Journal of Literature Pharmacy Sciences

Çocuklarda Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
Off-Label Drug Use in Pediatrics
N. İpek KIRMIZIa, Volkan AYDINb, Narin AKICIc, Ahmet AKICIb
aİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ABD, İstanbul, TÜRKİYE
bMarmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji ABD, İstanbul, TÜRKİYE
cHaydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2020;9(2):149-57
doi: 10.5336/pharmsci.2019-73101
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Çocukluk çağı, dinamik ve evre evre fizyolojik değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Pediatrik popülasyonda görülen farmakokinetik ve farmakodinamik farklılıklar, ilaç kullanımı esnasında etkililik ve güvenlilik başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Buna göre çocuklarda kullanılacak ilaçların, yaş grubuna özgü klinik araştırmalarla incelenip, onaylarının ayrıca alınması gerekmektedir. Oysa çocuklara özgü klinik araştırma ve bu yaş grubunda onaylı endikasyona sahip ilaç sayısı, çeşitli idari ve prosedürel nedenlerle kısıtlıdır. Hekimlerin, çocuk hastaların ilaç ile tedavisini düzenlerken çocukta kullanım endikasyonu onayı olmayan müstahzarları, sıklıkla ekstrapolasyon yoluyla kullandığı bilinmektedir. İlaçların, ruhsat aldıkları alan dışındaki farklı endikasyon, doz, uygulama şekli, yaş grubu, özel popülasyon vb. kullanımları 'endikasyon dışı ilaç kullanımı (EDİK)' olarak adlandırılır. EDİK oranı çocuklarda yüksek seyretmekte, özellikle küçük yaş gruplarında hemen hemen tüm ilaçların endikasyon dışı kullanılmak zorunda kalınabildiği durumlar görülmektedir. Özellikle son 20 yılda tüm dünyada, çocuklarda klinik araştırmaların artırılması için yapılan düzenlemeler ise çocuklarda ilaç kullanımı ile ilgili kanıta dayalı bilgi hacmini, dolayısıyla çocuklarda endikasyon onayı olan ilaç sayısını artırmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin, pediatrik popülasyonda EDİK pratiğini mümkün olduğunca sınırlamaya yardımcı olacağı aşikârdır. Ancak EDİK'in rutin olmaktan öte istisnai durumlarda uygulanması hedefine ulaşmak için uzun zaman gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, çocuklarda farmakoterapi sürecinin daha başarılı yönetilmesi için ilave yönlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, çocuklarda EDİK'in nedenleri, dünyada ve Türkiye'deki güncel durumu ve azaltılması/rasyonel yönetilmesi için atılabilecek adımlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endikasyon dışı; ilaç kullanımı; pediatri; klinik araştırmalar; rasyonel farmakoterapi
ABSTRACT
Childhood is a period with dynamic physiological changes stage by stage. Pharmacokinetic and pharmacodynamic variations in pediatric population can cause various problems, especially efficacy and safety issues during drug use. Hence, drugs to be used in children should also be investigated and approved through clinical trials specific to the age group. However, the number of clinical trials and drugs with approved indications in children are limited for a variety of administrative and procedural reasons. Thus physicians tend to extrapolate drug information when treating their pediatric patients with unapproved indication in pediatric population. The use of drugs outside their approved purpose, including different indications, doses, administration forms, age groups, or special populations etc. İs called "off-label drug use" (OLDU). Its prevalence is high in children, especially in very young age groups where almost all drugs may have to be used off-label. In the last 20 years, the regulations to facilitate clinical research in children throughout the world have helped to increase the volume of evidence-based information about drug use, thus the number of drugs approved, in children. Obviously, these advances will decrease OLDU practice in children. Considering the long time required to achieve the goal of applying OLDU only in exceptional cases, additional guidance is needed to make the pharmacotherapy more appropriate in children. In this review, causes of pediatric OLDU practice and the current situation in Turkey and globally are evaluated with further discussion of the steps that can be taken for reduction/rational management of OLDU.

Keywords: Off-label; drug use; pediatrics; clinical trials; rational pharmacotherapy
REFERENCES:
 1. Morgan S, Grootendorst P, Lexchin J, Cunningham C, Greyson D. The cost of drug development: a systematic review. Health Policy. 2011;100(1):4-17. [Crossref]  [PubMed] 
 2. DiMasi JA, Grabowski HG, Hansen RW. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs. J Health Econ. 2016;47:20-33. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Kent DM, Hayward RA. Limitations of applying summary results of clinical trials to individual patients: the need for risk stratification. JAMA. 2007;298(10):1209-12. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Budetti PP. Ensuring safe and effective medications for children. JAMA. 2003;290(7):950-1. [Crossref]  [PubMed] 
 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu. Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu, 09 Şubat 2019, Ankara www. titck.gov.tr/storage/Archive/2019/legislation/601621f0-2e3e-40d4-97cd-65bef02b1a61.pdf Erişim Tarihi:[01.09.2020]
 6. World Health Organization. Promoting Safety of Medicines for Children, 2007. www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/Promotion_safe_med_childrens.pdf Erişim Tarihi:[01.09.2020]
 7. Aronson JK, Ferner RE. Unlicensed and off-label uses of medicines: definitions and clarification of terminology. Br J Clin Pharmacol. 2017;83(12):2615-25. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Waller DG. Off-label and unlicensed prescribing for children: Have we made any progress? Br J Clin Pharmacol. 2007;64(1):1-2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Neubert A, Wong ICK, Bonifazi A, Catapano M, Felisi M, Baiardi P, et al. Defining off-label and unlicensed use of medicines for children: Results of a Delphi survey. Pharmacol Res. 2008;58(5-6):316-22. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Sutherland A, Waldek S. It is time to review how unlicensed medicines are used. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(9):1029-35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Cuzzolin L, Agostino R. Off-label and unlicensed drug treatments in Neonatal Intensive Care Units: an Italian multicentre study. Eur J Clin Pharmacol. 2016;72(1):117-23. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Frattarelli DA, Galinkin JL, Green TP, Johnson TD, Neville KA, Paul IM, et al; American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Off-label use of drugs in children. Pediatrics. 2014;133(3):563-7. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Clavenna A, Bonati M. Adverse drug reactions in childhood: a review of prospective studies and safety alerts. Arch Dis Child. 2009;94(9):724-8. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Bouvy JC, De Bruin ML, Koopmanschap MA. Epidemiology of adverse drug reactions in Europe: a review of recent observational studies. Drug Saf. 2015;38(5):437-53. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. European Commission. State of Paediatric Medicines in the EU: 10 years of the EU Paediatric Regulation, COM(2017) 626. www.ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/paediatrics/docs/2017_childrensmedicines_report_en.pdf Erişim Tarihi:[01.09.2020]
 16. Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, Blowey DL, Leeder JS, Kauffman RE. Developmental pharmacology--drug disposition, action, and therapy in infants and children. N Engl J Med. 2003;349(12):1157-67. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Akici N, Başaran NF. [Rational use of medicine in children]. Turkiye Klin J Pharmacol-Special Top. 2015;3(1):50-6.
 18. Pure Food and Drug Act of Jun. 30, 1906, 34 Stat. 768, ch. 3915, Public Law 59-384. www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title21/html/USCODE-2011-title21.htm Erişim Tarihi:[01.09.2020]
 19. IOM (Institute of Medicine). Safe and Effective Medicines for Children: Pediatric Studies Conducted Under the Best Pharmaceuticals for Children Act and the Pediatric Research Equity Act. 1st ed. Washington, DC: The National Academies Press; 2012. p.432.
 20. American Academy of Pediatrics. Committee on Drugs. Guidelines for the ethical conduct of studies to evaluate drugs in pediatric populations. Pediatrics. 1977;60(1):91-101. [PubMed] 
 21. Food and Drug Administration Modernization Act of 1997, Pub L No. 105-115, 111 Stat 2296. www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-105publ115/pdf/PLAW-105publ115.pdf Erişim Tarihi:[01.09.2020]
 22. Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on medicinal products for paediatric use, OJ L 378, 27.12.2006. www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1901 Erişim tarihi:[01.09.2020]
 23. T.C. Resmi Gazete. İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik. 29 Ocak 1993. Sayı: 21480, Ankara.
 24. İlbars H. Clinical trials in Turkey. Turk J Hematol. 2013;30:111-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Ayhan İH. [History of Clinical Trials in Turkey and Worldwide]. Akan H, İlbas H, Çetinkaya N, eds. Klinik Araştırmalar Kitabı-2014. 1. Baskı, Ankara: Bilimsel Tıp Kitapevi; 2014. p.1-9. ISBN:978-605-4488-48-3
 26. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Pediatrik Popülasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz, 24 Kasım 2015, Ankara.
 27. Zheng Z, Yang M, Wu J. Ethical off-label drug-use: need for a rethink? Indian Pediatr. 2017;54(6):447-50. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Saiyed MM, Ong PS, Chew L. Off-label drug use in oncology: a systematic review of literature. J Clin Pharm Ther. 2017;42(3):251-8. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Radley DC, Finkelstein SN, Stafford RS. Off-label prescribing among office-based physicians. Arch Intern Med. 2006;166(9):1021-6. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Pfister DG. Off-label use of oncology drugs: the need for more data and then some. J Clin Oncol. 2012;30(6):584-6. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Kharadi D, Patel K, Rana D, Patel V. Off-label drug use in psychiatry outpatient department: a prospective study at a tertiary care teaching hospital. J Basic Clin Pharm. 2015;6(2):45-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Nir-Neuman H, Abu-Kishk I, Toledano M, Heyman E, Ziv-Baran T, Berkovitch M. Unlicensed and off-label medication use in pediatric and neonatal intensive care units: no change over a decade. Adv Ther. 2018;35(7):1122-32. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Kimland E, Odlind V. Off-label drug use in pediatric patients. Clin Pharmacol Ther. 2012;91(5):796-801. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Wharton GT, Murphy MD, Avant D, Goldsmith JV, Chai G, Rodriguez WJ, et al. Impact of pediatric exclusivity on drug labeling and demonstrations of efficacy. Pediatrics. 2014;134(2):e512-8. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Lindell-Osuagwu L, Hakkarainen M, Sepponen K, Vainio K, Naaranlahti T, Kokki H. Prescribing for off-label use and unauthorized medicines in three paediatric wards in Finland, the status before and after the European Union Paediatric Regulation. J Clin Pharm Ther. 2014;39(2):144-53. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Shah SS, Hall M, Goodman DM, Feuer P, Sharma V, Fargason Jr C, et al. Off-label drug use in hospitalized children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(3):282-90. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Knopf H, Wolf IK, Sarganas G, Zhuang W, Rascher W, Neubert A. Off-label medicine use in children and adolescents : results of a population-based study in Germany. BMC Public Health. 2013;13:631. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 38. Mühlbauer B, Janhsen K, Pichler J, Schoettler P. Off-label use of prescription drugs in childhood and adolescence: an analysis of prescription patterns in Germany. Dtsch Arztebl Int. 2009;106(3):25-31. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Olsson J, Kimland E, Pettersson S, Odlind V. Paediatric drug use with focus on off-label prescriptions in Swedish outpatient care--a nationwide study. Acta Paediatr. 2011;100(9):1272-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Leong R, Vieira MLT, Zhao P, Mulugeta Y, Lee CS, Huang SM, et al. Regulatory experience with physiologically based pharmacokinetic modeling for pediatric drug trials. Clin Pharmacol Ther. 2012;91(5):926-31. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Oguz SS, Kanmaz HG, Dilmen U. Off-label and unlicensed drug use in neonatal intensive care units in Turkey: the old-inn study. Int J Clin Pharm. 2012;34(1):136-41. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Aamir M, Khan JA, Shakeel F, Asim SM. Unlicensed and off-label use of drugs in pediatric surgical units at tertiary care hospitals of Pakistan. Int J Clin Pharm. 2017;39(4):860-6. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Ruíz-Antorán B, Pi-eiro R, Avenda-o C, Román E, Cilleruelo ML, Gutiérrez-Junquera C, et al. Drug utilization and off-label drug use in Spanish pediatric gastroenterology outpatients. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013;56(2):173-7. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Moulis F, Durrieu G, Lapeyre-Mestre M. Off-label and unlicensed drug use in children population. Therapie. 2018;73(2):135-49. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Kavaklı K. [Standards in clinical trials on children]. Akan H, İlbas H, Çetinkaya N, eds. Klinik Araştırmalar Kitabı-2014. 1. Baskı. Ankara: Bilimsel Tıp Kitapevi; 2014. p.427-35. ISBN:978-605-4488-48-3
 46. Pai VB, Sakadjian A, Puthoff TD. Ibuprofen lysine for the prevention and treatment of patent ductus arteriosus. Pharmacotherapy. 2008;28(9):1162-82. [Crossref]  [PubMed] 
 47. TİTCK. İbufen® Kısa Ürün Bilgisi. www.titck.gov.tr/storage/kubKtAttachments/OfRR1pzjUbZYD.pdf (Erişim tarihi: 26.11.2019)
 48. de Souza Jr AS, Dos Santos DB, Rey LC, Medeiros MG, Vieira MG, Coelho HLL. Off-label use and harmful potential of drugs in a NICU in Brazil: a descriptive study. BMC Pediatr. 2016;16:13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 49. Bayar B. [Off-label Drug Use]. Akan H, İlbas H, Çetinkaya N, eds. Klinik Araştırmalar Kitabı-2014. 1. Baskı. Ankara: Bilimsel Tıp Kitapevi; 2014. p.243-52. ISBN:978-605-4488-48-3
 50. Özdamar EN, Akıcı A, Alkan A, Bayar B, Gürsöz H. A nationwide evaluation of off-label drug utilization in Turkey. Turk J Med Sci. 2017;47:1229-38. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Koçkaya G, Polat M, Vural İM, Akbulat A, Dedeoglu BD, Akar H, et al. Off-label and unlicensed oncology medicine use in Turkey: a retrospective analysis of computer records of the Turkish Ministry of Health. J Pharm Health Serv Res. 2011;2(1):53-7. [Crossref] 
 52. Kockaya G, Tanyeri P, Vural İM, Akbulat A, Akar H, Artıran G, et al. Off-label and unlicensed endocrinology medicine use in Turkey: a retrospective analysis of computer records in the Turkish Ministry of Health. Yeditepe Med J. 2012;6(21):491-8. [Crossref] 
 53. Bayram D, Kırmızı Nİ, Özdamar EN, Bayar B, Gürsöz H, Akıcı A. [Investigation of the off-label drug use at provincial and regional levels]. GMJ. 2018;29:312-8.
 54. Akici N, Kirmizi NI, Aydin V, Bayar B, Akici A. Investigation of off-label drug use in pediatric patients. 14th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Eur J Clin Pharmacol. 2019; 75(Suppl 1):S55. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com