Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

.: REVIEW
Sporcularda Ergojenik Destekler
Ergogenic Supplements in Athletes
Hatice Merve BAYRAMa, S. Arda ÖZTÜRKCANa
aİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(3):641-52
doi: 10.5336/healthsci.2019-72030
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Ergojenik destekler, iş üretmeye veya iş yapmaya yardım eden maddeler veya yöntemler olarak açıklanabilirler. Bunlar genellikle, günlük beslenme ile doğal olarak alınan besin ögelerinin sıvı, toz, jel ya da tablet formları şeklindedirler. Bu beslenme ürünleri; spor performansının artırılması, iyileşmenin hızlandırılması, kapasitesinin geliştirilmesi, kas yaralanmaları ve yorgunluğunun azaltılması gibi birçok amaçla kullanılmaktadır. Ergojenik desteklerin kullanımı özellikle son yıllarda oldukça artış göstermiş olup, neredeyse her hafta yeni bir ürün piyasada yerini almaktadır. Sporcuların temel hedefi, yaptıkları spor dallarında en iyi performansı sergilemektir. Bu nedenle çoğu sporcu, amacına ulaşmak ve rakiplerine karşı avantaj sağlamak için ergojenik desteklere başvurmaktadır. Gün geçtikçe bu ergojenik desteklere olan ilginin artması, bu konu üzerine yoğunlaşılmasını gerektirmektedir. Bazı ergojenik desteklerin, sporcu performansı üzerine olumlu etkileri gösterilse de doğrudan sporcu sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve piyasada satılan birçok üründe mevcuttur. Ergojenik desteklerin etkileri hakkındaki kanıtlar az sayıda ve çelişkilidir. Bu amaçla incelenen makaleler doğrultusunda, birkaç ergojenik destek dışında bunların olumlu etkisini kanıtlayan çalışmalar yetersiz ve az sayıda bulunmuştur. Unutulmamalıdır ki vücudun geliştirilmesi, sağlığın korunması ve yüksek sportif performansa ulaşılması ancak dengeli, düzenli ve amaca uygun beslenme yolu ile sağlanabilir. Ayrıca bu ürünler gelişigüzel kullanılmamalı, bu alanda yetişmiş bir diyetisyenden mutlaka yardım alınmalıdır. Bu derlemenin amacı ergojenik desteklerin sporcular üzerine olan etkilerini, son 15 yılın çalışmalarını içeren güncel literatür taraması ile fayda zarar bağlamında ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: Ergojenik destek; sporcu beslenmesi; sporcu performansı; besin desteği
ABSTRACT
Ergogenic supplements can be described as substances or methods that help to produce or do business. They are usually taken from natural and daily nutrition in the form of liquid, powder, gel or tablet forms of nutrients. These supplements are used for many purposes such as improving performance and capacity, accelerating healing, reducing muscle injuries and fatigue. The use of ergogenic supplements has increased considerably in recent years, and a new supplement is on the market almost every week. The main goal of the athletes is to provide the best performance in their sports branches. For this reason, most athletes use ergogenic supplements to achieve their goals and gain advantages over their competitors. The increasing interest in these ergogenic supplements needs to be focused on this issue. Although some ergogenic suplements have been shown to have positive effects on athletes performances, they are present in many commercially available products that directly affect athletes healths. Evidence of the effects of ergogenic supplements are limited and contradictory. The articles reviewed for this aim, there are few studies that prove their positive effect except for a few ergogenic supports. It should not be forgotten that the improvement of the body, the protection of health and improvement of sport performance can only be achieved through a balanced, regular and appropriate nutrition. In addition, these products should not be used, a dietician who is trained in the field should be absolutely help. The aim of this review is to examine the effects of ergogenic supplements on athletes with the current literature review including the studies of the last 15 years.

Keywords: Ergogenic supplement; sports nutrition; sports performance; nutritional supplements
REFERENCES:
 1. Papadopoulou S, Kroustalloudi E, Pagkalos I, Kokkinopoulou A, Hassapidou M. The effect of ergogenic supplements and mediterranean diet on cycling performance. Differences according to duration and intensity. AJNE. 2017;2(1):23-39. [Crossref] 
 2. Arensberg ME, Costello R, Deuster PA, Jones D, Twillman G. Summit on human performance and dietary supplements summary report. Nutr Today. 2014;49(1):7-15. [Crossref] 
 3. López-Samanes Á, Moreno-Pérez V, Kovacs MS, Pallarés JG, Mora-Rodríguez R, Ortega JF, et al. Use of nutritional supplements and ergogenic aids in professional tennis players. Nutr Hosp. 2017;17;34(5):1463-8. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Yalnız İ, Gündüz N. [The investigation of the knowledge and the application levels of body building sportsmen about ergogenic AIDS in Ankara]. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2004;9(2):33-42. [Link] 
 5. Özdoğan Y, Karataş E, Uçar A. [Nutritional habits of males who participate in bodybuilding sports and use of ergogenic nutritional supplements]. ACU Sağlık Bil Derg. 2018;9(4):378-84. [Link] 
 6. Kreider RB, Wilborn CD, Taylor L, Campbell B, Almada AL, Collins R, et al. ISSN exercise & sport nutrition review: research & recommendations. Int J Sport Nutr Exerc. 2010;7(7):1-43. [Crossref]  [PMC] 
 7. Di Luigi L. Supplements and the endocrine system in athletes. Clin Sports Med. 2008;27(1):131-51. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Maughan RJ. Contamination of dietary supplements and positive drug tests in sport. J Sports Sci. 2005;23(9):883-9. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Millen AE, Dodd KW, Subar AF. Use of vitamin, mineral, nonvitamin, and nonmineral supplements in the United States: the 1987, 1992, and 2000 National Health Interview Survey results. J Am Diet Assoc. 2004;104(6):942-50. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Ersoy G. [Physical Fitness (Fitness) and Nutrition Basic Teachings]. Ersoy G, editör. 2. Baskı. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevi; 2013.
 11. Williams M, Kreider R, Branch JD. Creatine: The Power Supplement. 1th ed. Human Kinetics; 1999.
 12. Kreider RB, Jung YP. Invite review: creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. J Exerc Nutr Biochem. 2011;15(2):53-69. [Crossref] 
 13. Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, Ziegenfuss TN, Wildman R, Collins R, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. J Int Soc Sports Nutr. 2017;13;14:18. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Buford TW, Kreider RB, Stout JR, Greenwood M, Campbell B, Spano M, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: creatine supplementation and exercise. J Int Soc Sports Nutr. 2007;30;4:6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Rodriguez NR, DiMarco NM, Langley S; American Dietetic Association, Dietitians of Canada, American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: nutrition and athletic performance. J Am Diet Assoc. 2009;109(3):509-27. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Thomas DT, Erdman KA, Burke LM. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: nutrition and athletic performance. J Acad Nutr Diet. 2016;116(3):501-28. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Cooke MB, Rybalka E, Williams AD, Cribb PJ, Hayes A. Creatine supplementation enhances muscle force recovery after eccentrically-induced muscle damage in healthy individuals. J Int Soc Sports Nutr. 2009;2;6:13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Morton JP. Supplements for consideration in football. Sports Science Exchange. 2014;27(130):1-8. [Link] 
 19. Aedma M, Timpmann S, Lätt E, Ööpik V. Short-term creatine supplementation has no impact on upper-body anaerobic power in trained wrestlers. J Int Soc Sports Nutr. 2015;9;12:45. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Volek JS, Ratamess NA, Rubin MR, Gómez AL, French DN, McGuigan MM, et al. The effects of creatine supplementation on muscular performance and body composition responses to short-term resistance training overreaching. Eur J Appl Physiol. 2004;91(5-6):628-37. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Zuniga JM, Housh TJ, Camic CL, Hendrix CR, Mielke M, Johnson GO, et al. The effects of creatine monohydrate loading on anaerobic performance and one-repetition maximum strength. J Strength Cond Res. 2012;26(6):1651-6. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Lanhers C, Pereira B, Naughton G, Trousselard M, Lesage FX, Dutheil F, et al. Creatine supplementation and lower limb strength performance: a systematic review and meta-analyses. Sports Med. 2015;45(9):1285-94. [Crossref]  [PubMed] 
 23. de Salles Painelli V, Alves VT, Ugrinowitsch C, Benatti FB, Artioli GG, Lancha AH Jr, et al. Creatine supplementation prevents acute strength loss induced by concurrent exercise. Eur J Appl Physiol. 2014;114(8):1749-55. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Deminice R, Rosa FT, Franco GS, Jordao AA, de Freitas EC. Effects of creatine supplementation on oxidative stress and inflammatory markers after repeated-sprint exercise in humans. Nutrition. 2013;29(9):1127-32. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Cooper R, Naclerio F, Allgrove J, Jimenez A. Creatine supplementation with specific view to exercise/sports performance: an update. J Int Soc Sports Nutr. 2012;20;9(1):33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Devries MC, Phillips SM. Creatine supplementation during resistance training in older adults-a meta-analysis. Med Sci Sports Exerc. 2014;46(6):1194-203. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Hall M, Trojian TH. Creatine supplementation. Curr Sports Med Rep. 2013;12(4):240-4. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Liddle DG, Connor DJ. Nutritional supplements and ergogenic AIDS. Prim Care. 2013;40(2):487-505. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Kim J, Lee J, Kim S, Yoon D, Kim J, Sung DJ, et al. Role of creatine supplementation in exercise-induced muscle damage: A mini review. J Exerc Rehabil. 2015;30;11(5):244-50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Kim HJ, Kim CK, Carpentier A, Poortmans JR. Studies on the safety of creatine supplementation. Amino Acids. 2011;40(5):1409-18. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Del Coso J, Mu-oz G, Mu-oz-Guerra J. Prevalence of caffeine use in elite athletes following its removal from the World Anti-Doping Agency list of banned substances. Appl Physiol Nutr Metab. 2011;36(4):555-61. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Graham TE. Caffeine and exercise: metabolism, endurance and performance. Sports Med. 2001;31(11):785-807. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Ribeiro JA, Sebastião AM. Caffeine and adenosine. J Alzheimers Dis. 2010;20 Suppl 1:S3-15. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Kalmar JM. The influence of caffeine on voluntary muscle activation. Med Sci Sports Exerc. 2005;37(12):2113-9. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Sökmen B, Armstrong LE, Kraemer WJ, Casa DJ, Dias JC, Judelson DA, et al. Caffeine use in sports: considerations for the athlete. J Strength Cond Res. 2008;22(3):978-86. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Gonglach AR, Ade CJ, Bemben MG, Larson RD, Black CD. Muscle pain as a regulator of cycling intensity: effect of caffeine ingestion. Med Sci Sports Exerc. 2016;48(2):287-96. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Goldstein ER, Jacobs PJ, Antonio J, Whitehurst M, Penhollow T. The effects of caffeine supplementation on strength and muscular endurance in resistance-trained females. The Journal of Strength and Conditioning Research. 2010;24(1):2-6. [Crossref] 
 38. Goldstein ER, Ziegenfuss T, Kalman D, Kreider R, Campbell B, Wilborn C, et al. International society of sports nutrition position stand: caffeine and performance. J Int Soc Sports Nutr. 2010;27;7(1):5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Mora-Rodriguez R, Pallarés JG. Performance outcomes and unwanted side effects associated with energy drinks. Nutr Rev. 2014;72 Suppl 1:108-20. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Ganio MS, Klau JF, Casa DJ, Armstrong LE, Maresh CM. Effect of caffeine on sport-specific endurance performance: a systematic review. J Strength Cond Res. 2009;23(1):315-24. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Gonçalves Ribeiro B, Pontes Morales A, Sampaio-Jorge F, Tinoco FDS, Matos AAD, Costa Leite T, et al. Efectos agudos de la ingesta de cafeína en el rendimiento atlético: Una revisión sistemática y meta-análisis. Rev Chil Nutr. 2017;44(3):283-91. [Crossref] 
 42. Christensen PM, Shirai Y, Ritz C, Nordsborg NB. Caffeine and bicarbonate for speed. A meta-analysis of legal supplements potential for improving intense endurance exercise performance. Front Physiol. 2017;8(240):1-16. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Grgic J. Caffeine ingestion enhances Wingate performance: a meta-analysis. Eur J Sport Sci. 2018;18(2):219-25. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Grgic J, Trexler ET, Lazinica B, Pedisic Z. Effects of caffeine intake on muscle strength and power: a systematic review and meta-analysis. J Int Soc Sports Nutr. 2018;5;15:11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Grgic J, Grgic I, Pickering C, Schoenfeld BJ, Bishop DJ, Pedisic Z, et al. Wake up and smell the coffee: caffeine supplementation and exercise performance-an umbrella review of 21 published meta-analyses. Br J Sports Med. 2020;54(11):681-8. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Spriet LL. Exercise and sport performance with low doses of caffeine. Sports Med. 2014;44 Suppl 2(Suppl 2):S175-84. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Saka M, Parlak E. [Nutritional Supplements: Hydroxy Methyl Butyrate, Glutamine and Arginine]. Güncel Gastroenteroloji. 2015;19(1):26-9. [Link] 
 48. Bergström J, Fürst P, Norée LO, Vinnars E. Intracellular free amino acid concentration in human muscle tissue. J Appl Physiol. 1974;36(6):693-7. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Yılmaz B, Türker PF. [Immunonutrition and sportsman]. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2015;3(1):60-6. [Link] 
 50. Holecek M. Side effects of long-term glutamine supplementation. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(5):607-16. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Negro M, Giardina S, Marzani B, Marzatico F. Branched-chain amino acid supplementation does not enhance athletic performance but affects muscle recovery and the immune system. J Sports Med Phys Fitness. 2008;48(3):347-51. [PubMed] 
 52. Hakimi M, Mohamadi MA, Ghaderi Z. The effects of glutamine supplementation on performance and hormonal responses in non-athlete male students during eight week resistance training. J Hum Sport Exerc. 2012;7(4):770-82. [Crossref] 
 53. Legault Z, Bagnall N, Kimmerly DS. The Influence of oral L-Glutamine supplementation on muscle strength recovery and soreness following unilateral knee extension eccentric exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2015;25(5):417-26. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Street B, Byrne C, Eston R. Glutamine supplementation in recovery from eccentric exercise attenuates strength loss and muscle soreness. J Exerc Sci Fit. 2011;9(2):116-22. [Crossref] 
 55. Manninen AH. Protein hydrolysates in sports and exercise: a brief review. J Sports Sci Med. 2004;1;3(2):60-3. [PubMed]  [PMC] 
 56. Yavuz HU. [Arginine supplementation and its effects on exercise]. Spor Bilimleri Dergisi. 2006;17(3):143-57. [Link] 
 57. Álvares TS, Meirelles CM, Bhambhani YN, Paschoalin VM, Gomes PS. L-Arginine as a potential ergogenic aid in healthy subjects. Sports Med. 2011;1;41(3):233-48. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Eudy AE, Gordon LL, Hockaday BC, Lee DA, Lee V, Luu D, et al. Efficacy and safety of ingredients found in preworkout supplements. Am J Health Syst Pharm. 2013;1;70(7):577-88. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Sureda A, Pons A. Arginine and citrulline supplementation in sports and exercise: ergogenic nutrients? Med Sport Sci. 2012;59:18-28. [Crossref]  [PubMed] 
 60. Brooks JR, Oketch-Rabah H, Low Dog T, Gorecki DK, Barrett ML, Cantilena L, et al. Safety and performance benefits of arginine supplements for military personnel: a systematic review. Nutr Rev. 2016;74(11):708-21. [Crossref]  [PubMed] 
 61. Faure C, Morio B, Chafey P, Le Plénier S, Noirez P, Randrianarison-Huetz V, et al. Citrulline enhances myofibrillar constituents expression of skeletal muscle and induces a switch in muscle energy metabolism in malnourished aged rats. Proteomics. 2013;13(14):2191-201. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Takeda K, Machida M, Kohara A, Omi N, Takemasa T. Effects of citrulline supplementation on fatigue and exercise performance in mice. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2011;57(3):246-50. [Crossref]  [PubMed] 
 63. Hobson RM, Saunders B, Ball G, Harris RC, Sale C. Effects of β-alanine supplementation on exercise performance: a meta-analysis. Amino Acids. 2012;43(1):25-37. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 64. Harris RC, Sale C. Beta-alanine supplementation in high-intensity exercise. Med Sport Sci. 2012;59:1-17. [Crossref]  [PubMed] 
 65. Saunders B, Elliott-Sale K, Artioli GG, Swinton PA, Dolan E, Roschel H, et al. β-alanine supplementation to improve exercise capacity and performance: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(8):658-69. [Crossref]  [PubMed] 
 66. Blancquaert L, Everaert I, Derave W. Beta-alanine supplementation, muscle carnosine and exercise performance. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2015;18(1):63-70. [Crossref]  [PubMed] 
 67. Bex T, Chung W, Baguet A, Achten E, Derave W. Exercise training and Beta-alanine-induced muscle carnosine loading. Front Nutr. 2015;7;2:13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 68. Trexler ET, Smith-Ryan AE, Stout JR, Hoffman JR, Wilborn CD, Sale C, et al. International society of sports nutrition position stand: Beta-Alanine. J Int Soc Sports Nutr. 2015;15;12:30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 69. Ko R, Low Dog T, Gorecki DK, Cantilena LR, Costello RB, Evans WJ, et al. Evidence-based evaluation of potential benefits and safety of beta-alanine supplementation for military personnel. Nutr Rev. 2014;72(3):217-25. [Crossref]  [PubMed] 
 70. Cermak NM, Res PT, de Groot LC, Saris WH, van Loon LJ. Protein supplementation augments the adaptive response of skeletal muscle to resistance-type exercise training: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2012;96(6):1454-64. [Crossref]  [PubMed] 
 71. Schoenfeld BJ, Aragon AA, Krieger JW. The effect of protein timing on muscle strength and hypertrophy: a meta-analysis. J Int Soc Sports Nutr. 2013;3;10(1):53. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 72. Rosenbloom C. Protein power: answering athletes' questions about protein. Nutr Today. 2015;50(2):72-7. [Crossref] 
 73. Burk A, Timpmann S, Medijainen L, Vähi M, Oöpik V. Time-divided ingestion pattern of casein-based protein supplement stimulates an increase in fat-free body mass during resistance training in young untrained men. Nutr Res. 2009;29(6):405-13. [Crossref]  [PubMed] 
 74. Cribb PJ, Williams AD, Carey MF, Hayes A. The effect of whey isolate and resistance training on strength, body composition, and plasma glutamine. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006;16(5):494-509. [Crossref]  [PubMed] 
 75. Buckley JD, Thomson RL, Coates AM, Howe PR, DeNichilo MO, Rowney MK, et al. Supplementation with a whey protein hydrolysate enhances recovery of muscle force-generating capacity following eccentric exercise. J Sci Med Sport. 2010;13(1):178-81. [Crossref]  [PubMed] 
 76. Tipton KD, Wolfe RR. Protein and amino acids for athletes. J Sports Sci. 2004;22(1):65-79. [Crossref]  [PubMed] 
 77. Wilborn CD, Taylor LW, Outlaw J, Williams L, Campbell B, Foster CA, et al. S The effects of pre- and post-exercise whey vs. casein protein consumption on body composition and performance measures in collegiate female athletes. J Sports Sci Med. 2013;1;12(1):74-9. [PubMed]  [PMC] 
 78. Phillips SM. Nutritional supplements in support of resistance exercise to counter age-related sarcopenia. Adv Nutr. 2015;15;6(4):452-60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 79. Antonio J, Ellerbroek A, Silver T, Vargas L, Tamayo A, Buehn R, et al. A high protein diet has no harmful effects: a one-year crossover study in resistance-trained males. J Nutr Metab. 2016;2016:9104792. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 80. Bonjour JP. Protein intake and bone health. Int J Vitam Nutr Res. 2011;81(2-3):134-42. [Crossref]  [PubMed] 
 81. Antonio J, Ellerbroek A, Evans C, Silver T, Peacock CA. High protein consumption in trained women: bad to the bone? J Int Soc Sports Nutr. 2018;31;15:6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 82. Pasiakos SM, McClung JP. Supplemental dietary leucine and the skeletal muscle anabolic response to essential amino acids. Nutr Rev. 2011;69(9):550-7. [Crossref]  [PubMed] 
 83. Howatson G, Hoad M, Goodall S, Tallent J, Bell PG, French DN, et al. Exercise-induced muscle damage is reduced in resistance-trained males by branched chain amino acids: a randomized, double-blind, placebo controlled study. J Int Soc Sports Nutr. 2012;12;9:20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 84. Jackman SR, Witard OC, Jeukendrup AE, Tipton KD. Branched-chain amino acid ingestion can ameliorate soreness from eccentric exercise. Med Sci Sports Exerc. 2010;42(5):962-70. [Crossref]  [PubMed] 
 85. Fouré A, Nosaka K, Gastaldi M, Mattei JP, Boudinet H, Guye M, et al. Effects of branched-chain amino acids supplementation on both plasma amino acids concentration and muscle energetics changes resulting from muscle damage: a randomized placebo controlled trial. Clin Nutr. 2016;35(1):83-94. [Crossref]  [PubMed] 
 86. Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, Cribb PJ, Wells SD, Skwiat TM, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr. 2017;20;14:20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 87. İlhan O, Akova B. [Using popular nutritional supplements in sports: how safe are they?]. Turkiye Klinikleri J Sports Med-Special Topics. 2016;2(3):37-44. [Link] 
 88. Wilson JM, Fitschen PJ, Campbell B, Wilson GJ, Zanchi N, Taylor L, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB). J Int Soc Sports Nutr. 2013;2;10(1):6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 89. Holeček M. Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate supplementation and skeletal muscle in healthy and muscle-wasting conditions. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2017;8(4):529-41. Epub 2017 May 10. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 90. Durkalec-Michalski K, Jeszka J, Podgórski T. The effect of a 12-Week Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) Supplementation on highly-trained combat sports athletes: a randomised, double-blind, placebo-controlled crossover study. Nutrients. 2017;14;9(7):753. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 91. van Someren KA, Edwards AJ, Howatson G. Supplementation with beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) and alpha-ketoisocaproic acid (KIC) reduces signs and symptoms of exercise-induced muscle damage in man. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2005;15(4):413-24. [Crossref]  [PubMed] 
 92. Thomson JS, Watson PE, Rowlands DS. Effects of nine weeks of beta-hydroxy-beta- methylbutyrate supplementation on strength and body composition in resistance trained men. J Strength Cond Res. 2009;23(3):827-35. [Crossref]  [PubMed] 
 93. Flakoll P, Sharp R, Baier S, Levenhagen D, Carr C, Nissen S, et al. Effect of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, arginine, and lysine supplementation on strength, functionality, body composition, and protein metabolism in elderly women. Nutrition. 2004;20(5):445-51. [Crossref]  [PubMed] 
 94. Wilson JM, Lowery RP, Joy JM, Andersen JC, Wilson SM, Stout JR, et al. The effects of 12 weeks of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate free acid supplementation on muscle mass, strength, and power in resistance-trained individuals: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Eur J Appl Physiol. 2014;114(6):1217-27. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 95. Wilson JM, Kim JS, Lee SR, Rathmacher JA, Dalmau B, Kingsley JD, et al. Acute and timing effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) on indirect markers of skeletal muscle damage. Nutr Metab (Lond). 2009;4;6:6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 96. Hoffman JR, Cooper J, Wendell M, Im J, Kang J. Effects of beta-hydroxy beta-methylbutyrate on power performance and indices of muscle damage and stress during high-intensity training. J Strength Cond Res. 2004;18(4):747-52. [Crossref]  [PubMed] 
 97. Lehnen TE, da Silva MR, Camacho A, Marcadenti A, Lehnen AM. A review on effects of conjugated linoleic fatty acid (CLA) upon body composition and energetic metabolism. J Int Soc Sports Nutr. 2015;17;12:36. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 98. Martins SV, Madeira A, Lopes PA, Pires VM, Alfaia CM, Prates JA, et al. Adipocyte membrane glycerol permeability is involved in the anti-adipogenic effect of conjugated linoleic acid. Biochem Biophys Res Commun. 2015;6;458(2):356-61. [Crossref]  [PubMed] 
 99. Ribeiro AS, Pina FL, Dodero SR, Silva DR, Schoenfeld BJ, Sugihara Júnior P, et al. Effect of conjugated linoleic acid associated with aerobic exercise on body fat and lipid profile in obese women: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled trial. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2016;26(2):135-44. [Crossref]  [PubMed] 
 100. Tsao JP, Liao SF, Korivi M, Hou CW, Kuo CH, Wang HF, et al. Oral conjugated linoleic acid supplementation enhanced glycogen resynthesis in exercised human skeletal muscle. J Sports Sci. 2015;33(9):915-23. [Crossref]  [PubMed] 
 101. Iwata T, Kamegai T, Yamauchi-Sato Y, Ogawa A, Kasai M, Aoyama T, et al. Safety of dietary conjugated linoleic acid (CLA) in a 12-weeks trial in healthy overweight Japanese male volunteers. J Oleo Sci. 2007;56(10):517-25. [Crossref]  [PubMed] 
 102. Fielding R, Riede L, Lugo JP, Bellamine A. l-carnitine supplementation in recovery after exercise. Nutrients. 2018;13;10(3):349. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 103. Orer GE, Guzel NA. The effects of acute L-carnitine supplementation on endurance performance of athletes. J Strength Cond Res. 2014;28(2):514-9. [Crossref]  [PubMed] 
 104. Leelarungrayub J, Pinkaew D, Klaphajone J, Eungpinichpong W, Bloomer RJ. Effects of L-carnitine supplementation on metabolic utilization of oxygen and lipid profile among trained and untrained humans. Asian J Sports Med. 2016;8(1):e38707. [Crossref] 
 105. Koozehchian MS, Daneshfar A, Fallah E, Agha-Alinejad H, Samadi M, Kaviani M, et al. Effects of nine weeks L-Carnitine supplementation on exercise performance, anaerobic power, and exercise-induced oxidative stress in resistance-trained males. Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry. 2018;22(4):7-19. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 106. Broad EM, Maughan RJ, Galloway SD. Effects of four weeks L-carnitine L-tartrate ingestion on substrate utilization during prolonged exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2005;15(6):665-79. [Crossref]  [PubMed] 
 107. Ezadi M, Pourvaghar AK, Nazem F, Eghdami A, Khorshidi D. The determination of acute oral L-Carnitine ingestion on physiological and biochemical parameters related with lipids in endurance exercise. JBUMS. 2009;11(5):45-51. [Link] 
 108. Mojtaba I, Maryam C, Davood K, fatemeh K. The effect of chronic l-carnitine l-tartarate sup­plementation on glucose and lactate concen­tration and aerobic capacity. Procedia Soc Behav Sci. 2009;1(1):2692-5. [Crossref] 
 109. Spiering BA, Kraemer WJ, Vingren JL, Hatfield DL, Fragala MS, Ho JY, et al. Responses of criterion variables to different supplemental doses of L-carnitine L-tartrate. J Strength Cond Res. 2007;21(1):259-64. [Crossref]  [PubMed] 
 110. Spiering BA, Kraemer WJ, Hatfield DL, Vingren JL, Fragala MS, Ho JY, et al. Effects of L-carnitine L-tartrate supplementation on muscle oxygenation responses to resistance exercise. J Strength Cond Res. 2008;22(4):1130-5. [Crossref]  [PubMed] 
 111. Kraemer WJ, Spiering BA, Volek JS, Ratamess NA, Sharman MJ, Rubin MR, et al. Androgenic responses to resistance exercise: effects of feeding and L-carnitine. Med Sci Sports Exerc. 2006 Oct;38(10):1861. [Crossref]  [PubMed] 
 112. Shergis JL, Zhang AL, Zhou W, Xue CC. Panax ginseng in randomised controlled trials: a systematic review. Phytother Res. 2013;27(7):949-65. [Crossref]  [PubMed] 
 113. Hsu CC, Ho MC, Lin LC, Su B, Hsu MC. American ginseng supplementation attenuates creatine kinase level induced by submaximal exercise in human beings. World J Gastroenterol. 2005;14;11(34):5327-31. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 114. Kulaputana O, Thanakomsirichot S, Anomasiri W. Ginseng supplementation does not change lactate threshold and physical performances in physically active Thai men. J Med Assoc Thai. 2007;90(6):1172-9. [PubMed] 
 115. Goulet ED, Dionne IJ. Assessment of the effects of eleutherococcus senticosus on endurance performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2005;15(1):75-83. [Crossref]  [PubMed] 
 116. Bahrke MS, Morgan WP, Stegner A. Is ginseng an ergogenic aid? Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2009;19(3):298-322. [Crossref]  [PubMed] 
 117. McNaughton LR, Gough L, Deb S, Bentley D, Sparks SA. Recent developments in the use of sodium bicarbonate as an ergogenic aid. Curr Sports Med Rep. 2016;15(4):233-44. [Crossref]  [PubMed] 
 118. Burke LM. Practical considerations for bicarbonate loading and sports performance. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2013;75:15-26. [Crossref]  [PubMed] 
 119. Wu CL, Shih MC, Yang CC, Huang MH, Chang CK. Sodium bicarbonate supplementation prevents skilled tennis performance decline after a simulated match. J Int Soc Sports Nutr. 2010;26;7:33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 120. Cameron SL, McLay-Cooke RT, Brown RC, Gray AR, Fairbairn KA. Increased blood pH but not performance with sodium bicarbonate supplementation in elite rugby union players. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2010;20(4):307-21. [Crossref]  [PubMed] 
 121. Karakuş M. [Ergogenic aid in athletes]. Turkish Journal of Sports Medicine. 2014;49(4):155-67. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com