Journal of Literature Pharmacy Sciences

.: REVIEW
Eczacının Yer Aldığı Antimikrobiyal Yönetim Programlarının Klinik ve Ekonomik Sonuçları
The Clinical and Economic Outcomes of the Pharmacist Involved-Antimicrobial Stewardship Programs
Mesut SANCARa, Zeynep ÜNAL SAYINa, Sercan CANKATARa, Nazan DALGIÇb, Betül OKUYANa
aKlinik Eczacılık AD, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
bÇocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2019;8(1):18-28
doi: 10.5336/pharmsci.2018-62144
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Antimikrobiyal yönetim programı, antimikrobiyal ilaç tedavisinin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri kapsayan, multidisipliner bir yaklaşımdır. Son yıllarda, özellikle antibiyotik direncinin azaltılmasında önemli yeri olduğu kabul edilen antimikrobiyal yönetim programlarında öncelikle doktor, klinik eczacı ve klinik mikrobiyologlardan oluşan bir ekibe yer verilmesi önerilmektedir. Eczacının, antimikrobiyallerin uygulama zamanı ve veriliş sıklığı konusundaki danışmanlığının yanı sıra, bu ilaçlara bağlı ilaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-hastalık etkileşimleri, ilaç istenmeyen etkileri gibi alanlarda da katkı yapabilecekleri bilinmektedir. Bu çalışmada, enfeksiyon hastalıklarının kontrolünde ve tedavisinde önemli yeri olan antimikrobiyal yönetim programlarında sağlık ekibinin önemli bir parçası olarak bulunan eczacıların olası etkilerinin klinik ve ekonomik boyutlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, Pubmed veri tabanında 01.01.2010 - 31.12.2015 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir literatür taraması yapılmıştır. Uygun sözcükler kullanılarak doğrudan eczacı katkısını araştıran çalışmalar seçilmiştir. Bu çalışmanın amacına uygun olarak 34 orijinal makale incelenmiştir. Bu çalışmalarda, eczacı müdahalelerinin yer aldığı antimikrobiyal yönetim programlarının pozitif klinik ve ekonomik sonuçları olduğu görülmüştür. Eczacının bu yönetim programlarında antimikrobiyallerin daha akılcı kullanılmasına, antibiyotiklerin daha az sayıda reçete edilmesine, direnç oranlarının azaltılmasına, daha fazla klinik değerlendirme yapılmasına, ilaç dozunun ayarlanmasına, antimikrobiyal ilacın kesilmesi veya başlanması süreçlerine, parenteral kullanımdan oral kullanıma geçiş oranlarının artırılmasına ve nihai olarak bakım kalitesinin iyileştirilmesine fayda sağladıkları sonucuna varılmıştır. Ülkemizde klinik eczacılık uzmanlık eğitiminin başlamış olması, meslek içi eğitim programlarının artırılması ve klinik eczacılık lisansüstü programlarının yaygınlaştırılması, eczacının bu çalışmada adı geçen görevleri yerine getirebilmesi için önemli fırsatlardır.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal yönetim programı; eczacı; klinik sonuçlar; ekonomi
ABSTRACT
The antimicrobial stewardship program is a multidisciplinary approach that involves regulations to improve antimicrobial drug therapy. It is primarily suggested that a team consisting of physicians, clinical pharmacists and clinical microbiologists should be included in antimicrobial stewardship programs, which are considered to have an important role in reducing antibiotic resistance in recent years. It is known that the pharmacist may contribute to the time and frequency of administration of antimicrobials, as well as in the fields of drug-drug, drug-food and drug-disease interaction and drug adverse effects. The aim in this review is to examine the clinical and economic outcomes of the pharmacists, WHO have known as an essential member of healthcare team, involvement in antimicrobial stewardship programs which have important impact on the control and treatment of infectious diseases in recent years. A literature review covering the last 5 years (01.01.2010-31.12.2015) was made on the Pubmed database for this purpose. Studies which had shown direct pharmacist intervention, were selected by using appropriate words. For the purpose of this review, 34 original articles have been examined. It was concluded that the pharmacists in these programs provide benefits on more rationale usage of antimicrobials, fewer prescriptions of antibiotics, lower resistance rates, more application of clinical evaluation, the adjustment of drug dosage, the process of antimicrobial drug withdrawal or initiation, increased rate of change form parenteral to oral route and ultimately improved quality of care. As a result of the development of clinical pharmacy specialization training in our country, increase in inter-professional training programs and dissemination of clinical pharmacy post-graduate programs are important opportunities for the pharmacists to fulfill their duties mentioned in this review.

Keywords: Antimicrobial stewardship; pharmacist; clinical outcomes; economics
REFERENCES:
 1. Cosgrove SE, Hermsen ED, Rybak MJ, File TM Jr, Parker SK, Barlam TF. Guidance for the knowledge and skills required for antimicrobial stewardship leaders. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(12):1444-51. [Crossref]
 2. Traynor K. Effective antimicrobial stewardship requires clinical pharmacists? expertise. Am J Health Syst Pharm. 2007;64(3):226-8. [Cross ref]
 3. Pedersen CA, Schneider PJ, Scheckelhoff DJ. ASHP national survey of pharmacy practice in hospital settings: prescribing and transcribing2013. Am J Health Syst Pharm. 2014;71(11): 924-42. [Crossref]
 4. Wickens HJ, Farrell S, Ashiru-Oredope DA, Jacklin A, Holmes A; Antimicrobial Stewardship Group of Department of Health Advisory Committee on Antimicrobial Resistance and Health Care Associated Infections (ASGARHAI). The increasing role of pharmacists in antimicrobial stewardship in English hospitals. J Antimicrob Chemother. 2013;68(11):2675-81. [Crossref]
 5. Weller TM, Jamieson CE. The expanding role of the antibiotic pharmacist. J Antimicrob Chemother. 2004;54(2):295-8. [Crossref]
 6. Fortin R. Role of the pharmacist in antimicrobial stewardship. R I Med J (2013). 2018; 101(5):26-7.
 7. Wieczorkiewicz SM, Sincak CA. The Pharmacist?s Guide to Antimicrobial Therapy and Stewardship. 1st ed. Bethesda, Maryland: American Society of Health-System Pharmacists, Inc; 2016. p.228.
 8. Palmer HR, Weston J, Gentry L, Salazar M, Putney K, Frost C, et al. Improving patient care through implementation of an antimicrobial stewardship program. Am J Health Syst Pharm. 2011;68(22):2170-4. [Crossref]
 9. Cappelletty D, Jacobs D. Evaluating the impact of a pharmacist?s absence from an antimicrobial stewardship team. Am J Health Syst Pharm. 2013;70(12):1065-9. [Crossref]
 10. Ljo L, Feyerharm J. Pharmacy intervention on antimicrobial management of critically ill patients. Pharm Pract (Granada). 2011;9(2):106-9. [Crossref]
 11. Bartlett JM, Siola PL. Implementation and firstyear results of an antimicrobial stewardship program at a community hospital. Am J Health Syst Pharm. 2014;71(11):943-9. [Crossref]
 12. Standiford HC, Chan S, Tripoli M, Weekes E, Forrest GN. Antimicrobial stewardship at a large tertiary care academic medical center: cost analysis before, during, and after a 7-year program. Infect Control Hosp Epidemiol. 2012;33(4):338-45. [Crossref]
 13. Vettese N, Hendershot J, Irvine M, Wimer S, Chamberlain D, Massoud N. Outcomes associated with a thrice-weekly antimicrobial stewardship programme in a 253-bed community hospital. J Clin Pharm Ther. 2013;38(5):401-4. [Crossref]
 14. Toth NR, Chambers RM, Davis SL. Implementation of a care bundle for antimicrobial stewardship. Am J Health Syst Pharm. 2010;67(9):746-9. [Crossref]
 15. Storey DF, Pate PG, Nguyen AT, Chang F. Implementation of an antimicrobial stewardship program on the medical-surgical service of a 100-bed community hospital. Antimicrob Resist Infect Control. 2012;1(1):32. [Crossref]
 16. Pasquale TR, Trienski TL, Olexia DE, Myers JP, Tan MJ, Leung AK, et al. Impact of an antimicrobial stewardship program on patients with acute bacterial skin and skin structure infections. Am J Health Syst Pharm. 2014; 71(13):1136-9. [Crossref]
 17. Dryden M, Saeed K, Townsend R, Winnard C, Bourne S, Parker N, et al. Antibiotic stewardship and early discharge from hospital: impact of a structured approach to antimicrobial management. J Antimicrob Chemother. 2012;67(9):2289-96. [Crossref]
 18. Thakkar K, Gilchrist M, Dickinson E, Benn J, Franklin BD, Jacklin A; Anti-infective Policy Implementation Group. A quality improvement programme to increase compliance with an anti-infective prescribing policy. J Antimicrob Chemother. 2011;66(8):1916-20. [Crossref]
 19. Coll A, Kinnear M, Kinnear A. Design of antimicrobial stewardship care bundles on the high dependency unit. Int J Clin Pharm. 2012;34(6):845-54. [Crossref]
 20. Dunn K, O?Reilly A, Silke B, Rogers T, Bergin C. Implementing a pharmacist-led sequential antimicrobial therapy strategy: a controlled before-and-after study. Int J Clin Pharm. 2011;33(2):208-14. [Crossref]
 21. Magedanz L, Silliprandi EM, dos Santos RP. Impact of the pharmacist on a multidisciplinary team in an antimicrobial stewardship program: a quasi-experimental study. Int J Clin Pharm. 2012;34(2):290-4. [Crossref]
 22. Buyle FM, Wallaert M, Beck N, Boelens J, Callens S, Claeys G, et al. Implementation of a multidisciplinary infectious diseases team in a tertiary hospital within an Antimicrobial Stewardship Program. Acta Clin Belg. 2014;69(5):320-6. [Crossref]
 23. Fukuda T, Watanabe H, Ido S, Shiragami M. Contribution of antimicrobial stewardship programs to reduction of antimicrobial therapy costs in community hospital with 429 Beds --before-after comparative two-year trial in Japan. J Pharm Policy Pract. 2014;7(1):10. [Crossref]
 24. Lin YS, Lin IF, Yen YF, Lin PC, Shiu YC, Hu HY, et al. Impact of an antimicrobial stewardship program with multidisciplinary cooperation in a community public teaching hospital in Taiwan. Am J Infect Control. 2013;41(11): 1069-72. [Crossref]
 25. Di Pentima MC, Chan S. Impact of antimicrobial stewardship program on vancomycin use in a pediatric teaching hospital. Pediatr Infect Dis J. 2010;29(8):707-11. [Crossref]
 26. Mondain V, Lieutier F, Dumas S, Gaudart A, Fosse T, Roger PM, et al. An antibiotic stewardship program in a French teaching hospital. Med Mal Infect. 2013;43(1):17-21. [Crossref]
 27. Fu P, Brown G, Legal M, Shalansky S. Antibiotic stewardship without an antibiotic stewardship program? Can J Hosp Pharm.2014;67(4):298-303. [Crossref]
 28. Leung V, Gill S, Sauve J, Walker K, Stumpo C, Powis J. Growing a ?positive culture? of antimicrobial stewardship in a community hospital. Can J Hosp Pharm. 2011;64(5):314-20. [Crossref]
 29. Sistanizad M, Kouchek M, Miri M, Goharani R, Solouki M, Ayazkhoo L, et al. Carbapenem restriction and its effect on bacterial resistance in an intensive care unit of a teaching hospital. Iran J Pharm Res. 2013;12(3):503-9.
 30. Malani AN, Richards PG, Kapila S, Otto MH, Czerwinski J, Singal B. Clinical and economic outcomes from a community hospital?s antimicrobial stewardship program. Am J Infect Control. 2013;41(2):145-8. [Crossref]
 31. Dumkow LE, Kenney RM, MacDonald NC, Carreno JJ, Malhotra MK, Davis SL. Impact of a multidisciplinary culture follow-up program of antimicrobial therapy in the emergency department. Infect Dis Ther. 2014;3(1):45-53. [Crossref]
 32. Baker SN, Acquisto NM, Ashley ED, Fairbanks RJ, Beamish SE, Haas CE. Pharmacist-managed antimicrobial stewardship program for patients discharged from the emergency department. J Pharm Pract. 2012;25(2):190-4. [Crossref]
 33. Di Pentima MC, Chan S, Hossain J. Benefits of a pediatric antimicrobial stewardship program at a children?s hospital. Pediatrics. 2011;128(6):1062-70. [Crossref]
 34. Benson JM. Incorporating pharmacy student ac tivities into an antimicrobial stewardship program in a long-term acute care hospital. Am J Health Syst Pharm. 2014;71(3):227-30. [Crossref]
 35. Sango A, McCarter YS, Johnson D, Ferreira J, Guzman N, Jankowski CA. Stewardship approach for optimizing antimicrobial therapy through use of a rapid microarray assay on blood cultures positive for Enterococcus species. J Clin Microbiol. 2013;51(12):4008-11.[Crossref]
 36. Trienski TL, Barrett HL, Pasquale TR, DiPersio JR, File TM Jr. Evaluation and use of a rapid Staphylococcus aureus assay by an antimicrobial stewardship program. Am J Health Syst Pharm. 2013;70(21):1908-12. [Crossref]
 37. Wong JR, Bauer KA, Mangino JE, Goff DA. Antimicrobial stewardship pharmacist interventions for coagulase-negative staphylococci positive blood cultures using rapid polymerase chain reaction. Ann Pharmacother. 2012; 46(11):1484-90. [Crossref]
 38. Bauer KA, West JE, Balada-Llasat JM, Pancholi P, Stevenson KB, Goff DA. An antimicrobial stewardship program?s impact with rapid polymerase chain reaction methicillinresistant Staphylococcus aureus/S. aureus blood culture test in patients with S. aureus bacteremia. Clin Infect Dis. 2010;51(9):1074-80. [Crossref]
 39. Sanders J, Pallotta A, Bauer S, Sekeres J, Davis R, Taege A, et al. Antimicrobial stewardship program to reduce antiretroviral medication errors in hospitalized patients with human immunodeficiency virus infection. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(3):272-7. [Crossref] [PubMed]
 40. Reed EE, West JE, Keating EA, Pancholi P, Balada-Llasat JM, Mangino JE, et al. Improving the management of candidemia through antimicrobial stewardship interventions. Diagn Microbiol Infect Dis. 2014;78(2):157-61. [Crossref] [PubMed]
 41. Tachi T, Teramachi H, Asano S, Tanaka K, Fukuta M, Osawa T, et al. Impact of levofloxacin dose adjustments by dispensing pharmacists on adverse reactions and costs in the treatment of elderly patients. Pharmazie. 2013;68(12):977-82.
 42. Boyles TH, Whitelaw A, Bamford C, Moodley M, Bonorchis K, Morris V, et al. Antibiotic stewardship ward rounds and a dedicated prescription chart reduce antibiotic consumption and pharmacy costs without affecting inpatient mortality or re-admission rates. PLoS One. 2013;8(12):e79747. [Crossref]
 43. Yu K, Rho J, Morcos M, Nomura J, Kaplan D, Sakamoto K, et al. Evaluation of dedicated infectious diseases pharmacists on antimicrobial stewardship teams. Am J Health Syst Pharm. 2014;71(12):1019-28. [Crossref]
 44. Okuyan B, Sancar M. [The effect of clinical pharmacist on antimcrobial stewardship programs]. SES Sanayi Eczacısının Sesi Derg. 2015;6:16-8.
 45. Li Z, Cheng B, Zhang K, Xie G, Wang Y, Hou J, et al. Pharmacist-driven antimicrobial stewardship in intensive care units in East China: a multicenter prospective cohort study. Am J Infect Control. 2017;45(9):983-9. [Crossref]
 46. Ohashi K, Matsuoka T, Shinoda Y, Fukami Y, Shindoh J, Yagi T, et al. Evaluation of treatment outcomes of patients with MRSA bacteremia following antimicrobial stewardship programs with pharmacist intervention. Int J Clin Pract. 2018;72(3):e13065. [Crossref]
 47. Dubrovskaya Y, Scipione MR, Siegfried J, Jen SP, Pham V, Papadopoulos J, et al. Multilayer model of pharmacy participation in the antimicrobial stewardship program at a large academic medical center. Hosp Pharm. 2017;52(9):628-34. [Crossref]
 48. Aksoy M, Alkan A, İşli F. [Rational drug use promotional activities of Ministry of Health]. Turkiye Klinikleri J Pharmacol-Special Topics. 2015;3(1):19-26.

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com