Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

Lipid Metabolizmasını Düzenleyici Etkileri Nedeniyle Kullanılan Farklı Bitkilerin Olası Toksik Etkileri: Sistematik Derleme
Possible Toxic Effects of Different Plants Due to Its Regulatory Effects on Lipid Metabolism: Systematic Review
İlknur Sıla LEBLEBİCİa, Jülide SECERLİa, Merve BACANLIa, Onur ERDEMa
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2021;10(3):332-42
doi: 10.5336/pharmsci.2020-79097
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Bitkiler, çeşitli zengin biyoaktif bileşenleri sayesinde birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisi için binlerce yıldır kullanılmakta olup, günümüzde de dünya çapında nüfusun büyük çoğunluğu için en önemli doğal sağlık kaynağıdır. Tıbbi bitkilerin hiperlipidemi, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi farklı hastalıkları tedavi etmek için kullanımı son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Hiperlipidemi, yaygın görülen bir hastalık olup, dünya çapında önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan kardiyovasküler hastalıklar için mühim bir risk faktörüdür. Hiperlipidemi tedavisinde 1. basamakta tercih edilen statin grubu ilaçlar; kas ağrısı, güçsüzlük ve depresyon insidansında artışla ilişkilendirilir. Mevcut lipid düşürücü ilaçların istenmeyen etkilerinin fazlalığı, geleneksel ve alternatif tedavilere yönelme eğilimini artırmıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, antihiperlipidemik özelliklere sahip tıbbi bitkilerin varlığı gösterilmiştir. Çeşitli bitki türleri, içeriğindeki vitaminler, flavonoidler, steroller ve antioksidanlar dâhil olmak üzere pek çok bileşik sayesinde farklı yollarla serum lipid profilini potansiyel olarak azaltabilir. Tıbbi bitkilerin, lipid düşürücü etki mekanizmaları net olmamakla birlikte enterositlerde kolesterol emiliminin engellenmesi, endojen lipidlerin biyosentezinin azaltılması, karaciğerde kolesterol atılımının teşvik edilmesi ve lipid metabolizmasıyla ilgili transkripsiyon faktörlerinin düzenlenmesi en muhtemel mekanizmalar olarak görülmektedir. Bununla birlikte bitkisel ürünlerin kullanımı tamamen güvenli değildir ve organ toksisitesi, alerjik reaksiyonlar ve bitki-ilaç etkileşimleri dâhil çeşitli istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu derleme kapsamında, lipid metabolizması üzerine düzenleyici etkileri olduğu iddia edilen farklı bitkiler, bu bitkilerin etkileri ve olası toksik etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lipid metabolizması; istenmeyen etki; bitkisel
ABSTRACT
Plants are being used for thousands of years for the prevention and treatment of many diseases, and are still the most important natural health resource for the vast majority of the population worldwide. The use of medicinal plants to treat different diseases such as hyperlipidemia, diabetes and cardiovascular diseases has gained popularity in recent years. Hyperlipidemia is a common disease and an important risk factor for cardiovascular diseases, an important cause of morbidity and mortality worldwide. Statin group drugs, which are preferred as first-line therapy for hyperlipidemia are associated with an increased incidence of muscle pain, weakness, and depression. The adverse effects of existing lipid-lowering drugs have increased the trend towards traditional and alternative therapies. Recently, a growing number of studies have demonstrated the presence of medicinal plants with antihyperlipidemic properties. Various plant species can potentially reduce the serum lipid profile in different ways, due to many compounds, including vitamins, flavonoids, sterols, and antioxidants. Although the lipid-lowering effect mechanisms of medicinal plants are unclear, the most likely mechanisms are inhibition of cholesterol absorption in enterocytes, reduction of biosynthesis of endogenous lipids, promotion of cholesterol excretion in the liver, and regulation of lipid metabolism transcription factors. However, the use of herbal products is not completely safe and can cause a variety of adverse effects, including organ toxicity, allergic reactions, and herb-drug interactions. In this review, it is aimed to evaluate different plants that claim to have regulatory effects on lipid metabolism, their effects and possible toxic effects.

Keywords: Lipid metabolism; adverse effect; herbal
REFERANSLAR:
 1. Morales-González JA, Madrigal-Bujaidar E, Sánchez-Gutiérrez M, Izquierdo-Vega JA, Valadez-Vega MDC, Álvarez-González I, et al. Garlic (Allium sativum L.): a brief review of its antigenotoxic effects. Foods. 2019;8(8):343. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 2. Gardner CD, Messina M, Lawson LD, Farquhar JW. Soy, garlic, and ginkgo biloba: their potential role in cardiovascular disease prevention and treatment. Curr Atheroscler Rep. 2003;5(6):468-75. [Crossref] [PubMed] 
 3. Handral HK, Pandith A, Sd S. A review on Murraya koenigii: multipotential medicinal plant. Asian J Pharm Clin Res. 2012;5(4):5-14. [Link] 
 4. Hajimonfarednejad M, Ostovar M, Raee MJ, Hashempur MH, Mayer JG, Heydari M. Cinnamon: a systematic review of adverse events. Clin Nutr. 2019;38(2):594-602. [Crossref] [PubMed] 
 5. Izzo AA, Hoon-Kim S, Radhakrishnan R, Williamson EM. A critical approach to evaluating clinical efficacy, adverse events and drug interactions of herbal remedies. Phytother Res. 2016;30(5):691-700. [Crossref] [PubMed] 
 6. Yang YS, Su YF, Yang HW, Lee YH, Chou JI, Ueng KC. Lipid-lowering effects of curcumin in patients with metabolic syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Phytother Res. 2014;28(12):1770-7. [Crossref] [PubMed] 
 7. Ried K, Toben C, Fakler P. Effect of garlic on serum lipids: an updated meta-analysis. Nutr Rev. 2013;71(5):282-99. [Crossref] [PubMed] 
 8. Yadav SP, Vats V, Ammini AC, Grover JK. Brassica juncea (Rai) significantly prevented the development of insulin resistance in rats fed fructose-enriched diet. J Ethnopharmacol. 2004;93(1):113-6. [Crossref] [PubMed] 
 9. Joshi SC, Sharma N, Sharma P. Antioxidant and lipid lowering effects of Coriandrum sativum in cholesterol fed rabbits. Int J Pharm Pharm Sci. 2012;4(3):231-4. [Link] 
 10. Asgarpanah J, Mohajerani R. Phytochemistry and pharmacologic properties of Urtica dioica L. Journal of Medicinal Plants Research. 2012;6(46):5714-9. [Link] 
 11. Joshi BC, Mukhija M, Kalia AN. Pharmacognostical review of Urtica dioica L. Int J Green Pharm. 2014;8(4):201-9. [Crossref] 
 12. Upton R. Stinging nettles leaf (Urtica dioica L.): Extraordinary vegetable medicine. J Herb Med. 2013;3(1):9-38. [Crossref] 
 13. Daher CF, Baroody KG, Baroody GM. Effect of Urtica dioica extract intake upon blood lipid profile in the rats. Fitoterapia. 2006;77(3):183-8. [Crossref] [PubMed] 
 14. Nassiri-Asl M, Zamansoltani F, Abbasi E, Daneshi MM, Zangivand AA. Effects of Urtica dioica extract on lipid profile in hypercholesterolemic rats. Chin J Integr Med. 2009;7(5):428-33. [PubMed] 
 15. Esposito S, Bianco A, Russo R, Di Maro A, Isernia C, Pedone PV. Therapeutic perspectives of molecules from Urtica dioica extracts for cancer treatment. Molecules. 2019;24(15): 2753. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 16. Uslu S, Bulbul A, Diler B, Bas EK, Nuhoglu A. Urticaria due to Urtica dioica in a neonate. Eur J Pediatr. 2011;170(3):401-3. [Crossref] [PubMed] 
 17. Chrubasik JE, Roufogalis BD, Wagner H, Chrubasik S. A comprehensive review on the stinging nettle effect and efficacy profiles. Part II: urticae radix. Phytomedicine. 2007;14(7-8):568-79. [Crossref] [PubMed] 
 18. Paoletti A, Gallo E, Benemei S, Vietri M, Lapi F, Volpi R, et al. Interactions between natural health products and oral anticoagulants: spontaneous reports in the Italian Surveillance System of Natural Health Products. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:612 150. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 19. Arslanoglu SF, Aytac S. The important of flax (Linum usitatissimum L.) in terms of health. Int J Life Sci Biotecnology. 2020;3(1):95-107. [Link] 
 20. Khalesi S, Jamaluddin R, Ismail A. Effect of raw and heated flaxseed (Linum usitatissimum L.) on blood lipid profiles in rats. Int J Appl Sci Technol. 2011;1(4):84-9. [Link] 
 21. Lucas EA, Lightfoot SA, Hammond LJ, Devareddy L, Khalil DA, Daggy BP, et al. Flaxseed reduces plasma cholesterol and atherosclerotic lesion formation in ovariectomized Golden Syrian hamsters. Atherosclerosis. 2004;173(2):223-9. [Crossref] [PubMed] 
 22. Pan A, Yu D, Demark-Wahnefried W, Franco OH, Lin X. Meta-analysis of the effects of flaxseed interventions on blood lipids. Am J Clin Nutr. 2009;90(2):288-97. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 23. Verma R, Prasad R, Gupta A. Functional properties and health benefits in flaxseed fiber and oil (Linum usitatissimum L.). Int J Home Sci. 2017;3(1):368-9. [Link] 
 24. ESCOP [İnternet]. Copyright © 1999-2020 ESCOP [Erişim tarihi: 30.1.2021]. Table of herb-drug interactions based on the monographs of ESCOP. Erişim linki: [Link] 
 25. Community Herbal Monograph on Linum usitatissimum L., Semen. London: 2006. Doc. Ref: EMEA/HMPC/340849/2005. Erişim tarihi: 30.1.2021. Erişim linki: [Link] 
 26. Cardoso Carraro JC, de Souza Dantas MI, Espeschit ACR, Martino HSD, Ribeiro SMR. Flaxseed and human health: reviewing benefits and adverse effects. Food Rev Int. 2012;28(2):203-30. [Crossref] 
 27. Coşkuner Y, Karababa E. Physical properties of coriander seeds (Coriandrum sativum L.). Journal of Food Engineering. 2007;80(2):408-16. [Crossref] 
 28. Mandal S, Mandal M. Coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil: Chemistry and biological activity. Asian Pac J Trop Biomed. 2015;5(6):421-8. [Crossref] 
 29. Chithra V, Leelamma S. Hypolipidemic effect of coriander seeds (Coriandrum sativum): mechanism of action. Plant Foods Hum Nutr. 1997;51(2):167-72. [Crossref] [PubMed] 
 30. Burdock GA, Carabin IG. Safety assessment of coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil as a food ingredient. Food Chem Toxicol. 2009;47(1):22-34. [Crossref] [PubMed] 
 31. Asgarpanah J, Kazemivash N. Phytochemistry, pharmacology and medicinal properties of Coriandrum sativum L. Afr J Pharm Pharmacol. 2012;6(31): 2340-5. [Crossref] 
 32. Heibatullah K, Marzieh P, Arefeh I, Ebrahim M. Genotoxicity determinations of coriander drop and extract of Coriander sativum cultured fibroblast of rat embryo by comet assay. Saudi Pharm J. 2008;16(1):85-8. [Link] 
 33. Mahmoud I, Alkofahi A, Abdelaziz A. Mutagenic and toxic activities of several spices and some Jordanian medicinal plants. Pharm Biol. 1992; 30(2):81-5. [Crossref] 
 34. Peter EL, Deyno S, Mtewa A, Kasali FM, Nagendrappa PB, Sesaazi D, et al. Safety and efficacy of Momordica charantia Linnaeus in pre-diabetes and type 2 diabetes mellitus patients: a systematic review and meta-analysis protocol. Syst Rev. 2018;192. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Khan MF, Abutaha N, Nasr FA, Alqahtani AS, Noman OM, Wadaan MAM. Bitter gourd (Momordica charantia) possess developmental toxicity as revealed by screening the seeds and fruit extracts in zebrafish embryos. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):184. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 36. Wang S, Li Z, Yang G, Ho CT, Li S. Momordica charantia: a popular health-promoting vegetable with multifunctionality. Food Funct. 2017;8(5):1749-62. [Crossref] [PubMed] 
 37. Jia S, Shen M, Zhang F, Xie J. Recent advances in Momordica charantia: functional components and biological activities. Int J Mol Sci. 2017;18(12):2555. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 38. Grover JK, Yadav SP. Pharmacological actions and potential uses of Momordica charantia: a review. J Ethnopharmacol. 2004; 93(1):123-32. [Crossref] [PubMed] 
 39. Raman A, Lau C. Anti-diabetic properties and phytochemistry of Momordica charantia L. (Cucurbitaceae). Phytomedicine. 1996;2(4): 349-62. [Crossref] [PubMed] 
 40. Leung L, Birtwhistle R, Kotecha J, Hannah S, Cuthbertson S. Anti-diabetic and hypoglycaemic effects of Momordica charantia (bitter melon): a mini review. Br J Nutr. 2009;102(12): 1703-8. [Crossref] [PubMed] 
 41. Temitope AG, Lekan OS. Effect of Momordica charantia (Bitter Melon) leaves on haemoglobin concentration in male albino rats. Int Blood Res Rev. 2014;2(2):82-6. [Crossref] 
 42. Bortolotti M, Mercatelli D, Polito L. Momordica charantia, a nutraceutical approach for inflammatory related diseases. Front Pharmacol. 2019;10:486. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 43. Singh VK, Singh DK. Pharmacological effects of garlic (Allium sativum L.). Annu Rev Biomed Sci. 2008;10:6-26. [Crossref] 
 44. Borrelli F, Capasso R, Izzo AA. Garlic (Allium sativum L.): adverse effects and drug interactions in humans. Mol Nutr Food Res. 2007;51(11):1386-97. [Crossref] [PubMed] 
 45. Block E. The organosulfur chemistry of the genus Allium-implications for the organic chemistry of sulfur. Angew Chem Int Ed Engl. 1992;31(9): 1135-78. [Crossref] 
 46. Gebhardt R. Multiple inhibitory effects of garlic extracts on cholesterol biosynthesis in hepatocytes. Lipids. 1993;28(7):613-9. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Kojuri J, Vosoughi AR, Akrami M. Effects of anethum graveolens and garlic on lipid profile in hyperlipidemic patients. Lipids Health Dis. 2007;6:5. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 48. Parish RA, McIntire S, Heimbach DM. Garlic burns: a naturopathic remedy gone awry. Pediatr Emerg Care. 1987;3(4):258-60. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Jappe U, Bonnekoh B, Hausen BM, Gollnick H. Garlic-related dermatoses: case report and review of the literature. Am J Contact Dermat. 1999;10(1):37-9. [Crossref] [PubMed] 
 50. Dausch JG, Nixon DW. Garlic: a review of its relationship to malignant disease. Prev Med. 1990;19(3):346-61. [Crossref] [PubMed] 
 51. Jani A, Mehta A. Pharmacology of Allium sativum in relation to Cytochrome P450 and possible drug interactions. Pharmacogn Rev. 2007;1(2):222-6. [Link] 
 52. Hammami I, El May MV. Impact of garlic feeding (Allium sativum) on male fertility. Andrologia. 2013;45(4):217-24. [Crossref] [PubMed] 
 53. Dugoua JJ, Seely D, Perri D, Cooley K, Forelli T, Mills E, et al. From type 2 diabetes to antioxidant activity: a systematic review of the safety and efficacy of common and cassia cinnamon bark. Can J Physiol Pharmacol. 2007;85(9):837-47. [Crossref] [PubMed] 
 54. Ranasinghe P, Jayawardena R, Pigera S, Wathurapatha WS, Weeratunga HD, Premakumara GAS, et al. Evaluation of pharmacodynamic properties and safety of Cinna momum zeylanicum (Ceylon cinnamon) in healthy adults: a phase I clinical trial. BMC Complement Altern Med. 2017;17(1):550. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 55. Rafehi H, Ververis K, Karagiannis TC. Controversies surrounding the clinical potential of cinnamon for the management of diabetes. Diabetes Obes Metab. 2012;14(6):493-9. [Crossref] [PubMed] 
 56. Oliveira Jde A, da Silva IC, Trindade LA, Lima EO, Carlo HL, Cavalcanti AL, et al. Safety and Tolerability of essential oil from Cinnamomum zeylanicum Blume leaves with action on oral candidosis and its effect on the physical properties of the acrylic resin. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:325670. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 57. Ranasinghe P, Perera S, Gunatilake M, Abeywardene E, Gunapala N, Premakumara S, et al. Effects of Cinnamomum zeylanicum (Ceylon cinnamon) on blood glucose and lipids in a diabetic and healthy rat model. Pharmacognosy Res. 2012;4(2):73-9. [PubMed] [PMC] 
 58. Maierean SM, Serban MC, Sahebkar A, Ursoniu S, Serban A, Penson P, et al; Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group. The effects of cinnamon supplementation on blood lipid concentrations: A systematic review and meta-analysis. J Clin Lipidol. 2017;11(6):1393-406. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Akilen R, Tsiami A, Robinson N. Efficacy and safety of 'true' cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) as a pharmaceutical agent in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabet Med. 2013;30(4):505-6. [Crossref] [PubMed] 
 60. De Benito V, Alzaga R. Occupational allergic contact dermatitis from cassia (Chinese cinnamon) as a flavouring agent in coffee. Contact Derm. 1999;40(3):165. [Crossref] [PubMed] 
 61. Isaac-Renton M, Li MK, Parsons LM. Cinnamon spice and everything not nice: many features of intraoral allergy to cinnamic aldehyde. Dermatitis. 2015;26(3):116-21. [Crossref] [PubMed] 
 62. Nadiminti H, Ehrlich A, Udey MC. Oral erosions as a manifestation of allergic contact sensitivity to cinnamon mints. Contact Derm. 2005;52(1):46-7. [Crossref] [PubMed] 
 63. Hoskyn J, Guin JD. Contact allergy to cinnamal in a patient with oral lichen planus. Contact Derm. 2005;52(3):160-1. [Crossref]  [PubMed] 
 64. Mang B, Wolters M, Schmitt B, Kelb K, Lichtinghagen R, Stichtenoth DO, et al. Effects of a cinnamon extract on plasma glucose, HbA, and serum lipids in diabetes mellitus type 2. Eur J Clin Invest. 2006;36(5):340-4. [Crossref] [PubMed] 
 65. Patil BS, Jayaprakasha GK, Chidambara Murthy KN, Vikram A. Bioactive compounds: historical perspectives, opportunities, and challenges. J Agric Food Chem. 2009;57(18): 8142-60. [Crossref] [PubMed] 
 66. Kocaadam B, Şanlier N. Curcumin, an active component of turmeric (Curcuma longa), and its effects on health. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;57(13):2889-95. [Crossref] [PubMed] 
 67. Zhang W, Liu D, Wo X, Zhang Y, Jin M, Ding Z. Effects of Curcuma Longa on proliferation of cultured bovine smooth muscle cells and on expression of low density lipoprotein receptor in cells. Chin Med J (Engl). 1999;112(4):308-11. [PubMed] 
 68. Neerati P, Devde R, Gangi AK. Evaluation of the effect of curcumin capsules on glyburide therapy in patients with type-2 diabetes mellitus. Phytother Res. 2014;28(12):1796-800. [Crossref] [PubMed] 
 69. Chainani-Wu N. Safety and anti-inflammatory activity of curcumin: a component of tumeric (Curcuma longa). J Altern Complement Med. 2003;9(1):161-8. [Crossref] [PubMed] 
 70. Nagpal M, Sood S. Role of curcumin in systemic and oral health: An overview. J Nat Sci Biol Med. 2013;4(1):3-7. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 71. Vaughn AR, Branum A, Sivamani RK. Effects of turmeric (Curcuma longa) on skin health: a systematic review of the clinical evidence. Phytother Res. 2016;30(8):1243-64. [Crossref] [PubMed] 
 72. Calapai G, Miroddi M, Minciullo PL, Caputi AP, Gangemi S, Schmidt RJ. Contact dermatitis as an adverse reaction to some topically used European herbal medicinal products - part 1: Achillea millefolium-Curcuma longa. Contact Derm. 2014;71(1):1-12. [Crossref] [PubMed] 
 73. Gupta SC, Kismali G, Aggarwal BB. Curcumin, a component of turmeric: from farm to pharmacy. Biofactors. 2013;39(1):2-13. [Crossref] [PubMed] 
 74. Jiao Y, Wilkinson J 4th, Di X, Wang W, Hatcher H, Kock ND, et al. Curcumin, a cancer chemopreventive and chemotherapeutic agent, is a biologically active iron chelator. Blood. 2009;113(2):462-9. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 75. Devassy JG, Nwachukwu ID, Jones PJ. Curcumin and cancer: barriers to obtaining a health claim. Nutr Rev. 2015;73(3):155-65. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014