Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: REVIEW
Direnç Antrenmanlarına Güncel Yaklaşım: Hız Temelli Antrenman: Geleneksel Derleme
Current Approach to Resistance Training: Velocity-Based Training: Traditional Review
Onat ÇETİNa, Selman KAYAa, Yılmaz SUNGURb,c, Barbaros DEMİRTAŞd
aYalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Yalova, Türkiye
bAkdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Hareket ve Antrenman Bilimi, Antalya, Türkiye
cGloria Sports Arena, Sporcu Sağlığı ve Atletik Performans Merkezi, Antalya, Türkiye
dSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Sakarya, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2022;14(1):124-34
doi: 10.5336/sportsci.2021-85657
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Direnç antrenmanları; maksimum kuvveti, kuvvet geliştirme hızını, güç çıktılarını ve bunların etkisinde atletik performans potansiyelini geliştirmek için önemli uyarıcılar olarak kabul edilmektedir. Teknolojik gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi direnç antrenmanı yöntemlerinin de ilerlemesini ve gelişmesini desteklemektedir. Hız temelli antrenman, direnç antrenmanlarında akut antrenman değişkenlerinin sporcunun hazır bulunuşluk düzeyine göre ve maksimal kuvvet testlerine ihtiyaç duyulmadan düzenlendiği bir otoregülasyon metodu formudur. Bu yöntemde antrenman yükünün, hacminin, sıklığının ve diğer faktörlerin belirlenmesi için egzersizlerinin tekrar döngüsündeki konsantrik fazında hız takibi kullanılmaktadır. Ayrıca submaksimal yükler kullanılarak 1 tekrar maksimum kuvvet düzeyini tahmin etmeye olanak sağlayabilmesi, hareket hızının takibiyle birlikte sporcuya performansı, motivasyonu ve yorgunluk düzeyi hakkında eş zamanlı geri bildirim sağlaması hız temelli antrenman yaklaşımını öne çıkaran diğer özelliklerdir. Hız temelli antrenman, hareket hızını ölçen ve ticari olarak ulaşılması kolay olan farklı cihazların yaygınlaşması nedeniyle geçmişten günümüze popülerlik kazanmaktadır. Hız temelli antrenmana karşı egzersiz profesyonelleri ve sporcular tarafından giderek artan ilgi ve yönelim, bu yöntemdeki terimlerin, kullanılan ekipmanların, metotların ve uygulama aşamalarının doğru anlaşılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu derlemenin amacı, araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından kullanımı gün geçtikçe artan ve direnç antrenmanlarında güncel bir yaklaşım olan hız temelli antrenman yöntemini bütünsel bir bakış açısıyla tanımlamak, kullanımındaki terimleri ve ekipmanları açıklamak ve uygulama basamakları hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Hız temelli antrenman; direnç antrenmanları; kuvvet
ABSTRACT
Resistance training is recognized as an important training stimulant to improve maximum strength, rate of force development, power output, and, under the influence of these, athletic performance potential. Technological developments support the progress and development of training methods as in other fields. Velocity-based training is a form of autoregulation method in which acute training variables of resistance training are set according to the athlete's readiness level and without the need for maximal strength tests. In this method, velocity is used in the concentric phase of the exercise repetition cycle to determine the training load, volume, frequency, and other variables. In addition, the ability to predict the 1 repetition maximum strength level by using submaximal loads, providing simultaneous feedback on the performance, motivation and fatigue level of the athlete together with the tracking of the movement speed are other features that highlight the velocity-based training approach. Velocity-based training is gaining popularity from past to present due to the proliferation of different commercially available devices that measure movement velocity. Increasing interest and orientation to velocity-based training by exercise professionals and athletes reveals the need for a correct understanding of the terms, the equipment used, methods, and application stages in this method. Therefore, this review aims to describe the velocity-based training a current method in resistance training, and increasingly used by researchers and practitioners, from a holistic perspective, to explain the terms and equipment in its use and give information about the application steps.

Keywords: Velocity-based training; resistance training; strength
REFERENCES:
 1. Crewther B, Cronin J, Keogh J. Possible stimuli for strength and power adaptation: acute mechanical responses. Sports Med. 2005; 35(11):967-89. [Crossref]  [PubMed] 
 2. González-Badillo JJ, Sánchez-Medina L. Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training. Int J Sports Med. 2010;31(5):347-52. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Mann JB, Ivey PA, Sayers SP. Velocity-based training in football. Strength & Conditioning Journal. 2015;37(6):52-7. [Crossref] 
 4. Jovanović M, Flanagan EP. Researched applications of velocity based strength training. J Aust Strength Cond. 2014;22(2):58-69. Erişim linki: [Link] 
 5. Nevin J. Autoregulated resistance training: does velocity-based training represent the future? Strength & Conditioning Journal. 2019;41:34-9. [Crossref] 
 6. Enoka RM, Duchateau J. Muscle fatigue: what, why and how it influences muscle function. J Physiol. 2008;586(1):11-23. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Mann JB, Bryant KR, Johnstone B, Ivey PA, Sayers SP. Effect of Physical and Academic Stress on Illness and Injury in Division 1 College Football Players. J Strength Cond Res. 2016;30(1):20-5. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Schoffstall JE, Branch JD, Leutholtz BC, Swain DE. Effects of dehydration and rehydration on the one-repetition maximum bench press of weight-trained males. J Strength Cond Res. 2001;15(1):102-8. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Zhang X, Li H, Bi S, Luo Y, Cao Y, Zhang G. Auto-regulation method vs. fixed-loading method in maximum strength training for athletes: A systematic review and meta-analysis. Front Physiol. 2021;12:651112. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Mann JB, Thyfault JP, Ivey PA, Sayers SP. The effect of autoregulatory progressive resistance exercise vs. linear periodization on strength improvement in college athletes. J Strength Cond Res. 2010;24(7):1718-23. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Shattock K, Tee JC. Autoregulation in resistance training: A comparison of subjective versus objective methods. J Strength Cond Res. 2020. [Crossref]  [PubMed] 
 12. ProQuest [İnternet]. © 2021 ProQuest LLC [Erişim tarihi: 15.05.2021]. A programming comparison: The APRE vs. linear periodization in short term periods. Erişim linki: [Link] 
 13. Helms ER, Cronin J, Storey A, Zourdos MC. Application of the repetitions in reserve-based rating of perceived exertion scale for resistance training. Strength Cond J. 2016;38(4):42-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Guerriero A, Varalda C, Piacentini MF. The role of velocity based training in the strength periodization for modern athletes. J Funct Morphol Kinesiol. 2018;3(4):55. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Mc Burnie AJ, Allen KP, Garry M, Martin M, Jones PA, Comfort P, et al. The benefits and limitations of predicting one repetition maximum using the load-velocity relationship. Strength & Conditioning Journal. 2019;41(6): 28-40. [Crossref] 
 16. Randell AD, Cronin JB, Keogh JW, Gill ND, Pedersen MC. Effect of instantaneous performance feedback during 6 weeks of velocity-based resistance training on sport-specific performance tests. J Strength Cond Res. 2011;25(1):87-93. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Sánchez-Medina L, González-Badillo JJ. Velocity loss as an indicator of neuromuscular fatigue during resistance training. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(9):1725-34. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Clemente FM, Akyildiz Z, Pino-Ortega J, Rico-González M. Validity and reliability of the ınertial measurement unit for barbell velocity assessments: A systematic review. Sensors (Basel). 2021;21(7):2511. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. García-Ramos A, Pesta-a-Melero FL, Pérez-Castilla A, Rojas FJ, Gregory Haff G. Mean velocity vs. mean propulsive velocity vs. peak velocity: which variable determines bench press relative load with higher reliability? J Strength Cond Res. 2018;32(5):1273-9. [Crossref]  [PubMed] 
 20. González-Badillo JJ, Marques MC, Sánchez-Medina L. The importance of movement velocity as a measure to control resistance training intensity. J Hum Kinet. 2011;29A:15-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Maffiuletti NA, Aagaard P, Blazevich AJ, Folland J, Tillin N, Duchateau J. Rate of force development: physiological and methodological considerations. Eur J Appl Physiol. 2016;116(6):1091-116. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Izquierdo M, González-Badillo JJ, Häkkinen K, Ibá-ez J, Kraemer WJ, Altadill A, et al. Effect of loading on unintentional lifting velocity declines during single sets of repetitions to failure during upper and lower extremity muscle actions. Int J Sports Med. 2006;27(9):718-24. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Conceição F, Fernandes J, Lewis M, Gonzaléz-Badillo JJ, Jimenéz-Reyes P. Movement velocity as a measure of exercise intensity in three lower limb exercises. J Sports Sci. 2016;34(12):1099-106. [Crossref]  [PubMed] 
 24. González-Badillo JJ, Ya-ez-García JM, Mora-Custodio R, Rodríguez-Rosell D. Velocity loss as a variable for monitoring resistance exercise. Int J Sports Med. 2017;38(3):217-25. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Richter G. Ein trainergerät zur objektivierung der sportartspezifischen schnellkraftfähigkeit und zur trainingssteuerung im gewichtheben. Theorie und praxis des leistungssports 11. Beiheft 3 Doppelheft. 1973:241-63. [Link] 
 26. Pareja-Blanco F, Alcazar J, Sánchez-Valdepe-as J, Cornejo-Daza PJ, Piqueras-Sanchiz F, Mora-Vela R, et al. Velocity loss as a critical variable determining the adaptations to strength training. Med Sci Sports Exerc. 2020;52(8):1752-62. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Roe G, Till K, Darrall-Jones J, Phibbs P, Weakley J, Read D, et al. Changes in markers of fatigue following a competitive match in elite academy rugby union players. South African Journal of Sports Medicine. 2016;28(1):2-5. [Crossref] 
 28. Weakley JJS, Wilson KM, Till K, Read DB, Darrall-Jones J, Roe GAB, et al. Visual feedback attenuates mean concentric barbell velocity loss and improves motivation, competi tiveness, and perceived workload in male adolescent athletes. J Strength Cond Res. 2019;33(9):2420-5. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Weakley J, Mann B, Banyard H, McLaren S, Scott T, Garcia-Ramos A. Velocity-based training: From theory to application. Strength & Conditioning Journal. 2021;43(2):31-49. [Crossref] 
 30. Nagata A, Doma K, Yamashita D, Hasegawa H, Mori S. The effect of augmented feedback type and frequency on velocity-based training-indu ced adaptation and retention. J Strength Cond Res. 2020;34(11):3110-7. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Argus CK, Gill ND, Keogh JW, Hopkins WG. Acute effects of verbal feedback on upper-body performance in elite athletes. J Strength Cond Res. 2011;25(12):3282-7. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Weakley J, Wilson K, Till K, Banyard H, Dyson J, Phibbs P, et al. Show me, tell me, encourage me: The effect of different forms of feedback on resistance training performance. J Strength Cond Res. 2020;34(11):3157-63. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Weakley J, Wilson K, Till K, Read D, Scantlebury S, Sawczuk T, et al. Visual kinematic feedback enhances velocity, power, motivation and competitiveness in adolescent female athletes. Journal of Australian Strength and Conditioning. 2019;27(3). [Link] 
 34. Wilson KM, de Joux NR, Head JR, Helton WS, Dang JS, Weakley JJS. Presenting objective visual performance feedback over multiple sets of resistance exercise improves motivation, competitiveness, and performance. Proceedings Of The Human Factors And Ergonomics Society Annual Meeting. 2018; 62(1):1306-10. [Crossref] 
 35. Jidovtseff B, Harris NK, Crielaard JM, Cronin JB. Using the load-velocity relationship for 1RM prediction. J Strength Cond Res. 2011;25(1):267-70. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Helms ER, Storey A, Cross MR, Brown SR, Lenetsky S, Ramsay H, et al. RPE and velocity relationships for the back squat, bench press, and deadlift in powerlifters. J Strength Cond Res. 2017;31(2):292-7. [Crossref]  [PubMed] 
 37. García-Ramos A, Pesta-a-Melero FL, Pérez-Castilla A, Rojas FJ, Haff GG. Differences in the load-velocity profile between 4 bench-press variants. Int J Sports Physiol Perform. 2018;13(3):326-31. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Torrejón A, Balsalobre-Fernández C, Haff GG, García-Ramos A. The load-velocity profile differs more between men and women than between individuals with different strength levels. Sports Biomech. 2019;18(3):245-55. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Balsalobre-Fernández C, Marchante D, Baz-Valle E, Alonso-Molero I, Jiménez SL, Mu-óz-López M. Analysis of wearable and smartphone-based technologies for the measurement of barbell velocity in different resistance training exercises. Front Physiol. 2017;8:649. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Banyard HG, Nosaka K, Haff GG. Reliability and validity of the load-velocity relationship to predict the 1RM back squat. J Strength Cond Res. 2017;31(7):1897-904. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Pérez-Castilla A, Piepoli A, Garrido-Blanca G, Delgado-García G, Balsalobre-Fernández C, García-Ramos A. Precision of 7 commercially available devices for predicting bench-press 1-repetition maximum from the individual load-velocity relationship. Int J Sports Physiol Perform. 2019;14(10):1442-6. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Martínez-Cava A, Hernández-Belmonte A, Courel-Ibá-ez J, Morán-Navarro R, González-Badillo JJ, Pallarés JG. Reliability of technologies to measure the barbell velocity: Implications for monitoring resistance training. PLoS One. 2020;15(6):e0232465. Erratum in: PLoS One. 2020;15(7):e0236073. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Pérez-Castilla A, Piepoli A, Delgado-García G, Garrido-Blanca G, García-Ramos A. Reliability and concurrent validity of seven commercially available devices for the assessment of movement velocity at different intensities during the bench press. J Strength Cond Res. 2019;33(5):1258-65. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Ozkaya G, Jung HR, Jeong IS, Choi MR, Shin MY, Lin X, et al. Three-dimensional motion capture data during repetitive overarm throwing practice. Sci Data. 2018;5:180272. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Harris NK, Cronin J, Taylor KL, Boris J, Sheppard J. Understanding position transducer technology for strength and conditioning prac titioners. Strength & Conditioning Journal. 2010;32(4):66-79. [Crossref] 
 46. Ahmad N, Ghazilla RAR, Khairi NM, Kasi V. Reviews on various inertial measurement unit (IMU) sensor applications. International Journal of Signal Processing Systems. 2013;1(2): 256-62. [Crossref] 
 47. Abbott JC, Wagle JP, Sato K, Painter K, Light TJ, Stone MH. Validation of inertial sensor to measure barbell kinematics across a spectrum of loading conditions. Sports (Basel). 2020;8(7): 93. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Balsalobre-Fernández C, Kuzdub M, Poveda-Ortiz P, Campo-Vecino JD. Validity and reliability of the PUSH wearable device to measure movement velocity during the back squat exercise. J Strength Cond Res. 2016;30(7):1968-74. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Sato K, Beckham GK, Carroll K, Bazyler C, Sha Z. Validity of wireless device measuring velocity of resistance exercises. Journal of Trainology. 2015;4(1):15-8. [Crossref] 
 50. Lorenzetti S, Lamparter T, Lüthy F. Validity and reliability of simple measurement device to assess the velocity of the barbell during squats. BMC Res Notes. 2017;10(1):707. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 51. McGrath G, Flanagan E, O'Donovan P, Collins D Kenny I. Velocity based training: Validity of monitoring devices to assess mean concentric velocity in the bench press exercise. J Aust Strength Cond. 2018;26(1):23-30. [Link] 
 52. Jovanovic M, Jukic I. Within-unit reliability and between-units agreement of the commercially available linear position transducer and barbell-mounted inertial sensor to measure movement velocity. J Strength Cond Res. 2020. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Beckham GK, Layne DK, Kim SB, Martin EA, Perez BG, Adams KJ. Reliability and criterion validity of the assess2perform bar sensei. Sports (Basel). 2019;7(11):230. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 54. Grgic J, Scapec B, Pedisic Z, Mikulic P. Test-retest reliability of velocity and power in the deadlift and squat exercises assessed by the gymaware powertool system. Front Physiol. 2020;11:561682. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 55. Benavides-Ubric A, Díez-Fernández DM, Rodríguez-Pérez MA, Ortega-Becerra M, Pareja-Blanco F. Analysis of the load-velocity relation ship in deadlift exercise. J Sports Sci Med. 2020;19(3):452-9. [PubMed]  [PMC] 
 56. Balsalobre-Fernández C, Torres-Ronda L. The implementation of velocity-based training paradigm for team sports: Framework, technologies, practical recommendations and challenges. Sports (Basel). 2021;9(4):47. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 57. Science for sport [İnternet]. © Copyright - Science for Sport Ltd 2016-2021 [Erişim tarihi: Nisan 2021]. Velocity based training. Erişim linki: [Link] 
 58. Complementary training [İnternet]. ©2021 Complementary Training [Erişim tarihi: Nisan 2021]. How to create individualized exercise profile in strength training? Part 1: Testing. 2014. Erişim linki:[Link] 
 59. Picerno P, Iannetta D, Comotto S, Donati M, Pecoraro F, Zok M, et al. 1RM prediction: a novel methodology based on the force-velocity and load-velocity relationships. Eur J Appl Physiol. 2016;116(10):2035-43. [Crossref]  [PubMed] 
 60. Kravitz L, Akalan C, Nowicki K, Kinzey SJ. Prediction of 1 repetition maximum in high-school power lifters. J Strength Cond Res. 2003;17(1):167-72. [Crossref]  [PubMed] 
 61. García-Ramos A, Ulloa-Díaz D, Barboza-González P, Rodríguez-Perea Á, Martínez-García D, Quidel-Catrilelbún M, et al. Assessment of the load-velocity profile in the free-weight prone bench pull exercise through different velocity variables and regression models. PLoS One. 2019;14(2):e0212085. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 62. Ruf L, Chéry C, Taylor KL. Validity and reliability of the load-velocity relationship to predict the one-repetition maximum in deadlift. J Strength Cond Res. 2018;32(3):681-9. [Crossref]  [PubMed] 
 63. García-Ramos A, Barboza-González P, Ulloa-Díaz D, Rodriguez-Perea A, Martinez-Garcia D, Guede-Rojas F, et al. Reliability and validity of different methods of estimating the one-repetition maximum during the free-weight prone bench pull exercise. J Sports Sci. 2019;37(19):2205-12. [Crossref]  [PubMed] 
 64. Pérez-Castilla A, Suzovic D, Domanovic A, Fernandes JFT, García-Ramos A. Validity of different velocity-based methods and repetitions-to-failure equations for predicting the 1 repetition maximum during 2 upper-body pulling exercises. J Strength Cond Res. 2021;35(7):1800-8. [PubMed] 
 65. Banyard HG, Nosaka K, Vernon AD, Haff GG. The reliability of individualized load-velocity profiles. Int J Sports Physiol Perform. 2018;13(6):763-9. [Crossref]  [PubMed] 
 66. Hughes LJ, Banyard HG, Dempsey AR, Scott BR. Using a load-velocity relationship to predict one repetition maximum in free-weight exercise: A comparison of the different methods. J Strength Cond Res. 2019;33(9):2409-19. [Crossref]  [PubMed] 
 67. Garcia-Ramos A, Jaric S. Two-point method: A quick and fatigue-free procedure for assessment of muscle mechanical capacities and the 1 repetition maximum. Strength and Conditioning Journal. 2018;40(2):54-66. [Crossref] 
 68. Pérez-Castilla A, Jaric S, Feriche B, Padial P, García-Ramos A. Evaluation of muscle mechanical capacities through the two-load method: Optimization of the load selection. J Strength Cond Res. 2018;32(5):1245-53. [Crossref]  [PubMed] 
 69. Cormie P, McBride JM, McCaulley GO. Validation of power measurement techniques in dynamic lower body resistance exercises. J Appl Biomech. 2007;23(2):103-18. [Crossref]  [PubMed] 
 70. Bazuelo-Ruiz B, Padial P, García-Ramos A, Morales-Artacho AJ, Miranda MT, Feriche B. Predicting maximal dynamic strength from the load-velocity relationship in squat exercise. J Strength Cond Res. 2015;29(7):1999-2005. [Crossref]  [PubMed] 
 71. Sánchez-Medina L, González-Badillo JJ, Pérez CE, Pallarés JG. Velocity-and power-load relationships of the bench pull vs. bench press exercises. Int J Sports Med. 2014;35(3):209-16. [Crossref]  [PubMed] 
 72. Sanchez-Medina L, Perez CE, Gonzalez-Badillo JJ. Importance of the propulsive phase in strength assessment. Int J Sports Med. 2010;31(2):123-9. [Crossref]  [PubMed] 
 73. Suchomel TJ, Nimphius S, Bellon CR, Hornsby WG, Stone MH. Training for muscular strength: Methods for monitoring and adjusting training intensity. Sports Med. 2021;51(10):2051-66. [Crossref]  [PubMed] 
 74. Weakley J, McLaren S, Ramirez-Lopez C, García-Ramos A, Dalton-Barron N, Banyard H, et al. Application of velocity loss thresholds during free-weight resistance training: Responses and reproducibility of perceptual, metabolic, and neuromuscular outcomes. J Sports Sci. 2019:1-9. [Crossref]  [PubMed] 
 75. Weakley J, Ramirez-Lopez C, McLaren S, Dalton-Barron N, Weaving D, Jones B, et al. The effects of 10%, 20%, and 30% velocity loss thresholds on kinetic, kinematic, and repetition characteristics during the barbell back squat. Int J Sports Physiol Perform. 2020;15(2):180-8. [Crossref]  [PubMed] 
 76. Pareja-Blanco F, Rodríguez-Rosell D, Sánchez-Medina L, Sanchis-Moysi J, Dorado C, Mora-Custodio R, et al. Effects of velocity loss during resistance training on athletic performance, strength gains and muscle adaptations. Scand J Med Sci Sports. 2017;27(7):724-35. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com