Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Patients' Perspectives and Preferences About Medical Photography in Dermatology: A Cross-Sectional Study
Dermatolojide Medikal Fotoğraflamaya Hastaların Bakışı ve Tercihleri: Kesitsel Bir Çalışma
Sümeyre Seda ERTEKİNa,b, Mehmet ŞİMŞEKc,d, Asude KARA POLATa,e, Müge GÖRE KARAALİa,f, Filiz CEBECİ KAHRAMANc,g, Mehmet Salih GÜRELc
aDepartment of Dermatology, University of Health Science İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
bDepartment of Dermatology, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
cDepartment of Dermatology, İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
dClinic of Dermatology, Private Medicabil Hospital, Bursa, Türkiye
eClinic of Dermatology, Memorial Bahçelievler Hospital, İstanbul, Türkiye
fClinic of Dermatology, İrmet Hospital, Tekirdağ, Türkiye
gDepartment of Dermatology, University of Health Science İstanbul Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Dermatol. 2023;33(3):100-7
doi: 10.5336/dermato.2023-97608
Makale Dili: EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ABSTRACT
Objective: With the increasing use of digital medical photography in the practice and delivery of dermatologic care, concerns regarding patient privacy and ethical-legal aspects have been raised. This study aims to assess the acceptance and perception of medical photography among Turkish patients attending dermatology clinics. Material and Methods: An opinion survey was conducted in two tertiary referral hospitals in İstanbul among adult patients visiting dermatology clinics by completion of a 13-question survey from. Results: A total of 357 patients completed the questionnaire, of whom a dermatologist had recently photographed 42.3%. Patients preferred to be photographed with a hospital-owned camera (69.5%) compared to the practitioner's personal camera (36.1%) or mobile phone (29.1%) (p<0.001). They favored hospital digital records (70%) over the practitioner's own computer (30.5%) or the practitioner's own mobile phone (19.9%) for the storage of the images (p<0.001). Patients accepted being photographed by their attending physician more than other healthcare workers (p<0.001). Non-identifiable photos were more acceptable than identifiable ones for all purposes of use of photographs, with the highest rate of acceptance for medical consultation (75.9%) and the lowest rate for medical websites (10.4%). Almost all respondents (97.2%) felt informed consent is necessary before medical photography. Nearly one-third of the respondents shared concern about the misuse or unauthorized access of their medical photographs. Conclusion: Our study revealed that patients have a relatively positive attitude toward medical photography, although they seem to have clear preferences regarding several practical aspects. These findings could be used to improve dermatological practice and to create policy guidelines about medical photography.

Keywords: Photography; dermatology; informed consent; ethics; surveys and questionnaires
ÖZET
Amaç: Dijital tıbbi fotoğraflamanın, dermatolojik sağlık hizmetlerinin uygulanması ve sunulmasında artan kullanımı ile birlikte hasta gizliliğinin korunması ve medikolegal açılardan bazı endişeler ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, dermatoloji kliniklerine başvuran Türk hastaların medikal fotoğraflamaya yönelik görüş ve tercihlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya İstanbul'da bulunan 2 farklı 3. basamak sağlık kuruluşunun dermatoloji polikliniklerine başvuran erişkin hastalar dâhil edildi. Hastalardan 13 soruluk anket formunun doldurulması istendi. Bulgular: Çalışmaya toplam 357 hasta dâhil edildi, bunların %42,3'ü yakın zamanda bir dermatolog tarafından fotoğraflanmıştı. Hastalar medikal fotoğraflarının hastaneye ait bir fotoğraf makinesi ile çekilmesini (%69,5), hekimlerinin kişisel kamerası (%36,1) veya akıllı telefonu (%29,1) ile çekilmesine tercih ettiler (p<0,001). Çekilen görüntülerin saklanması için hastanelerin dijital arşivlerini (%70), hekimlerinin kişisel bilgisayarlarına (%30,5) veya akıllı telefonlarına (%19,9) tercih ettiler (p<0,001). Hastalar fotoğraflarının kendilerini takip eden hekim tarafından çekilmesini, diğer sağlık çalışanları tarafından çekilmesine göre daha kabul edilebilir buldular (p<0,001). Medikal fotoğrafların çeşitli amaçlar için kullanılmasında hastaların tanınabilir olmadığı fotoğraflar, tanınabilir olduklarına göre anlamlı olarak daha kabul edilebilir bulundu. Medikal fotoğrafların kullanım amaçları içinde en yüksek kabul oranı tıbbi konsültasyonlar (%75,9), en düşük kabul oranı ise internet siteleri (%10,4) içindi. Katılımcıların neredeyse tamamı (%97,2) tıbbı fotoğraflama öncesi aydınlatılmış onamın alınmasının gerekli olduğunu düşündü. Katılımcıların yaklaşık 1/3'ü tıbbı fotoğraflarının yanlış amaçlarla kullanımı ve istenmeyen kişilerin eline geçmesi ile ilgili endişe duyduklarını belirttiler. Sonuç: Çalışmamız, Türk hastaların medikal fotoğraflamaya karşı oldukça olumlu bir tutum sergilediğini ancak medikal fotoğraflama süreci ve sonrasına ilişkin bazı net tercihleri olduğunu ortaya koydu. Çalışmadan elde edilen bulgular, dermatoloji günlük pratiğini iyileştirmek ve bazı tıbbi fotoğraflama ile ilgili yasal yönergeler oluşturmak için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf; dermatoloji; bilgilendirilmiş onam; etik; sörveyler ve anketler
REFERANSLAR:
 1. McFall K. A notable anniversary in the history of medical illustration. J Audiov Media Med. 1997;20(1):5-10. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Witmer WK, Lebovitz PJ. Clinical photography in the dermatology practice. Semin Cutan Med Surg. 2012;31(3):191-9. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Ettorre G, Weber M, Schaaf H, Lowry JC, Mommaerts MY, Howaldt HP. Standards for digital photography in cranio-maxillo-facial surgery - Part I: Basic views and guidelines. J Craniomaxillofac Surg. 2006;34(2):65-73. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Ratner D, Thomas CO, Bickers D. The uses of digital photography in dermatology. J Am Acad Dermatol. 1999;41(5 Pt 1):749-56. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Kaliyadan F, Manoj J, Venkitakrishnan S, Dharmaratnam AD. Basic digital photography in dermatology. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2008;74(5):532-6. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Kunde L, McMeniman E, Parker M. Clinical photography in dermatology: ethical and medico-legal considerations in the age of digital and smartphone technology. Australas J Dermatol. 2013;54(3):192-7. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Kaliyadan F. Digital photography for patient counseling in dermatology--a study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008;22(11):1356-8. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Loh KY, Boo NY, Cheong SK. Using digital photography to facilitate learning for medical students. Med Educ. 2012;46(11):1120-1.[Crossref]  [PubMed] 
 9. McG Taylor D, Foster E, Dunkin CS, Fitzgerald AM. A study of the personal use of digital photography within plastic surgery. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008;61(1):37-40. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Milam EC, Leger MC. Use of medical photography among dermatologists: a nationwide online survey study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(10):1804-9. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Lakdawala N, Bercovitch L, Grant-Kels JM. A picture is worth a thousand words: ethical dilemmas presented by storing digital photographs in electronic health records. J Am Acad Dermatol. 2013;69(3):473-5. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Lakdawala N, Fontanella D, Grant-Kels JM. Ethical considerations in dermatologic photography. Clin Dermatol. 2012;30(5):486-91.[Crossref]  [PubMed] 
 13. Scheinfeld N. Photographic images, digital imaging, dermatology, and the law. Arch Dermatol. 2004;140(4):473-6. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Lau CK, Schumacher HH, Irwin MS. Patients' perception of medical photography. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010;63(6):e507-11.[Crossref]  [PubMed] 
 15. Marghoob AA; International skin imaging collaboration melanoma project working groups. Standards in dermatologic imaging. JAMA Dermatol. 2015;151(8):819-21.[Crossref]  [PubMed] 
 16. Hacard F, Maruani A, Delaplace M, Caille A, Machet L, Lorette G, et al. Patients' acceptance of medical photography in a French adult and paediatric dermatology department: a questionnaire survey. Br J Dermatol. 2013;169(2):298-305. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Leger MC, Wu T, Haimovic A, Kaplan R, Sanchez M, Cohen D, et al. Patient perspectives on medical photography in dermatology. Dermatol Surg. 2014;40(9):1028-37. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Adeyemo WL, Mofikoya BO, Akadiri OA, James O, Fashina AA. Acceptance and perception of Nigerian patients to medical photography. Dev World Bioeth. 2013;13(3):105-10. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Saidun S. Photographing human subjects in biomedical disciplines: an Islamic perspective. J Med Ethics. 2013;39(2):84-8. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Pasquali P, Hernandez M, Pasquali C, Fernandez K. Patient attitudes to medical photography: study of a spanish population at the pius hospital de valls in Tarragona, Spain. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed). 2019;110(2):131-6. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Wang Y, Tan H, Yang X. Perception and acceptability of medical photography in chinese dermatologic patients: a questionnaire survey. Dermatol Surg. 2017;43(3):437-42. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Hubbard VG, Goddard DJ, Walker SL. An online survey of the use of digital cameras by members of the British Association of Dermatologists. Clin Exp Dermatol. 2009;34(4):492-4. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Nair AG, Potdar NA, Dadia S, Aulakh S, Ali MJ, Shinde CA. Patient perceptions regarding the use of smart devices for medical photography: results of a patient-based survey. Int Ophthalmol. 2019;39(4):783-9. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Franchitto N, Gavarri L, Dédouit F, Telmon N, Rougé D. Photography, patient consent and scientific publications: medicolegal aspects in France. J Forensic Leg Med. 2008;15(4):210-2. [Crossref]  [PubMed] 

Giriş



İletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014