören B, Aras Ş. Ergenlerde Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı ve Psikiyatrik Destek Alma. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.140-4.
TR
145
Clinical Interview Principles, Evaluation and Diagnosing in Adolescents
Gündüz Ünsal S, Gencer Ö. Ergenle Klinik Görüşme İlkeleri, Değerlendirme ve Tanılama. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.145-52.
TR
153
School Based Problems in Adolescence
Rodopman Arman A. Okul Yaşamında Ergen ve Sorunları. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.153-8.
TR
159
School Refusal Behaviour in Youth: The Tip of the Iceberg
Kardaş Ö, Kardaş B, Bildik T. Gençlerde Okul Reddi Davranışı: Buzdağının Görünen Ucu. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.159-67.
TR
168
Autism and Adolescence
Topçu E, Köse S, Erermiş S. Otizm ve Ergenlik. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.168-74.
TR
175
Fast and Furious: Adolescence and Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Kalyoncu T, Özbaran B. Hızlı ve Öfkeli: Ergenlik ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.175-9.
TR
180
Attenue Psychotic Symptoms in Adolescence
Kayahan B, Elbi H, Kırlı U. Ergenlik Döneminde Eşik Altı (Attenüe) Psikotik Belirtiler. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.180-6.
TR
187
Eating Disorders in Adolescents
Baytunca MB, Özbaran B. Ergenlerde Yeme Bozuklukları. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.187-91.
TR
192
Chronic Physical Illnesses in Adolescence Period
Kayan Ocakoğlu B, Erermiş S. Ergenlik Döneminde Bedensel Kronik Hastalıklar. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.192-200.
TR
201
Gender Dysphoria in Adolescents
Kaçamak D, Özbaran B. Ergenlerde Cinsiyet Disforisi. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.201-6.
TR
207
Borderline Personality Disorders in Adolescents
Tamar M, Korkmaz Çetin S. Ergenlerde Borderline Kişilik Bozukluğu. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.207-14.
TR
215
Prognosis of Common Psychiatric Disorders in Childhood and Adolescent and Its Relation with Adult Psychiatric Disorders
Pırıldar Ş. Çocuk ve Ergenlikte Sık Görülen Ruhsal Bozuklukların Prognozu ve Erişkin Ruhsal Bozuklukları ile İlişkisi. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.215-9.
TR
 Treatments
220
Short-term or Time-limited Psychodynamic Therapies in Adolescents
Şentürk Pilan B, Bildik T. Ergenlerde Kısa Süreli ya da Süresi Sınırlı Psikodinamik Terapiler. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.220-5.
TR
226
Çocuklar ve Adölesanlarda Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Psikolojik Tedavilerin Gözden Geçirilmesi
Salvador MC. Social Anxiety Disorder in Children and Adolescents: An Overview of Psychological Treatments. Bildik T, ed. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.226-33.
TR
234
Cognitive-Behavioral Treatment for Suicide in Adolescents
Çelenay Ş, Bildik T. Ergenlerde İntiharın Bilişsel-Davranışçı Tedavisi. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar.Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.234-7.
TR
238
Dialectical Behavior Therapy in Adolescence
Alyanak B. Ergenlerde Diyalektik Davranışçı Terapi. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.238-41.
TR
242
Difficult to Treat, Resistant Cases in Adolescence
Güvenir T. Ergenlikte Tedavisi Güç, Dirençli Olgular. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.242-6.
TR
247
Emergeny Psychiatric Care in Adolescent
Tekin U, Erermiş HS. Ergenlikte Acil Psikiyatrik İlgi Gerektiren Durumlar. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.247-54.
TR
255
Trauma and Crisis Intervention in Adolescents
Yüzügüldü O, Bildik T. Ergenlerde Travma ve Krize Müdahale. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.255-60.
TR
261
E-Therapy: The Use of Computer and Mobile Technologies in Youth Mental Health
Ocakoğlu FT, Bildik T, Kayan Ocakoğlu B. ETerapi: Gençlik Ruh Sağlığında Bilgisayar ve Mobil Teknolojilerin Kullanımı. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.261-70.
TR
 Other Situations That May be Center of Clinical Interest
271
Suicidal Behaviors in Youth
Eskin M. Gençler Arasında İntihar Davranışları. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.271-6.
TR
277
Nonsuicidal Self Injury in Adolescents
Kabukçu Başay B, Somer O. Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.277-86.
TR
287
Filling Adult Shoes: Adolescents and Divorce
Dalkılıç M, Bildik T. Yetişkin Ayakkabısı Giymek: Ergenler ve Boşanma. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.287-95.
TR
296
Adolescent and Being Adopted
Eyüboğlu D, Gencer Ö. Ergenlik ve Evlat Edinilme. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.296-300.
TR
301
Criminal Responsibility in Adolescence: Neurobiological Apprach
Aydın M, Karabekiroğlu K. Ergenlikte Ceza Sorumluluğu: Nörobiyolojik Yaklaşım. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.301-7.
TR
308
Medicolegal Problems and Approach in Adolescence
Aktaş EÖ. Ergenlik Döneminde Medikolegal Sorunlar ve Yaklaşım. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.308-14.
TR

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 140
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com