Turkiye Klinikleri Pediatric Sciences - Special Topics Editorial Board

EDITOR IN CHIEF 
Prof. Hikmet AKGÜL, MD, Istanbul, Turkiye

ISSUE EDITORS 
Pediatrik Hematoloji Özel Sayısı-2005
Prof. Davut ALBAYRAK, MD, Medical Park Samsun Hospital, Samsun, Turkiye

Pediatrik Hematoloji Özel Sayısı-2009
Prof. Saniye Sema ANAK, MD, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Probiyotikler Özel Sayısı-2012
Prof. Nur ARSLAN, MD, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

Pediatrik Rehabilitasyon Özel Sayısı-2007
Prof. Şule ARSLAN, MD, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Çocuklarda Hareket Bozuklukları Özel Sayısı-2017
Prof. Kürşad AYDIN, MD, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Çocuklarda Hareket Bozuklukları Özel Sayısı-2006
Prof. Sabiha AYSUN, MD, Retired Lecturer of Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Sosyal Pediatri Özel Sayısı-2006
Prof. Sevgi BAŞKAN, MD, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Cinsel Farklılaşma Sorunlarına Yaklaşım Özel Sayısı-2011
Prof. Merih BERBEROĞLU, MD, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Endokrinoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Abdullah BEREKET, MD, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Vezikoüreteral Reflüde Güncel Yaklaşımlar Özel Sayısı-2014
Prof. Ilmay BİLGE, MD, Koc University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Geç Preterm ve Erken Term Doğan Bebeklerin Yakın ve Uzun Dönemdeki Sorunları Özel Sayısı-2014
Prof. Hülya Selva BİLGEN, MD, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Çocuklarda Besin Alerjileri Özel Sayısı-2016
Prof. Ayşen BİNGÖL, MD, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkiye

Adölesan Dönemi ve Sorunları Özel Sayısı-2013
Prof. Atilla BÜYÜKGEBİZ, MD, Istanbul Bilim University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Pediatrik Üroloji Özel Sayısı-2005
Prof. S. N. Cenk BÜYÜKÜNAL, MD, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Primer İmmün Yetersizlik Hastalıkları Özel Sayısı-2005
Prof. Yıldız CAMCIOĞLU, MD, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Çocuk Nöroloji Acilleri Özel Sayısı-2018
Assoc. Prof. Mehmet CANPOLAT, MD, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye

Pediatrik Onkolojik Cerrahi Özel Sayısı-2005
Prof. Salih ÇETİNKURŞUN, MD, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkiye

Çocukluk Çağı Tiroid Hastalıkları Özel Sayısı-2016
Prof. Şükran DARCAN, MD, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

Pediatrik Nöroloji Özel Sayısı-2008
Prof. Gülhis DEDA, MD, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Çocuk Yoğun Bakım Özel Sayısı-2011
Prof. Demet DEMİRKOL, MD, Bezmialem Foundation University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Pediatrik Rehabilitasyon Özel Sayısı-2007
Prof. Fitnat DİNÇER, MD, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Aritmiler Özel Sayısı-2010
Prof. Aygün DİNDAR, MD, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Özel Sayısı-2007
Prof. Ülker DOĞRU, MD, Retired Lecturer of Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Çocukluk Çağı Obezitesi Özel Sayısı-2015
Prof. Bumin Nuri DÜNDAR, MD, Izmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

Çocuklarda ve Adölesanlarda Yüksek Kan Basınsı (Hipertansiyon) Özel Sayısı-2017
Prof. Ruhan DÜŞÜNSEL, MD, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye

Nörogenetik Özel Sayısı-2013
Prof. M. Derya ERÇAL, MD, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

Pediatrik Gastroenterohepatolojik Hastalıklar Özel Sayısı-2007
Prof. Nurten GİRGİN, MD, Retired Lecturer of Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Anesteziyoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Mustafa GÖNÜLLÜ, MD, Retired Lecturer of Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkiye

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Özel Sayısı-2011
Prof. Mustafa K. HACIMUSTAFAOĞLU, MD, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkiye

Pediatrik KBB Özel Sayısı-2007
Prof. Günter HAFIZ, MD, Amerikan Hospital, Istanbul, Turkiye

Beslenme ve Beslenme Bozuklukları Özel Sayısı-2005
Beslenme ve Metabolik Hastalıklar Özel Sayısı-2005
Prof. Alev HASANOĞLU, MD, Retired Lecturer of Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Çocuklarda Beslenme Modelleri ve Beslenme Bozuklukları Özel Sayısı-2014
Prof. Selda Fatma HIZEL BÜLBÜL, MD, Kirikkale University Faculty of Medicine, Kirikkale, Turkiye

Aşılar Özel Sayısı-2007
Prof. Kamile Aydan İKİNCİOĞULLARI, MD, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Patoloji Özel Sayısı-2009
Prof. Gülsev KALE, MD, Retired Lecturer of Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Bebeklikten Ergenliğe Beslenme Özel Sayısı-2017
Prof. Aydan KANSU TANCA, MD, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Allerji Özel Sayısı-2005
Prof. Mehmet KARAAYVAZ, MD, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkiye

Pediatride ÜSYE Özel Sayısı-2010
Prof. Bülent Taner KARADAĞ, MD, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Allerjide Sık Rastlanan Sorunlar Özel Sayısı-2014
Prof. Özkan KARAMAN, MD, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

Pediatrik Romatoloji Özel Sayısı-2008
Prof. Özgür KASAPÇOPUR, MD, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Pediatrik Gastroenteroloji Özel Sayısı-2012
Prof. Erhun KASIRGA, MD, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Turkiye

Yenidoğanda Solunum Desteği-1: Noninvazif Ventilasyon Özel Sayısı (2018)
Yenidoğanda Solunum Desteği-2: İnvazif Mekanik Ventilasyon Özel Sayısı (2018)
Prof. Münevver KAYNAK TÜRKMEN, MD, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydin, Turkiye

Pediatrik Kalp Cerrahisi Özel Sayısı-2006
Prof. Hasan Tahsin KEÇELİGİL, MD, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun, Turkiye

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Özel Sayısı-2007
Prof. Efser KERİMOĞLU, MD, Retired Lecturer of Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Romatoloji Özel Sayısı-2008
Prof. Sara Şebnem KILIÇ GÜLTEKİN, MD, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkiye

Çocuk Tüberkülozu Özel Sayısı-2016
Prof. Emine KOCABAŞ, MD, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkiye

Pediatrik Yoğun Bakım Özel Sayısı-2005
Prof. Esin KOÇ, MD, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Çocuk Nöroloji Acilleri Özel Sayısı-2018
Prof. Sefer KUMANDAŞ, MD, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye

Prematüre Sorunlarına Güncel Yaklaşım Özel Sayısı-2015
Türk Çocuklarında Antropometrik Çalışmalar Özel Sayısı-2012
Yenidoğanın Endokrin Problemleri-2008
Toksikoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Selim KURTOĞLU, MD, Retired Lecturer of Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye

Adolesan Özel Sayısı-2006
Prof. Tezer KUTLUK, MD, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Aritmiler Özel Sayısı-2010
Prof. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU, MD, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkiye

Türk Çocuklarında Antropometrik Çalışmalar Özel Sayısı-2012
Prof. Mustafa Mümtaz MAZICIOĞLU, MD, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Özel Sayısı-2010
Prof. Nahit Motavallı MUKADDES, MD, Independently , Istanbul, Turkiye

Pediatrik Sistemik Hastalıklarda Kalp Tutulumu Özel Sayısı-2015
Prof. Nazmi NARİN, MD, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye

Pediatrik Genetikte Dün, Bugün ve Yarın Özel Sayısı-2016
Prof. M. Gönül OĞUR, MD, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun, Turkiye

Pediatrik Oftalmoloji Özel Sayısı-2005
Prof. Meral OR, MD, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Çocuk Ortopedi ve Travmatoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Hakan ÖMEROĞLU, MD, TOBB ETU Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Yenidoğanın Solunum Problemleri Özel Sayısı-2013
Prof. Rahmi ÖRS, MD, Private Medova Hospital, Konya, Türkiye

Pediatrik Anesteziyoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Dilek ÖZCENGİZ, MD, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkiye

D Vitamini Özel Sayısı -2012
Pediatrik Kemik Hastalıkları Özel Sayısı-2008
Prof. Behzat ÖZKAN, MD, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Pediatrik Genetik Özel Sayısı-2005
Prof. Cihangir ÖZKINAY, MD, Retired Lecturer of Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

Pediatrik Astım Özel Sayısı-2009
Prof. Ayten PAMUKÇU, MD, Kadikoy Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkiye

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Vezikoüreteral Reflüde Güncel Yaklaşımlar Özel Sayısı-2014
Prof. Abdullah SAKARCAN, MD, Philadelphia, USA

İmmün Yetmezlik Hastalıkları Özel Sayısı-2007
Prof. S. Özden SANAL, MD, Retired Lecturer of Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Yoğun Bakım Özel Sayısı-2005
Prof. Arda SAYGILI, MD, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Faculty of Medicine,, Istanbul, Turkiye

Özel Durum ve Hastalıklarda Çocuk Beslenmesi Özel Sayısı-2017
Prof. Mukadder Ayşe SELİMOĞLU, MD, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkiye

Pediatrik Nefroloji Özel Sayısı-2008
Prof. Oğuz SÖYLEMEZOĞLU, MD, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Göğüs Hastalıkları Özel Sayısı-2006
Prof. Emine Zeliha SUSKAN, MD, Lecturer of Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Yenidoğan Döneminde Mekanik Ventilasyon Özel Sayısı-2006
Prof. Gülsevin TEKİNALP, MD, Retired Lecturer of Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Konjenital Kalp Hastalıkları ve Genetik Özel Sayısı-2013
Prof. Niyazi Kürşad TOKEL, MD, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Allerji Özel Sayısı-2007
Prof. Ayfer TUNCER, MD, Retired Lecturer of Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Çocuk Kardiyolojisinde Yeni Gelişmeler Özel Sayısı-2010
Prof. Hasan Ercan TUTAR, MD, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Genetik Özel Sayısı-2011
Prof. Beyhan TÜYSÜZ, MD, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Yaralanmaların Önlenmesi ve Güvenliğin Geliştirilmesi Özel Sayısı-2015
Prof. Serpil UĞUR BAYSAL, MD, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

Risk Altındaki Çocuklar Özel Sayısı-2008
Prof. Betül ULUKOL, MD, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Nöroşirürji Özel Sayısı-2007
Prof. Mustafa Ağahan ÜNLÜ, MD, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Pediatrik Gastroenteroloji Özel Sayısı-2005
Prof. Raşit Vural YAĞCI, MD, Lecturer of Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye

Pediatrik Onkoloji Özel Sayısı-2009
Prof. Gülsan YAVUZ, MD, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

Hemoglobinopatiler Özel Sayısı-2007
Prof. Mehmet Akif YEŞİLİPEK, MD, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Özel Sayısı-2007
Prof. Esat YILGÖR, MD, Retired Lecturer of Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkiye

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 140
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com