Journal of Literature Pharmacy Sciences

.: REVIEW
Toksikolojide İn Vitro Karaciğer Modelleri
In Vitro Liver Models in Toxicology
Pınar ERKEKOĞLUa, Belma KOÇER GÜMÜŞELa
aFarmasötik Toksikoloji AD, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2019;8(1):1-17
doi: 10.5336/pharmsci.2018-61664
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Karaciğer organizmanın temel metabolik işlevlerinin gerçekleştiği organdır. Birçok kimyasal maddenin hepatotoksik olduğu bilinmektedir. Bir kimyasal maddenin in vivo olarak karaciğer hasarı yapabilme kapasitesi; bu maddenin alımı, biyotransformasyonu ve eliminasyonu sırasında geçirdiği bir seri kompleks hücresel prosese bağlıdır. Ayrıca, karaciğer hasarı yapan pek çok kimyasal madde için hayvan modellerinden elde edilen bilgilerin insana tam olarak ekstrapole edilmesi bazı durumlarda uygun değildir. Bu durumda, in vitro karaciğer sistemlerinin potansiyel hepatotoksik bileşiklerin belirlenmesi ve bunların yarattığı hepatotoksisitenin altında yatan mekanizma veya mekanizmaların araştırılması açısından daha iyi bir deneysel yaklaşımı sağladığı belirtilmektedir. En sık kullanılan in vitro karaciğer modelleri arasında; izole perfüze organ parçaları, karaciğer dilimleri, subselüler fraksiyonlar ve izole ve kültür hepatositler gelmektedir. Son 20-30 yıldır insan veya hayvanlardan elde edilen diferansiye hepatositlerin ve karaciğer dilimlerinin hazırlanma ve kültürlenmeleriyle ilgili çok büyük gelişmeler sağlanmıştır. Ayrıca, izole hepatositlerin ilaç metabolizması ve toksisite çalışmalarında sağlayabilecekleri yararlar hakkında önemli araştırmalar yapılmıştır. Ancak, başta ilaç geliştirme çalışmaları olmak üzere, in vitro çalışmalar in vivo çalışmalara henüz tam bir alternatif değildir. Ayrıca, kültür hepatositlerinde gözlenen erken fenotipik değişiklikler, düşük proliferasyon kapasiteleri ve insan hepatositlerinin bulunma zorlukları gibi bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Gelecekte bu çalışmalardan beklenen en büyük gelişme kültür koşullarının iyileştirilerek in vivo koşulları daha iyi taklit edebilmesi ve bu koşullarla daha büyük korelasyon oluşturmasıdır. Bu çalışma kapsamında, toksikolojide kullanılan in vitro karaciğer modellerinden söz edilerek, her modelin kullanım koşulları, avantaj ve dezavantajlarının anlatılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İn vitro teknikler; karaciğer; hepatositler; hücresel yapılar
ABSTRACT
Liver is the organ where the basic metabolic functions of the organism is actualized. Several chemicals are known to be hepatotoxic. The capacity of a chemical to cause liver damage depends on a series of complex biological processes during its uptake, biotransformation and elimination. In addition, for several liver damaging chemicals, the extrapolation of information obtained from animal models to humans is not appropriate in some situations. Under these circumstances, in vitro liver systems provide a better experimental approach for determining the hepatotoxic substances and their mechanism/s of hepatotoxicity. The most widely used in vitro liver models are isolated perfused organ parts, liver slices, subcellular fractions and isolated and cultured hepatocytes. In the last twenty and thirty years, the preparation and culturing of the differentiated hepatocytes and liver slices obtained from animals and humans have intensively developed. Moreover, important research on the advantages of the use of isolated hepatocytes in drug metabolism and toxicity studies have been performed. However, in vitro studies are not still an alternative to in vivo studies, particularly in the field of drug development. In addition, the phenotypic changes observed in cultured hepatocytes, their proliferation capacity and the difficulty in finding human hepatocytes are still the limitations. In the future, the highly expected development is the recruitment of culture conditions for these models to highly mimic in vitro conditions and provide high correlations. In this review, I will mainly focus on in vitro liver models used in toxicology, their utilixation, advantages and disadvantages.

Keywords: In vitro techniques; liver; hepatocytes; cellular structures
REFERENCES:
 1. Holme JA, Dybing E. The use of in vitro methods for hazard characterisation of chemicals. Toxicol Lett. 2002;127(1-3):135-41. [Crossref]
 2. Liebsch M, Spielmann H. Currently available in vitro methods used in the regulatory toxicology. Toxicol Lett. 2002;127(1-3):127-34. [Crossref]
 3. Eagle H, Foley GE. The cytotoxic action of carcinolytic agents in tissue culture. Am J Med. 1956;21(5):739-49. [Crossref]
 4. National Toxicology Program (NTP). Report of the International Workshop on In Vitro Methods for Assessing Acute Systemic Toxicity. NTP; 2001. p.137.
 5. Buchwald M. Use of cultured human cells for biochemical analysis. Clin Biochem. 1984; 17(3):143-50. [Crossref]
 6. Erkekoglu P, Elnour A, Kocer-Gumusel B, Bhagavathula A, Shehab A. Cellular and molecular aspects of drug-induced liver toxicity: recent prominent mechanisms. MOJ Toxicol. 2015;1(5):156-61. [Crossref]
 7. Guillouzo A. Liver cell models in in vitro toxicology. Environ Health Perspect. 1998;106 Suppl 2:511-32. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 8. Kandárová H, Leta?iová S. Alternative methods in toxicology: pre-validated and validated methods. Interdiscip Toxicol. 2011;4(3):107-13 [Crossref] [PubMed] [PMC]
 9. Guillouzo A, Corlu A, Aninat C, Glaise D, Morel F, Guguen-Guillouzo C. The human hepatoma HepaRG cells: a highly differentiated model for studies of liver metabolism and toxicity of xenobio tics. Chem Biol Interact. 2007;168(1):66-73. [Crossref] [PubMed]
 10. Jaeschke H, Gores GJ, Cederbaum AI, Hinson JA, Pessayre D, Lemasters JJ. Mechanisms of hepatotoxicity. Toxicol Sci. 2002;65(2):166-76. [Crossref] [PubMed]
 11. Bessems M, ?t Hart NA, Tolba R, Doorschodt BM, Leuvenink HG, Ploeg RJ, et al. The isolated perfused rat liver: standardization of a time-honoured model. Lab Anim. 2006;40(3):236-46. [Crossref] [PubMed]
 12. Brouwer KL, Thurman RG. Isolated perfused liver. Pharm Biotechnol. 1996;8:161-92. [Crossref]
 13. Soldatow VY, Lecluyse EL, Griffith LG, Rusyn In vitro models for liver toxicity testing. Toxicol Res (Camb). 2013;2(1):23-39. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 14. Ferrero JL, Brendel K. Liver slices as a model in drug metabolism. Adv Pharmacol. 1997;43:131-69. [Crossref]
 15. Fasinu P, Bouic PJ, Rosenkranz B. Liverbased in vitro technologies for drug biotransformation studies-a review. Curr Drug Metab. 2012;13(2):215-24. [Crossref] [PubMed]
 16. Lerche-Langrand C, Toutain HJ. Precisioncut liver slices: characteristics and use for in vitro pharmaco-toxicology. Toxicology. 2000;153(1-3):221-53. [Crossref]
 17. Howard RB, Christensen AK, Gibbs FA, Pesch LA. The enzymatic preparation of isolated intact parenchymal cells from rat liver. J Cell Biol. 1967;35(3):675-84. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 18. Berry MN, Friend DS. High-yield preparation of isolated rat liver parenchymal cells: a biochemical and fine structural study. J Cell Biol. 1969;43(3):506-20. [Crossref]
 19. Seglen PO. Preparation of isolated rat liver cells. Methods Cell Biol. 1976;13:29-83. [Crossref]
 20. Strain AJ. Isolated hepatocytes: use in experimental and clinical hepatology. Gut. 1994;35(4):433-6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 21. Graf J, Gautam A, Boyer JL. Isolated rat hepatocyte couplets: a primary secretory unit for electrophysiologic studies of bile secretory function. Proc Natl Acad Sci U S A. 1984;81(20):6516-20. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 22. Quistorff B. Gluconeogenesis in periportal and perivenous hepatocytes of rat liver, isolated by a new high-yield digitonin/collagenase perfusion technique. Biochem J. 1985;229(1):221-6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 23. Osypiw JC, Allen RL, Billington D. Subpopulations of rat hepatocytes separated by Percoll density-gradient centrifugation show characteristics consistent with different acinar locations. Biochem J. 1994;304(Pt 2): 617-24. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 24. Bhogal RH, Hodson J, Bartlett DC, Weston CJ, Curbishley SM, Haughton E, et al. Isolation of primary human hepatocytes from normal and diseased liver tissue: a one hundred liver experience. PLoS One. 2011;6(3): e18222. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 25. Vons C, Pegorier JP, Ivanov MA, Girard J, Melcion C, Cordier A, et al. Comparison of cultured human hepatocytes isolated from surgical biopsies or cold-stored organ donor livers. Toxicol In Vitro. 1990;4(4-5):432-34. [Cross - ref]
 26. Łaba A, Ostrowska A, Patrzałek D, Paradowski L, Lange A. Characterization of human hepatocytes isolated from non-transplantable livers. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2005;53(5):442-53.
 27. Chesné C, Guyomard C, Fautrel A, Poullain MG, Frémond B, De Jong H, et al. Viability and function in primary culture of adult hepatocytes from various animal species and human beings after cryopreservation. Hepatology. 1993;18(2):406-14. [Crossref]
 28. Fuller BJ, Petrenko AY, Rodriguez JV, Somov AY, Balaban CL, Guibert EE. Biopreservation of hepatocytes: current concepts on hypothermic preservation, cryopreservation, and vitrification. Cryo Letters. 2013;34(4):432-52.
 29. Abdennebi HB, Steghens JP, Margonari J, Ramella-Virieux S, Barbieux A, Boillot O. Evaluation of parenchymal and nonparenchymal cell injury after different conditions of storage and reperfusion. Transpl Int. 1998;11(5):365-72. [Crossref] [PubMed]
 30. Diener B, Utesch D, Beer N, Dürk H, Oesch F. A method for the cryopreservation of liver parenchymal cells for studies of xenobiotics. Cryobiology. 1993;30(2):116-27. [Crossref] [PubMed]
 31. Guillouzo A, Morel F, Fardel O, Meunier B. Use of human hepatocyte cultures for drug metabolism studies. Toxicology. 1993;82(1-3): 209-19. [Crossref]
 32. Steward AR, Dannan GA, Guzelian PS, Guengerich FP. Changes in the concentration of seven forms of cytochrome P-450 in primary cultures of adult rat hepatocytes. Mol Pharmacol. 1985;27(1):125-32. [PubMed]
 33. Donato MT, Viitala P, Rodriguez-Antona C, Lindfors A, Castell JV, Raunio H, et al. CYP2A5/CYP2A6 expression in mouse and human hepatocytes treated with various in vivo inducers. Drug Metab Dispos. 2000;28(11):1321-6. [PubMed]
 34. Pascussi JM, Drocourt L, Gerbal-Chaloin S, Fabre JM, Maurel P, Vilarem MJ. Dual effect of dexamethasone on CYP3A4 gene expression in human hepatocytes. Sequential role of glucocorticoid receptor and pregnane X receptor. Eur J Biochem. 2001;268(24):6346-58. [Crossref] [PubMed]
 35. Westerink WM, Schoonen WG. Phase II en zyme levels in HepG2 cells and cryopreserved primary human hepatocytes and their induction in HepG2 cells. Toxicol In Vitro. 2007;21(8):1592-602. [Crossref] [PubMed]
 36. Kono Y, Yang S, Roberts EA. Extended primary culture of human hepatocytes in a collagen gel sandwich system. In Vitro Cell Dev Biol Anim. 1997;33(6):467-72. [Crossref] [PubMed]
 37. Fardel O, Lecureur V, Guillouzo A. Regulation by dexamethasone of P-glycoprotein expression in cultured rat hepatocytes. FEBS Lett. 1993;327(2):189-93. [Crossref]
 38. Stéphenne X, Najimi M, Sokal EM. Hepatocyte cryopreservation: is it time to change the strategy? World J Gastroenterol. 2010;16(1): 1-14. [PubMed] [PMC]
 39. Pan J, Hong JY, Li D, Schuetz EG, Guzelian PS, Huang W, et al. Regulation of cytochrome P450 2B1/2 genes by diallyl sulfone, disulfiram, and other organosulfur compounds in primary cultures of rat hepatocytes. Biochem Pharmacol. 1993;45(11):2323-9. [Crossref]
 40. Schuetz EG, Li D, Omiecinski CJ, MullerEberhard U, Kleinman HK, Elswick B, et al. Regulation of gene expression in adult rat hepatocytes cultured on a basement membrane matrix. J Cell Physiol. 1988;134(3):309-23. [Crossref] [PubMed]
 41. Schuetz JD, Schuetz EG. Extracellular matrix regulation of multidrug resistance in primary monolayer cultures of adult rat hepatocytes. Cell Growth Differ. 1993;4(1):31-40. [PubMed]
 42. Adams RLP. Work TS, Burton RH. Cell Culture for Biochemists. 1st ed. Amsterdam; New York: Elsevier/North Holland Biomedical Press; 1980. p.292.
 43. Bhatia SN, Balis UJ, Yarmush ML, Toner M. Effect of cell-cell interactions in preservation of cellular phenotype: cocultivation of hepatocytes and nonparenchymal cells. FASEB J. 1999;13(14):1883-900. [Crossref] [PubMed]
 44. Weiskirchen R, Gressner AM. Isolation and culture of hepatic stellate cells. Methods Mol Med. 2005;117:99-113. [Crossref]
 45. Fleischer S, Kervina M. Subcellular fractionation of rat liver. Methods Enzymol. 1974;31:6-41. [Crossref]
 46. Groneberg DA, Grosse-Siestrup C, Fischer A. In vitro models to study hepatotoxicity. Toxicol Pathol. 2002;30(3):394-9. [Crossref] [PubMed]
 47. Guguen-Guillouzo C, Guillouzo A. General review on in vitro hepatocyte models and their applications. Methods Mol Biol. 2010;640:1-40. [Crossref] [PubMed]
 48. Han D, Hanawa N, Saberi B, Kaplowitz N. Mechanisms of liver injury. III. Role of glutathione redox status in liver injury. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2006;291(1):G1-7. [Crossref] [PubMed]
 49. Macé K, Offord EA, Harris CC, Pfeifer AM. Development of in vitro models for cellular and molecular studies in toxicology and chemoprevention. Arch Toxicol Suppl. 1998;20:227-36. [Crossref] [PubMed]
 50. Stoddart MJ. Mammalian Cell Viability: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology. Vol. 740. 1st ed. New York: Humana Press/Springer; 2011. p.240. [Crossref] [PubMed]
 51. Denizot F, Lang R. Rapid colorimetric assay for cell growth and survival. Modifications to the tetrazolium dye procedure giving improved sensitivity and reliability. J Immunol Methods. 1986;89(2):271-7. [Crossref]
 52. Feoktistova M, Geserick P, Leverkus M. Crystal violet assay for determining viability of cultured cells. Cold Spring Harb Protoc. 2016;2016(4):pdb.prot087379.
 53. Friedrich J, Eder W, Castaneda J, Doss M, Huber E, Ebner R, et al. A reliable tool to determine cell viability in complex 3-d culture: the acid phosphatase assay. J Biomol Screen. 2007;12(7):925-37. [Crossref] [PubMed]
 54. Zuang V. The neutral red release assay: a review. Altern Lab Anim. 2001;29(5):575-99. [PubMed]
 55. Smith CG, Grady JE, Northam JI. Relationship between cytotoxicity in vitro and whole animal toxicity. Cancer Chemother Rep. 1963;30:912. [PubMed]
 56. Reed DJ, Fariss MW, Pascoe GA. Mechanisms of chemical toxicity and cellular protection systems. Fundam Appl Toxicol. 1986;6(4):591-7. [Crossref]
 57. Macé K, Offord EA, Harris CC, Pfeifer AM. Development of in vitro models for cellular and molecular studies in toxicology and chemoprevention. Arch Toxicol Suppl. 1998;20:22736. [Crossref] [PubMed]
 58. Chaudhari P, Prasad N, Tian L, Jang YY. De termination of functional activity of human İPSC-derived hepatocytes by measurement of CYP metabolism. Methods Mol Biol. 2016;1357:383-94. [Crossref] [PubMed]
 59. Neupert D, Glöckner R, Neupert G, Müller D. Ultrastructural changes in hepatocytes of pre cision-cut rat liver slices after incubation for 24 and 48 hours. Exp Toxicol Pathol. 2003;54(56):481-8. [Crossref] [PubMed]
 60. Shen C, Meng Q. Prediction of cytochrome 450 mediated drug-drug interactions by threedimensional cultured hepatocytes. Mini Rev Med Chem. 2012;12(10):1028-36. [Crossref] [PubMed]
 61. Donato MT, Lahoz A, Castell JV, GómezLechón MJ. Cell lines: a tool for in vitro drug metabolism studies. Curr Drug Metab. 2008;9(1):1-11. [Crossref] [PubMed]
 62. Berthou F, Goasduff T, Dréano Y, Ménez JF. Caffeine increases its own metabolism through cytochrome P4501A induction in rats. Life Sci. 1995;57(6):541-9. [Crossref]
 63. Greim H, Andrae U, Forster U, Schwarz L. Application, limitations and research requirements of in vitro test systems in toxicology. Arch Toxicol Suppl. 1986;9:225-36. [Crossref] [PubMed]
 64. Villa P, Bégué JM, Guillouzo A. Effects of erythromycin derivatives on cultured rat hepatocytes. Biochem Pharmacol. 1984;33(24): 4098-101. [Crossref]
 65. Rasmussen MK, Balaguer P, Ekstrand B, Daujat-Chavanieu M, Gerbal-Chaloin S. Skatole (3-methylindole) is a partial Aryl hydrocarbon receptor agonist and induces CYP1A1/2 and CYP1B1 expression in primary human hepatocytes. PLoS One. 2016;11(5): e0154629. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 66. Smith MT, Thor H, Orrenius S. Toxic injury to isolated hepatocytes is not dependent on extracellular calcium. Science. 1981;213(4513): 1257-9. [Crossref] [PubMed]
 67. Li AP. Human hepatocytes: isolation, cryopreservation and applications in drug development. Chem Biol Interact. 2007;168(1): 16-29. [Crossref] [PubMed]
 68. Fautrel A, Chesné C, Guillouzo A, de Sousa G, Placidi M, Rahmani R, et al. A multicentre study of acute in vitro cytotoxicity in rat liver cells. Toxicol In Vitro. 1991;5(5-6):543-7. [Crossref]
 69. Ratanasavanh D, Riche C, Begue J, Guillouzo A. Les hepatocytes en culture: utilisation en pharmacotoxicologie. In: Adolphe M, Guillouzo A, eds. Metodes In Vitro en Pharmacotoxicologie. Vol 170. 1 st ed. Paris: Les Editions INSERM; 1998. p.1-16.
 70. Li AP, Lu C, Brent JA, Pham C, Fackett A, Ruegg CE, et al. Cryopreserved human hepatocytes: characterization of drug-metabolizing enzyme activities and applications in higher throughput screening assays for hepatotoxicity, metabolic stability, and drug-drug interaction potential. Chem Biol Interact. 1999;121(1):17-35. [Crossref]
 71. Gómez-Lechón MJ, Lahoz A, Gombau L, Castell JV, Donato MT. In vitro evaluation of potential hepatotoxicity induced by drugs. Curr Pharm Des. 2010;16(17):1963-77. [Crossref] [PubMed]
 72. Persson M, Løye AF, Jacquet M, Mow NS, Thougaard AV, Mow T, et al. High-content analysis/screening for predictive toxicology: application to hepatotoxicity and genotoxicity. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2014;115(1): 18-23. [Crossref] [PubMed]
 73. Amacher DE, Martin BA. Tetracycline-induced steatosis in primary canine hepatocyte cultures. Fundam Appl Toxicol. 1997;40(2):256-63. [Crossref]
 74. Hardwick SJ, Wilson JW, Fawthrop DJ, Boobis AR, Davies DS. Paracetamol toxicity in hamster isolated hepatocytes: the increase in cytosolic calcium accompanies, rather than precedes, loss of viability. Arch Toxicol. 1992;66(6):408-12. [Crossref] [PubMed]
 75. Chan KW, Ho WS. Anti-oxidative and hepatoprotective effects of lithospermic acid against carbon tetrachloride-induced liver oxidative damage in vitro and in vivo. Oncol Rep. 2015;34(2):673-80. [Crossref] [PubMed]

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com