Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences

.: REVIEW
Behçet Hastalığının Yönetiminde Oral Sağlık ile İlişkili Klinik Parametreleri ve Hasta Kaynaklı Çıktıları Nasıl Değerlendirmeliyiz?
How Do We Assess the Clinical Parameters Related to Oral Health and the Patient Resources?
Gonca MUMCUa, Ümit KARAÇAYLIb, Nevsun İNANÇc, Tülin ERGUNd, Turhan ATALAYe, Haner DİRESKENELİc
aMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi ABD, İstanbul, TÜRKİYE
bSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi ABD, Ankara, TÜRKİYE
cMarmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji ABD, İstanbul, TÜRKİYE
dMarmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ABD, İstanbul, TÜRKİYE
eİstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2020;26(2):268-75
doi: 10.5336/dentalsci.2019-64665
Article Language: TR
ÖZET
Behçet hastalığı (BH); oral ve genital ülserler, oküler, vasküler, kas-iskelet sistemi, nörolojik ve gastrointestinal tutulum ile karakterize bir inflamatuar hastalıktır. Oral ülserin varlığı hastalığın tanısı için temel bir klinik bulgudur. Ayrıca, oral ülserler erken dönemde hastalığın ilk belirtisi olarak da görülebilmektedir. Bu nedenle, oral ülserin varlığı BH'li hastalarda hastalık aktivitesinin ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, BH'de çevresel faktörlerin ve bazı tetikleyici ajanların, klinik bulguların aktivasyonuna neden olduğu düşünülmektedir. BH'nin etiyopatogenezinde oral floranın etkin rolünün olduğu da gözlenmiştir. Ayrıca bu hasta grubunda oral ülserler nedeni ile oral hijyen uygulamalarının kısıtlandığı ve oral sağlık düzeyinin kötü olduğu da belirlenmiştir. Kompozit indeks, BH'li hastalarda geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış oral ülsere özel olarak geliştirilmiş bir aktivite indeksidir. Bu hasta kaynaklı aktivite indeksi kullanılarak oral ülserlerin ağrı ve fonksiyonel durum üzerine etkisi değerlendirilebilmektedir. Oral ülsere bağlı ağrı '0-100' puan aralığında görsel analog skala kullanımı ile değerlendirilmektedir. Bu indekste fonksiyonel durum değerlendirmesi ise oral ülsere bağlı olarak oluşan tat almada değişim, konuşmada ve yemede/çiğnemede/yutmada güçlüğü içermektedir. Sonuç olarak; oral ülserlerin hasta kaynaklı bir aktivite ölçeği ile değerlendirilmesi bu hasta grubunun izleminde oldukça önemlidir. Böylelikle, bu çalışmada, bu hasta grubunda oral sağlığın, oral hijyenin ve oral sağlıkla ilişkili hasta kaynaklı çıktıların önemi üzerine odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Behçet sendromu; oral ülser; ağız sağlığı
ABSTRACT
Behçet's disease (BD) is an inflammatory disease characterized by mucocutaneous, ocular, vascular, musculoskeletal, neurological and gastrointestinal involvement. Oral ulcer is a keystone for the diagnosis of the disease. In addition, it could be seen as the initial symptom. Therefore, it is an important factor in the evaluation of the disease activity and treatment response in BD. Although its etiology is unknown, environmental factors and some triggering agents are suggested to cause the activation of clinical manifestations. It has been observed that oral flora has effective roles in the etiopathogenesis of BD. Moreover, oral hygiene applications are limited and oral health is also found to be poor due to oral ulcers in this patient group. Composite index (CI) is a validated oral ulcer activity index in BD. The effects of oral ulcer on pain and functional status are evaluated by using this patient-reported activity index. Oral ulcer pain is evaluated with the use of visual analogue scale between 0-100 points. Unpleasant taste, difficulty in speaking and eating/chewing/swallowing due to oral ulcers are assessed in functional limitation. Finally, the use of patient-reported activity index has an important role for followup periods of patients in BD. Therefore, this review focuses on the importance of oral health, oral hygiene and oral health related patient-reported outcomes in BD.

Keywords: Behçet syndrome; oral ulcer, oral health
REFERENCES:
 1. Direskeneli H. Autoimmunity vs autoinflammation in Behcet's disease: do we oversimplify a complex disorder? Rheumatology (Oxford). 2006;45(12):1461-5. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Alpsoy E. Behcet's disease: a comprehensive review with a focus on epidemiology, etiology and clinical features, and management of mucocutaneous lesions. J Dermatol. 2016;43(6):620-32. [Crossref]  [PubMed] 
 3. International Study Group for Behcet Disase's Criteria for diagnosis of Behcet's disease. Lancet. 1990;335(8697):1078-80. [Crossref] 
 4. Mumcu G. Behcet's disease: a dentist's overview. Clin Exp Rheumatol. 2008;26(4 Suppl 50):S121-4.
 5. Mumcu G, Inanc N, Yavuz S, Direskeneli H. The role of infectious agents in the pathogenesis, clinical manifestations and treatment strategies in Behcet's disease. Clin Exp Rheumatol. 2007;25(4 Suppl 45):S27-33.
 6. Mumcu G, Inanc N, Aydin SZ, Ergun T, Direskeneli H. Association of salivary S. mutans colonisation and mannose-binding lectin deficiency with gender in Behcet's disease. Clin Exp Rheumatol. 2009; 27(2 Suppl 53):S32-6.
 7. Karacayli U, Mumcu G, Simsek I, Pay S, Kose O, Erdem H, et al. The close association between dental and periodontal treatments and oral ulcer course in behcet's disease: a prospective clinical study. J Oral Pathol Med. 2009;38(5):410-5. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Coit P, Mumcu G, Ture-Ozdemir F, Unal AU, Alpar U, Bostanci N, et al. Sequencing of 16S rRNA reveals a distinct salivary microbiome signature in Behcet's disease. Clin Immunol. 2016;169:28-35. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Mumcu G, Ergun T, Elbir Y, Eksioglu-Demiralp E, Yavuz S, Atalay T, et al. Clinical and immunological effects of azithromycin in Behcet's disease. J Oral Pathol Med. 2005;34(1):13-6. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Kaneko F, Oyama N, Yanagihori H, Isogai E, Yokota K, Oguma K. The role of streptococcal hypersensitivity in the pathogenesis of Behcet's disease. Eur J Dermatol. 2008;18(5):489-98.
 11. Kaneko F, Oyama N, Nishibu A. Streptococcal infection in the pathogenesis of Behcet's disease and clinical effects of minocycline on the disease symptoms. Yonsei Med J. 1997;38(6):444-54. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Gadjeva M, Thiel S, Jensenius JC. The mannan-binding-lectin pathway of the innate immune response. Curr Opin Immunol. 2001;13(1):74-8. [Crossref] 
 13. Inanc N, Mumcu G, Birtas E, Elbir Y, Yavuz S, Ergun T, et al. Serum mannose-binding lectin levels are decreased in behcet's disease and associated with disease severity. J Rheumatol. 2005;32(2):287-91. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Mumcu G, Cimilli H, Karacayli U, Inanc N, Ture-Ozdemir F, Eksioglu-Demiralp E, et al. Salivary levels of antimicrobial peptides HNP 1-3, Ll-37 and S100 in Behcet's disease. Arch Oral Biol. 2012;57(6):642-6. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Mumcu G, Cimilli H, Karacayli Ü, Inanc N, Türe-Özdemir F, Eksioglu-Demiralp E, et al. Salivary levels of HNP 1-3 are related to oral ulcer activity in Behcet's disease. Int J Dermatol. 2013;52(10):1198-201. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Mumcu G, Ergun T, Inanc N, Fresko I, Atalay T, Hayran O, et al. Oral health is impaired in Behcet's disease and is associated with disease severity. Rheumatology (Oxford). 2004;43(8):1028-33. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Akman A, Ekinci NC, Kacaroglu H, Yavuzer U, Alpsoy E, Yegin O. Relationship between periodontal findings and specific polymorphisms of interleukin-1alpha and -1beta in Turkish patients with Behcet's disease. Arch Dermatol Res. 2008;300(1):19-26. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Akman A, Kacaroglu H, Donmez L, Bacanli A, Alpsoy E. Relationship between periodontal findings and Behcet's disease: a controlled study. J Clin Periodontol. 2007;34(6):485-91. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Yay M, Çelik Z, Aksoy A, Alibaz-Öner F, Inanç N, Ergun T, et al. Oral health is a mediator for disease severity in patient with Behcet's disease: a multiple mediation analysis study. J Oral Rehabil. 2019;46(4):349-54. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Mumcu G, Niazi S, Stewart J, Hagi-Pavli E, Gokani B, Seoudi N, et al. Oral health and related quality of life status in patients from UK and Turkey: a comparative study in Behcet's disease. J Oral Pathol Med. 2009;38(5):406-9. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Direskeneli H, Mumcu G. A possible decline in the incidence and severity of Behcet's disease: implications for an infectious etiology and oral health. Clin Exp Rheumatol. 2010;28(4 Suppl 60):S86-90.
 22. Hatemi G, Ozguler Y, Direskeneli H, Mahr A, Gul A, Levi V, et al. Current status, goals, and research agenda for outcome measures development in Behcet syndrome: report from OMERACT 2014. J Rheumatol. 2015;42(12):2436-41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Mumcu G, Sur H, Inanc N, Karacayli U, Cimilli H, Sisman N, et al. A composite index for determining the impact of oral ulcer activity in Behcet's disease and recurrent aphthous stomatitis. J Oral Pathol Med. 2009;38(10):785-91. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Mumcu G, Inanc N, Taze A, Ergun T, Direskeneli H. A new mucocutaneous activity index for Behcet's disease. Clin Exp Rheumatol. 2014;32(4 Suppl 84):S80-6.
 25. Bhakta BB, Brennan P, James TE, Chamberlain MA, Noble BA, Silman AJ. Behcet's disease: evaluation of a new instrument to measure clinical activity. Rheumatology (Oxford). 1999;38(8):728-33. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Yazici H, Tüzün Y, Pazarli H, Yurdakul S, Ozyazgan Y, Ozdoğan H, et al. Influence of age of onset and patient's sex on the prevalence and severity of manifestations of Behcet's syndrome. Ann Rheum Dis. 1984;43(6):783-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Alibaz-Oner F, Mumcu G, Kubilay Z, Ozen G, Celik G, Karadeniz A, et al. Unmet need in Behcet's disease: most patients in routine follow-up continue to have oral ulcers. Clin Rheumatol. 2014;33(12):1773-6. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Mumcu G, Lehimci F, Alpar U, Inanc N, Ergun T, Direskeneli H. Oral Health Related Outcome Measures, Mucocutaneous Index and Ohip-14. Matera Italy: Correlate Well With The Clinical Assessment of Oral Ulcers In Bd 17th International Conference on Behçet's Disease; 2016. p.164.
 29. Slade GD. Derivation and validation of a short-form oral health impact profile. Community Dent Oral Epidemiol. 1997;25(4):284-90. [Crossref]  [PubMed] 
 30. McGrath C, Comfort MB, Lo EC, Luo Y. Can third molar surgery improve quality of life? A 6-month cohort study. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61(7):759-63. [Crossref] 
 31. Llewellyn CD, Warnakulasuriya S. The impact of stomatological disease on oral health-related quality of life. Eur J Oral Sci. 2003;111(4):297-304. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Mumcu G, Inanc N, Ergun T, Ikiz K, Gunes M, Islek U, et al. Oral health related quality of life is affected by disease activity in Behcet's disease. Oral Dis. 2006;12(2):145-51. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Mumcu G, Hayran O, Ozalp DO, Inanc N, Yavuz S, Ergun T, et al. The assessment of oral health-related quality of life by factor analysis in patients with Behcet's disease and recurrent aphthous stomatitis. J Oral Pathol Med. 2007;36(3):147-52. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Hayran O, Mumcu G, Inanc N, Ergun T, Direskeneli H. Assessment of minimal clinically important improvement by using Oral Health Impact Profile-14 in Behcet's disease. Clin Exp Rheumatol. 2009;27(2 Suppl 53):S79-84.
 35. Hatemi G, Silman A, Bang D, Bodaghi B, Chamberlain AM, Gul A, et al. EULAR recommendations for the management of Behcet disease. Ann Rheum Dis. 2008;67(12):1656-62. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Yurdakul S, Mat C, Tüzün Y, Ozyagan Y, Hamuryudan V, Uysal O, et al. A double-blind trial of colchicine in Behcet's syndrome. Arthritis Rheum. 2001;44(11):2686-92. [Crossref] 
 37. Hamuryudan V, Hatemi G, Tascilar K, Sut N, Ozyazgan Y, Seyahi E, et al. Prognosis of Behcet's syndrome among men with mucocutaneous involvement at disease onset: long-term outcome of patients enrolled in a controlled trial. Rheumatology (Oxford). 2010;49(1):173-7. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Calgüneri M, Ertenli I, Kiraz S, Erman M, Celik I. Effect of prophylactic benzathine penicillin on mucocutaneous symptoms of Behcet's disease. Dermatology. 1996;192(2):125-8. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Labro MT. Immunological effects of macrolides. Curr Opin Infect Dis. 1998;11(6):681-8. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Mumcu G, Inanç N, Özdemir FT, Tulunay A, Ekşioğlu-Demiralp E, Ergun T, et al. Effects of azithromycin on intracellular cytokine responses and mucocutaneous manifestations in Behcet's disease. Int J Dermatol. 2013;52(12):1561-6. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Mumcu G, Alibaz-Öner F, Öner SY, Özen G, Atagündüz P, İnanç N, et al. Oral ulcer activity in Behcet's disease: poor medication adherence is an underestimated risk factor. Eur J Rheumatol. 2017;4(2):109-12. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Mumcu G, Yağar F, Alibaz-Öner F, İnanç N, Direskeneli H, Ergun T. Does illness perception associate with disease symptoms in Behcet's disease? Intern Emerg Med. 2018 Nov 30. Doi: 10.1007/s11739-018-1983-y. [Epub ahead of print]. [Crossref]  [PubMed] 
 43. İris M, Özçıkmak E, Aksoy A, Alibaz-Öner F, İnanç N, Ergun T, et al. The assessment of contributing factors to oral ulcer presence in Behcet's disease: dietary and non-dietary factors. Eur J Rheumatol. 2018;5(4):240-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. Mumcu G, Lehimci F, Fidan Ö, Gük H, Alpar U, Ünal AU, et al. The assessment of work productivity and activity impairment in Behcet's disease. Turk J Med Sci. 2017;47(2):535-41. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Mumcu G, Direskeneli H. Triggering agents and microbiome as enviromental factors on Behcet's syndrome. Intern Emerg Med. 2018 Dec 6. Doi: 10.1007/s11739-018-2000-1. [Epub ahead of print]. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com