Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

.: REVIEW
Gebelikte Eş Şiddeti; Maternal, Fetal ve Neonatal Sağlık Üzerindeki Etkileri
Intimate Partner Violence in Pregnancy; Effects of Maternal, Fetal and Neonatal Health
Fatma Nilüfer TOPKARAa, Nebahat ÖZERDOĞANb
aTepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, TÜRKİYE
bEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü ABD, Eskişehir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(1):150-6
doi: 10.5336/healthsci.2019-65201
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Eş şiddeti dünya genelinde kadına yönelik şiddetin en yaygın görülen formu olup, bir insan hakları ihlali ve önemli bir halk sağlığı sorunudur. Araştırma sonuçları, kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde olduğu gibi gebelik dönemlerinde de eş şiddetine maruz kaldığını hatta uygulanan şiddet oranının artabildiğini göstermektedir. Gebelikte; cinsel birliktelik sıklığının azalması, kadınlarda duygusallığın artması, gebelik stresi, babanın bebeği kıskanması, ebeveynlik rolüne uyum sağlayamama veya eş ilgisinin bebeğe yönelmesi, ekonomik baskıların artması gibi nedenlerden dolayı şiddet görme riski artabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, gebelikte eş/partner tarafından uygulanan fiziksel şiddet prevalansı %4-12 arasında değişirken, Türkiye'de ulusal verilere göre %8,3 olarak bildirilmektedir. Kadının, yaşamında en hassas ve riskli dönemlerden biri olan gebelik sürecinde eş şiddetine maruz kalması, anne ve bebeğin fiziksel ve ruhsal sağlığının yanı sıra sosyal boyuttaki etkileriyle de ciddi olumsuz sonuçlara yol açan bir durumdur. Sağlık profesyonellerinin konuyu kişinin mahremi olarak görmesinden ya da şiddet mağdurlarının yaşadıkları şiddeti dile getirmekten çekinmesinden dolayı şiddet mağduru gebeler gözden kaçabilmekte, sağlık hizmetinden yararlanmaları mümkün olmayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; gebelikte eş şiddetinin maternal, fetal ve neonatal sağlık üzerindeki etkilerini incelemek, aynı zamanda gebelik izlemlerinde önemli bir konumda bulunan ebeler ve diğer sağlık çalışanlarının konuya yönelik farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet; gebelikte eş şiddeti; sağlık üzerindeki etkileri
ABSTRACT
Intimate partner violence is the most common form of violence against women worldwide and is a human rights violation and an important public health problem. The results of the research show that women are exposed to violence during pregnancy as well as in any period of their lives, and even the rate of violence is increased. The World Health Organization, according to data on pregnancy partner physical violence applied by the prevalence ranged from 4% to 12%, according to national data was reported as 8.3% in Turkey. This ratio varies depending on the level of education and welfare of women. The exposure of the woman to her intimate partner during the pregnancy, which is one of the most sensitive and risky periods in her life, has a serious negative effect on the physical and mental health of the mother and her baby as well as on the social dimension. Because health professionals consider the subject to be the person's intimacy or they are afraid of the violence experienced by the victims of violence, pregnant women who are victims of violence may be overlooked and they may not be able to benefit from health services. The aim of this review is to examine the effects on maternal, fetal and neonatal health of intimate partner violence during pregnancy, and to contribute to the awareness raising of midwives and other health professionals who are in a significant position during pregnancy follow-up.

Keywords: Violence; intimate partner violence in pregnancy; effects on health
REFERENCES:
 1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women. Son Erişim: 08.03.2020/19:00
 2. Berhanie E, Gebregziabher D, Berihu H, Gerezgiher A, Kidane G. Intimate partner violence during pregnancy and adverse birth outcomes: a case-control study. Reprod Health. 2019;16(1):22. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Harrykissoon SD, Rickert VI, Wiemann CM. Prevalence and patterns of intimate partner violence among adolescent mothers during the postpartum period. Arch Pediatr Adolesc Med. 2002;156(4):325-30. [Crossref]  [PubMed] 
 4. García-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts CH. WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence Against Women: Initial Results On Prevalence, Health Outcomes And Women's Responses. Geneva: World Health Organization; 2005. p.198.
 5. Kishor S, Johnson K. Profiling Domestic Violence - A Multi-Country Study. Calverton, Maryland: ORC Macro; 2004. https://dhsprogram.com/pubs/pdf/od31/od31.pdf
 6. Ministry of Health Social Services and Equality. Common protocol for health performance against Gender Violence. (Madrid) 2012. https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/COMMON_PROTOCOL_2012_Accesible.pdf. Son erişim tarihi: 06.03.2020/22:30
 7. Jansen HA, Yüksel İ, Çağatay P. Prevalence of Violence Against Women. National Research on Domastic Violence Against Women in Turkey. Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık; 2009. p.45-65.
 8. Göğüş T, Yıldız H. [Violence in Pregnant Women According to Trimestires, Affecting Factors and Perinatal Outcomes]. TAF Prev Med Bull. 2013;12(6):657-64. [Crossref] 
 9. Bailey BA. Partner violence during pregnancy: prevalence, effects, screening, and management. Int J Womens Health. 2010;2:183-97. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Devries KM, Kishor S, Johnson H, Stöckl H, Bacchus LJ, Garcia-Moreno C, et al. Intimate partner violence during pregnancy: analysis of prevalence data from 19 countries. Reprod Health Matters. 2010;18(36):158-70. [Crossref] 
 11. James L, Brody D, Hamilton Z. Risk factors for domestic violence during pregnancy: a meta-analytic review. Violence Vict. 2013;28(3):359-80. [Crossref]  [PubMed] 
 12. The Republic of Turkey Ministry of Family and Social Policies the General Directorate on the Status of Women, Hacettepe University Institute of Population Studies. Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık; 2015. p.485.
 13. Sağkal T, Kalkım A, Sülü Uğurlu E, Ersoy Kırmızılar N. [The situation of pregnant women exposure to violence by husband and the factors associated with violence]. TAF Prev Med Bull. 2014;13(5):381-90. [Crossref] 
 14. Brownridge DA, Taillieu TL, Tyler KA, Tiwari A, Ko Ling Chan, Santos SC. Pregnancy and intimate partner violence: risk factors, severity, and health effects. Violence Against Women. 2011;17(7):858-81. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Demirel Bozkurt Ö, Daşıkan Z, [Partner violence during pregnancy: risk factors, health outcomes and screening tools]. Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics. 2016;2(2):15-22.
 16. Yanıkkerem E, Kavlak O, Sevil Ü. [The effects of violence on women's health and the role of health professionals]. Kadın Çalışmaları Derg. 2007;2(4):32-47.
 17. Black MC. Intimate partner violence and adverse health consequences: implications for clinicians. Am J Lifestyle Med. 2011;5(5):428-9. [Crossref] 
 18. Bonomi AE, Anderson ML, Reid RJ, Rivara FP, Carrell D, Thompson RS. Medical and psychosocial diagnoses in women with a history of intimate partner violence. Arch Intern Med. 2009;169(18):1692-7. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Campbell JC, Lewandowski LA. Mental and physical health effects of intimate partner violence on women and children. Psychiatric Clin North Am. 1997;20(2):353-74. [Crossref] 
 20. Shah PS, Shah J; Knowledge Synthesis Group on Determinants of Preterm/LBW Births. Maternal exposure to domestic violence and pregnancy and birth outcomes: a systematic review and meta-analyses. J Womens Health (Larchmt). 2010;19(11):2017-31. [Crossref]  [PubMed] 
 21. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı. Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Görüşme Rehberi; 2015. https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/8880,cpgd-gorusme-rehberipdf.pdf
 22. Howell KH, Miller-Graff LE, Hasselle AJ, Scrafford KE. The unique needs of pregnant, violence-exposed women: a systematic review of current interventions and directions for translational research. Aggr Viol Behav. 2017;34:128-38. [Crossref] 
 23. Bacchus L, Mezey G, Bewley S. Domestic violence: prevalence in pregnant women and associations with physical and psychological health. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004;113(1):6-11. [Crossref] 
 24. Esie P, Osypuk TL, Schuler SR, Bates LM. Intimate partner violence and depression in rural Bangladesh: accounting for violence severity in a high prevalence setting. SSM Popul Health. 2019;100368. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Ellsberg M, Jansen HA, Heise L, Watts CH, Garcia-Moreno C; WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women Study Team. Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: an observational study. Lancet. 2008;371(9619): 1165-72. [Crossref] 
 26. Lipsky S, Holt VL, Easterling TR, Critchlow CW. Impact of police-reported intimate partner violence during pregnancy on birth outcomes. Obstet Gynecol. 2003;102(3):557-64. [Crossref] 
 27. Tiwari A, Chan KL, Fong D, Leung WC, Brownridge DA, Lam H, et al. The impact of psychological abuse by an intimate partner on the mental health of pregnant women. BJOG. 2008;115(3):377-84. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Varma D, Chandra PS, Thomas T, Carey MP. Intimate partner violence and sexual coercion among pregnant women in India: relationship with depression and post-traumatic stress disorder. J Affect Disord. 2007;102(1):227-35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Lipsky S, Holt VL, Easterling TR, Critchlow CW. Police-reported intimate partner violence during pregnancy and the risk of antenatal hospitalization. Matern Child Health J. 2004;8(2):55-63. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Jackson CL, Ciciolla L, Crnic KA, Luecken LJ, Gonzales NA, Coonrod DV. Intimate partner violence before and during pregnancy: related demographic and psychosocial factors and postpartum depressive symptoms among Mexican American women. J Interpers Violence. 2015;30(4):659-79. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Rose L, Alhusen J, Bhandari S, Soeken K, Marcantonio K, Bullock L, et al. Impact of intimate partner violence on pregnant women's mental health: mental distress and mental strength. Issues Ment Health Nurs. 2010;31(2):103-11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. World Health Organization (WHO). Intimate Partner Violence during Pregnancy. 2011. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70764/1/WHO RHR 11.35
 33. Sarkar NN. The impact of intimate partner violence on women's reproductive health and pregnancy outcome. J Obstet Gynaecol. 2008;28(3):266-71. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Silverman JG, Decker MR, Reed E, Raj A. Intimate partner violence victimization prior to and during pregnancy among women residing in 26 US states: associations with maternal and neonatal health. Am J Obstet Gynecol. 2006;195(1):140-8. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Demirel Bozkurt Ö, Daşıkan Z, Kavlak O, Şirin A. [Determination of the knowledge, opinions and professional attitudes of midwifery students about violence during pregnancy]. Balıkesir Health Sciences Journal. 2013;2(2):99-107. [Crossref] 
 36. Grier G, Geraghty S. Intimate partner violence and pregnancy: how midwives can listen to silenced women. Br J Midwifery. 2015;23(6):412-6. [Crossref] 
 37. O'Reilly R, Beale B, Gillies D. Screening and intervention for domestic violence during pregnancy care: a systematic review. Trauma Violence Abuse. 2010;11(4):190-201. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Akalın A. 15-49 yaş grubu kadınlarda aile içi şiddet sıklığı ve şiddetin depresyona etkisi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2010. http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6631/267111.pdf
 39. Tel H. [Hidden health problem; domestic violence and nursing interventions]. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2002;6(2):1-9.

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com