Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2009 - Cilt 29 Sayı 6

.: EDİTÖRE MEKTUP
1353
"Cover Letter" FROM EDITOR
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1353-4
TR
Tam Metin
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1355
Klebsiella pneumoniae'da Incn Tipi Plazmidler ile Taşınan CTX-M-15
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1355-64
EN
Tam Metin
1365
Uzun Süreli Pregabalin Kullanımının Erişkin Erkek Sıçanların Üreme Hormonları ve Testis Morfolojileri Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1365-9
EN
Tam Metin
1370
Comparison of Different Staining Methods for Detecting Blastocystis hominis Cysts
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1370-5
TR
Tam Metin
1376
Ağırlıklı Olarak Anne Sütü ile Beslenen -2 Yaş Arasındaki Bir Grup Türk Çocuğu İçin Güncellenmiş Ağırlık ve Boy Yüzdelikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1376-85
EN
Tam Metin
1386
Türkiye'nin Şanlıurfa İlinde VDR Geni BsmIG> A Polimorfizmi ve Kolorektal Kanser Riski
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1386-91
EN
Tam Metin
1392
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Genomik Hasar
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1392-7
EN
Tam Metin
1398
Investigation of Escherichia coli O157: H7 in Fecal Samples of Patients with Diarrhea
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1398-405
TR
Tam Metin
1406
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Beş Yıllık Nozokomiyal Stenotrophomonas maltophilia Enfeksiyonu Sürveyansı
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1406-11
EN
Tam Metin
1412
Kayseri'de 11-17 Yaş Arası Çocuklar İçin Kan Basıncı Persantil Değerleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1412-20
EN
Tam Metin
1421
Sleep Electrophysiology Via the Scope of Bispectral Index
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1421-9
TR
Tam Metin
1430
Determination of the Risk Group in Patients with Venous Thrombosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1430-4
TR
Tam Metin
1435
Seröz Sıvılara Metastaz Yapan Seröz ve Müsinöz Over Kistadenokarsinom Tiplerinin İmmünositolojik Tanımlaması
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1435-40
EN
Tam Metin
1441
The Histologic Alterations in Rat Kidneys Induced By Experimental Diabetes
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1441-9
TR
Tam Metin
1450
Deneysel Stres Ülseri Oluşumunda Kalsiyum Dobesilatın Adrenomedüllin, Nitrik Oksit ve Süperoksit Dismutaz Düzeyleri Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1450-6
EN
Tam Metin
1457
Oral Glucose Tolerance Test and Fasting Blood Glucose in the Diagnosis of Diabetes Mellitus
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1457-62
TR
Tam Metin
1463
Otuz İki Dalak Lenfoma ve Lösemi Olgusunun Histopatolojik ve İmmünohistokimyasal Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1463-72
EN
Tam Metin
1473
İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü ile Enfekte Olgularda Nörolojik Tutulum Sıklığı ve Bu Olguların AIDS Demans Kompleksi Açısından Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1473-82
EN
Tam Metin
1483
Türkiye'nin Doğusunda Erişkinlerdeki Toplumdan Edinilmiş Akut Bakteriyel Menenjitlerde Parameningiyal Enfeksiyonların Etiyolojideki Rolü
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1483-90
EN
Tam Metin
1491
Kronik Hepatit B Olgularının Aile İçi Bireylerinde Aşılamaya Alınan Cevabın Yaşla İlgisinin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1491-5
EN
Tam Metin
1496
Complementary and Alternative Medicine Among Patients Attending to Dermatology Outpatient Clinic
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1496-502
TR
Tam Metin
1503
Alexytimia, Anger-Anger Management Style and Temperament-Character Profiles in Males with Alopecia Areata and Psoriasis
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1503-9
TR
Tam Metin
1510
Psödoeksfoliasyon Sendromunda Endotel Fonksiyonları ve Yeni Vasküler Risk Faktörleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1510-6
EN
Tam Metin
1517
The Effects of the Mosquito Repellent Liquids Containing Esbiothrin on the Nasal Mucosa of Rats in an Experimental Model
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1517-21
TR
Tam Metin
1522
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Hastalarının Tanımlayıcı Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1522-7
EN
Tam Metin
1528
Pasif Sigaraya Maruz Kalmış Çocukların Adenoid Dokularında Isı Şok Proteini 7 ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz Ekspresyonunun Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1528-34
EN
Tam Metin
1535
Kronik Nörolojik Hastalığı Olan Kişilere Bakım Verenlerde Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1535-42
EN
Tam Metin
1543
Effects of Job Satisfaction and Burnout on Quality of Life in Nurses Who Work in Emergency Services
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1543-55
TR
Tam Metin
1556
Üçüncü Basamak Bir Doğumevinde Takip Edilen Türk Ergen Gebelerin Yetersiz Kontraseptif Bilgilerini Etkileyen Faktörler
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1556-62
EN
Tam Metin
1563
Effects of Attachment Styles of Nurses on Coping Strategies
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1563-72
TR
Tam Metin
1573
Hemşirelerin Fiziksel Kısıtlama Hakkındaki Duyguları, Bilgilendirilmiş Onam Alma Oranları ve Tutumları
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1573-81
EN
Tam Metin
1582
Kronik Hepatit C Hastalarında Tiroid ve Çölyak Otoantikorları
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1582-6
EN
Tam Metin
1587
The Effects of Spouse Violence Upon Women's Mental Health
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1587-93
TR
Tam Metin
1594
The Importance of Indirect Fluoresan Antibody Test in the Diagnosis of Cystic Echinococcosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1594-7
TR
Tam Metin
1598
Knowledge on and Attitudes Toward HIV/AIDS Among Medical Students of the Trakya University Medical Faculty
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1598-604
TR
Tam Metin
1605
The Impact of Preoperative Education On Postoperative Anxiety and Pain Levels in Breast Cancer Patients
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1605-11
TR
Tam Metin
1612
Investigation of Intrafamilial Transmission in Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Positive Cases in Harran University Hospital
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1612-7
TR
Tam Metin
1618
TR
Tam Metin
1623
Immunological Parameters in Migraine Patients
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1623-9
TR
Tam Metin
1630
Knowledge and Attitudes of Dermatology Out-Patients About Nevi and Sun
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1630-7
TR
Tam Metin
1638
The Effects of Problem Solving Education on Depression Level and Problem Solving Skills on Dialysis Patients
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1638-49
TR
Tam Metin
1650
Comparison of the Selected Health Indicators of OECD Member Countries with Cluster and Discriminant Analysis
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1650-9
TR
Tam Metin
.: DERLEME
1660
Hücre Hasarı ve Ölümü: Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Sistemi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1660-76
EN
Tam Metin
1677
Apoptosis: Regulatory Molecules, Its Relationship with Diseases and Apoptosis Detection Methods: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1677-86
TR
Tam Metin
1687
The Efficacy of Glucosamine and Chondroitin Sulfate in Osteoarthritis Management: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1687-94
TR
Tam Metin
1695
Complementary and Alternative Medicine in Gynecologic Oncology: A Critical Review of the Literature
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1695-704
TR
Tam Metin
1705
Besin Proteininin Yol Açtığı Enterokolit Sendromu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1705-9
EN
Tam Metin
1710
Urotherapy and Biofeedback Treatment of Voiding Dysfunction in Children: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1710-5
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
1716
Psoriasis Related Membranous Glomerulonephritis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1716-9
TR
Tam Metin
1720
Semptomatik Splenik Hamartom: Parsiyel Splenektomi ile Tedavi Edilen Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1720-3
EN
Tam Metin
1724
Kartagener Sendromunda Kronik Solunum Yetmezliği ve Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonunun Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1724-8
EN
Tam Metin
1729
Yeni Bir Mevsimsel Ev İçi Allerjen: Halı Böceği Anthrenus Verbasci, Linnaeus 1767
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1729-31
EN
Tam Metin
1732
Pili Annulati: Light and Electron Microscopic Findings of a Case
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1732-5
TR
Tam Metin
1736
İntraosseöz Meningiyom
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1736-9
EN
Tam Metin
1740
Akut Batının Nadir Bir Nedeni: Apendiksin Obturator Hernisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1740-2
EN
Tam Metin
1743
EN
Tam Metin
1747
Nadir Bir Tümör: Özofagusun Primer Küçük Hücreli Karsinomu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1747-50
EN
Tam Metin
1751
Penile Mondor's Disease in A 32-Year-Old Man: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1751-3
TR
Tam Metin
1754
EN
Tam Metin
1759
Göğüs Ön Duvarında Cilt Altı Nodüller: Cilt Metastazı Kanserin Son Dönemine mi İşaret Eder?
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1759-62
EN
Tam Metin
1763
Urinary Schistosomiasis Among Turks Who Travel to Mali: Presentation of Three Cases
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1763-6
TR
Tam Metin
1767
Seksüel Disfonksiyonun Nadir Bir Nedeni: Bilateral Dev Hidrosel
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1767-9
EN
Tam Metin
1770
Vücut Alt Yarısında Yerleşmiş Dev Akrokordonlar: İki Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1770-2
EN
Tam Metin
1773
Ekstraplevral Pnömonektomi Sonrası Gelişen Şilotoraks Olgusunun Cerrahi Dışı Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1773-5
EN
Tam Metin
1776
Postmenopozal Kadında Mesane İçerisinde Taşlaşmış Bakırlı Rahim İçi Araç
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1776-9
EN
Tam Metin
1780
Erişkin Bir Olguda Konjenital Lober Amfizem
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1780-3
EN
Tam Metin
.: AYIRICI TANI
1784
EN
Tam Metin
1789
Ses Kısıklığının Nadir Bir Nedeni: Laringeal Lipom
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1789-91
EN
Tam Metin
.: ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
1792
I-131 Tüm Vücut Sintigrafisi Yorumlamada Bir Tuzak: Eksternal Genitalyada Müsinöz Kist
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1792-4
EN
Tam Metin
.: EDİTÖRE MEKTUP
1795
Deletion in 3P21.3 Region in A Multiple Myeloma Case with Poor Prognosis: Letter to the Editor
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1795-6
TR
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve"SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014