Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

.: DERLEME
Epilepsili Çocuklarda Antinöbet İlaçların Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkileri: Sistematik Derleme
Anti-Seizure Medications in Children with Epilepsy Effects on Cognitive Functions: Systematic Review
Pınar ÖZKAN KARTa, Ali CANSUa
aKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji BD, Trabzon, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2023;32(1):42-55
doi: 10.5336/pediatr.2022-92208
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Bilişsel işlev bozukluğu, epilepsili hastalarda sıklıkla görülen komorbid hastalıklardan biridir. Bilişsel işlev bozukluğuna sahip hastaların yönetimi zordur ve bu hastaların yaşam kalitesinde sıklıkla bozulmaya yol açar. Bu durum, bazen nöbetlerin kendisinden daha yıpratıcı olabilir. Çoğunlukla bu bilişsel bozukluklar multifaktöriyeldir. Epilepsili hastalarda bilişsel bozukluğun nedeni tam olarak anlaşılamamış olsa da bilinen faktörler arasında altta yatan etiyolojik nedenler, nöbetlerin kendisi, ilaç tedavisinin yan etkileri ve psikososyokültürel sebepler yer alır. Bu sebeplerden dolayı antinöbet ilaçlar (ANİ), davranışsal ve bilişsel fonksiyonlara çoğunlukla olumsuz nadiren de olumlu şekilde önemli katkılarda bulunur. ANİ tedavisi sırasında gözlenen en yaygın santral sinir sistemi yan etkileri sedasyon, uyku hâli, dikkat dağınıklığı, uykusuzluk ve baş dönmesidir. Bilişsel yan etki riskini artıran en önemli faktörler ise çoklu ANİ kullanımı, yüksek ANİ dozu ve artan serum ilaç seviyeleridir. Olumsuz bilişsel etkiler, en düşük etkili doza yavaş titrasyonla ve politerapiden kaçınarak önlenebilir. Bu yüzden klinisyenler; hastaların ihtiyaçlarına göre en iyi bilişsel ve davranışsal profile sahip ANİ'leri seçip, uygun doz ve titrasyonla başlayarak ve nöropsikolojik testleri kullanarak bilişsel işlevi değerlendirip yan etkilere karşı uyanık olmalıdır. Nöropsikolojik izleme; epilepsili çocuklarda bireysel tıbbi bakımı iyileştirmek, öğrenme güçlüklerini ve sosyal sorunları önlemek için gereklidir. Bu derlemede, epilepsili çocuklarda klasik ve yeni kuşak ANİ'lerin bilişsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri detaylı olarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Antinöbet ilaçlar; epilepsi; bilişsel fonksiyonlar; çocuk
ABSTRACT
Cognitive dysfunction is one of the comorbid diseases frequently seen in patients with epilepsy. Patients with cognitive dysfunction are difficult to manage and often lead to deterioration in their quality of life. This can sometimes be more devastating than the seizures themselves. Often these cognitive impairments are multifactorial. Although the cause of cognitive impairment in patients with epilepsy is not fully understood, known factors include underlying etiological causes, seizures themselves, side effects of drug therapy, and psychosociocultural causes. For these reasons, anti-seizure medications make significant contributions to behavioral and cognitive functions, mostly negatively, but rarely positively. The most common central nervous system side effects observed during antiseizure medication therapy are sedation, drowsiness, distraction, insomnia, and dizziness. The most important factors that increase the risk of cognitive side effects are; multiple anti-seizure medication use, high anti-seizure medication dose, and increased serum drug levels. Adverse cognitive effects can be avoided by slow titration to the lowest effective dose and avoiding polytherapy. Therefore, clinicians should be alert to side effects by selecting anti-seizure medications with the best cognitive and behavioral profile according to their needs, starting with the appropriate dose and titration, and evaluating cognitive function using neuropsychological tests. Neuropsychological monitoring is necessary to improve individual medical care in children with epilepsy and to prevent learning difficulties and social problems. In this review, the effects of classical and new generation anti-seizure medications on cognitive functions will be evaluated in detail in children with epilepsy.

Keywords: Anti-seizures medications; epilepsy; cognitive functions; child
REFERANSLAR:
 1. Camfield P, Camfield C. Incidence, prevalence and aetiology of seizures and epilepsy in children. Epileptic Disord. 2015;17(2):117-23. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Sankaraneni R, Lachhwani D. Antiepileptic drugs--a review. Pediatr Ann. 2015;44(2):e36-42. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Cristofori I, Cohen-Zimerman S, Grafman J. Executive functions. Handb Clin Neurol. 2019;163:197-219. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Haber SN. Corticostriatal circuitry. Dialogues Clin Neurosci. 2016;18(1):7-21. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Kim EH, Ko TS. Cognitive impairment in childhood onset epilepsy: up-to-date information about its causes. Korean J Pediatr. 2016;59(4):155-64. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Bourgeois BF. Determining the effects of antiepileptic drugs on cognitive function in pediatric patients with epilepsy. J Child Neurol. 2004;19 Suppl 1:S15-24. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Mula M, Trimble MR. Antiepileptic drug-induced cognitive adverse effects: potential mechanisms and contributing factors. CNS Drugs. 2009;23(2):121-37. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Reuner G, Kadish NE, Doering JH, Balke D, Schubert-Bast S. Attention and executive functions in the early course of pediatric epilepsy. Epilepsy Behav. 2016;60:42-9. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Meador KJ. Cognitive and memory effects of the new antiepileptic drugs. Epilepsy Res. 2006;68(1):63-7. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Katz I, Kim J, Gale K, Kondratyev A. Effects of lamotrigine alone and in combination with MK-801, phenobarbital, or phenytoin on cell death in the neonatal rat brain. J Pharmacol Exp Ther. 2007;322(2):494-500. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Kim J, Kondratyev A, Gale K. Antiepileptic drug-induced neuronal cell death in the immature brain: effects of carbamazepine, topiramate, and levetiracetam as monotherapy versus polytherapy. J Pharmacol Exp Ther. 2007;323(1):165-73. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Kim JS, Kondratyev A, Tomita Y, Gale K. Neurodevelopmental impact of antiepileptic drugs and seizures in the immature brain. Epilepsia. 2007;48 Suppl 5:19-26. Erratum in: Epilepsia. 2007;48(12):2379. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Forcelli PA, Kim J, Kondratyev A, Gale K. Pattern of antiepileptic drug-induced cell death in limbic regions of the neonatal rat brain. Epilepsia. 2011;52(12):e207-11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Ulate-Campos A, Fernández IS. Cognitive and behavioral comorbidities: an unwanted effect of antiepileptic drugs in children. Semin Pediatr Neurol. 2017;24(4):320-30. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Loring DW, Meador KJ. Cognitive side effects of antiepileptic drugs in children. Neurology. 2004;62(6):872-7. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Bittigau P, Sifringer M, Ikonomidou C. Antiepileptic drugs and apoptosis in the developing brain. Ann N Y Acad Sci. 2003;993:103-14; discussion 123-4. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Aldenkamp AP, Alpherts WC, Blennow G, Elmqvist D, Heijbel J, Nilsson HL, et al. Withdrawal of antiepileptic medication in children--effects on cognitive function: The Multicenter Holmfrid Study. Neurology. 1993;43(1):41-50. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Schachter SC. Antiseizure drugs: mechanism of action, pharmacology, and adverse effects. Garcia P, ed. Up To Date: 2021. Erişim tarihi: 3 Mart 2022. [Link] 
 19. Hellstrom B, Barlach-Christoffersen M. Influence of phenobarbital on the psychomotor development and behaviour in preschool children with convulsions. Neuropadiatrie. 1980;11(2):151-60. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Gallassi R, Morreale A, Di Sarro R, Marra M, Lugaresi E, Baruzzi A. Cognitive effects of antiepileptic drug discontinuation. Epilepsia. 1992;33 Suppl 6:S41-4. [PubMed] 
 21. Farwell JR, Lee YJ, Hirtz DG, Sulzbacher SI, Ellenberg JH, Nelson KB. Phenobarbital for febrile seizures--effects on intelligence and on seizure recurrence. N Engl J Med. 1990;322(6):364-9. Erratum in: N Engl J Med 1992;326(2):144. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Stores G, Williams PL, Styles E, Zaiwalla Z. Psychological effects of sodium valproate and carbamazepine in epilepsy. Arch Dis Child. 1992;67(11):1330-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Trimble MR. Anticonvulsant drugs and cognitive function: a review of the literature. Epilepsia. 1987;28 Suppl 3:S37-45. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Xiao F, Caciagli L, Wandschneider B, Sander JW, Sidhu M, Winston G, et al. Effects of carbamazepine and lamotrigine on functional magnetic resonance imaging cognitive networks. Epilepsia. 2018;59(7):1362-71. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Riva D, Devoti M. Carbamazepine withdrawal in children with previous symptomatic partial epilepsy: effects on neuropsychologic function. J Child Neurol. 1999;14(6):357-62. [Crossref]  [PubMed] 
 26. O'Dougherty M, Wright FS, Cox S, Walson P. Carbamazepine plasma concentration. Relationship to cognitive impairment. Arch Neurol. 1987;44(8):863-7. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Aman MG, Werry JS, Paxton JW, Turbott SH, Stewart AW. Effects of carbamazepine on psychomotor performance in children as a function of drug concentration, seizure type, and time of medication. Epilepsia. 1990;31(1):51-60. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Berg I, Butler A, Ellis M, Foster J. Psychiatric aspects of epilepsy in childhood treated with carbamazepine, phenytoin or sodium valproate: a random trial. Dev Med Child Neurol. 1993;35(2):149-57. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Herranz JL, Arteaga R, Armijo JA. Side effects of sodium valproate in monotherapy controlled by plasma levels: a study in 88 pediatric patients. Epilepsia. 1982;23(2):203-14. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Masur D, Shinnar S, Cnaan A, Shinnar RC, Clark P, Wang J, et al; Childhood Absence Epilepsy Study Group. Pretreatment cognitive deficits and treatment effects on attention in childhood absence epilepsy. Neurology. 2013;81(18):1572-80. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Camposano SE, Major P, Halpern E, Thiele EA. Vigabatrin in the treatment of childhood epilepsy: a retrospective chart review of efficacy and safety profile. Epilepsia. 2008;49(7):1186-91. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Eun SH, Kim HD, Chung HJ, Kang HC, Lee JS, Kim JS, et al. A multicenter trial of oxcarbazepine oral suspension monotherapy in children newly diagnosed with partial seizures: a clinical and cognitive evaluation. Seizure. 2012;21(9):679-84. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Tzitiridou M, Panou T, Ramantani G, Kambas A, Spyroglou K, Panteliadis C. Oxcarbazepine monotherapy in benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes: a clinical and cognitive evaluation. Epilepsy Behav. 2005;7(3):458-67. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Pressler RM, Binnie CD, Coleshill SG, Chorley GA, Robinson RO. Effect of lamotrigine on cognition in children with epilepsy. Neurology. 2006;66(10):1495-9. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Franz DN, Tudor C, Leonard J, Egelhoff JC, Byars A, Valerius K, et al. Lamotrigine therapy of epilepsy in tuberous sclerosis. Epilepsia. 2001;42(7):935-40. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Uvebrant P, Bauzienè R. Intractable epilepsy in children. The efficacy of lamotrigine treatment, including non-seizure-related benefits. Neuropediatrics. 1994;25(6):284-9. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Brodbeck V, Jansen V, Fietzek U, Muehe C, Weber G, Heinen F. Long-term profile of lamotrigine in 119 children with epilepsy. Eur J Paediatr Neurol. 2006;10(3):135-41. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Lee DO, Steingard RJ, Cesena M, Helmers SL, Riviello JJ, Mikati MA. Behavioral side effects of gabapentin in children. Epilepsia. 1996;37(1):87-90. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Meador KJ, Loring DW, Ray PG, Murro AM, King DW, Nichols ME, et al. Differential cognitive effects of carbamazepine and gabapentin. Epilepsia. 1999;40(9):1279-85. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Kälviäinen R, Aikiä M, Mervaala E, Saukkonen AM, Pitkänen A, Riekkinen PJ Sr. Long-term cognitive and EEG effects of tiagabine in drug-resistant partial epilepsy. Epilepsy Res. 1996;25(3):291-7. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Dodrill CB, Arnett JL, Deaton R, Lenz GT, Sommerville KW. Tiagabine versus phenytoin and carbamazepine as add-on therapies: effects on abilities, adjustment, and mood. Epilepsy Res. 2000;42(2-3):123-32. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Burton LA, Harden C. Effect of topiramate on attention. Epilepsy Res. 1997;27(1):29-32. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Thompson PJ, Baxendale SA, Duncan JS, Sander JW. Effects of topiramate on cognitive function. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000;69(5):636-41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. Aldenkamp AP, Baker G, Mulder OG, Chadwick D, Cooper P, Doelman J, et al. A multicenter, randomized clinical study to evaluate the effect on cognitive function of topiramate compared with valproate as add-on therapy to carbamazepine in patients with partial-onset seizures. Epilepsia. 2000;41(9):1167-78. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Dooley JM, Camfield PR, Smith E, Langevin P, Ronen G. Topiramate in intractable childhood onset epilepsy--a cautionary note. Can J Neurol Sci. 1999;26(4):271-3. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Coppola G, Verrotti A, Resicato G, Ferrarelli S, Auricchio G, Operto FF, et al. Topiramate in children and adolescents with epilepsy and mental retardation: a prospective study on behavior and cognitive effects. Epilepsy Behav. 2008;12(2):253-6. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Gerber PE, Hamiwka L, Connolly MB, Farrell K. Factors associated with behavioral and cognitive abnormalities in children receiving topiramate. Pediatr Neurol. 2000;22(3):200-3. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Lagae L. The importance of assessing behaviour and cognition in antiepileptic drug trials in children and adolescents. Acta Neurol Belg. 2017;117(2):425-32. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Hanci F, Canpolat M, Per H, Gumus H, Kumandas S. The relation between antiepileptic drug type and cognitive functions in childhood epilepsy: a prospective observational study. Experimental Biomedical Research. 2019;2(2):62-8. [Crossref] 
 50. Lagae L, Buyse G, Ceulemans B. Clinical experience with levetiracetam in childhood epilepsy: an add-on and mono-therapy trial. Seizure. 2005;14(1):66-71. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Levisohn PM, Mintz M, Hunter SJ, Yang H, Jones J; N01103 Levetiracetam Study Group. Neurocognitive effects of adjunctive levetiracetam in children with partial-onset seizures: a randomized, double-blind, placebo-controlled, noninferiority trial. Epilepsia. 2009;50(11):2377-89. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Major P, Greenberg E, Khan A, Thiele EA. Pyridoxine supplementation for the treatment of levetiracetam-induced behavior side effects in children: preliminary results. Epilepsy Behav. 2008;13(3):557-9. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Berent S, Sackellares JC, Giordani B, Wagner JG, Donofrio PD, Abou-Khalil B. Zonisamide (CI-912) and cognition: results from preliminary study. Epilepsia. 1987;28(1):61-7. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Eun SH, Kim HD, Eun BL, Lee IK, Chung HJ, Kim JS, et al. Comparative trial of low- and high-dose zonisamide as monotherapy for childhood epilepsy. Seizure. 2011;20(7):558-63. [Crossref]  [PubMed] 
 55. Bawden HN, Camfield CS, Camfield PR, Cunningham C, Darwish H, Dooley JM, et al. The cognitive and behavioural effects of clobazam and standard monotherapy are comparable. Canadian Study Group for Childhood Epilepsy. Epilepsy Res. 1999;33(2-3):133-43. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Andrade R, García-Espinosa A, Machado-Rojas A, García-González ME, Trápaga-Quincoses O, Morales-Chacón LM. Estudio prospectivo, abierto, controlado y aleatorizado de clobazam frente a carbamacepina en pacientes con crisis frecuentes de epilepsia rolándica [A prospective, open, controlled and randomised study of clobazam versus carbamazepine in patients with frequent episodes of Rolandic epilepsy]. Rev Neurol. 2009;49(11):581-6. Spanish. [Crossref]  [PubMed] 
 57. Grosso S, Coppola G, Dontin SD, Gobbi G, Pruna D, Accorsi P, et al. Efficacy and safety of rufinamide in children under four years of age with drug-resistant epilepsies. Eur J Paediatr Neurol. 2014;18(5):641-5. doi: 10.1016/j.ejpn.2014.05.001. Erratum in: Eur J Paediatr Neurol. 2015;19(3):388. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Thome-Souza S, Kadish NE, Ramgopal S, Sánchez Fernández I, Bergin AM, Bolton J, et al. Safety and retention rate of rufinamide in 300 patients: a single pediatric epilepsy center experience. Epilepsia. 2014;55(8):1235-44. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Meador KJ, Yang H, Pi-a-Garza JE, Laurenza A, Kumar D, Wesnes KA. Cognitive effects of adjunctive perampanel for partial-onset seizures: A randomized trial. Epilepsia. 2016;57(2):243-51. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 60. De Liso P, Vigevano F, Specchio N, De Palma L, Bonanni P, Osanni E, et al. Effectiveness and tolerability of perampanel in children and adolescents with refractory epilepsies-An Italian observational multicenter study. Epilepsy Res. 2016;127:93-100. [Crossref]  [PubMed] 
 61. Salinsky M, Storzbach D, Munoz S. Cognitive effects of pregabalin in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. Neurology. 2010;74(9):755-61. [Crossref]  [PubMed] 
 62. IJff DM, van Veenendaal TM, Debeij-van Hall MH, Jansen JF, de Louw AJ, Majoie MH, et al. The cognitive profile of ethosuximide in children. Paediatr Drugs. 2016;18(5):379-85. [Crossref]  [PubMed] 
 63. Nabbout R, Mistry A, Zuberi S, Villeneuve N, Gil-Nagel A, Sanchez-Carpintero R, et al; FAiRE, DS Study Group. Fenfluramine for treatment-resistant seizures in patients with dravet syndrome receiving stiripentol-inclusive regimens: a randomized clinical trial. JAMA Neurol. 2020;77(3):300-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 64. Lagae L, Sullivan J, Knupp K, Laux L, Polster T, Nikanorova M, et al; FAiRE DS Study Group. Fenfluramine hydrochloride for the treatment of seizures in Dravet syndrome: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2019;394(10216):2243-54. [Crossref]  [PubMed] 
 65. Gay PE, Mecham GF, Coskey JS, Sadler T, Thompson JA. Behavioral effects of felbamate in childhood epileptic encephalopathy (Lennox-Gastaut syndrome). Psychol Rep. 1995;77(3 Pt 2):1208-10. [Crossref]  [PubMed] 
 66. Thompson MD, Martin RC, Grayson LP, Ampah SB, Cutter G, Szaflarski JP, et al. Cognitive function and adaptive skills after a one-year trial of cannabidiol (CBD) in a pediatric sample with treatment-resistant epilepsy. Epilepsy Behav. 2020;111:107299. [Crossref]  [PubMed] 
 67. Miller I, Scheffer IE, Gunning B, Sanchez-Carpintero R, Gil-Nagel A, Perry MS, et al; GWPCARE2 Study Group. Dose-ranging effect of adjunctive oral cannabidiol vs placebo on convulsive seizure frequency in dravet syndrome: a randomized clinical trial. JAMA Neurol. 2020;77(5):613-21. Erratum in: JAMA Neurol. 2020;77(5):655. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 68. Metternich B, Wagner K, Geiger MJ, Hirsch M, Schulze-Bonhage A, Klotz KA. Cognitive and behavioral effects of cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy. Epilepsy Behav. 2021;114(Pt A):107558. [Crossref]  [PubMed] 
 69. Gaston TE, Martin RC, Szaflarski JP. Cannabidiol (CBD) and cognition in epilepsy. Epilepsy Behav. 2021;124:108316. [Crossref]  [PubMed] 
 70. Besag FMC, Vasey MJ. Neurocognitive effects of antiseizure medications in children and adolescents with epilepsy. Paediatr Drugs. 2021;23(3):253-86. [Crossref]  [PubMed] 
 71. Meador KJ, Gevins A, Leese PT, Otoul C, Loring DW. Neurocognitive effects of brivaracetam, levetiracetam, and lorazepam. Epilepsia. 2011;52(2):264-72. [Crossref]  [PubMed] 
 72. Ben-Zeev B, Watemberg N, Lerman P, Barash I, Brand N, Lerman-Sagie T. Sulthiame in childhood epilepsy. Pediatr Int. 2004;46(5):521-4. [Crossref]  [PubMed] 
 73. Wirrell E, Sherman EM, Vanmastrigt R, Hamiwka L. Deterioration in cognitive function in children with benign epilepsy of childhood with central temporal spikes treated with sulthiame. J Child Neurol. 2008;23(1):14-21. [Crossref]  [PubMed] 
 74. Tacke M, Gerstl L, Heinen F, Heukaeufer I, Bonfert M, Bast T, et al; German HEAD Study group. Effect of anticonvulsive treatment on neuropsychological performance in children with BECTS. Eur J Paediatr Neurol. 2016;20(6):874-9. [PubMed] 
 75. Topçu Y, Kılıç B, Tekin HG, Aydın K, Turanlı G. Effects of sulthiame on seizure frequency and EEG in children with electrical status epilepticus during slow sleep. Epilepsy Behav. 2021;116:107793. [Crossref]  [PubMed] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014