Journal of Literature Pharmacy Sciences

Fermente Süt Ürünlerinin Biyoaktif Bileşikler Açısından Değerlendirilmesi
Assesstment of Fermented Dairy Products in Terms of Bioactive Compounds
Filiz YANGILARa
aErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Erzincan, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2020;9(2):109-15
doi: 10.5336/pharmsci.2019-72261
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Süt ve süt ürünleri sağlığımız üzerinde oldukça önemli fizyolojik etkilere sahip olan biyolojik proteinler ve peptidleri içermektedir. Bu konu ile ilgili olarak süt proteinleri ve biyoaktif peptidler üzerine yapılan çalışma sayılarında, son yıllarda artış mevcuttur. Süt protein molekülleri içerisinde biyoaktif peptidler, inaktif olarak bulunmaktadır. Bu bileşikler sütün sindirim sisteminde parçalanması, sütün fermentasyon yoluyla ürünlerine işlenmesi veya starter kültür aktiviteleri sonucunda aktif hâle geçmektedirler. Dünya gıda sektörünü incelediğimizde, oldukça geniş bir yelpazede süt ürünü çeşidinin olduğu, birçoğunun da laktik asit fermentasyonu ile üretildiği ve bu yöntemin de fermente süt ürünleri sektörü olarak bir sanayi alanı şeklinde ortaya çıktığı bilinmektedir. Bununla birlikte bu prosesin diğer bir önemi ise fermentasyon sırasında oluşan biyoaktif peptidlerinde, bağışıklık geliştirici olarak antitümör aktiviteye katkı sağlamasıdır. Ayrıca vücutta hormon benzeri düzenleyici madde etkisine de sahip olup antihipertansif, antioksidatif, antimikrobiyal ve opioid bağışıklık düzenleme gibi farklı biyolojik aktivitelerde de görev almaktadırlar. Son yıllarda gıdalar ile ilgili yapılan birçok araştırma, tüketicilerin bir yandan kafasını karıştırırken bir yandan da daha sağlıklı gıda arayışına yönlendirilmelerine yardım etmiştir. Bu durum ise biz tüketicileri sağlık, zindelik, performansın korunması ve hastalıkların giderilmesinde biyoaktif bileşen içeren gıdalara yönlendirmeye neden olmuştur. Bu derlemede biyoaktif peptidlerin tanımlanması, kimyasal yapıları, oluşumu ve sağlık üzerine etkileri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyoaktif peptidler; fermente ürünler; opioid; tüketici yaklaşımı
ABSTRACT
There are biological proteins and peptides, which have quite important physiological effects on our health, in milk and dairy products. Regarding this issue, there has been an increase in the number of studies on milk proteins and bioactive peptides in recent years. Bioactive peptides exist actively in milk protein molecules. These compounds become active in consequence of degradation of milk in the digestive system, processing of milk into dairy products through fermentation, or starter culture activities. When we examine world food markets, it is observed that hundreds of types of dairy products are produced using lactic acid fermentation and this method has emerged as the fermented dairy products sector as a form of an industrial area. At the same time another importance of this process which this peptides occur during fermentation, also contribute to anti-tumor activity as immuneenhancer. Also, they have a hormone-like regulatory effect in the body and take part in various biological activities such as antihypertensive, antioxidative, antimicrobial, and opioid immunomodulation. In recent years, many studies conducted on foods caused routing the consumers, to head towards the foods that contain bioactive ingredients for protecting health, vitality, and performance, and overcoming illnesses. In this review, we will try to be given information about identification of bioactive peptides, chemical structure, formation and effects on health.

Keywords: Bioactive peptides; fermented products; opioid; consumer approach
REFERENCES:
 1. Gür F, Güzel M, Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M. [Biological and physiological activities of whey proteins and their derivatives]. Akademik Gıda. 2010;8(1):23-31.
 2. Karakaya S. Gıda Biyokimyası Ders Notu. 2009. https://www.slideshare.net/betulkaplan/gda-biyokimyas-ders-notu Erişim tarihi: Haziran 2019.
 3. Kitts DD, Weiler K. Bioactive proteins and peptides from food sources. Applications of bioprocesses used in isolation and recovery. Curr Pharm Des. 2003;9(16):1309-23. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Aguilar-Toalá JE, Santiago-López L, Peres CM, Peres C, Garcia HS, Vallejo-Cordoba B, et al. Assessment of multifunctional activity of bioactive peptides derived from fermented milk by specific Lactobacillus plantarum strains. J Dairy Sci. 2017;100(1):65-75. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Karaman AD, Çelik K, Çelik H, Yılmaz M. Whey based bioactive peptides used in animal products. Animal Science and Biotechnologies. 2016;49(2):104-7.
 6. Ünal MÜ, Şener A, Cemek K. [Effects of bioactive peptides on health]. The Journal of Food. 2018;43(6):930-42. [Crossref] 
 7. Semen Z, Altıntaş A. [Bioactive peptides in milk and it's biological importance]. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 2015;3(4):67-84.
 8. Solieri L, Rutella GS, Tagliazucchi D. Impact of non-starter lactobacilli on release of peptides with angiotensin-converting enzyme inhibitory and antioxidantactivities during bovine milk fermentation. Food Microbiol. 2015;51:108-16. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Ay C, Şanlı T. [Formation of Bioactive Peptides in Dairy Products and Functional Properties]. ADÜ Ziraat Derg. 2018;15(1):115-20. [Crossref] 
 10. Bhat ZF, Kumar S, Bhat HF. Bioactive peptides of animal origin: a review. J Food Sci Technol. 2015;52(9):5377-92. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Gürsoy O, Yazar A, Yılmaz Y. [Antihypertensive Bioactive Peptides in Cheeses]. Academic Food Journal. 2015;13(3):237-46.
 12. Najafian L, Babji AS. (2012). A review of fish-derived antioxidant and antimicrobial peptides: Their production, assessment, and applications. Peptides. 2012;33(1):178-85. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Zhang L, Liu Y, Tian X, Tian Z. Antimicrobial capacity and antioxidant activity of enzymatic hydrolysates of protein from ruhsan bay oyster (crassostrea gigas). Journal of Food Processing and Preservation. 2015;3(4):404-12. [Crossref] 
 14. Onuh JO, Girgih AT, Aluko RE, Aliani M. In vitro antioxidant properties of chicken skin enzymatic protein hydrolysates and membrane fractions. Food Chem. 2014;150:366-73. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Khiari Z, Rico D, Martin-Diana AB, Barry-Ryan C. Structure elucidation of ACE-inhibitory and antithrombotic peptides isolated from mackerel skin gelatine hydrolysates. J Sci Food Agric. 2014;94(8):1663-71. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Kolomin T, Shadrina M, Slominsky P, Limborska S, Myasoedov N. A new generation of drugs: synthetic peptides based on natural regulatory peptides. Neuroscience and Medicine. 2013;4(4):223-52. [Crossref] 
 17. Hartmann R, Meisel H. Food-derived peptides with biological activity: from research to food applications. Current Opinion in Biotechnology. 2007;18(2):163-9. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Cicero AFG, Fogacci F, Colletti A. Potential role of bioactive peptides in prevention and treatment of chronic diseases: a narrative review. Br J Pharmacol. 2017;174(11):1378-94. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Dziuba B, Dziuba M. Milk proteins-derived bioactive peptides in dairy products: molecular, biological and methodological aspects. Acta Sci Pol Technol Aliment. 2014;13(1):5-25. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Kurt Ö, El SN. [L-carnitine as a bioactive compound: importance of in nutrition and health, bioavailability]. Tübav Bilim Dergisi. 2011;4(2):97-102.
 21. Şimşek A, Kılıç B. [Meat-derived bioactive peptides and their functional properties]. Gıda. 2016;41(4):267-74.
 22. Clare DA, Swaisgood HE. Bioactive milk peptides: a prospectus. Journal of Dairy Science. 2000;83(6):1187-95. [Crossref] 
 23. Pihlanto-Leppälä A. Bioctive peptides derived from bovine whey proteins: opioid and ace-inhibitory peptides. Trends in Food Science and Technology. 2001;11(9):347-56. [Crossref] 
 24. Ryan JT, Ross RP, Bolton D, Fitzgerald GF, Stanton C. Bioactive peptides from muscle sources: meat and fish. Nutrients. 2011;3(9):765-91. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Kınık Ö, Gürsoy O. [Milk proteıns-derived bioactive peptides]. Journal of Engineering Sciences. 2002;8(2):195-203.
 26. Sarmadi BH, Ismail A. 2010 Antioxidative peptides from food proteins: a review. Peptides. 2010;31(10):1949-56. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Hernández-Ledesma B, Contreras MM, Recio I. Antihypertensive peptides: production, bioavailability and incorporation into foods. Adv Colloid Interface Sci. 2011;165(1):23-35. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Milan BŽ, Marija B, Jelena I, Jelena J, Marija D, Radmila M, Baltić T. Bioactive peptides from meat and their influence on human health. Tehnologija Mesa. 2014;55(1):8-21. [Crossref] 
 29. Haque E, Chand R, Kapila, S. Biofunctional properties of bioactive peptides of milk origin. Food Reviews International. 2008;25(1):28-43. [Crossref] 
 30. Gonzalez-Gonzalez CR, Tuohy KM, Jauregi P. Production of angiotensin-I- converting enzyme (ACE) inhibitory activity in milk fermented with probiotic strains: effects of calcium, pH and peptides on the ACE-inhibitory activity. International Dairy Journal. 2011;21(9):615-22. [Crossref] 
 31. Pan D, Cao J, Guo H, Zhao B. Studies on purification and the molecular mechanism of a novel ACE inhibitory peptide from whey protein hydrolysate. Food Chemistry. 2012;130:121-6. [Crossref] 
 32. Ruiz-Giménez P, Salom JB, Marcos JF, Vallés S, Martínez-Maqueda D, Recio I, et al. Antihypertensive effect of a bovine lactoferrin pepsin hydrolysate: identification of novel active peptides. Food Chemistry. 2012:131;266-73. [Crossref] 
 33. Hafeez Z, Cakir-Kiefer C, Roux E, Perrin C, Miclo L, Dary-Mourot A. Strategies of producing bioactive peptides from milk proteins to functionalize fermented milk products. Food Research International. 2014;63(PartA):71-80. [Crossref] 
 34. Koçak A, Şanlı T. [Milk proteins derived ACE-inhibitory peptides: formation, impact mechanism and bioavailability]. Gıda. 2016;41(4):275-82. [Crossref] 
 35. Rasika DMD, Ueda T, Jayakody LN, Suriyagoda LDB, Silva KFST, Ando S, et al. ACE-inhibitory activity of milk fermented with saccharomyces cerevisiae K7 and lactococcus lactis subsp. Lactis NBRC 12007. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka. 2015;43(2):141-51. [Crossref] 
 36. Shu G, Yang H, Chen H, Zhang Q, Tian Y. Effect of incubation time, inoculum size, temperature, pasteurization time, goat milk powder and whey powder on ACE inhibitory activity in fermented milk by L. plantarum LP69. Acta Sci Pol Technol Aliment. 2015;14(2):107-16. [PubMed] 
 37. Meisel H. Biochemical properties of bioactive peptites derived from milk proteins: Potential nutraceuticals for food and pharmaceutical applications. Livestock Production Science. 1997;50(1-2):125-38. [Crossref] 
 38. Akpınar A, Uysal HR. [Bioavailability, production and possibility of alternative to drug of food-derived antihypertensive peptides]. Gıda. 2013;38(3):167-74.
 39. Barać M, Pe?ić M, Vučić T, Vasić M, Smiljanić M. White cheeses as a potential source of bioactive peptides. Mljekarstvo. 2017;67(1):3-16. [Crossref] 
 40. Zemel MB, Richards J, Milstead A, Campbell P. Effects of calcium and dairy on body composition and weight loss in African-American adults. Obes Res. 2005:13(7);1218-25. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Şatır G. [Effect of bioactive food components on metabolic syndrome]. Akademik Gıda. 2018;16(2);224-30. [Crossref] 
 42. Fitzgerald RJ, Murray BA. Bioactive peptides and lactic fermentations. International Journal of Dairy Technology. 2006;59(2):118-25. [Crossref] 
 43. Corrons MA, Liggieri CS, Trejo SA, Bruno MA. ACE-inhibitory peptides from bovine caseins released with peptidases from Maclura pomifera latex. Food Res Int. 2017;93:8-15. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Korhonen H. Milk derived bioactive peptides: From Sceinces to applications. Journal of Functional Foods. 2009;1(2):177-87. [Crossref] 
 45. Mora L, Gallego M, Reig M, Toldrá F. Challenges in the quantitation of naturally generated bioactive peptides in processed meats. Trends in Food Science and Technology. 2017;69(PartB):306-14. [Crossref] 
 46. Şahingil D, Gökçe Y, Yüceer M, Hayaloğlu AA. Optimization of proteolysis and angiotensin converting enzyme inhibition activity in a model cheese using response surface methodology. LWT - Food Science and Technology. 2019;99:525-32. [Crossref] 
 47. Bulut A, Kılıç-Akyılmaz M. Sütten üretilen fonksiyonel bir ürün: biyoaktif peptidler. Süt Dünyası. 2015;10(56):52-5.
 48. Durmuş N, Akyılmaz MK, Özçelik B. Süt proteinlerinden biyoaktif peptid eldesi. Gıda, Metabolizma ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi. 1. Baskı. İstanbul. 2016. p.211-7.
 49. Liu R, Zheng W, Li J, Wang L, Wu H, Wang X, Shi L. Rapid identification of bioactive peptides with antioxidant activity from the enzymatic hydrolysate of Mactra veneriformis by UHPLC-Q-TOF mass spectrometry. Food Chem. 2015;167:484-9. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Hernández-Ledesma B, Quirós A, Amigo L, Recio I. Identification of bioactive peptides after digestion of human milk and infant formula with pepsin and pancreatin. International Dairy Journal. 2007;17(1):42-9. [Crossref] 
 51. Hong F, Ming L, Yi S, Zhanxia L, Yongquan W, Chi L. The antihypertensive effect of peptides: a novel alternative to drugs? Peptides. 2008;29(6):1062-71. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Yerlikaya O, Kınık Ö, Akbulut N. [Milk-derived bioactive peptites and their functional properties]. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011;48(1):77-84.
 53. Arcan I, Yemenicioğlu A. Antioxidant activity of protein extracts from heat-treated or thermally processed chickpeas and white beans. Food Chemistry, 2007;103(2):301-12. [Crossref] 
 54. Damar AGİ, Karadeniz F. Biyoaktif peptitlerin ve proteinlerin antioksidan aktiviteleri ve fonksiyonel gıdalarda kullanılabilabilmesi. 2012. http://www.dunyagida.com.tr/haber/biyoaktif-peptitlerin-ve-proteinlerin-antioksidan-aktiviteleri-ve/4250 Erişim tarihi: 17 Haziran 2019.
 55. Çankaya A, Tangüler H. [Effect of Temperature on Microbial Change during Carrot Fermentation in Shalgam Beverage Production]. TURJAF. 2018;6(6):749-55.
 56. Marco ML, Heeney D, Binda S, Cifelli CJ, Cotter PD, Foligné B, et al. Health benefits of fermented foods: microbiota and beyond. Curr Opin Biotechnol. 2017;44:94-102. [Crossref]  [PubMed] 
 57. McFeeters RF. Fermentation microorganisms and flavor changes in fermented foods. Journal of Food Science. 2004;69(1):35-7. [Crossref] 
 58. Rizzoli R, Biver E. Effects of fermented milk products on bone. Calcif Tissue Int. 2018;102(4):489-500. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Demirgül F, Sağdıç O. [The effect of fermented milk products on human health]. European Journal of Science and Technology. 2018;13:45-53. [Crossref] 
 60. Augustin MA. Udabage P. Influence of processing on functionality of milk and dairy proteins. Adv Food Nutr Res. 2007;53:1-38. [Crossref]  [PubMed] 
 61. Bordoni A, Danesi F, Dardevet D, Dupont D, Fernandez AS, Gille D, et al. Dairy products and inflammation: a review of the clinical evidence. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;57(12):2497-525. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Korhonen H, Pihlanto A. Bioactive peptides: production and functionality. International Dairy Journal. 2006;16(9):945-60. [Crossref] 
 63. Nakamura Y, Yamamoto N, Sakai K, Okubo A, Yamazaki S, Takano T. Purification and characterization of angiotensin I-converting enzyme inhibitors from sour milk. J Dairy Sci. 1995;78(4):777-83. [Crossref]  [PubMed] 
 64. Nielsen MS, Martinussen T, Flambard B, Sørensen KI, Otte J. Peptide profiles and angiotensin-I-converting enzyme inhibitory activity of fermented milk products: effect of bacterial strain, fermentation pH, and storage time. International Dairy Journal. 2009;19(3):155-65. [Crossref] 
 65. Otağ FB, Hayta M. [Effects of heat treatment and fermentation on the formation and activity of bioactive peptides in foods]. Gıda. 2013;38(5):307-14.
 66. Singh BP, Vij S, Hati S. Functional significance of bioactive peptides derived from soybean. Peptides. 2014;54:171-9. [Crossref]  [PubMed] 
 67. Rodríguez-Figueroa JC, González-Córdova AF, Torres-Llanez MJ, Garcia HS, Vallejo-Cordoba B. Novel angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptides produced in fermented milk by specific wild Lactococcus lactis strains. J Dairy Sci. 2012;95(10):5536-43. [Crossref]  [PubMed] 
 68. Unal G, Akalın AS. Antioxidant and angiotensin-converting enzyme inhibitory activity of yoghurt fortified with sodium calcium caseinate or whey protein concentrate. Dairy Science and Technology. 2012;92(6):627-39. [Crossref] 
 69. Moslehishad M, Ehsani MR, Salami M, Mirdamadi S, Ezzatpanah H, Nasiaji AN, Moosavi-Movahedi AA. The comparative assessment of ACE-inhibitory and antioxidant activities of peptide fractions obtained from fermented camel and bovine milk by Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637. International Dairy Journal. 2013;29:82-7. [Crossref] 
 70. Barać M, Smiljanić M, Žilić S, Pe?ić M, Stanojević S, Vasić M, Vučić T. Protein profiles and total antioxidant capacity of water soluble and insoluble protein fractions of white cow cheese at different stage of ripening. Mljekarstvo/Dairy. 2016;66(3):187-97. [Crossref] 
 71. Park YW, Juárez M, Ramos M, Haenlein GFW. Physico-chemical characteristics of goat and sheep milk. Small Ruminant Research. 2007;68(1-2):88-113. [Crossref] 
 72. Sieber R, Bütikofer U, Egger C, Portmann R, Walther B, Wechsler D. ACE-inhibitory activity and ACE-inhibiting peptides in different cheese varieties. Dairy Science and Technology. 2010;90(1):47-73. [Crossref] 
 73. López-Expósito I, Miralles B, Amigo L, Hernández-Ledesma B. Health effects of cheese components with a focus on bioactive peptides. Frías J, Martínez-Villaluenga C, Pe-as E, ed. Fermented Foods in Health and Disease Prevention. 1st ed. Elsevier, London: Academic Press; 2017. p.239-73. [Crossref] 
 74. Pihlanto A. Antioxidative peptides derived from milk proteins. International Dairy Journal. 2006;16(11):1306-14. [Crossref] 
 75. Sánchez-Rivera L, Martínez-Maqueda D, Cruz-Huerta E, Miralles B, Recio I. Peptidomics for Discovery, Bioavailability and Monitoring of Dairy Bioactive Peptides. Food Research International. 2014;63(PartB):170-81. [Crossref] 
 76. Ivey KL, Hodgson JM, Kerr DA, Thompson PL, Stojceski B, Prince RL. The effect of yoghurt and its probiotics on blood pressure and serum lipid profile; a randomised controlled trial. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2015;25(1):46-51. [Crossref]  [PubMed] 
 77. Karagözlü F. Yoğurt Proteinleri ve Biyoaktif Peptidleri Ve Sağlik Üzerine Etkileri. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı, Seminer Dersi Projesi. 2019. p.18.
 78. Papadimitriou CG, Valfopouluo-Mastrojiannaki A, Silva SV, Gomes AM, Malcata FX, Alichanidis E. Identification of peptides in triditional and probiotic sheep milk yoghurt with angiotensin I-converting enzyme (ACE)-inhibitory activity. Food Chemistry. 2007;105(2):647-56. [Crossref] 
 79. Ahmed FA, Ali RFM. Bioactive compounds and antioxidant activity of fresh and processed white cauliflower. BioMed Res Int. Article ID: 367819. 2013;2013:367819 [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 80. Ebner J, Arslan AA, Fedorova M, Hoffmann R, Küçükçetin A, Pischetsrieder M. Peptide profiling of bovine kefir reveals 236 unique peptides released from caseins during its production by starter culture or kefir grains. J Proteomics. 2015;117:41-57. [Crossref]  [PubMed] 
 81. Şanlı T, Akal HC, Yetişemiyen A, Hayaloğlu AA. [Influence of adjunct cultures on angiotensin-converting enzyme (ACE )-inhibitory activity, organic acid content and peptide profile of kefir]. International Journal of Dairy Technology, 2018;71(1):131-9. [Crossref] 
 82. Meisel H. Overview on milk protein-derived peptides. International Dairy Journal. 1998;8(5-6):363-73. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com