Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

.: DERLEME
Kanserden Korunmada Beslenme Tarzının Önemi: Moleküler Düzeyde Bir Bakış
Importance of Nutritional Habits in Cancer Prevention: A Molecular Perspective
Mustafa ÇELEBİERa, Ayşe ERCANb, Yavuz Bülent KÖSEc
aHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD, Ankara, TÜRKİYE
bHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya ABD, Ankara, TÜRKİYE
cAnadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik ABD, Eskişehir, TÜRKİYE
J Tradit Complem Med. 2021;4(1):109-22
doi: 10.5336/jtracom.2020-76125
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde çoğalması ile karakterize olan kanser, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde mortalitesi ve morbiditesi en yüksek hastalıktır. Kanserin farklı evrelerinde tedavi amacıyla kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. İlaveten prevantif olarak yani hastalıktan korunma amacıyla alternatif tamamlayıcı yöntemlere ve yaşam şartlarında değişikliklere de başvurulmaktadır. Bu bağlamda beslenme tarzı ve kanser oluşum riski arasındaki olası ilişki göz önünde bulundurulunca, kanserden korunmada beslenme tarzının önemi üzerine odaklanan araştırmalar da hız kazanmıştır. Bu derlemenin öncelikli amacı, dünya üzerinde sıklıkla kullanılan besinlerin aktif bileşenlerini temel alarak, etkiledikleri moleküler yolakları açıklamaktır. Yapılan multidisipliner bilimsel araştırmalar göstermiştir ki bu etkileşimler ancak genomik, proteomik ve metabolomik çalışmaların entegre edilmesi ile sağlıklı bir şekilde açıklanmaktadır. 'Foodomik' olarak adlandırılan yaklaşım ile çoklu omik çalışmalar kullanılarak, moleküllerin insan sağlığı üzerindeki etkisi ileri analitik yöntemlerle aydınlatılmaktadır. Bu derleme kapsamında, dünya nüfusunun büyük bir kısmının beslenme alışkanlıklarını teşkil eden 4 büyük mutfak ve vazgeçilmez unsurları sunulmuştur. Akdeniz mutfağı ve önemli unsurlarından zeytinyağı, domates, sarımsak, biberiye, adaçayı; Hint mutfağı ve önemli unsurlarından zerdeçal, sumak, kimyon, zencefil, safran; Çin mutfağı ve önemli unsurlarından soya fasulyesi, pirinç, brokoli; Meksika mutfağı ve önemli unsuru olan Şili biberi incelenmiştir. İlgili aktif bileşenlerin, kanserden korunmada veya kanseri engellemede etkin olduğu metabolik yolaklar üzerine literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca bölgelere göre gözlemlenen kanser türlerinin de genel bir değerlendirmesi gerçekleştirilerek, literatür taraması sonucu elde edilen bulgularla ilişkilendirilmiştir. Bu derlemenin; klinisyenler, diyetisyenler ve eczacılar için yararlı bir özet kaynak olması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genomik; proteomik; metabolomik; diyet, besin ve beslenme, beslenme davranışı, antineoplastik ajanlar
ABSTRACT
Characterized by uncontrolled and abnormal growth, cancer is a disease with high mortality and morbidity rates, seen in developed and underdeveloped countries. Chemotherapy, radiotherapy and surgery are methods used to treat different stages of the disease. Additionally, alternative complementary methods and small changes in lifestyle are used preventially to avoid the disease. In this context, considering the possible relationship between nutrition style and the risk of cancer formation, researches focusing on the importance of nutritional choices for cancer prevention has increased dramatically. The primary purpose of this review is to evaluate the nutrients frequently used worldwide by considering their active metabolites and to explain their impact on the molecular pathways. Multidisciplinary scientific researches has shown that these effects can only be explained by the integrating genomic, proteomic and metabolomic studies. Nowadays, the role of small molecules affecting human health is clarified by multi omic studies using advanced analytical methods, called foodomics. In this review, four large cuisines that constitute the nutritional habits of a great majority of the world population and their indispensable elements are presented. Mediterranean cuisine and its important elements olive oil, tomatoes, garlic, rosemary, sage; Indian cuisine and its important elements turmeric, sumac, cumin, ginger, saffron; Chinese cuisine and its important elements soybeans, rice, broccoli; Mexican cuisine and its important element chili pepper are investigated. The relevant active ingredients that effect metabolic pathways and help cancer prevention were screened. Also, a general assessment of cancer types observed based on regions was performed and was associated with the findings obtained from up-to-date scientific researches. This review study is intended to be a useful summary resource for clinicians, dieticians and pharmacists.

Keywords: Genomics; proteomics; metabolomics; diet, food, and nutrition, feeding behavior, antineoplastic agents
REFERANSLAR:
 1. Hodge JW, Ardiani A, Farsaci B, Kwilas AR, Gameiro SR. The tipping point for combination therapy: cancer vaccines with radiation, chemotherapy, or targeted small molecule inhibitors. Semin Oncol. 2012;39(3):323-39. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Wenger JB, Chun SY, Dang DT, Luesch H, Dang LH. Combination therapy targeting cancer metabolism. Med Hypotheses. 2011;76(2):169-72. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Aggarwal BB, Shishodia S. Molecular targets of dietary agents for prevention and therapy of cancer. Biochem Pharmacol. 2006;71(10):1397-421. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Parkin DM, Coleman MP. Changes in diet and changes in cancer risk: observational studies. IARC Sci Publ. 1990;(103):93-111. [PubMed] 
 5. Cerrato PL. Low-fat diet, lower risk of colorectal cancer. RN. 1991;54(9):71-3. [PubMed] 
 6. Dwyer JT. Diet and nutritional strategies for cancer risk reduction. Focus on the 21st century. Cancer. 1993;72(3 Suppl):1024-31. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Hill MJ. Diet, physical activity and cancer risk. Public Health Nutr. 1999;2(3A):397-401. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Kolonel LN, Altshuler D, Henderson BE. The multiethnic cohort study: exploring genes, lifestyle and cancer risk. Nat Rev Cancer. 2004;4(7):519-27. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Espey D, Paisano R, Cobb N. Regional patterns and trends in cancer mortality among American Indians and Alaska Natives, 1990-2001. Cancer. 2005;103(5):1045-53. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin. 1999;49(1):33-64, 1. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer statistics, 2008. CA Cancer J Clin. 2008;58(2):71-96. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Parkin DM. Global cancer statistics in the year 2000. Lancet Oncol. 2001;2(9):533-43. Erratum in: Lancet Oncol 2001;2(10):596. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Baykan A, Zorluoğlu A, Geçim E, Terzi C. Kolon ve Rektum Kanserleri. İstanbul: Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği; 2010.
 14. Boran M, Göl H. [Epidemiology of esophageal cancer]. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2007;3(29):1-4. [Link] 
 15. Yoder LH. Lung cancer epidemiology. Medsurg Nurs. 2006;15(3):171-4; quiz 175. [PubMed] 
 16. Potter JD, Slattery ML, Bostick RM, Gapstur SM. Colon cancer: a review of the epidemiology. Epidemiol Rev. 1993;15(2):499-545. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Grönberg H. Prostate cancer epidemiology. Lancet. 2003;361(9360):859-64. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Aggarwal BB, Shishodia S. Molecular targets of dietary agents for prevention and therapy of cancer. Biochem Pharmacol. 2006;71(10):1397-421. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Ziegler RG, Hoover RN, Pike MC, Hildesheim A, Nomura AM, West DW, et al. Migration patterns and breast cancer risk in Asian-American women. J Natl Cancer Inst. 1993;85(22):1819-27. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Akazaki K, Stemmerman GN. Comparative study of latent carcinoma of the prostate among Japanese in Japan and Hawaii. J Natl Cancer Inst. 1973;50(5):1137-44. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Yatani R, Chigusa I, Akazaki K, Stemmermann GN, Welsh RA, Correa P. Geographic pathology of latent prostatic carcinoma. Int J Cancer. 1982;29(6):611-6. [Crossref]  [PubMed] 
 22. McMichael AJ, McCall MG, Hartshorne JM, Woodings TL. Patterns of gastro-intestinal cancer in European migrants to Australia: the role of dietary change. Int J Cancer. 1980;25(4):431-7. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Haenszel W, Kurihara M. Studies of Japanese migrants. I. Mortality from cancer and other diseases among Japanese in the United States. J Natl Cancer Inst. 1968;40(1):43-68. [PubMed] 
 24. Haenszel W, Kurihara M, Segi M, Lee RK. Stomach cancer among Japanese in Hawaii. J Natl Cancer Inst. 1972;49(4):969-88. [PubMed] 
 25. Lubin JH, Boice JD Jr. Lung cancer risk from residential radon: meta-analysis of eight epidemiologic studies. J Natl Cancer Inst. 1997;89(1):49-57. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Vecchia C, Bosetti C. Diet and cancer risk in Mediterranean countries. Hungarian Medical Journal. 2007;1(1):13-23. [Crossref] 
 27. La Vecchia C, Bosetti C. Diet and cancer risk in Mediterranean countries: open issues. Public Health Nutr. 2006;9(8A):1077-82. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Trichopoulou A, Lagiou P, Kuper H, Trichopoulos D. Cancer and Mediterranean dietary traditions. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2000;9(9):869-73. [PubMed] 
 29. Colomer R, Menéndez JA. Mediterranean diet, olive oil and cancer. Clin Transl Oncol. 2006;8(1):15-21. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Buiatti E, Palli D, Decarli A, Amadori D, Avellini C, Bianchi S, et al. A case-control study of gastric cancer and diet in Italy. Int J Cancer. 1989;44(4):611-6. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Pauwels EK. The protective effect of the Mediterranean diet: focus on cancer and cardiovascular risk. Med Princ Pract. 2011;20(2):103-11. [Crossref]  [PubMed] 
 32. La Vecchia C. Association between Mediterranean dietary patterns and cancer risk. Nutr Rev. 2009;67 Suppl 1:S126-9. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Tavani A, La Vecchia C. Fruit and vegetable consumption and cancer risk in a Mediterranean population. Am J Clin Nutr. 1995;61(6 Suppl):1374S-7S. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Viuda‐Martos M, Ruiz Navajas Y, Sánchez Zapata E, Fernández‐López J, Pérez‐Álvarez JA. Antioxidant activity of essential oils of five spice plants widely used in a Mediterranean diet. Flavour and Fragrance Journal. 2010;25(1):13-9. [Crossref] 
 35. La Vecchia C. Mediterranean epidemiological evidence on tomatoes and the prevention of digestive-tract cancers. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. 1998;218(2):125-8. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Trichopoulou A, Lagiou P. Healthy traditional Mediterranean diet: an expression of culture, history, and lifestyle. Nutr Rev. 1997;55(11 Pt 1):383-9. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Franceschi S, Bidoli E, La Vecchia C, Talamini R, D'Avanzo B, Negri E. Tomatoes and risk of digestive-tract cancers. Int J Cancer. 1994;59(2):181-4. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Giovannucci E, Rimm EB, Liu Y, Stampfer MJ, Willett WC. A prospective study of tomato products, lycopene, and prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst. 2002;94(5):391-8. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Giovannucci E. Tomatoes, tomato-based products, lycopene, and cancer: review of the epidemiologic literature. J Natl Cancer Inst. 1999;91(4):317-31. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Sinha R, Anderson DE, McDonald SS, Greenwald P. Cancer risk and diet in India. J Postgrad Med. 2003;49(3):222-8. [PubMed] 
 41. Sankaranarayanan R, Varghese C, Duffy SW, Padmakumary G, Day NE, Nair MK. A case-control study of diet and lung cancer in Kerala, south India. Int J Cancer. 1994;58(5):644-9. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Zain RB. Cultural and dietary risk factors of oral cancer and precancer--a brief overview. Oral Oncol. 2001;37(3):205-10. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Phukan RK, Chetia CK, Ali MS, Mahanta J. Role of dietary habits in the development of esophageal cancer in Assam, the north-eastern region of India. Nutr Cancer. 2001;39(2):204-9. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Shanmugasundaram KR, Ramanujam S, Shanmugasundaram ER. Amrita Bindu--a salt-spice-herbal health food supplement for the prevention of nitrosamine induced depletion of antioxidants. J Ethnopharmacol. 1994;42(2):83-93. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Sengupta A, Ghosh S, Bhattacharjee S, Das S. Indian food ingredients and cancer prevention - an experimental evaluation of anticarcinogenic effects of garlic in rat colon. Asian Pac J Cancer Prev. 2004;5(2):126-32. [PubMed] 
 46. Krishnaswamy K. Traditional Indian spices and their health significance. Asia Pac J Clin Nutr. 2008;17 Suppl 1:265-8. [PubMed] 
 47. Shobana S, Naidu KA. Antioxidant activity of selected Indian spices. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2000;62(2):107-10. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Uma Pradeep K, Geervani P, Eggum BO. Common Indian spices: nutrient composition, consumption and contribution to dietary value. Plant Foods Hum Nutr. 1993;44(2):137-48. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Banerjee S, Panda CK, Das S. Clove (Syzygium aromaticum L.), a potential chemopreventive agent for lung cancer. Carcinogenesis. 2006;27(8):1645-54. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Prashar A, Locke IC, Evans CS. Cytotoxicity of clove (Syzygium aromaticum) oil and its major components to human skin cells. Cell Prolif. 2006;39(4):241-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 51. Hussain A, Sasidharan S, Ahmed T, Ahmed M, Sharma C. Clove (Syzygium aromaticum) extract potentiates gemcitabine cytotoxic effect on human cervical cancer cell line. International Journal of Cancer Research. 2009;5(3):95-104. [Crossref] 
 52. Steel FA, Gardiner G. The Complete Indian Housekeeper and Cook. Oxford: Oxford University Press; 2010. [Crossref] 
 53. Yu H, Harris RE, Gao YT, Gao R, Wynder EL. Comparative epidemiology of cancers of the colon, rectum, prostate and breast in Shanghai, China versus the United States. Int J Epidemiol. 1991;20(1):76-81. [Crossref]  [PubMed] 
 54. Li JY. Epidemiology of esophageal cancer in China. Natl Cancer Inst Monogr. 1982;62:113-20. [PubMed] 
 55. Roder DM. The epidemiology of gastric cancer. Gastric Cancer. 2002;5 Suppl 1:5-11. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Kelley JR, Duggan JM. Gastric cancer epidemiology and risk factors. J Clin Epidemiol. 2003;56(1):1-9. [Crossref] 
 57. Krejs GJ. Gastric cancer: epidemiology and risk factors. Dig Dis. 2010;28(4-5):600-3. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Kono S, Ikeda M, Tokudome S, Kuratsune M. A case-control study of gastric cancer and diet in northern Kyushu, Japan. Jpn J Cancer Res. 1988;79(10):1067-74. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 59. Imai K, Suga K, Nakachi K. Cancer-preventive effects of drinking green tea among a Japanese population. Prev Med. 1997;26(6):769-75. [Crossref]  [PubMed] 
 60. López-Carrillo L, Hernández Avila M, Dubrow R. Chili pepper consumption and gastric cancer in Mexico: a case-control study. Am J Epidemiol. 1994;139(3):263-71. [PubMed] 
 61. López-Carrillo L, López-Cervantes M, Robles-Díaz G, Ramírez-Espitia A, Mohar-Betancourt A, Meneses-García A, et al. Capsaicin consumption, Helicobacter pylori positivity and gastric cancer in Mexico. Int J Cancer. 2003;106(2):277-82. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Mori A, Lehmann S, O'Kelly J, Kumagai T, Desmond JC, Pervan M, et al. Capsaicin, a component of red peppers, inhibits the growth of androgen-independent, p53 mutant prostate cancer cells. Cancer Res. 2006;66(6):3222-9. [Crossref]  [PubMed] 
 63. Anandakumar P, Kamaraj S, Jagan S, Ramakrishnan G, Vinodhkumar R, Devaki T. Capsaicin modulates pulmonary antioxidant defense system during benzo(a)pyrene-induced lung cancer in Swiss albino mice. Phytother Res. 2008;22(4):529-33. [Crossref]  [PubMed] 
 64. Bley K, Boorman G, Mohammad B, McKenzie D, Babbar S. A comprehensive review of the carcinogenic and anticarcinogenic potential of capsaicin. Toxicol Pathol. 2012;40(6):847-73. [Crossref]  [PubMed] 
 65. López-Carrillo L, López-Cervantes M, Ward MH, Bravo-Alvarado J, Ramírez-Espitia A. Nutrient intake and gastric cancer in Mexico. Int J Cancer. 1999;83(5):601-5. [Crossref]  [PubMed] 
 66. Waterman E, Lockwood B. Active components and clinical applications of olive oil. Altern Med Rev. 2007;12(4):331-42. [PubMed] 
 67. Carluccio MA, Siculella L, Ancora MA, Massaro M, Scoditti E, Storelli C, et al. Olive oil and red wine antioxidant polyphenols inhibit endothelial activation: antiatherogenic properties of Mediterranean diet phytochemicals. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003;23(4):622-9. [Crossref]  [PubMed] 
 68. Omar SH. Oleuropein in olive and its pharmacological effects. Sci Pharm. 2010;78(2):133-54. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 69. Bhuvaneswari V, Nagini S. Lycopene: a review of its potential as an anticancer agent. Curr Med Chem Anticancer Agents. 2005;5(6):627-35. [Crossref]  [PubMed] 
 70. Thomson M, Ali M. Garlic [Allium sativum]: a review of its potential use as an anti-cancer agent. Curr Cancer Drug Targets. 2003;3(1):67-81. [Crossref]  [PubMed] 
 71. Dong Y, Lisk D, Block E, Ip C. Characterization of the biological activity of gamma-glutamyl-Se-methylselenocysteine: a novel, naturally occurring anticancer agent from garlic. Cancer Res. 2001;61(7):2923-8. [PubMed] 
 72. Seki T, Hosono T, Hosono-Fukao T, Inada K, Tanaka R, Ogihara J, et al. Anticancer effects of diallyl trisulfide derived from garlic. Asia Pac J Clin Nutr. 2008;17 Suppl 1:249-52. [PubMed] 
 73. Li M, Ciu JR, Ye Y, Min JM, Zhang LH, Wang K, et al. Antitumor activity of Z-ajoene, a natural compound purified from garlic: antimitotic and microtubule-interaction properties. Carcinogenesis. 2002;23(4):573-9. [Crossref]  [PubMed] 
 74. Ariga T, Seki T. Antithrombotic and anticancer effects of garlic-derived sulfur compounds: a review. Biofactors. 2006;26(2):93-103. [Crossref]  [PubMed] 
 75. Milos M, Mastelic J, Jerkovic I. Chemical composition and antioxidant effect of glycosidically bound volatile compounds from oregano (Origanum vulgare L. ssp. hirtum). Food Chemistry. 2000;71(1):79-83. [Crossref] 
 76. Sivropoulou A, Papanikolaou E, Nikolaou C, Kokkini S, Lanaras T, Arsenakis M. Antimicrobial and cytotoxic activities of Origanum essential oils. J Agric Food Chem. 1996;44(5):1202-5. [Crossref] 
 77. Sertel S, Eichhorn T, Plinkert PK, Efferth T. Cytotoxicity of Thymus vulgaris essential oil towards human oral cavity squamous cell carcinoma. Anticancer Res. 2011;31(1):81-7. [PubMed] 
 78. del Ba-o MJ, Lorente J, Castillo J, Benavente-García O, del Río JA, Ortu-o A, et al. Phenolic diterpenes, flavones, and rosmarinic acid distribution during the development of leaves, flowers, stems, and roots of Rosmarinus officinalis. Antioxidant activity. J Agric Food Chem. 2003;51(15):4247-53. [Crossref]  [PubMed] 
 79. Ibá-ez C, Valdés A, García-Ca-as V, Simó C, Celebier M, Rocamora-Reverte L, et al. Global Foodomics strategy to investigate the health benefits of dietary constituents. J Chromatogr A. 2012;1248:139-53. [Crossref]  [PubMed] 
 80. al-Sereiti MR, Abu-Amer KM, Sen P. Pharmacology of rosemary (Rosmarinus officinalis Linn.) and its therapeutic potentials. Indian J Exp Biol. 1999;37(2):124-30. [PubMed] 
 81. Cheung S, Tai J. Anti-proliferative and antioxidant properties of rosemary Rosmarinus officinalis. Oncol Rep. 2007;17(6):1525-31. [Crossref]  [PubMed] 
 82. Lu Y, Yeap Foo L. Antioxidant activities of polyphenols from sage (Salvia officinalis). Food Chemistry. 2001;75(2):197-202. [Crossref] 
 83. Keshavarz M, Bidmeshkipour A, Mostafaie A, Mansouri K, Mohammadi-Motlagh HR. Anti tumor activity of Salvia officinalis is due to its anti-angiogenic, anti-migratory and anti-proliferative effects. J Cell (Yakhteh). 2011;12(4):477-82. [Link] 
 84. Kuttan R, Bhanumathy P, Nirmala K, George MC. Potential anticancer activity of turmeric (Curcuma longa). Cancer Lett. 1985;29(2):197-202. [Crossref]  [PubMed] 
 85. Maheshwari RK, Singh AK, Gaddipati J, Srimal RC. Multiple biological activities of curcumin: a short review. Life Sci. 2006;78(18):2081-7. [Crossref]  [PubMed] 
 86. Aggarwal BB, Kumar A, Bharti AC. Anticancer potential of curcumin: preclinical and clinical studies. Anticancer Res. 2003;23(1A):363-98. [PubMed] 
 87. Bar-Sela G, Epelbaum R, Schaffer M. Curcumin as an anti-cancer agent: review of the gap between basic and clinical applications. Curr Med Chem. 2010;17(3):190-7. [Crossref]  [PubMed] 
 88. Kim JS, Kwon YS, Chun WJ, Kim TY, Sun J, Yu CY, et al. Rhus verniciflua Stokes flavonoid extracts have anti-oxidant, anti-microbial and α-glucosidase inhibitory effect. 2010;120(2):539-43. [Crossref] 
 89. Kim JH, Jung CH, Jang BH, Go HY, Park JH, Choi YK, et al. Selective cytotoxic effects on human cancer cell lines of phenolic-rich ethyl-acetate fraction from Rhus verniciflua Stokes. Am J Chin Med. 2009;37(3):609-20. [Crossref]  [PubMed] 
 90. Mekawey AA, Mokhtar M, Farrag RM. Antitumor and antibacterial activities of [1-(2-ethyl, 6-heptyl) phenol] from Cuminum cyminum seeds. Journal of Applied Sciences Research. 2009;5(11):1881-8. [Link] 
 91. Ali BH, Blunden G, Tanira MO, Nemmar A. Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): a review of recent research. Food Chem Toxicol. 2008;46(2):409-20. [PubMed] 
 92. Sang S, Hong J, Wu H, Liu J, Yang CS, Pan MH, et al. Increased growth inhibitory effects on human cancer cells and anti-inflammatory potency of shogaols from Zingiber officinale relative to gingerols. J Agric Food Chem. 2009;57(22):10645-50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 93. Escribano J, Alonso GL, Coca-Prados M, Fernandez JA. Crocin, safranal and picrocrocin from saffron (Crocus sativus L.) inhibit the growth of human cancer cells in vitro. Cancer Lett. 1996;100(1-2):23-30. [Crossref]  [PubMed] 
 94. Abdullaev FI. Cancer chemopreventive and tumoricidal properties of saffron (Crocus sativus L.). Exp Biol Med (Maywood). 2002;227(1):20-5. [Crossref]  [PubMed] 
 95. Ravindranath MH, Muthugounder S, Presser N, Viswanathan S. Anticancer therapeutic potential of soy isoflavone, genistein. Adv Exp Med Biol. 2004;546:121-65. [Crossref]  [PubMed] 
 96. Popiołkiewicz J, Polkowski K, Skierski JS, Mazurek AP. In vitro toxicity evaluation in the development of new anticancer drugs-genistein glycosides. Cancer Lett. 2005;229(1):67-75. [Crossref]  [PubMed] 
 97. Kerwin SM. Soy saponins and the anticancer effects of soybeans and soy-based foods. Curr Med Chem Anticancer Agents. 2004;4(3):263-72. [Crossref]  [PubMed] 
 98. Zhou JR, Gugger ET, Tanaka T, Guo Y, Blackburn GL, Clinton SK. Soybean phytochemicals inhibit the growth of transplantable human prostate carcinoma and tumor angiogenesis in mice. J Nutr. 1999;129(9):1628-35. [Crossref]  [PubMed] 
 99. Chen PN, Chu SC, Chiou HL, Chiang CL, Yang SF, Hsieh YS. Cyanidin 3-glucoside and peonidin 3-glucoside inhibit tumor cell growth and induce apoptosis in vitro and suppress tumor growth in vivo. Nutr Cancer. 2005;53(2):232-43. [Crossref]  [PubMed] 
 100. Higdon JV, Delage B, Williams DE, Dashwood RH. Cruciferous vegetables and human cancer risk: epidemiologic evidence and mechanistic basis. Pharmacol Res. 2007;55(3):224-36. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 101. Ibá-ez C, Simó C, García-Ca-as V, Cifuentes A, Castro-Puyana M. Metabolomics, peptidomics and proteomics applications of capillary electrophoresis-mass spectrometry in Foodomics: a review. Anal Chim Acta. 2013;802:1-13. [Crossref]  [PubMed] 
 102. Capozzi F, Bordoni A. Foodomics: a new comprehensive approach to food and nutrition. Genes Nutr. 2013;8(1):1-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 103. Valdés A, Simó C, Ibá-ez C, Rocamora-Reverte L, Ferragut JA, García-Ca-as V, et al. Effect of dietary polyphenols on K562 leukemia cells: a Foodomics approach. Electrophoresis. 2012;33(15):2314-27. [Crossref]  [PubMed] 
 104. Ibá-ez C, Valdés A, García-Ca-as V, Simó C, Celebier M, Rocamora-Reverte L, et al. Global Foodomics strategy to investigate the health benefits of dietary constituents. J Chromatogr A. 2012;1248:139-53. [Crossref]  [PubMed] 
 105. García-Ca-as V, Simó C, Herrero M, Ibá-ez E, Cifuentes A. Present and future challenges in food analysis: foodomics. Anal Chem. 2012;84(23):10150-9. [Crossref]  [PubMed] 
 106. Celebier M, Ibá-ez C, Simó C, Cifuentes A. A Foodomics approach: CE-MS for comparative metabolomics of colon cancer cells treated with dietary polyphenols. Methods Mol Biol. 2012;869:185-95. [Crossref]  [PubMed] 
 107. Cifuentes A. Food analysis and foodomics. J Chromatogr A. 2009;1216(43):7109. [Crossref]  [PubMed] 
 108. Bentley DR. The Human Genome Project--an overview. Med Res Rev. 2000;20(3):189-96. [Crossref]  [PubMed] 
 109. Tyers M, Mann M. From genomics to proteomics. Nature. 2003;422(6928):193-7. [Crossref]  [PubMed] 
 110. Mishra NC. Introduction to Proteomics: Principles and Applications. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons; 2010.
 111. Başaran E, Aras S, Cansaran-Duman D. [General outlook and applications of genomics, proteomics and metabolomics]. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 2010;67(2):85-96. [Link] 
 112. Denizli A. [Protein analizi]. Tubitak, Bilim ve Teknik Dergisi. 2007;476:66-9. [Link] 
 113. Kurban S, Mehmetoglu İ. [Proteomics]. Yeni Tıp Dergisi. 2010;27:70-5. [Link] 
 114. Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi. Biyokimyada Yeni Uygulamalar: Proteom Analizleri ve Uygulama Alanları Ders Notları. Haziran; 2005.
 115. esmî Gazete (1.12.2000/24247, Tebliğ No: 98/7), Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Prina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ; 2000. [Link] 
 116. Menendez JA, Lupu R. Mediterranean dietary traditions for the molecular treatment of human cancer: anti-oncogenic actions of the main olive oil's monounsaturated fatty acid oleic acid (18:1n-9). Curr Pharm Biotechnol. 2006;7(6):495-502. [Crossref]  [PubMed] 
 117. Menendez JA, Vellon L, Colomer R, Lupu R. Oleic acid, the main monounsaturated fatty acid of olive oil, suppresses Her-2/neu (erbB-2) expression and synergistically enhances the growth inhibitory effects of trastuzumab (Herceptin) in breast cancer cells with Her-2/neu oncogene amplification. Ann Oncol. 2005;16(3):359-71. [Crossref]  [PubMed] 
 118. Eliyatkın N, Zengel B, Aktaş S. [Importance of HER2/NEU (C-ERB-B2) status in breast cancer: which method is more effective to evaluate of HER-2 status?]. J Breast Health. 2013;9:175-81. [Crossref] 
 119. la Vecchia C, Negri E, Franceschi S, Decarli A, Giacosa A, Lipworth L. Olive oil, other dietary fats, and the risk of breast cancer (Italy). Cancer Causes Control. 1995;6(6):545-50. [Crossref]  [PubMed] 
 120. Trichopoulou A, Katsouyanni K, Stuver S, Tzala L, Gnardellis C, Rimm E, et al. Consumption of olive oil and specific food groups in relation to breast cancer risk in Greece. J Natl Cancer Inst. 1995;87(2):110-6. [Crossref]  [PubMed] 
 121. Kim GY, Kim JH, Ahn SC, Lee HJ, Moon DO, Lee CM, et al. Lycopene suppresses the lipopolysaccharide-induced phenotypic and functional maturation of murine dendritic cells through inhibition of mitogen-activated protein kinases and nuclear factor-kappaB. Immunology. 2004;113(2):203-11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 122. Sharoni Y, Danilenko M, Levy J. Molecular mechanisms for the anticancer activity of the carotenoid lycopene. Drug Development Research. 2000;50(3-4):448-56. [Link] 
 123. Chan JM, Stampfer MJ, Giovannucci E, Gann PH, Ma J, Wilkinson P, et al. Plasma insulin-like growth factor-I and prostate cancer risk: a prospective study. Science. 1998;279(5350):563-6. [Crossref]  [PubMed] 
 124. Hankinson SE, Willett WC, Colditz GA, Hunter DJ, Michaud DS, Deroo B, et al. Circulating concentrations of insulin-like growth factor-I and risk of breast cancer. Lancet. 1998;351(9113):1393-6. [Crossref]  [PubMed] 
 125. Lamson DW, Brignall MS. Antioxidants in cancer therapy; their actions and interactions with oncologic therapies. Altern Med Rev. 1999;4(5):304-29. [PubMed] 
 126. Ahmad N, Katiyar SK, Mukhtar H. Antioxidants in chemoprevention of skin cancer. Curr Probl Dermatol. 2001;29:128-39. [Crossref]  [PubMed] 
 127. Ladas EJ, Jacobson JS, Kennedy DD, Teel K, Fleischauer A, Kelly KM. Antioxidants and cancer therapy: a systematic review. J Clin Oncol. 2004;22(3):517-28. [Crossref]  [PubMed] 
 128. Valko M, Rhodes CJ, Moncol J, Izakovic M, Mazur M. Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem Biol Interact. 2006;160(1):1-40. [Crossref]  [PubMed] 
 129. Chung LY. The antioxidant properties of garlic compounds: allyl cysteine, alliin, allicin, and allyl disulfide. J Med Food. 2006;9(2):205-13. [Crossref]  [PubMed] 
 130. Tsubura A, Lai YC, Kuwata M, Uehara N, Yoshizawa K. Anticancer effects of garlic and garlic-derived compounds for breast cancer control. Anticancer Agents Med Chem. 2011;11(3):249-53. [Crossref]  [PubMed] 
 131. Nakatani N. Phenolic antioxidants from herbs and spices. Biofactors. 2000;13(1-4):141-6. [Crossref]  [PubMed] 
 132. akatani N. Antioxidants from spices and herbs. In: Shahidi F, ed. Natural Antioxidants: Chemistry, Health Effects, and Applications. Champaign, Illinois: The American Oil Chemists Society; 1997. p.64-75.
 133. Arts IC, Hollman PC. Polyphenols and disease risk in epidemiologic studies. Am J Clin Nutr. 2005;81(1 Suppl):317S-25S. [Crossref]  [PubMed] 
 134. Scalbert A, Johnson IT, Saltmarsh M. Polyphenols: antioxidants and beyond. Am J Clin Nutr. 2005;81(1 Suppl):215S-7S. [Crossref]  [PubMed] 
 135. Scalbert A, Manach C, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. Dietary polyphenols and the prevention of diseases. Crit Rev Food Sci Nutr. 2005;45(4):287-306. [Crossref]  [PubMed] 
 136. Cortes J, Baselga J. Targeting the microtubules in breast cancer beyond taxanes: the epothilones. Oncologist. 2007;12(3):271-80. [Crossref]  [PubMed] 
 137. Pasquier E, Kavallaris M. Microtubules: a dynamic target in cancer therapy. IUBMB Life. 2008;60(3):165-70. [Crossref]  [PubMed] 
 138. Petersen M, Simmonds MS. Rosmarinic acid. Phytochemistry. 2003;62(2):121-5. [Crossref]  [PubMed] 
 139. Huang SS, Zheng RL. Rosmarinic acid inhibits angiogenesis and its mechanism of action in vitro. Cancer Lett. 2006;239(2):271-80. [Crossref]  [PubMed] 
 140. Turgut B, Güler M, Demir T, Türkçüoğlu P, Çeliker Ü. [The role of vascular endothelial growth factor in ocular angiogenesis]. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2007;16(1):38-46. [Link] 
 141. Ramos S. Cancer chemoprevention and chemotherapy: dietary polyphenols and signalling pathways. Mol Nutr Food Res. 2008;52(5):507-26. [Crossref]  [PubMed] 
 142. Lu Y, Foo LY. Flavonoid and phenolic glycosides from Salvia officinalis. Phytochemistry. 2000;55(3):263-7. [Crossref]  [PubMed] 
 143. Çimen MBY. [Flavonoids and their antioxidant properties]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 1999;19(5):296-304. [Link] 
 144. Kahraman A, Serteser M, Köken T. [Flavonoids]. The Medical Journal of Kocatepe. 2002;3(1):1-8. [Link] 
 145. Ren W, Qiao Z, Wang H, Zhu L, Zhang L. Flavonoids: promising anticancer agents. Med Res Rev. 2003;23(4):519-34. [Crossref]  [PubMed] 
 146. Galati G, O'Brien PJ. Potential toxicity of flavonoids and other dietary phenolics: significance for their chemopreventive and anticancer properties. Free Radic Biol Med. 2004;37(3):287-303. [Crossref]  [PubMed] 
 147. Jang HS, Kook SH, Son YO, Kim JG, Jeon YM, Jang YS, et al. Flavonoids purified from Rhus verniciflua Stokes actively inhibit cell growth and induce apoptosis in human osteosarcoma cells. Biochim Biophys Acta. 2005;1726(3):309-16. [Crossref]  [PubMed] 
 148. Zhang JH, Zhang Y, Herman B. Caspases, apoptosis and aging. Ageing Res Rev. 2003;2(4):357-66. [Crossref]  [PubMed] 
 149. Gupta S, Knowlton AA. HSP60, Bax, apoptosis and the heart. J Cell Mol Med. 2005;9(1):51-8. 15784164; PMCID: PMC6741334 [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 150. eed JC. Balancing cell life and death: bax, apoptosis, and breast cancer. J Clin Invest. 1996;97(11):2403-4. ; PMCID: [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 151. Jung NC, Na CS, Na ES. Process for the preparation of Rhus verniciflua extract and anti-cancer composition containing same. Google Patents; 2000.
 152. Choi WC, Kwon SP, Park SJ. Process for preparation of Rhus verniciflua extracts having excellent anti-cancer activity and anti-cancer pharmaceutical composition containing the same. Google Patents; 2009.
 153. Mekawey AA, Mokhtar M, Farrag RM. Antitumor and antibacterial activities of [1-(2-ethyl, 6-heptyl) phenol] from Cuminum cyminum seeds. Journal of Applied Sciences Research. 2009;5(11):1881-8. [Link] 
 154. Mnif S, Aifa S. Cumin (Cuminum cyminum L.) from traditional uses to potential biomedical applications. Chem Biodivers. 2015;12(5):733-42. [Crossref]  [PubMed] 
 155. Ströfer M, Jelkmann W, Depping R. Curcumin decreases survival of Hep3B liver and MCF-7 breast cancer cells: the role of HIF. Strahlenther Onkol. 2011;187(7):393-400. [Crossref]  [PubMed] 
 156. Mahady GB, Pendland SL, Yun GS, Lu ZZ, Stoia A. Ginger (Zingiber officinale Roscoe) and the gingerols inhibit the growth of Cag A+ strains of Helicobacter pylori. Anticancer Res. 2003;23(5A):3699-702. [PubMed]  [PMC] 
 157. Buti L, Spooner E, Van der Veen AG, Rappuoli R, Covacci A, Ploegh HL. Helicobacter pylori cytotoxin-associated gene A (CagA) subverts the apoptosis-stimulating protein of p53 (ASPP2) tumor suppressor pathway of the host. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011;108(22):9238-43. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 158. Park YJ, Wen J, Bang S, Park SW, Song SY. [6]-Gingerol induces cell cycle arrest and cell death of mutant p53-expressing pancreatic cancer cells. Yonsei Med J. 2006;47(5):688-97. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 159. Lee SH, Cekanova M, Baek SJ. Multiple mechanisms are involved in 6-gingerol-induced cell growth arrest and apoptosis in human colorectal cancer cells. Mol Carcinog. 2008;47(3):197-208. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 160. Hong ZF, Zhao WX, Yin ZY, Xie CR, Xu YP, Chi XQ, et al. Capsaicin enhances the drug sensitivity of cholangiocarcinoma through the inhibition of chemotherapeutic-induced autophagy. PLoS One. 2015;10(5):e0121538. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 161. Díaz-Laviada I, Rodríguez-Henche N. The potential antitumor effects of capsaicin. Prog Drug Res. 2014;68:181-208. [Crossref]  [PubMed] 
 162. Srinivasan K. Biological activities of red pepper (Capsicum annuum) and its pungent principle capsaicin: a review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016;56(9):1488-500. [Crossref]  [PubMed] 
 163. Lewinska A, Jarosz P, Czech J, Rzeszutek I, Bielak-Zmijewska A, Grabowska W, et al. Capsaicin-induced genotoxic stress does not promote apoptosis in A549 human lung and DU145 prostate cancer cells. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2015;779:23-34. [Crossref]  [PubMed] 
 164. Varinska L, Gal P, Mojzisova G, Mirossay L, Mojzis J. Soy and breast cancer: focus on angiogenesis. Int J Mol Sci. 2015;16(5):11728-49. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 165. Adjakly M, Bosviel R, Rabiau N, Boiteux JP, Bignon YJ, Guy L, et al. DNA methylation and soy phytoestrogens: quantitative study in DU-145 and PC-3 human prostate cancer cell lines. Epigenomics. 2011;3(6):795-803. [PubMed] 
 166. Takagi A, Kano M, Kaga C. Possibility of breast cancer prevention: use of soy isoflavones and fermented soy beverage produced using probiotics. Int J Mol Sci. 2015;16(5):10907-20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 167. Panda PK, Mukhopadhyay S, Behera B, Bhol CS, Dey S, Das DN, et al. Antitumor effect of soybean lectin mediated through reactive oxygen species-dependent pathway. Life Sci. 2014;111(1-2):27-35. Erratum in: Life Sci. 2019;231:116552. [Crossref]  [PubMed] 
 168. Cojocneanu Petric R, Braicu C, Raduly L, Zanoaga O, Dragos N, Monroig P, et al. Phytochemicals modulate carcinogenic signaling pathways in breast and hormone-related cancers. Onco Targets Ther. 2015;8:2053-66. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014