Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Cepten Sağlık Harcamasının Tahmininde Copas Testi ve İstatistiksel Daraltıcı (Shrinkage) Modellerin Uygulanması
Usage of Copas Test and Shrinkage Models to Predict Out-of-Pocket Health Expenditures
Songül ÇINAROĞLUa
aHacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Biostat. 2020;12(3):303-19
doi: 10.5336/biostatic.2020-75787
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Sağlık harcaması değişkeninin, normal dağılım özelliği göstermeyerek aşırı derecede sağa çarpık olması doğrusallıktan ayrılmayı beraberinde getirerek, regresyon modelini zayıflatmaktadır. Copas testi ile istatistiksel daraltıcı (Shrinkage) modellerin kullanılması yolu ile tahmin modeli performansının iyileştirilmesi mümkündür. Bu çalışmada, cepten sağlık harcamasını tahmin etmek amacıyla Copas testi ve istatistiksel daraltıcı modelleri uygulanarak model performansları karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı Hane halkı Bütçe Anketi verileri kullanılmıştır. Cepten sağlık harcamasının tahmininde ödeme gücü değişkeni ile hane reisinin cinsiyet, 65 yaş üzerinde olma, sağlık sigortası ve kır ya da kentte yerleşim durumu değişkenleri kullanılmıştır. Eğitim veri setinin orijinal veri setini %50-95 oranlarında temsil ettiği 10 farklı eğitim ve test veri setleri oluşturulmuş ve Copas testi kullanılarak, en iyi performans sergileyen veri seti seçilmiştir. En küçük kareler (EKK) regresyonu ile istatistiksel daraltıcı olarak da bilinen Lasso ve Ridge regresyon teknikleri uygulanmıştır. Bulgular: EKK modelinin en düşük ortalama karesel hataya sahip olduğu ve en iyi performansı sergilediği görülmüştür. Cepten sağlık harcamasını tahmin etmede en etkili değişken ödeme gücü olup, Lasso regresyonun, Ridge regresyona göre daha iyi tahmin gücüne sahip olduğu görülmüştür. Lasso regresyon için optimal büzülme parametre değerinin eğitim veri seti için λ=0,0158; test veri seti için ise λ=0,0630 olduğu bulunmuştur. Sonuç: Copas testinin sağlık harcaması gibi modellenmesi zor değişkenler için en iyi model performansının araştırılmasında yararlı bir teknik olduğu, EKK ve Lasso regresyonun iyi tahmin performansına sahip olduğu ve ödeme gücü değişkeninin modele en fazla katkı sağlayan değişken olduğu belirlenmiştir. Farklı regresyon modelleri kullanılarak yapılacak incelemeler ile çalışma bulgularının geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cepten sağlık harcaması; Copas testi; EKK regresyonu; Lasso regresyon; Ridge regresyon
ABSTRACT
Objective: Not normal and extremely positively skewed distribution of health expenditures causes departure from normality and poor regression performance. It is possible to improve prediction performance with the usage of Copas test and Shrinkage models. In this study Copas test and Shrinkage models are used and compared to predict out-of-pocket health expenditures. Material and Methods: TurkStat Household Budget Survey for the year 2012 was used. Capacity to pay, which is a kind of adjusted income variable, gender of head of household, being older than 65 years old, health insurance and rural or urban settlement variables are used to predict households out-of-pocket health expenditures. Ten different training and test data sets were created, in which the training data set represented 50% to 95% of the original data set, and the data set with the best performance was selected by applying the Copas test. Least squares regression (LSR) and Lasso and Ridge regression techniques are applied which are also known as Shrinkage methods. Results: It is seen that LSC model had the lowest mean square error and had superior performance. The most effective variable in predicting out-of-pocket health expenditure is capacity to pay, and Lasso regression was found to have better predictive power than Ridge regression. It is seen that optimal Shrinkage parameter for Lasso regression for training data is λ=0.0158 and λ=0.0630 for test data. Conclusion: It has been determined that the Copas test is a useful technique in investigating the best model performance for variables that are difficult to model, such as health expenditure, LSC regression performs better than the Shrinkage models, and capacity to pay is the variable that contributes most into the model. It is recommended to develop study findings by examining different regression models.

Keywords: Out-of-pocket health expenditure; Copas test;LSR regression; Lasso regression;Ridge regression
REFERANSLAR:
 1. Grigoli F, Kapsoli J. Waste not, want not: The efficiency of health expenditure in emerging and developing economies. Rev Dev Econ. 2018;22(1):384-403.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 2. Newhouse JP. Medical-care expenditure: a cross-national survey. J Hum Resour. 1977;12(1):115-25.[Crossref] [PubMed] 
 3. Catlin MK, Poisal JA, Cowan CA. Out-of-pocket health care expenditures, by insurance status, 2007-10. Health Aff (Millwood). 2015;34(1):111-6.[Crossref]  [PubMed] 
 4. Xu K, Evans DB, Kawabata K, Zeramdini R, Klavus J, Murray CJ. Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis. Lancet. 2003;362(9378):111-7.[Crossref]  [PubMed] 
 5. World Health Organization. Distribution of health payments and catastrophic expenditures Methodology/by Ke Xu. World Health Organization. ‎2005‎.[Link] 
 6. Eigner I, Hamper A. Predictive analytics in health care: methods and approaches to identify the risk of readmission. In: Wickramasinghe N, Schaffer JL, eds. Theories to Inform Superior Health Informatics Research and Practice. Healthcare Delivery in the Information Age. Cham, Switzerland: Springer; 2018. p.55-73.[Crossref] 
 7. Manning WG. The logged dependent variable, heteroscedasticity, and the retransformation problem. J Health Econ. 1998;17(3):283-95.[Crossref]  [PubMed] 
 8. Manning WG, Mullahy J. Estimating log models: to transform or not to transform? J Health Econ. 2001;20(4):461-94.[Crossref]  [PubMed] 
 9. Harrell FE. Regression Modeling Strategies with Applications to Linear Models, Logistic Regression and Survival Analysis. Springer Series in Statistics. New York: Springer-Verlag; 2001. p.103-26.[Crossref] 
 10. Bilger M, Manning WG. Measuring overfitting in nonlinear models: a new method and an application to health expenditures. Health Econ. 2015;24(1):75-85.[Crossref]  [PubMed] 
 11. Alpar R. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık; 2011. p.415-628.
 12. Rodrigues JFD. A bayesian approach to the balancing of statistical economic data. Entropy. 2014;16(3):1243-71.[Crossref] 
 13. Tibshirani R. Regression shrinkage and selection via the lasso. J R Statist Soc: Series B: Methodological. 1996;58(1):267-88.[Crossref] 
 14. Varmuza K, Filzmoser P. Introduction to Multivariate Statistical Analysis in Chemometrics, Taylor & Francis Group, CRC Press, 2009.
 15. Davison AC, Hinkley DV. Further topics in regression. In: Bootstrap Methods and their Application. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. New York, USA: Cambridge University Press; 1997. p.326-84.[Crossref] 
 16. Manning W. Dealing with skewed data on costs and expenditures. In: Jones AM, ed. The Elgar Companion to Health Economics. Cheltenham, U.K.; Northampton, Mass.: Edward Elgar; 2006. p.439-46.
 17. Frank IE, Friedman JH. A statistical view of some chemometrics regression tools. Technometrics. 1993;35(2):109-35.[Crossref] 
 18. Larson SC. The shrinkage of the coefficient of multiple correlation. J Educ Psychol. 1931;22(1):45-55.[Crossref] 
 19. Copas JB. Cross validation shrinkage of regression predictors. J R Statist Soc: Series B: Methodological. 1987;49(2):175-83.[Crossref] 
 20. Harrell FE Jr, Lee KL, Mark DB. Multivariable prognostic models: issues in developing models, evaluating assumptions and adequacy, and measuring and reducing errors. Stat Med. 1996;15(4):361-87.[Crossref]  [PubMed] 
 21. Harrell FE. Regression Modelling Strategies: with Applications to Linear Models, Logistic Regression and Survival Analysis. New York: Springer; 2001.[Crossref] 
 22. Blough DK, Madden CW, Hornbrook MC. Modeling risk using generalized linear models. J Health Econ. 1999;18(2):153-71.[Crossref]  [PubMed] 
 23. Ellis RP, Mookim PG. Mookim. Cross-Validation Methods for Risk Adjustment Models. 2009.[Link] 
 24. Copas JB. Regression, prediction and shrinkage. J R Statist Soc: Series B (Methodological). 1983;45(3):311-54.[Crossref] 
 25. James G, Witten D, Hastie T, Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Springer Texts in Statistics. New York: Springer: Springer Science+Business Media; 2013. p.214-27.[Crossref] 
 26. Hastie T, Tibshirani R, Wainwright M. Optimization methods. In: Statistical Learning with Sparsity: The Lasso and Generalizations. Chapman & Hall; 2015. p.93-127.[Crossref] 
 27. Friedman J, Hastie T, Tibshirani R, Narasimhan B, Tay K, Simon N, et al. Package "glmnet". R Foundation for Statistical Computing; 2020.[Link] 
 28. Hastie T, Tibshirani R, Friedman JH. Linear methods for regression. In: The Elements of Statistical Learning. New York: Springer; 2009. p.43-93.[Crossref] 
 29. Melkumova LE, Shatskikh SY. Comparing ridge and LASSO estimators for data analysis. Procedia Engineering. 2017;201:746-55.[Crossref] 
 30. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Hanehalkı Bütçe Anketi-2012. (Erişim tarihi: 14.9.2020).[Link] 
 31. Gross J, Ligges U. Package "nortest". R Foundation for Statistical Computing; 2015.[Link] 
 32. Dufour JM, Farhat A, Gardiol L, Khalaf L. Simulation‐based finite sample normality tests in linear regressions. Economet J. 1998;1(1):C154-73.[Crossref] 
 33. Yongmei N. LDdiag: link function and distribution diagnostic test for social science researchers. (2012).[Link] 
 34. Sottile G, Cilluffo G, Muggeo VMR. Package "islasso". R Foundation for Statistical Computing; 2020.[Link] 
 35. Muhammad IU, Muhammad A. Package "lmridge". R Foundation for Statistical Computing; 2018.[Link] 
 36. Wickham H, Chang W, Henry L, Pedersen TL, Takahashi K, Wilke C, et al. Package "ggplot2". R Foundation for Statistical Computing; 2020.[Link] 
 37. Gohel D, Skintzos P, Bostock M, Kokenes S, Shull E, Book E. Package "ggiraph". R Foundation for Statistical Computing; 2020.[Link] 
 38. Moon KW. Package "ggiraphExtra". R Foundation for Statistical Computing; 2018.[Link] 
 39. Pacifico A. Robust open Bayesian analysis: Overfitting, model uncertainty, and endogeneity issues in multiple regression models. Econom. Rev. 2020;[Crossref] 
 40. Afifi AA, Kotlerman JB, Ettner SL, Cowan M. Methods for improving regression analysis for skewed continuous or counted responses. Annu Rev Public Health. 2007;28:95-111.[Crossref]  [PubMed] 
 41. Briggs A, Gray A. The distribution of health care costs and their statistical analysis for economic evaluation. J Health Serv Res Policy. 1998;3(4):233-45.[Crossref]  [PubMed] 
 42. Gerdtham UG, Søgaard J, Andersson F, Jönsson B. An econometric analysis of health care expenditure: a cross-section study of the OECD countries. J Health Econ. 1992;11(1):63-84.[Crossref]  [PubMed] 
 43. Raikou M, Mcguire A. Estimating costs for economic evaluation. In: Jones AM, ed. The Elgar Companion to Health Economics. Cheltenham, U.K.; Northampton, Mass.: Edward Elgar; 2006. p.429-38.

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014