Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: REVIEW
Direnç Antrenmanlarının Planlanması ve Periyodizasyonu: Geleneksel Derleme
Planning and Periodization of Resistance Training: Traditional Review
Selcen KORKMAZ ERYILMAZa
aÇukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Adana, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):464-74
doi: 10.5336/sportsci.2023-95381
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Sporcunun direnç antrenmanlarına adaptasyonu ve ilerlemesi, büyük ölçüde verimli ve etkili bir antrenman sürecini oluşturma ve sürdürme becerisiyle ilişkilidir. Bu derlemenin amacı, kuvvet-güç sporlarında direnç antrenmanları için programlama yöntemleri ve periyodizasyon kavramlarıyla ilgili bilimsel literatürü incelemektir. Direnç antrenmanlarında iş (kapsam) yükünün planlanması, ölçülmesi ve takip edilmesi, performans gelişimi için antrenman streslerinin ve yorgunluğun daha iyi yönetilmesine imkân tanır. Belirli bir direnç egzersizi veya antrenman seansı sırasında toplam iş, tamamlanan toplam tekrarlar ile kaldırılan ağırlığın hesaba katıldığı kapsam yükü hesaplamaları ile tahmin edilebilir. Direnç antrenmanlarının bölgeleri (zonları), maksimal kuvvet, hipertrofi, maksimal güç ve lokal kas dayanıklılığı gibi geliştirilmek istenilen fizyolojik adaptasyonlar doğrultusunda belirli bir yük ve tekrar ilişkisine göre belirlenir. Yıllık planlama yapılırken geliştirilmek istenilen kassal uygunluk bileşenlerine göre antrenman bölgelerinin farklı kombinasyonları sıralı bir ilerleme ile uygulanmaktadır. Direnç antrenmanlarının lineer, nonlineer veya blok gibi farklı periyodizasyonları yapılabilmektedir. Kuvvet-güç sporlarında yıllık planın makro döngüleri, sırasıyla hipertrofi, maksimal kuvvet ve maksimal güç olmak üzere genel olarak belirli bir kuvvet bileşenini vurgulamak için tasarlanır. Maksimum tekrar yöntemi, kuvvet gelişimini takip etmek, günlük kuvvet düzeyine göre yük artışlarını planlamak ve ilerlemeyi sağlamak için kullanışlı olabilir. Antrenman planlamasında, kapsam ve şiddetin rölatif değerlerine göre haftalık ağır ve hafif antrenman günlerine yer verilerek dalgalı bir yaklaşım izlenebilir. Bu sayede antrenmanların yarattığı yorgunluğun etkisi ile günlük maksimal kuvvet seviyelerindeki dalgalanmalar dengelenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kuvvet antrenmanı; maksimal kuvvet; hipertrofi; kapsam yükü; blok periyodizasyon
ABSTRACT
The athlete's adaptation and progression to resistance training is largely related to the athlete's ability to create and maintain an efficient and effective training process. This review examines the scientific literature on programming methods and periodization concepts for resistance training in strength-power-sports. Planning, measuring and monitoring the volume load in resistance training allows better management of training stresses and fatigue for performance improvement. Total work during a given resistance exercise or training session can be estimated by volume load calculations that take into account total reps completed and weight lifted. The zones of resistance training are determined according to a certain load and repetition relationship in line with the desired physiological adaptations such as maximal power, hypertrophy, maximal strength and local-muscle endurance. While making annual planning, different combinations of training zones are implemented in a sequential progression according to the muscular fitness components desired to be developed. Different periodizations of resistance training such as linear, non-linear, block are implemented. In strength-power-sports, the macro cycles of the annual plan are generally designed to emphasize a particular strength component, namely hypertrophy, maximal strength, power, respectively. The repetition maximum method can be useful for monitoring strength development, planning load increments based on daily strength level, and progressing. In training planning, an undulating approach can be used, allowing weekly heavy and light training days according to the relative values of volume and intensity. In this way, fluctuations in daily maximal strength levels due to the effect of fatigue created by training can be balanced.

Keywords: Strength training; maximal strength; hypertrophy; volume load; block periodization
REFERENCES:
 1. Haff GG. Quantifying workloads in resistance training: a brief review. Strength Cond J. 2010;10(19):31-40. [Link] 
 2. Haff GG, Triplett NT. Essentials of Strength Training and Conditioning. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2015. [Link] 
 3. Fleck SJ, Kraemer W. Designing Resistance Training Programs. 4th ed. Leeds: Human Kinetics; 2014. [Link] 
 4. Scott BR, Duthie GM, Thornton HR, Dascombe BJ. Training Monitoring for Resistance Exercise: Theory and Applications. Sports Med. 2016;46(5):687-98. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Stone MH, Plisk SS, Stone ME, Schilling BK, O'Bryant HS, Pierce KC. Athletic performance development: volume load - 1 set vs. multiple sets, training velocity and training variation. Strength Cond J. 1998;20(6):22-31. [Crossref] 
 6. DeWeese BH, Hornsby G, Stone M, Stone MH. The training process: Planning for strength-power training in track and field. Part 1: Theoretical aspects. J Sport Health Sci. 2015;4(4):308-17. [Crossref] 
 7. Fisher J, Steele J, Smith D. Evidence-based resistance training recommendations for muscular hypertrophy. Med Sport. 2013;17(4):217-35. [Link] 
 8. Bird SP, Tarpenning KM, Marino FE. Designing resistance training programmes to enhance muscular fitness: a review of the acute programme variables. Sports Med. 2005;35(10):841-51. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Carroll KM, Bernards JR, Bazyler CD, Taber CB, Stuart CA, DeWeese BH, et al. Divergent performance outcomes following resistance training using repetition maximums or relative intensity. Int J Sports Physiol Perform. 2018:1-28. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Howe LP, Read P, Waldron M. Muscle hypertrophy: A narrative review on training principles for increasing muscle mass. Strength Cond J. 2017;39(5):72-81. [Crossref] 
 11. Schoenfeld BJ. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. J Strength Cond Res. 2010;24(10):2857-72. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Tan B. Manipulating resistance training program variables to optimize maximum strength in men: a review. J Strength Cond Res. 1999;13(3):289-304. [Crossref] 
 13. Hass CJ, Feigenbaum MS, Franklin BA. Prescription of resistance training for healthy populations. Sports Med. 2001;31(14):953-64. [Crossref]  [PubMed] 
 14. DeWeese BH, Hornsby G, Stone M, Stone MH. The training process: planning for strength-power training in track and field. Part 2: practical and applied aspects. J Sport Health Sci. 2015;4(4):318-24. [Crossref] 
 15. Painter KB, Haff GG, Ramsey MW, McBride J, Triplett T, Sands WA, et al. Strength gains: block versus daily undulating periodization weight training among track and field athletes. Int J Sports Physiol Perform. 2012;7(2):161-9. [Crossref]  [PubMed] 
 16. DeWeese BH, Sams ML, Serrano AJ. Sliding toward Sochi-part 1: a review of programming tactics used during the 2010-2014 quadrennial. Natl Strength Cond Assoc Coach. 2014;1(3):30-42. [Link] 
 17. Suchomel TJ, Comfort P, Lake JP. Enhancing the force-velocity profile of athletes using weightlifting derivatives. Strength Cond J. 2017;39(1):10-20. [Crossref] 
 18. Fry AC. The role of resistance exercise intensity on muscle fibre adaptations. Sports Med. 2004;34(10):663-79. [Crossref]  [PubMed] 
 19. McDonagh MJ, Davies CT. Adaptive response of mammalian skeletal muscle to exercise with high loads. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1984;52(2):139-55. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Deschenes MR, Kraemer WJ. Performance and physiologic adaptations to resistance training. Am J Phys Med Rehabil. 2002;81(11 Suppl):S3-16. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Rutherford OM, Jones DA. The role of learning and coordination in strength training. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1986;55(1):100-5. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Kraemer WJ, Ratamess NA. Fundamentals of resistance training: progression and exercise prescription. Med Sci Sports Exerc. 2004;36(4):674-88. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Kraemer WJ, Ratamess NA. Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. Sports Med. 2005;35(4):339-61. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Sjøgaard G, Adams RP, Saltin B. Water and ion shifts in skeletal muscle of humans with intense dynamic knee extension. Am J Physiol. 1985;248(2 Pt 2):R190-6. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Robbins DW, Goodale TL, Docherty D, Behm DG, Tran QT. The effects of load and training pattern on acute neuromuscular responses in the upper body. J Strength Cond Res. 2010;24(11):2996-3007. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Campos GE, Luecke TJ, Wendeln HK, Toma K, Hagerman FC, Murray TF, et al. Muscular adaptations in response to three different resistance-training regimens: specificity of repetition maximum training zones. Eur J Appl Physiol. 2002;88(1-2):50-60. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Newton RU, Murphy AJ, Humphries BJ, Wilson GJ, Kraemer WJ, Häkkinen K. Influence of load and stretch shortening cycle on the kinematics, kinetics and muscle activation that occurs during explosive upper-body movements. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1997;75(4):333-42. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Siegel JA, Gilders RM, Staron RS, Hagerman FC. Human muscle power output during upper- and lower-body exercises. J Strength Cond Res. 2002;16(2):173-8. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Sánchez-Medina L, González-Badillo JJ. Velocity loss as an indicator of neuromuscular fatigue during resistance training. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(9):1725-34. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Jovanović M, Flanagan EP. Researched applications of velocity based strength training. J Aust Strength Cond. 2014;22(2):58-69. [Link] 
 31. Burleson MA Jr, O'Bryant HS, Stone MH, Collins MA, Triplett-McBride T. Effect of weight training exercise and treadmill exercise on post-exercise oxygen consumption. Med Sci Sports Exerc. 1998;30(4):518-22. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Stone MH, O'bryant HS, Schilling BK, Johnson RL, Pierce KC, Haff GG, et al. Periodization: effects of manipulating volume and intensity. Part 1. Strength Cond J. 1999;21(2):56-62. [Crossref] 
 33. Bosco C, Belli A, Astrua M, Tihanyi J, Pozzo R, Kellis S, et al. A dynamometer for evaluation of dynamic muscle work. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1995;70(5):379-86. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Hornsby WG, Gentles JA, Comfort P, Suchomel TJ, Mizuguchi S, Stone MH. Resistance training volume load with and without exercise displacement. Sports (Basel). 2018;6(4):137. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Mujika I, Padilla S, Pyne D, Busso T. Physiological changes associated with the pre-event taper in athletes. Sports Med. 2004;34(13):891-927. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Fleck SJ. Periodized strength training: a critical review. J Strength Cond Res. 1999;13(1):82-9. [Crossref] 
 37. Pearson D, Faigenbaum A, Conley M, Kraemer WJ. The National Strength and Conditioning Association's basic guidelines for the resistance training of athletes. Strength Cond J. 2000;22(4):14-27 [Crossref] 
 38. Hartmann H, Wirth K, Keiner M, Mickel C, Sander A, Szilvas E. Short-term periodization models: effects on strength and speed-strength performance. Sports Med. 2015;45(10):1373-86. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Issurin VB. Benefits and limitations of block periodized training approaches to athletes' preparation: a review. Sports Med. 2016;46(3):329-38. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Issurin V. Block periodization versus traditional training theory: a review. J Sports Med Phys Fitness. 2008;48(1):65-75. [PubMed] 
 41. García-Pallarés J, García-Fernández M, Sánchez-Medina L, Izquierdo M. Performance changes in world-class kayakers following two different training periodization models. Eur J Appl Physiol. 2010;110(1):99-107. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Bartolomei S, Hoffman JR, Merni F, Stout JR. A comparison of traditional and block periodized strength training programs in trained athletes. J Strength Cond Res. 2014;28(4):990-7. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Marques L, Franchini E, Drago G, Aoki MS, Moreira A. Physiological and performance changes in national and international judo athletes during block periodization training. Biol Sport. 2017;34(4):371-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. Batra A, Wetmore AB, Hornsby WG, Lipinska P, Staniak Z, Surala O, et al. Strength, Endocrine, and Body Composition Alterations across Four Blocks of Training in an Elite 400 m Sprinter. J Funct Morphol Kinesiol. 2021;6(1):25. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Suchomel TJ, Comfort P, Lake JP. Enhancing the force-velocity profile of athletes using weightlifting derivatives. Strength Cond J. 2017;39(1):10-20. [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com