Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
4-10 Yaş Aralığındaki Kekemeliği Olan Çocuklarda Ortalama Sözce Uzunluğunun İncelenmesi
Examining of the Mean Length of Utterance in Children Who Stutter Aged From 4 to 10 Years
Güzide ATALIKa, Hakan GÖLAÇa, Şadiye BACIK TIRANKa, Bülent GÜNDÜZa
aGazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(2):227-37
doi: 10.5336/healthsci.2020-76474
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Okul öncesi dönemdeki ve okul çağındaki kekemeliği olan bireylerde dil ve konuşma değerlendirmesi, dil gelişim düzeyinin ve terapi yönteminin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Çocukların yaşı arttıkça, değerlendirmede kullanılan her yöntem önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 4-10 yaşları arasında Türkçe konuşan, kekemeliği olan çocuklarda, morfeme göre ortalama sözce uzunluğu (OSU) ile kekelenen hece yüzdesi ve kekemeliğin başlangıcından beri geçen süre (kekemelik süresi) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, 16 kekemeliği olan birey dâhil edilmiştir. Çocukların, yapılandırılmış oyun esnasında alınan konuşma kayıtları çözümlenerek OSU ve kekelenen hece yüzdeleri belirlenmiştir. Ardından sahip olmaları gereken OSU (hesaplanan OSU/H-OSU) ve kestirilen yaş bilgileri bulunmuştur. Bulgular: H-OSU ile kestirilen OSU (K-OSU) arasındaki fark (F-OSU) ile kekelenen hece yüzdeleri arasında, kekelenen hece yüzdeleri ile kekemelik süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Elde edilen H-OSU ortalama değerlerinin, K-OSU ortalama değerlerinden düşük olduğu ve kronolojik yaşların ortalamasının, kestirilen yaşların ortalamasından ise yüksek olduğu ve bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Sonuç: Standart testlere göre yaşına uygun dil gelişimine sahip olduğu belirlenen katılımcılarda, H-OSU değerleri norm değerlerin altında bulunmuştur. Daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olmakla birlikte, kekemeliği olan bireylerde OSU hesaplanmasından da yararlanılabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kekemelik; ortalama sözce uzunluğu; dil gelişimi; konuşma örneği analizi
ABSTRACT
Objective: Speech and languages assessment is very important in determining the language development and therapy method in preschool and school-aged children who stutter. As the age of the children increases, every method used in the assessment provides important informations. The aim of this study is to investigate the relationship between the mean length of utterance (MLU) in morphemes, the percentage of stuttered syllables and stuttering duration in Turkish children aged 4-10 years who stutter. Material and Methods: 16 children who stutter were included in this study. Videos of all participants were recorded during the structured game, and MLU (C-MLU) and the percentage of stuttered syllables are calculated. Then, predicted ages and MLU (P-MLU) that they should have are calculated. Results: There were no statistically significant relationships between 1) D-MLU and the percentage of stuttered syllables. 2) The percentage of stuttered syllables and stuttering duration. It was found that the mean of C-MLU were lower than the mean of P-MLU and these differences were statistically significant. Conclusion: C-MLUs were below the norms in the children whose language development was determined according to the standard tests to be typical revealed. Although more extensive studies are needed, it is thought that it may be beneficial to include the calculation of MLU in people with stuttering into the evaluation.

Keywords: Stuttering; mean length of utterance; language development; language sample analysis
REFERANSLAR:
 1. Yairi E, Seery CH. Stuttering: Foundations and clinical applications. J Fluency Disord. 2015;46:61-2. [Link] 
 2. Köroğlu E. DSM-5 Tanı Ölçütleri: Başvuru ElKitabı. 5. basım. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 2013. [Link] 
 3. Anderson JD, Pellowski MW, Conture EG, Kelly EM. Temperamental characteristics of young children who stutter. J Speech Lang Hear Res. 2003;46(5):1221-33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Zebrowski PM, Kelly EM. Manual of Stuttering Intervention (Clinical Competence Series). 1st ed. USA: Singular; 2002. [Link] 
 5. Weber-Fox C, Hampton Wray A, Arnold H. Early childhood stuttering and electrophysiological indices of language processing. J Fluency Disord. 2013;38(2):206-21. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Bloodstein O. Some empirical observations about early stuttering: a possible link to language development. J Commun Disord. 2006;39(3):185-91. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Bloostein O, Bernstein Ratner N. A Handbook on Stuttering. 6th ed.Clifton Park, NY: Thompson/Delmar; 2008. [Link] 
 8. Anderson JD, Conture EG. Sentence-structure priming in young children who do and do not stutter. J Speech Lang Hear Res. 2004;47(3):552-71. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Ratner NB, Silverman S. Parental perceptions of children's communicative development at stuttering onset. J Speech Lang Hear Res. 2000;43(5):1252-63. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Watkins RV, Yairi E, Ambrose NG. Early childhood stuttering III: initial status of expressive language abilities. J Speech Lang Hear Res. 1999;42(5):1125-35. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Rommel D. Development, maintenance, and recovery of childhood stuttering: Prospective longitudinal data 3 years after first contact. Phoniatrische Ambulanz der Universität Ulm; 1999. [Link] 
 12. Ntourou K, Conture EG, Lipsey MW. Language abilities of children who stutter: a meta-analytical review. Am J Speech Lang Pathol. 2011;20(3):163-79. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Anderson JD, Conture EG. Language abilities of children who stutter: a preliminary study. Journal of Fluency Disorders. 2000;25(4):283-304. [Crossref] 
 14. Ambrose NG, Yairi E, Cox N. Genetic aspects of early childhood stuttering. J Speech Hear Res. 1993;36(4):701-6. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Arndt J, Healey EC. Concomitant disorders in school-age children who stutter. Lang Speech Hear Serv Sch. 2001;1;32(2):68-78. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Yairi E, Ambrose NG. Early childhood stuttering I: persistency and recovery rates. J Speech Lang Hear Res. 1999;42(5):1097-12. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Buhr A, Zebrowski P. Sentence position and syntactic complexity of stuttering in early childhood: a longitudinal study. J Fluency Disord. 2009;34(3):155-72. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Zackheim CT, Conture EG. Childhood stuttering and speech disfluencies in relation to children's mean length of utterance: a preliminary study. J Fluency Disord. 2003;28(2):115-41; quiz 141-2. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Gaines ND, Runyan CM, Meyers SC. A comparison of young stutterers' fluent versus stuttered utterances on measures of length and complexity. J Speech Hear Res. 1991;34(1):37-42. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Sawyer J, Chon H, Ambrose NG. Influences of rate, length, and complexity on speech disfluency in a single-speech sample in preschool children who stutter. J Fluency Disord. 2008;33(3):220-40. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Kleinow J, Smith A. Influences of length and syntactic complexity on the speech motor stability of the fluent speech of adults who stutter. J Speech Lang Hear Res. 2000;43(2):548-59. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Conture EG, Walden TA, Arnold HS, Graham CG, Hartfield KN, Karrass J. Communication-emotional model of stuttering. Current Issues in Stuttering Research and Practice. 1st ed. Mahvah, New Jersey: Taylor & Francis Group; 2006. p.17-47. [Link] 
 23. Smith A, Weber C. How stuttering develops: the multifactorial dynamic pathways theory. J Speech Lang Hear Res. 2017;18;60(9):2483-2505. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Smith A, Kelly E. Stuttering: a dynamic, multifactorial model. Nature and Treatment of Stuttering: New Directions. 1997;2:204-17. [Link] 
 25. Acarlar F. Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: betimleyici yaklaşım. [Language assessment in children: descriptive approach]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002;35(1-2):121-7. [Link] 
 26. Paul R. Language Disorders from Infancy Through Adolescence: Assessment & Intervention. 3rd ed. St Louis, United States: Elsevier Health Sciences; 2006. [Link] 
 27. Guitar B, McCauley RJ. Treatment of Stuttering: Established and Emerging Interventions. 1. Print. Philadelphia, Pensilvanya, ABD: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
 28. Owens RE. Language Development: An Introduction. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon; 2001. [Link] 
 29. Casby MW. An examination of the relationship of sample size and mean length of utterance for children with developmental language impairment. Child Language Teaching and Therapy. 2011;27(3):286-93. [Crossref] 
 30. Hewitt LE, Hammer CS, Yont KM, Tomblin JB. Language sampling for kindergarten children with and without SLI: mean length of utterance, IPSYN, and NDW. J Commun Disord. 2005;38(3):197-213. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Küçük Doğaroğlu T. İfade edici dilin değerlendirilmesinde dil örneği analizinin kullanımı. [Use of language sample analyze in assessments of expressive language]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014;23:59-78. [Link] 
 32. Heilmann J, Nockerts A, Miller JF. Language sampling: does the length of the transcript matter? Lang Speech Hear Serv Sch. 2010;41(4):393-404. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Paul R, Cascella PW. Introduction to Clinical Practicein Communication Disorders. 2nd ed. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing; 2007. [Link] 
 34. Boons T, De Raeve L, Langereis M, Peeraer L, Wouters J, van Wieringen A. Narrative spoken language skills in severely hearing impaired school-aged children with cochlear implants. Res Dev Disabil. 2013;34(11):3833-46. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Hadley PA. Language sampling protocols for eliciting text-level discourse. Lang Speech Hear Serv Sch. 1998;1;29(3):132-47. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Justice LM, Bowles R, Pence K, Gosse C. A scalable tool for assessing children's language abilities within a narrative context: the nap (narrative assessment protocol). Early Childhood Research Quarterly. 2010;25(2):218-34. [Crossref] 
 37. Westerveld MF, Vidler K. Spoken language samples of Australian children in conversation, narration and exposition. Int J Speech Lang Pathol. 2016;18(3):288-98. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Parker MD, Brorson K. A comparative study between mean length of utterance in morphemes (MLUm) and mean length of utterance in words (MLUw). First Language. 2005;25(3):365-76. [Crossref] 
 39. Brown R. A First Language: The Early Stages. 3. Print. Cambridge: Harvard University Press; 1973. [Crossref] 
 40. Santos ME, Lynce S, Carvalho S, Cacela M, Mineiro A. Mean length of utterance-words in children with typical language development aged 4 to 5 years. Rev CEFAC. 2015;17(4):1143-51. [Crossref] 
 41. Ege P, Acarlar F, Güleryüz F. Türkçe kazanımında yaş ve ortalama sözce uzunluğunun ilişkisi. [The relationship between age and mean length of utterance in acquisition of Turkish]. Türk Psikoloji Dergisi. 1998;13(41):19-31. [Link] 
 42. Logan KJ, Conture EG. Length, grammatical complexity, and rate differences in stuttered and fluent conversational utterances of children who stutter. Journal of Fluency Disorders. 1995;20(1):35-61. [Crossref] 
 43. Logan KJ, LaSalle LR. Grammatical characteristics of children's conversational utterances that contain disfluency clusters. J Speech Lang Hear Res. 1999;42(1):80-91. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Leadholm BJ, Miller JF. Language sample analysis: The wisconsin guide. Bulletin 92424. 1994. [Link] 
 45. Miller JF, Freiberg C, Rolland MB, Reeves MA. Implementing computerized language sample analysis in the public school. Topics in Language Disorders. 1992;12(2):69-82. [Crossref] 
 46. Leonard LB, Finneran D. Grammatical morpheme effects on MLU: "the same can be less" revisited. J Speech Lang Hear Res. 2003;46(4):878-88. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Karima KH, Howell P. Syntactic analysis of the spontaneous speech of normally fluent and stuttering children. Journal of Fluency Disorders. 1992;17(3):151-70. [Crossref] 
 48. Byrd CT, Logan KJ, Gillam RB. Speech disfluency in school-age children's conversational and narrative discourse. Lang Speech Hear Serv Sch. 2012;43(2):153-63. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Weiss AL, Zebrowski PM. Disfluencies in the conversations of young children who stutter: some answers about questions. J Speech Hear Res. 1992;35(6):1230-8. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Güven S, Topbaş S. Adaptation of the test of early language development-(teld-3) into turkish: Reliability and validity study. International Journal of Early Childhood Special Education. 2014;6(2):151-76. [Crossref] 
 51. Hresko WP, Reid K, Hammil DD, eds. Topbaş S, Güven S, çeviri editörleri. Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL). Ankara: Detay Yayıncılık; 2013. (Baskı sayısı eklenmelidir.) [Link] 
 52. Newcomer PL, Hammill DD, eds. Topbaş S, Güven S, çeviri editörleri. Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi (TODİL). 1. baskı. Ankara: Detay Yayıncılık; 2017. [Link] 
 53. Newcomer PL, Hammill DD. TOLD-P: 4: Test of Language Development. Primary. 4th ed. Austin, Tex: Pro-Ed; 2008. [Link] 
 54. Ege P, Acarlar F, Turan F. Ankara artikülasyon testi (AAT). [Ankara articulation test]. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Yayını. 2004. [Link] 
 55. Richels C, Buhr A, Conture E, Ntourou K. Utterance complexity and stuttering on function words in preschool-age children who stutter. J Fluency Disord. 2010;35(3):314-31. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 56. Jones M, Onslow M, Packman A, Williams S, Ormond T, Schwarz I, et al. Randomised controlled trial of the Lidcombe programme of early stuttering intervention. BMJ. 2005;24;331(7518):659. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 57. Karimi H, Jones M, O'Brian S, Onslow M. Clinician percent syllables stuttered, clinician severity ratings and speaker severity ratings: are they interchangeable? Int J Lang Commun Disord. 2014;49(3):364-8. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Acarlar F, Miller J, Johnston J. Türkçe dil örnekleri analiz programı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2006;7(2):86. [Link] 
 59. Watts A, Eadie P, Block S, Mensah F, Reilly S. Language skills of children during the first 12 months after stuttering onset. J Fluency Disord. 2017;51:39-49. [Crossref]  [PubMed] 
 60. Melnick KS, Conture EG. Relationship of length and grammatical complexity to the systematic and nonsystematic speech errors and stuttering of children who stutter. Journal of Fluency Disorders. 2000;25(1):21-45. [Crossref] 
 61. Eggers K, De Nil LF, Van den Bergh BR. Temperament dimensions in stuttering and typically developing children. J Fluency Disord. 2010;35(4):355-72. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Reilly S, Onslow M, Packman A, Wake M, Bavin EL, Prior M, et al. Predicting stuttering onset by the age of 3 years: a prospective, community cohort study. Pediatrics. 2009;123(1):270-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 63. van der Merwe B, Robb MP, Lewis JG, Ormond T. Anxiety measures and salivary cortisol responses in preschool children who stutter. Contemporary Issues in Communication Science and Disorders. 2011;38:1-10. [Crossref] 
 64. Hudson JL, Rapee RM. Familial and social environments in the etiology and maintenance of anxiety disorders. In: Antony MM, Stein MB, eds. 1. Print. Oxford: Oxford University Press; 2009. p.173-89. [Crossref] 
 65. Langevin M, Packman A, Onslow M. Peer responses to stuttering in the preschool setting. Am J Speech Lang Pathol. 2009;18(3):264-76. [Crossref]  [PubMed] 
 66. Ambrose NG, Yairi E. The development of awareness of stuttering in preschool children. Journal of Fluency Disorders. 1994;19(4):229-45. [Crossref] 
 67. Boey RA, Van de Heyning PH, Wuyts FL, Heylen L, Stoop R, De Bodt MS. Awareness and reactions of young stuttering children aged 2-7 years old towards their speech disfluency. J Commun Disord. 2009;42(5):334-46. [Crossref]  [PubMed] 
 68. Ezrati-Vinacour R, Platzky R, Yairi E. The young child's awareness of stuttering-like disfluency. J Speech Lang Hear Res. 2001;44(2):368-80. [Crossref]  [PubMed] 
 69. Vanryckeghem M, Brutten GJ, Hernandez LM. A comparative investigation of the speech-associated attitude of preschool and kindergarten children who do and do not stutter. J Fluency Disord. 2005;30(4):307-18. [Crossref]  [PubMed] 
 70. Blood GW, Blood IM, Tramontana GM, Sylvia AJ, Boyle MP, Motzko GR. Self-reported experience of bullying of students who stutter: relations with life satisfaction, life orientation, and self-esteem. Percept Mot Skills. 2011;113(2):353-64. [Crossref]  [PubMed] 
 71. Davis S, Howell P, Cooke F. Sociodynamic relationships between children who stutter and their non-stuttering classmates. J Child Psychol Psychiatry. 2002;43(7):939-47. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 72. Hearne A, Packman A, Onslow M, Quine S. Stuttering and its treatment in adolescence: the perceptions of people who stutter. J Fluency Disord. 2008;33(2):81-98. [Crossref]  [PubMed] 
 73. Messenger M, Onslow M, Packman A, Menzies R. Social anxiety in stuttering: measuring negative social expectancies. J Fluency Disord. 2004;29(3):201-12. [Crossref]  [PubMed] 
 74. Smith KA, Iverach L, O'Brian S, Kefalianos E, Reilly S. Anxiety of children and adolescents who stutter: a review. J Fluency Disord. 2014;40:22-34. [Crossref]  [PubMed] 
 75. Alm PA. Stuttering in relation to anxiety, temperament, and personality: review and analysis with focus on causality. J Fluency Disord. 2014;40:5-21. [Crossref]  [PubMed] 
 76. Onslow M, Kelly EM. Temperament and early stuttering intervention: two perspectives. J Fluency Disord. 2020;64:105765. [Crossref]  [PubMed] 
 77. Hakim HB, Ratner NB. Nonword repetition abilities of children who stutter: an exploratory study. J Fluency Disord. 2004;29(3):179-99. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014