Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: REVIEW
Adli Tıpta Koku Duyusu ve Değerlendirilmesi: Geleneksel Derleme
The Sense of Smell in Forensic Medicine and its Evaluation: Traditional Review
Cemil ÇELİKa , Hülya GÜLERb , Uğur ATAc , Murat PEHLİVANd
aKahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye
bEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, İzmir, Türkiye
cAdli Tıp Şube Müdürlüğü, Hakkâri, Türkiye
dEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD, İzmir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(3):200-10
doi: 10.5336/forensic.2023-97336
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Bu çalışmada, adli tıpta koku duyusu bozukluğunun değerlendirilmesine yardımcı olunması, adli raporlama sürecindeki sorunların ortaya konulması, bu sorunlara çözüm önerileri sunulması amaçlandı. Koku duyusunun önemi, koku duyusu sistemi, koku duyusu bozuklukları ve medikolegal değerlendirme, koku duyusu bozukluğunda uygulanacak testler, koku duyusu bozukluğunda iyileşme, temaruz, ülkemizdeki yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirme başlıkları güncel literatür eşliğinde tartışıldı. Adli bir olay sonrasında koku bozukluğu olan kişilerin tıbbi öz geçmişinin incelenmesiyle beraber, detaylı anamnez ve muayenesi sonrasında, görüntüleme tetkikleriyle son durumunun ortaya konması ve koku duyusu bozukluğu testlerinin yapılması gerekmektedir. Adli olgularda anosmi ve hiposmi tanısı için psikofiziksel ve elektrofizyolojik testlerin birlikte uygulanması tanı koymada daha güvenilir sonuçlar verebilir. Parosmi, fantosmi, hiposmi gibi koku duyusu bozukluğu olgularına uygulanabilecek yaşam kalitesi anketleri, adli raporlarda arada kalınan durumlarda yol gösterici olabilir. Adli raporlarda, olay ile nedensellik bağı ve ortaya çıkan arızanın kalıcı olup olmadığı, tedavi ile daha iyi bir hâle gelip gelemeyeceği, koku duyusu bozukluğunun derecesi ve kişide koku bozukluğuna sekonder meydana gelen değişiklikler dikkat edilmesi gereken hususlardır. Adli bir olay sonrası sekonder kazanç kaygılarından dolayı artan temaruz riski de dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenecek adli rapor; denetime elverişli, somut, objektif ve güncel olma özelliği ile uygun bir bilirkişi raporu olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Olfaktör bozukluk; temaruz; koku testi; psikofiziksel test; elektrofizyolojik test
ABSTRACT
It was aimed to help the evaluation of sense of smell disorders in forensic medicine, to reveal the problems in the forensic reporting process and to offer suggestions to these problems. The importance of sense of smell, sense of smell system, sense of smell disorders and medico-legal evaluation, smell tests, recovery in sense of smell disorders, malingering, evaluation within framework of the legal legislation in Türkiye were discussed with the current literature. After a forensic incident, medical history of person with smell disorder should be examined, and after a detailed anamnesis and examination, final condition should be revealed with imaging tests and smell tests should be performed. The combined application of psychophysical and electrophysiological tests for the diagnosis of anosmia and hyposmia in forensic cases may yield more reliable results. Quality of life questionnaires that can be applied to odour disorder cases may be guiding in cases where there is a gap in forensic reports. In forensic reports, causal link with event and whether it is permanent, whether it can be improved with treatment, degree of the disorder, changes that occur secondary to odour disorder in person are issues that should be considered. The increased risk of malingering due to secondary gain concerns after a forensic event is also a situation that needs to be considered. The forensic report to be prepared by taking all these issues into consideration will be an appropriate expert report with characteristics of being suitable for inspection, concrete, objective and up-todate.

Keywords: Olfactory dysfunction; malingering; olfactory test; psychophysical test; electrophysiological test
REFERENCES:
 1. Çevik C, Çelikel A, Arlı C, Zeren C. Adli açıdan zor olgular; posttravmatik anosmi [A difficult aspect of forensic cases: posttraumatic anosmia: review]. Turkiye Klinikleri J Foren Med. 2014;11(1):39-44. [Link] 
 2. Kumral B, Ünal A, Oğuz K, Gündoğmuş ÜN. Travmaya bağlı kalıcı nörolojik hasar: adli tıpta önemli bir son karar [Permanent neurological damage due to trauma: an important conclusion in forensic medicine]. J Neurol Sci. 2013;30(4):682-92. [Link] 
 3. Melinte GV, Sarafoleanu C. Difficulties of olfactometric evaluation in patients accusing smell disorders after head trauma. Rom J Rhinol. 2018;8(29):39-45. [Crossref] 
 4. Karakaş GG, Emiral E, Hancı İH. İnsanda koku ve adli koku. Ünver Y, Hanci İH, editörler. Adli Koku. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2017. p.23-32.
 5. Naidich TP, Som PM. The olfactory system: part III: central processing of olfaction and central olfactory dysfunction. Neurographics. 2018;8(4):298-316. [Crossref] 
 6. Baron RA. Perfume as a tactic of impression management in social and organizational settings. In: Van Toller S, Dodd GH, eds. Perfumery. 1st ed. Dordrecht: Springer; 1988. p.91-104. [Crossref] 
 7. Bhutta MF. Sex and the nose: human pheromonal responses. J R Soc Med. 2007;100(6):268-74. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Mennella JA, Jagnow CP, Beauchamp GK. Prenatal and postnatal flavor learning by human infants. Pediatrics. 2001;107(6):E88. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Mutlu E, Aşıcıoğlu F. Adli bilimler açısından kokunun önemi [Importance of odor from forensic perspective]. Adli Tıp Bülteni. 2019;24(3):262-73. [Crossref] 
 10. Som P, Naidich T. Embryogenesis of the olfactory system: part I: embryogenesis of the olfactory nasal mucosa and the olfactory bulb. Neurographics. 2018;8(1):56-66. [Crossref] 
 11. Zhao K, Scherer PW, Hajiloo SA, Dalton P. Effect of anatomy on human nasal air flow and odorant transport patterns: implications for olfaction. Chem Senses. 2004;29(5):365-79. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Som P, Naidich TP. The olfactory system: part II: how olfaction is processed in the olfactory epithelium and olfactory bulb. Neurographics. 2018;8(2):136-53. [Crossref] 
 13. Malnic B, Godfrey PA, Buck LB. The human olfactory receptor gene family. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(8):2584-9. Erratum in: Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(18):7205. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Nagayama S, Homma R, Imamura F. Neuronal organization of olfactory bulb circuits. Front Neural Circuits. 2014;8:98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Kobayakawa K, Kobayakawa R, Matsumoto H, Oka Y, Imai T, Ikawa M, et al. Innate versus learned odour processing in the mouse olfactory bulb. Nature. 2007;450(7169):503-8. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Gottfried JA. Central mechanisms of odour object perception. Nat Rev Neurosci. 2010;11(9):628-41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Wilson DA, Xu W, Sadrian B, Courtiol E, Cohen Y, Barnes DC. Cortical odor processing in health and disease. Prog Brain Res. 2014;208:275-305. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Heilmann S, Strehle G, Rosenheim K, Damm M, Hummel T. Clinical assessment of retronasal olfactory function. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2002;128(4):414-8. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Evren C, Yiğit V, Çınar F. Koku fonksiyonunun subjektif değerlendirilmesi [Subjective assessment of olfactory function]. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25(1):59-64. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Choi R, Goldstein BJ. Olfactory epithelium: cells, clinical disorders, and insights from an adult stem cell niche. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2018;3(1):35-42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Hummel T, Croy I, Georgiopoulos C, Haehner A. Olfactory disorders and consequences. In: Guichard E, Salles C, eds. Flavor. 2nd ed. UK: Woodhead Publishing; 2023. p.437-57. [Crossref] 
 22. Landis BN, Frasnelli J, Croy I, Hummel T. Evaluating the clinical usefulness of structured questions in parosmia assessment. Laryngoscope. 2010;120(8):1707-13. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Temmel AF, Quint C, Schickinger-Fischer B, Klimek L, Stoller E, Hummel T. Characteristics of olfactory disorders in relation to major causes of olfactory loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2002;128(6):635-41. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Brand G. Olfactory/trigeminal interactions in nasal chemoreception. Neurosci Biobehav Rev. 2006;30(7):908-17. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Frasnelli J, Schuster B, Hummel T. Olfactory dysfunction affects thresholds to trigeminal chemosensory sensations. Neurosci Lett. 2010;468(3):259-63. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Cho SH. Clinical diagnosis and treatment of olfactory dysfunction. Hanyang Medical Reviews. 2014;34(3):107-15. [Crossref] 
 27. Reichert JL, Schöpf V. Olfactory loss and regain: lessons for neuroplasticity. Neuroscientist. 2018;24(1):22-35. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Howell J, Costanzo RM, Reiter ER. Head trauma and olfactory function. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2018;4(1):39-45. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Miwa T, Furukawa M, Tsukatani T, Costanzo RM, DiNardo LJ, Reiter ER. Impact of olfactory impairment on quality of life and disability. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001;127(5):497-503. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Schofield PW, Moore TM, Gardner A. Traumatic brain injury and olfaction: a systematic review. Front Neurol. 2014;5:5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Frasnelli J, Laguë-Beauvais M, LeBlanc J, Alturki AY, Champoux MC, Couturier C, et al. Olfactory function in acute traumatic brain injury. Clin Neurol Neurosurg. 2016;140:68-72. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Gudziol V, Hoenck I, Landis B, Podlesek D, Bayn M, Hummel T. The impact and prospect of traumatic brain injury on olfactory function: a cross-sectional and prospective study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014;271(6):1533-40. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Green P, Rohling ML, Iverson GL, Gervais RO. Relationships between olfactory discrimination and head injury severity. Brain Inj. 2003;17(6):479-96. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Yiğit VB, Çınar F, Evren C, Ugur MB, Ozdemir Y. Türk toplumu için koku tanımlama testi [Odor identification test for Turkish society]. KBB Uygulamaları. 2015;3(3):91-6. [Crossref] 
 35. Doty RL. Olfactory dysfunction and its measurement in the clinic and workplace. Int Arch Occup Environ Health. 2006;79(4):268-82. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Frank RA, Dulay MF, Gesteland RC. Assessment of the Sniff Magnitude Test as a clinical test of olfactory function. Physiol Behav. 2003;78(2):195-204. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Bailie JM, Rybalsky KA, Griffith NM, Horning SM, Gesteland RC, Frank RA. The susceptibility of olfactory measures to malingering. Chem. Percept. 2008;1(3):168-73. [Crossref] 
 38. Bonanni E, Borghetti D, Fabbrini M, Maestri M, Cignoni F, Sartucci F, et al. Quantitative EEG analysis in post-traumatic anosmia. Brain Res Bull. 2006;71(1-3):69-75. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Lötsch J, Hummel T. The clinical significance of electrophysiological measures of olfactory function. Behav Brain Res. 2006;170(1):78-83. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Güdücü C, Olcay BO, Schäfer L, Aziz M, Schriever VA, Özgören M, et al. Separating normosmic and anosmic patients based on entropy evaluation of olfactory event-related potentials. Brain Res. 2019;1708:78-83. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Hummel T, Rissom K, Reden J, Hähner A, Weidenbecher M, Hüttenbrink KB. Effects of olfactory training in patients with olfactory loss. Laryngoscope. 2009;119(3):496-9. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Merabet LB, Pascual-Leone A. Neural reorganization following sensory loss: the opportunity of change. Nat Rev Neurosci. 2010;11(1):44-52. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Joung YI, Yi HJ, Lee SK, Im TH, Cho SH, Ko Y. Posttraumatic anosmia and ageusia: incidence and recovery with relevance to the hemorrhage and fracture on the frontal base. J Korean Neurosurg Soc. 2007;42(1):1-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. Nordin S, Brämerson A. Complaints of olfactory disorders: epidemiology, assessment and clinical implications. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2008;8(1):10-5. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Doty RL, Crastnopol B. Correlates of chemosensory malingering. Laryngoscope. 2010;120(4):707-11. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Reden J, Draf C, Frank RA, Hummel T. Comparison of clinical tests of olfactory function. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(4):927-31. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Kobal G, Klimek L, Wolfensberger M, Gudziol H, Temmel A, Owen CM, et al. Multicenter investigation of 1,036 subjects using a standardized method for the assessment of olfactory function combining tests of odor identification, odor discrimination, and olfactory thresholds. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2000;257(4):205-11. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Kadı G, Balcı Y, Köseoğlu S. Evaluation for disability in a case of posttraumatic anosmia. Turkish Journal of Forensic Medicine. 2017;31(2):88-91. [Crossref] 
 49. Ruhin-Poncet B, Guerre A, Goudot P, Escande C. Dysosmies et dysgueusies post-traumatiques: aspects médicolégaux [Post-traumatic taste and smell disorders: forensic aspects]. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2010;111(5-6):296-8. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com