Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2012 - Cilt 32 Sayı 3

Yayınlanma Tarihi: 07.03.2012
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
601
Is Hyppotherapy Beneficial for Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy?
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):601-8
doi: 10.5336/medsci.2011-22465
TR
Tam Metin
609
Amniotic Membrane Transplantation in Corneal and Conjunctival Diseases
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):609-17
doi: 10.5336/medsci.2011-22878
TR
Tam Metin
618
Primer Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Beyin Sapı İşitsel-Uyarılmış Potansiyelleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):618-22
doi: 10.5336/medsci.2011-23845
EN
Tam Metin
623
Kalça Kırığı Olan Yaşlı Hastalarda Uygulanan Farklı Anestezi Tekniklerinin Cerrahi Sonrası Sonuçlarının Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):623-9
doi: 10.5336/medsci.2011-23901
EN
Tam Metin
630
Sigara Bırakmada Yoğun Klinik Girişime Psikodrama Eklenmesi ve Bırakma Sonuçları Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):630-7
doi: 10.5336/medsci.2011-23965
EN
Tam Metin
638
İntermitan Ekzotropya Cerrahisinin Uzun Vadeli Sonuçları
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):638-43
doi: 10.5336/medsci.2011-24369
EN
Tam Metin
644
Effects of Smoking on Nutrition and Food Consumption
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):644-51
doi: 10.5336/medsci.2011-24391
TR
Tam Metin
652
Analysis of Inflammatory Cells with Immunohistochemical Method in Bronchoalveolar Lavage Fluids of Sarcoidosis Patients
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):652-8
doi: 10.5336/medsci.2011-24410
TR
Tam Metin
659
Histologic Evaluation of the New Bone Obtained from Directed Bone Enhancement with Mesenchymal Stem Cell Transplatation in Rabbit Calvarium
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):659-69
doi: 10.5336/medsci.2011-24673
TR
Tam Metin
670
Spinopelvic Parameters in a Turkish Population: A Study on 120 Healthy Individuals that Could Facilitate Treatment Planning
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):670-6
doi: 10.5336/medsci.2011-24734
TR
Tam Metin
677
Doğumdan 6 Aylığa Kadar Olan Bebeklerde İşitsel Beyin Sapı Cevaplarının Matürasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):677-86
doi: 10.5336/medsci.2011-24809
EN
Tam Metin
687
Türkiye'de Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında Metallobeta-Laktamaz Enzimlerinin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):687-93
doi: 10.5336/medsci.2011-24972
EN
Tam Metin
694
Kayseri İlindeki Kadınların Serviks Kanseri Hakkındaki Bilgi ve Davranışları
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):694-701
doi: 10.5336/medsci.2011-25153
EN
Tam Metin
702
Group B Streptococcus Infection in Neonatal Intensive Care Unit
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):702-6
doi: 10.5336/medsci.2011-25171
TR
Tam Metin
707
Remifentanil ve Fentanil Temelli Sevofluran Anestezisinin Hemodinami Derlenme Profili ve Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):707-14
doi: 10.5336/medsci.2011-25271
EN
Tam Metin
715
A Study of Need Recognition with Workload Based Staffing Need Estimation Method: Efficcacy and Distribution of Pathologists in Turkey
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):715-25
doi: 10.5336/medsci.2011-25397
TR
Tam Metin
726
Obez Hastalarda Yapılan Laparoskopik Kolesistektomide Postoperatif CPAP ve Nazal Oksijen Uygulamasının Arteriyel Kan Gazı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize, Prospektif Klinik Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):726-32
doi: 10.5336/medsci.2011-25901
EN
Tam Metin
733
The Importance of Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinomas
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):733-8
doi: 10.5336/medsci.2011-26251
TR
Tam Metin
739
Epiretinal Membrane Surgery with 23-Gauge Transconjunctival Sutureless Vitrectomy Using Double Staining Technique
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):739-44
doi: 10.5336/medsci.2011-26272
TR
Tam Metin
745
Konjenital Anomalilerde Başvuru Gecikmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):745-9
doi: 10.5336/medsci.2011-26349
EN
Tam Metin
750
Kedi ve Ev Tozu Akarı Allerjenleri İçin Önemli Bir Kaynak: Anaokulları
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):750-8
doi: 10.5336/medsci.2011-26355
EN
Tam Metin
759
Epidemiology of Cases with Rabies-Suspected Animal Contact and the Evaluation of Post Exposure Prophylaxis
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):759-65
doi: 10.5336/medsci.2011-26796
TR
Tam Metin
766
The Effects of Two Different Doses of Dexmedetomidine in a Testicular Ischemia-Reperfusion Model in Rats
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):766-74
doi: 10.5336/medsci.2011-26915
TR
Tam Metin
775
Formation of a Treatment Algorhythm for Snake Bite Envenomation in Turkey
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):775-81
doi: 10.5336/medsci.2011-27047
TR
Tam Metin
782
Diyabetin ve Zorlu Yüzme Egzersizinin Sıçan Beyin Dokusunda Yol Açtığı Oksidan Hasar Üzerine Melatoninin Koruyucu Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):782-7
doi: 10.5336/medsci.2011-27367
EN
Tam Metin
.: DERLEME
788
Treatment of Drug-Resistant Tuberculosis: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):788-804
doi: 10.5336/medsci.2011-24602
TR
Tam Metin
.: BİLİMSEL MEKTUP
805
Establishing Genetic Identity in Individuals Who Underwent Bone Marrow Transplantation: Scientific Letter
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):805-8
doi: 10.5336/medsci.2010-21759
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
809
Primary Breast Tuberculosis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):809-12
doi: 10.5336/medsci.2010-16788
TR
Tam Metin
813
Non-Small Cell Lung Cancer Presenting with Unilateral Retinal Detachment: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):813-7
doi: 10.5336/medsci.2010-17031
TR
Tam Metin
818
Solitary Anterior Abdominal Wall Neurofibroma in an Infant: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):818-21
doi: 10.5336/medsci.2010-17057
TR
Tam Metin
822
Siğil Tanısı Konarak Tedavi Edilen Bir Tüberkülozis Verrükoza Kutis Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):822-6
doi: 10.5336/medsci.2010-17639
EN
Tam Metin
827
Treatment of External Auditory Canal Tick Bites: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):827-31
doi: 10.5336/medsci.2010-17840
TR
Tam Metin
832
Dipiron Büyük Katil ya da Her İlaç Kadar Masum: Dipironun Nadir ve Yaşamsal Risk Oluşturan Yan Etkilerinin Gözlendiği İki Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):832-6
doi: 10.5336/medsci.2010-18328
EN
Tam Metin
837
Clear Cell Sarcoma of Tendons and Aponeuroses: Presentation of 4 Cases
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):837-40
doi: 10.5336/medsci.2010-18248
TR
Tam Metin
841
Toksemik Şok: Kutanöz Şarbonun Nadir Bir Klinik Şekli ve Sonucu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):841-5
doi: 10.5336/medsci.2010-18361
EN
Tam Metin
846
Renal Hücreli Karsinoma Benzeyen Konjenital Bir Renal Arteriyovenöz Malformasyon
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):846-9
doi: 10.5336/medsci.2010-18412
EN
Tam Metin
850
Frontal Kaba Şişlikli Ödem: Hayati Tehlike Arz Eden Bulgularıyla Pott'un Şişkin Tümörü
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):850-3
doi: 10.5336/medsci.2010-18408
EN
Tam Metin
854
Baldır Ağrısının Seyrek Bir Nedeni: Ekstradijital Glomus Tümörü
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):854-8
doi: 10.5336/medsci.2010-19880
EN
Tam Metin
859
Sitagliptin ve Akut Pankreatit: Olgular ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):859-64
doi: 10.5336/medsci.2010-20920
EN
Tam Metin
865
Localized Laryngeal Amyloidosis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):865-8
doi: 10.5336/medsci.2010-20996
TR
Tam Metin
869
Kendi Kendine Subtotal Penis Amputasyonu ve Bilateral Orşidektomiyi Takiben Ası Yöntemiyle İntihar
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):869-73
doi: 10.5336/medsci.2010-21283
EN
Tam Metin
874
Partial Paralysis of Posterior Interosseous Nerve: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):874-7
doi: 10.5336/medsci.2010-21846
TR
Tam Metin
878
PET/BT İncelemede Karaciğerde Yanlış Pozitif 18F-Florodeoksiglukoz Tutulumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):878-81
doi: 10.5336/medsci.2010-21920
EN
Tam Metin
882
Sturge-Weber Syndrome with Different Intracranial Pathologies: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):882-6
doi: 10.5336/medsci.2010-21832
TR
Tam Metin
887
Psödoksantoma Elastikum ile Mallory-Weiss Sendromu Birlikteliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):887-90
doi: 10.5336/medsci.2010-22259
EN
Tam Metin
.: TIBBİ - CERRAHİ TEKNİK
891
Tansiyon Pnömosefalinin Floroskopi Eşliğinde Drenajı Uygun Bir Yaklaşım mı?
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):891-4
doi: 10.5336/medsci.2011-26576
EN
Tam Metin
.: ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
895
Mesanenin FDG PET/BT'de Maligniteyi Taklit Eden İnguinal Herniasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):895-7
doi: 10.5336/medsci.2011-24353
EN
Tam Metin
.: EDİTÖRE MEKTUP
898
İleri Yaştaki Hastalarda Tekrarlayan Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Verner Morrison Sendromu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):898-9
doi: 10.5336/medsci.2011-25583
EN
Tam Metin
.: TANINIZ NEDİR?
900
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(3):900-0
doi: 10.5336/medsci.2011-24835
TR
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve"SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014