Türkiye Klinikleri® 1980 yılında sağlık bilimleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir yayıncılık şirketidir. Hizmet alanları şu şekildedir:

    Süreli Dergiler: Tıp alanında üretilen bilginin, kanıta dayalı olarak yayımlanması amacıyla genel branşlı ve hakemli tek bir periyodik dergi ile başlayan yayıncılık serüveni; bugün tıbbın hemen hemen her branşında ayrı yayın serileri yanında, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, spor bilimleri, sağlık bilimleri ve sağlık ile ilgili yakın alanlardan çok geniş yelpazede ve farklı disiplinlerde yayınlarla devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana, ilk dergisi aralıksız olarak yayın hayatına devam ederken, hakemli- periyodik dergi sayısını sürekli arttırmıştır.

    Özel Konu Serileri-Kitaplar: Çeşitli branşlarda Türkçe kitaplar yanında, ülkemizde bir ilk olarak farklı disiplinlerden branşlara özel, özel konulu- düzenli, dergi-kitap serileri yayımlamaya başlamıştır. Bugün 90’ın üzerinde farklı branşta, özel konulu Türkçe-İngilizce kitap serisi yayımlamaktadır.

    Ulusal Yarışmalar: Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimine verdiği önem doğrultusunda, ders notları, soru bankaları kitapları hazırlayarak yayımlamış; bunun yanında ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık amacıyla, uzun yıllar boyunca, ulusal düzeyde katılımlı branş yarışmaları düzenlemiştir. Çağımızın getirdiği yenilikler sonucu, eğitim araçları dijital ortama taşındığından bu yarışmalar artık yapılmamaktadır.

    Sağlık Gazetesi: Sektörün bilimsel olduğu kadar sosyal yönüne de eğilmiş, sağlık çalışanları arası iletişim ihtiyacından yola çıkarak, 1999 yılında Medimagazin isimli, sağlık sektörüne yönelik gazeteyi basılı ve online olarak yayımlamaya başlamıştır. Gazete kısa sürede Türkiye’de alanında en çok okunan ve takip edilen haber kaynağı olmuş, bugün sadece online olarak aynı ilgiyle yayın hayatına devam etmektedir.

    Yayıncılık Süreçleri Takip Otomasyon Sistemi: Teknolojik gelişmeleri yayıncılık alanına hızlı entegre eden kuruluşlardan biri olarak, tüm yayıncılık aşamaları için yazılımını kendisinin yaptığı ve geliştirdiği bir otomasyon sistemini 2005 yılında kurmuş ve yayın süreçlerini bu sistem üzerinden yürütmeye başlamıştır.

    Dernek-Kurum Dergileri Yayıncılık Hizmeti: Ülkemizdeki birçok meslek derneği ve kurum yayınları da yayıncılık işlemleri için bu otomasyon sistemini kullanmaya başlamıştır. Bugün birçok dergiye, web tasarımından makale takip işlemlerine, dil redaksiyonundan indeks takibine profesyonel yayıncılık hizmeti verilmektedir.

    Çeviri-Orijinal Dilde Yabancı Yayınlar: Yurt dışındaki köklü yayıncı kuruluşlarla iş birliği yaparak, tıp alanında birçok önemli kaynağı (Dergi, kitap, veri tabanı, platform vb.) orijinal dillerinde veya Türkçe çevirilerini yaparak ülkemiz bilim literatüründe erişilebilir hale getirmiştir.

    Türkiye Atıf Dizini: 2010 yılına gelindiğinde ülkemizde sağlık bilimleri alanında düzenli olarak yayımlanan bilimsel dergilerin birbirleri ile etkileşimlerini, dolayısıyla atıf sayılarını arttırmak ve araştırmacıların bilgiye tek merkezden, kolay erişebilmelerini sağlamak amacıyla, bu dergilerin dizinlendiği Türkiye Atıf Dizini’ni kurmuş ve hizmete sunmuştur. Ülkemizdeki birçok üniversite kütüphanesi üzerinden erişim sağlanabilen dizin, bugün 500’ün üzerinde periyodik yayını kullanıcılarına sunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

    Makale Yayın Destek Hizmetleri: Araştırmacıların ulusal/uluslararası dergilerde yayınlatmak üzere hazırladıkları makalelerin yazım dili, bilimsel dil vb. yönlerden düzenlenerek kalitesini ve dolayısıyla yayın şansını artırmak amacıyla 2010 yılında hizmete sunulmuştur. Yazarlara makaleleri için; çeviri, dil redaksiyonu, bilimsel redaksiyon, dergi yazım kurallarına göre formatlama, istatistik oluşturma ve istatistik kontrol alanlarında destek vermeye devam etmektedir.

    Türkiye Bilim Terimleri: Ülkemiz bilimsel yayıncılığını evrensel standartlara taşıma gayesiyle, bilimsel makalelerde kullanılacak anahtar kelimelere Türkçe-ulusal bir standart oluşturmak için, Medical Subject Headings (MeSH) temel alınarak, terimlerin Türkçe karşılıkları oluşturulmuş ve Türkiye Bilim Terimleri yine 2010 yılında ücretsiz olarak tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bugün ülkemizde yayımlanan birçok dergi ve makale hazırlayan birçok araştırmacı, makalelerinin anahtar kelimelerini bu dizin üzerinden seçmektedir.

    Türkiye Klinikleri TV: Her alanın hızla dijital dünyaya evrilmesi sonucu, bu alana yönelerek yeni bir açılımla 14 Mart 2018 tarihinde internet üzerinden yayın yapan, ülkemizin ilk hekimlere yönelik internet televizyonu Türkiye Klinikleri TV’yi yayın hayatına başlatmıştır.

    Kongre-Sempozyum Bildiri Kitapları: 2019 yılından itibaren, ulusal- uluslararası kongre ve sempozyum sunumları tam metin veya özet kitapçığı şeklinde yayına hazırlanarak, bildiri e-kitapları hizmeti verilmeye başlanmıştır.

    Akademik Akıl: 2020 yılında, her disiplinden ülkemiz akademisyenlerinin kendilerini ifade edebilecekleri, sosyal ve mesleki birikimlerini kamuoyu ile paylaşabilecekleri “Akademik Akıl, interdisipliner köşe yazıları platformunu” hizmete açmıştır. Herkesin erişimine açık olan köşe yazıları, sosyal bilimler, biyolojik bilimler, fen bilimleri alanlarından sayıları her gün artan, bugün itibari ile 300’e yakın yazarın serbest olarak yazdıkları köşe yazılarından oluşmaktadır.

    TUSmedline: 2021 yılına gelindiğinde, çağımızın gereği olarak tıp eğitimi alanındaki hizmetlerini dijital ortama taşıyarak; tıp lisans eğitimi, tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ve yan dal uzmanlık sınavı (YDUS)’na hazırlık içerikli, dijital tıp eğitimi platformu TUSmedline’ı hizmete açmıştır.

    MD CLUB (Medical Doctor Club): 2022 yılında sadece tıp doktorlarına özel, mobil sosyal medya paylaşım platformu MD CLUB’u hizmete sunmuştur (App Store veya Play Store)

    MS CLUB (Medical Student Club): 2023 yılında ise sadece tıp ve diş hekimliği öğrencilerine özel mobil sosyal medya paylaşım platformu MS CLUB’u hizmete sunmuştur (App Store veya Play Store)

Bugün Türkiye Klinikleri, Türkçe-İngilizce dilindeki yayınları ulusal dizinler yanında, uluslararası birçok dizinde ve dünyanın önde gelen üniversitelerinin kütüphane kataloglarında yer alan uluslararası bir yayınevidir.

Bununla birlikte Türkiye Klinikleri; sağlık bilimleri temelinde bilimsel, sosyal, eğitim ve kültürel alanlardaki hizmetlerini ülkemiz için en iyisini üretme gayretiyle ilk günkü amatör ruh ve 40 yılı aşkın tecrübesi yanında çağın getirdiği yenilikler ışığında profesyonel olarak sürdüren bir kuruluş olarak, bir yayınevinden çok daha fazlasıdır.

Yeniliklerde buluşmak üzere…

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com