Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: REVIEW
Yaşlılarda Sık Görülen Bir Psikiyatrik Sendrom: Apati ve Hemşirelik Yönetimi
A Common Psychiatric Syndrome in the Elderly: Apathy and Nursing Management
Öznur ERBAYa, Yasemin YILDIRIMa
aİç Hastalıkları Hemşireliği AD, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):211-8
doi: 10.5336/nurses.2018-62843
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Apati, nöropsikiyatrik bozukluğu olan yaşlı bireylerde en sık görülen davranışsal değişikliklerden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle demans hastaları arasında apati oldukça yaygın görülmektedir. Son yıllardaki araştırmalar, Alzheimer hastalığında apatinin yaşlılık, daha şiddetli kognitif defisitler, depresyon ve günlük yaşam aktivitelerinde gerilemeler ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Apati nedeni ile bireyler günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmek için yardım gereksinimine ihtiyaç duymakta ve zamanla başka birine bağımlı hâle gelmektedir. Ayrıca, apatinin neden olduğu fiziksel ve psikolojik değişimler bireyin ilaç tedavisine uyumunu da zorlaştırmaktadır. Bu durum da hem bireyin hem de bakım verenin yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilenmekte ve bakım verenin yükü de artmaktadır. Bu nedenle apatinin yönetiminde multidisipliner bir ekip anlayışının benimsenmesi çok önemlidir. Bu ekip içinde hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin depresyon ile karıştırılabilen apati belirti ve bulgularını doğru şekilde belirlemesi ve bu doğrultuda uygun girişimleri planlaması, ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçları azaltacak ve apatinin erken tedavi edilmesine yardımcı olacaktır. Apati sıklığı/şiddetini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde, uygun farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavinin seçilmesi, hem bireyin hem de bakım vereninin yaşam kalitesinin yükseltilmesinde hemşirelik yönetiminin etkinliği önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, apatinin tanımı, prevalansı, risk faktörleri, tanı kriterleri, olumsuz sonuçları, tedavi seçenekleri ve hemşirelik yönetimi tartışılarak hemşire ve diğer sağlık profesyonellerine rehberlik edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Apati; yaşlı; hemşirelik bakımı
ABSTRACT
Apathy is one of the most common behavioral changes in elderly patients with neuropsychiatric disorders. Apathy is especially common among dementia patients. Researchs in recent years shows that apathy in Alzheimer's disease is associated with aging, more severe cognitive deficits, depression, and declines in Daily life activities. Individuals needs help to continue their daily living activities and can be dependent on someone else because of apathy. In addition, the physical and psychological changes caused by apathy make it difficult to adapt to the individual's drug treatment. It is also being adversely affected by both the individual and the caregiver's quality of life and caregiver burden is also increasing. For this reason, it is very important to adopt a multidisciplinary team approach in the management of apathy. Nurses have important responsibilities in this team. Proper identification of signs and symptoms of apathy that can be confused with depression by nurses and other health professionals, and planning appropriate interventions in this direction will help to reduce negative consequences and help early treatment of apathy. The effectiveness of nursing management is important for determination of factors affecting apathy frequency/severity, selection of appropriate pharmacological and non-pharmacological treatment, raising the quality of life of both the individual and the caregiver. In this review article, it was aimed to guide nurses and other health professionals by discussing apathine definition, prevalence, risk factors, diagnostic criteria, negative results, treatment options and nursing management.

Keywords: Apathy; aged; nursing care
REFERENCES:
 1. Landes AM, Sperry SD, Strauss ME. Prevalence of apathy, dysphoria, and depression in relation to dementia severity in Alzheimer?s disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2005;17(3):342-9. [Crossref] [PubMed]
 2. Prakash O, Garg A. Apathy in elderly: management issues-a review. Indian Journal of Geriatric Mental Health. 2012;7(1):12-23.
 3. Treusch Y, Majic T, Page J, Gutzmann H, Heinz A, Rapp MA. Apathy in nursing home residents with dementia: results from a cluster-randomized controlled trial. Eur Psychiatry. 2015;30(2):251-7. [Crossref] [PubMed]
 4. Quaranta D, Marra C, Rossi C, Gainotti G, Masullo C. Different apathy profile in behavioral variant of frontotemporal dementia and Alzheimer?s disease: a preliminary investigation. Curr Gerontol Geriatr Res. 2012;2012: 719250. [Crossref] [PubMed][PMC]
 5. Brodaty H, Burns K. Nonpharmacological management of apathy in dementia: a systematic review. Am J Geriatr Psychiatry. 2012;20(7):549-64. [Crossref][PubMed]
 6. Ishii S, Weintraub N, Mervis JR. Apathy: a common psychiatric syndrome in the elderly. J Am Med Dir Assoc. 2009;10(6):381-93. [Crossref][PubMed]
 7. Lee SI, Keltner NL. Antidepressant apathy syndrome. Perspect Psychiatr Care. 2003;41(4):188-92. [Crossref] [PubMed]
 8. Marin RS. Differential diagnosis and classification of apathy. Am J Psychiatry. 1990;147(1):22-30. [Crossref][PubMed]
 9. Stuss DT, Van Reekum R, Murphy KJ. Differentiation of states and causes of apathy. In: Borod JC, ed. The Neuropsychology of Emotion. 1st ed. New York: Oxford University Press; 2000. p.340-63.
 10. Reinblatt SP, Riddle MA. Selective serotonin reuptake inhibitor-induced apathy: a pediatric case series. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2006;16(1-2):227-33. [Crossref][PubMed]
 11. Holthoff VA, Beuthien-Baumann B, Kalbe E, Lüdecke S, Lenz O, Zündorf G, et al. Regional cerebral metabolism in early Alzheimer?s disease with clinically significant apathy or depression. Biol Psychiatry. 2005;57(4):412-21. [Crossref][PubMed]
 12. Srikanth S, Nagaraja AV, Ratnavalli E. Neuropsychiatric symptoms in dementia-frequency, relationship to dementia severity and comparison in Alzheimer?s disease, vascular dementia and frontotemporal dementia. J Neurol Sci. 2005;236(1-2):43-8. [Crossref][PubMed]
 13. Thomas P, Clément JP, Hazif‐ Thomas C, Léger JM. Family, Alzheimer?s disease and negative symptoms. Int J Geriatr Psychiatry. 2001;16(2):192-202.
 14. Starkstein SE, Jorge R, Mizrahi R, Robinson RG. A prospective longitudinal study of apathy in Alzheimer?s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006;77(1):8-11. [Crossref][PubMed][PMC]
 15. Wang J, Xiao LD, Li X, De Bellis A, Ullah S. Caregiver distress and associated factors in dementia care in the community setting in China. Geriatr Nurs. 2015;36(5):348-54. [Crossref][PubMed]
 16. Steinberg M, Shao H, Zandi P, Lyketsos CG, Welsh-Bohmer KA, Norton MC, et al. Point and 5-year period prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia: the cache county study. Int J Geriatr Psychiatry. 2008;23(2): 170-7. [Crossref] [PubMed][PMC]
 17. Ikeda M, Fukuhara R, Shigenobu K, Hokoishi K, Maki N, Nebu A, et al. Dementia associated mental and behavioural disturbances in elderly people in the community: findings from the first Nakayama study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75(1):146-8.
 18. Özkay ÜD, Öztürk Y, Can ÖD. [Aging world?s disease: Alzheimer?s disease]. S.D.Ü. Tıp Fak Derg. 2011;18(1):35-42.
 19. Hutchinson K, Dilks L, Duvall T. Risk factors for apathy in Alzheimer?s disease. Arch Clin Neuropsychol. 2014;29(6):530. [Crossref]
 20. Zuidema SU, de Jonghe JF, Verhey FR, Koopmans RT. Environmental correlates of neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia. Int J Geriatr Psychiatry. 2010;25(1):14-22.
 21. Drijgers RL, Verhey FR, Leentjens AF, Köhler S, Aalten P. Neuropsychological correlates of apathy in mild cognitive impairment and Alzheimer?s disease: the role of executive. Int Psychogeriatr. 2011;23(8):1327-33. [Crossref][PubMed]
 22. Clarke DE, van Reekum R, Simard M, Streiner DL, Conn D, Cohen T, et al. Apathy in dementia: clinical and sociodemographic correlates. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2008;20(3):337-47. [Crossref] [PubMed]
 23. Starkstein SE, Jorge R, Mizrahi R. The prevalence, clinical correlates and treatment of apathy in Alzheimer?s disease. Eur J Psychiat. 2006;20(2):96-106. [Crossref]
 24. Landes AM, Sperry SD, Strauss ME. Prevalence of apathy, dysphoria, and depression in relation to dementia severity in Alzheimer?s disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2005;17(3):342-9. [Crossref] [PubMed]
 25. Zhao H, Zhao Z, Huang L, Preter M. Diagnosis and assessment of apathy in Chinese patients with Alzheimer?s disease. J Psychosom Res. 2012;72(5):405-7. [Crossref][PubMed]
 26. Chung JA, Cummings JL. Neurobehavioral and neuropsychiatrıc symptoms in Alzheimer?s disease: characteristics and treatment. Neurol Clin. 2000;18(4):829-46. [Crossref]
 27. Cipriani G, Lucetti C, Danti S, Nuti A. Apathy in dementia. Nosology, assesment and management. J Nerv Ment Dis. 2014;202(10):71824. [Crossref][PubMed]
 28. Chow TW, Binns MA, Cummings JL, Lam I, Black SE, Miller BL, et al. Apathy symptom profile and behavioral associations in frontotemporal dementia vs dementia of Alzheimer type. Arch Neurol. 2009;66(7):888-93. [Crossref][PubMed][PMC]
 29. Starkstein SE, Petracca G, Chemerinski E, Kremer J. Syndromic validity of apathy in Alzheimer?s disease. Am J Psychiatry. 2001;158(6):872-7. [Crossref] [PubMed]
 30. Marin RS, Firinciogullari S, Biedrzycki RC. The sources of convergence between measures of apathy and depression. J Affect Disord. 1993;28(1):7-14. [Crossref]
 31. Clarke DE, Ko JY, Kuhl EA, van Reekum R, Salvador R, Marin RS. Are the available apathy measures reliable and valid? A review of the psychometric evidence. J Psychosom Res. 2011;70(1):73-97. [Crossref][PubMed][PMC]
 32. Sultzer DL, Melrose RJ, Narvaez TA, Veliz J, Harwood DG, Juarez KO, et al. Apathy and regional cholinergic receptor binding in Alzheimer?s disease: 2-FA PET imaging. Am J Geriatr Psychiatry. 2016;24(3):135-6. [Crossref]
 33. Eslinger PJ, Moore P, Antani S, Anderson C, Grossman M. Apathy in frontotemporal dementia: behavioral and neuroimaging correlates. Behav Neurol. 2012;25(2):127-36. [Crossref][PubMed][PMC]
 34. Marshall GA, Fairbanks LA, Tekin S, Vinters HV, Cummings JL. Neuropathologic correlates of apathy in Alzheimer?s disease. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006;21(3):144-7. [Crossref][PubMed]
 35. Massimo L, Powers C, Moore P, Vesely L, Avants B, Gee J, et al. Neuroanatomy of apathy and disinhibition in frontotemporal lobar degeneration. Dement Geriatr Cogn Disord. 2009;27(1):96-104. [Crossref][PubMed][PMC]
 36. Zamboni G, Huey ED, Krueger F, Nichelli PF, Grafman J. Apathy and disinhibition in frontotemporal dementia: insights into their neural correlates. Neurology. 2008;71(10):736-42. [Crossref] [PubMed][PMC]
 37. Levy ML, Cummings JL, Fairbanks LA, Masterman D, Miller BL, Craig AH, et al. Apathy is not depression. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1998;10(3):314-9. [Crossref][PubMed]
 38. Mortby ME, Maercker A, Forstmeier S. Apathy: a separate syndrome from depression in dementia? A critical review. Aging Clin Exp Res. 2012;24(4):305-16.
 39. Tagariello P, Girardi P, Amore M. Depression and apathy in dementia: same syndrome or different constructs? A critical review. Arch Gerontol Geriatr. 2009;49(2):246-9. [Crossref][PubMed]
 40. van Reekum R, Stuss DT, Ostrander L. Apathy: why care? J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2005;17(1):7-19. [Crossref][PubMed]
 41. Lechowski L, Benoit M, Chassagne P, Vedel I, Tortrat D, Teillet L, et al. Persistent apathy in Alzheimer? s disease as an independent factor of rapid functional decline: the REAL longitudinal cohort study. Int J Geriatr Psychiatry. 2009;24(4):341-6. [Crossref][PubMed]
 42. Kales HC, Gitlin LN, Lyketsos CG. Assessment and management of behavioral and psychological symptoms of dementia. BJM. 2015;350:h369. [Crossref] [PubMed][PMC]
 43. Dauphinot V, Delphin-Combe F, Mouchoux C, Dorey A, Bathsavanis A, Makaroff Z, et al. [Risk factors of caregiver burden among patients with Alzheimer?s disease or related disorders: a cross-sectional study. J Alzheimers Dis. 2015;44(3):907-16. [Crossref][PubMed]
 44. Liu S, Jin Y, Shi Z, Huo YR, Guan Y, Liu M, et al. The effects of behavioral and psychological symptoms on caregiver burden in frontotemporal dementia, Lewy body dementia, and Alzheimer?s disease: clinical experience in China. Aging Ment Health. 2017;21(6):651-7. [Crossref][PubMed]
 45. Hsieh CJ, Chang CC, Lin CC. Neuropsychiatric profiles of patients with Alzheimer?s disease and vascular dementia in Taiwan. Int J Geriatr Psychiatry. 2009;24(6):570-7. [Crossref][PubMed]
 46. Zuidema SU, Derksen E, Verhey FR, Koopmans RT. Prevalence of neuropsychiatric symptoms in a large sample of Dutch nursing home patients with dementia. Int J Geriatr Psychiatry. 2007;22(7):632-8. [Crossref][PubMed]
 47. Volicer L, Frijters DH, van der Steen JT. Apathy and weight loss in nursing home residents: longitudinal study. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(6):417-20. [Crossref][PubMed]
 48. Barclay TR, Hinkin CH, Castellon SA, Mason KI, Reinhard MJ, Marion SD, et al. Age-associated predictors of medication adherence in HIV-positive adults: health beliefs, self-efficacy, and neurocognitive status. Health Psychol. 2007;26(1):40-9. [Crossref][PubMed][PMC]
 49. Rahkin JG, Ferrando SJ, van Gorp W, Rieppi R, McElhiney M, Sewell M. Relationship among apathy, depression, and cognitive impairment in HIV/AIDS. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2000;12(4):451-7. [Crossref][PubMed]
 50. Smith M, Buckwalter K. Behaviors associated with dementia: whether resisting care or exhibiting apathy, an older adult with dementia is attempting communication. Nurses and other caregivers must learn to ?hear? this language. Am J Nurs. 2005;105(7):40-52. [Crossref][PubMed]
 51. Şahin Cankurtaran E. Management of behavioral and psychological symptoms of dementia. Noro Psikiyatr Ars. 2014;51(4):303-12. [Crossref][PubMed][PMC]
 52. Holmes C, Knights A, Dean C, Hodkinson S, Hopkins V. Keep music live: music and the alleviation of apathy in dementia subjects. Int Psychogeriatr. 2006;18(4):623-30. [Crossref][PubMed]
 53. Sánchez A, Millán-Calenti JC, Lorenzo-López L, Maseda A. Multisensory stimulation for people with dementia: a review of the literature. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2013;28(1):7-14. [Crossref][PubMed]
 54. Staal JA, Sacks A, Matheis R, Collier L, Calia T, Hanif H, et al. The effects of Snoezelen (multi-sensory behavior therapy) and psychiatric care on agitation, apathy, and activities of daily living in dementia patients on a short term geriatric psychiatric inpatient unit. Int J Psychiatry Med. 2007;37(4):357-70. [Crossref][PubMed]
 55. Motomura N, Yagi T, Ohyama H. Animal assisted therapy for people with dementia. Psychogeriatrics. 2004;4(2):40-2. [Crossref]
 56. Ellis JM, Doyle CJ, Selvarajah S. The relationship between apathy and participation in therapeutic activities in nursing home residents with dementia: evidence for an association and directions for further research. Dementia (London). 2016;15(4):494-509. [Crossref][PubMed]
 57. Steinberg M, Leoutsakos JM, Podewils LJ, Lyketsos CG. Evaluation of a home-bade exercise program in the treatment of Alzheimer?s disease: the maximizing independence in dementia (MIND) study. Int J Geriatr Psychiatry. 2009;24(7):680-5. [Crossref][PubMed][PMC]
 58. Lanctôt KL, Herrmann N, Rothenburg L, Eryavec G. Behavioral correlates of GABAergic disruption in Alzheimer?s disease. Int Psychogeriatr. 2007;19(1):151-8. [Crossref][PubMed]
 59. Lanari A, Amenta F, Silvestrelli G, Tomassoni D, Parnetti L. Neurotransmitter deficits in behavioural and psychological symptoms of Alzheimer?s disease. Mech Ageing Dev. 2006;127(2):158-65. [Crossref][PubMed]
 60. Albert PR, Benkelfat C. The neurobiology of depression--revisiting the serotonin hypothesis. II. Genetic, epigenetic and clinical studies. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2013;368(1615):20120535. [Crossref][PubMed][PMC]
 61. Herrmann N, Lanctôt KL, Khan LR. The role of norepinephrine in the behavioral and psychological symptoms of dementia. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2004;16(3):261-76. [Crossref][PubMed]

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com