Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: DERLEME
Yaşlı Bakımında Ortam Destekli Yaşam Teknolojilerinin Kullanımı: Geleneksel Derleme
Use of Ambient Assisted Living Technologies in Elderly Care: Traditional Review
Buket DAŞTANa, Sevilay HİNTİSTANb
aBayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Programı, Bayburt, TÜRKİYE
bKaradeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Trabzon, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(4):1005-13
doi: 10.5336/nurses.2021-81726
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Ortam destekli yaşam, yaşlanmayla artan sosyal izolasyonu azaltmak, yaşlının bağımsız bir şekilde yaşamasını ve aktif kalmasını sağlamak için yaşam ve çalışma ortamına entegre edilebilen herhangi bir teknolojik aracın kullanılmasıdır. Yaşlı nüfusun dünya çapında artması, hastaneler ve bakımevleri de dâhil olmak üzere sağlık ve bakım hizmetine talebi artırmaktadır. Yaşlı nüfusun giderek artması durumunda, gelecekte yaşlılara bakım verecek yeterli insan olmayacak, bu nedenle gelecekte yaşlılara bakmak ve bağımsız yaşamalarına yardımcı olmak için yardımcı yaşam teknolojilerine ihtiyaç duyulacaktır. Yaşlı bakımı, genellikle olay odaklı bir sistem kullanarak çevrenin ve yaşlının faaliyetlerinin gerçek zamanlı gözlemlenmesini gerektirir. Yaşlılara bağımsız yaşamda yardımcı olan ortam destekli yaşam teknolojileri, bakımı uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde geliştirmek için gereklidir. Yaşlıların günlük yaşamda sağlıklı kalabilmeleri sürekli ve gerçek zamanlı bir sağlık izleme ve değerlendirme sistemi olan sensör teknolojisindeki gelişmelerle mümkündür. Ortamdaki yaşam sensörleri olarak da bilinen ortam sensörleri ve giyilebilir cihazlar, yaşlının sağlık durumundaki değişiklikleri izlemek, düşmeleri tespit etmek veya günlük aktiviteleri izlemek için yaşlıların evlerinde kullanılabilmektedir. Ev içi ortamı izlemede kullanılan bu tür teknolojiler, yaşlıların sağlık uzmanları ve aileleriyle daha iyi iletişim kurmasına, bağımsız yaşamlarını uzatmaya olanak sağlayabilir. Yaşlanan toplum, teknolojik yeniliklerle maksimum konfor, güvenlik ve emniyet içerisinde yaşayabilir. Ortam destekli yaşam ile yaşlı bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmek, bağımsız yaşam maliyetlerini azaltmak, yaşlı veya hasta kişilerin öz güvenini ve özerkliğini artırmak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; teknoloji; yaşlı; yaşlı yardımı
ABSTRACT
Environment-supported living refers to the use of any technological tool that can be integrated into the living and working environment to reduce the social isolation that increases with aging, and to enable the elderly to live independently and remain active. The worldwide growth of the elderly population is increasing the demand for healthcare and care services, including hospitals and nursing homes. If the elderly population increases gradually, there will not be enough people to care for the elderly in the future, so assistive living technologies will be needed in the future to care for the elderly and help them live independently. Elderly care requires real-time observation of the environment and the elderly's activities, often using an event-driven system. Environment-assisted living technologies that help older people live independently are essential to improving care cost-effectively and reliably. It is possible for the elderly to stay healthy in daily life with the developments in sensor technology, which is a continuous and real-time health monitoring and evaluation system. Environment sensors and wearable devices, also known as ambient life sensors, can be used in the homes of the elderly to monitor changes in the elderly's health status, detect falls, or monitor daily activities. Such technologies used to monitor the indoor environment can enable elderly people to communicate better with healthcare professionals and families, and to prolong their independent lives. The aging society can live in maximum comfort, safety and security with technological innovations. It is possible to improve the quality of life of elderly people, reduce the cost of independent living, and increase the self-confidence and autonomy of elderly or sick people with environment-supported living.

Keywords: Nursing; technology; aged; old age assistance
REFERANSLAR:
 1. Ghayvat H, Awais M, Pandya S, Ren H, Akbarzadeh S, Chandra Mukhopadhyay S, et al. Smart aging system: uncovering the hidden wellness parameter for well-being monitoring and anomaly detection. Sensors (Basel). 2019;19(4):766. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Majumder S, Aghayi E, Noferesti M, Memarzadeh-Tehran H, Mondal T, Pang Z, et al. Smart homes for elderly healthcare-recent advances and research challenges. Sensors (Basel). 2017;17(11):2496. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Al-Shaqi R, Mourshed M, Rezgui Y. Progress in ambient assisted systems for independent living by the elderly. Springerplus. 2016;5:624. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. World Health Organization [İnternet]. © 2021 WHO. [Erişim tarihi: 21.12.2020]. Are you ready? What you need to know about ageing? Erişim linki: [Link] 
 5. Uddin MZ, Khaksar W, Torresen J. Ambient sensors for elderly care and ındependent living: a survey. Sensors (Basel). 2018; 18(7):2027. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Stavropoulos TG, Papastergiou A, Mpaltadoros L, Nikolopoulos S, Kompatsiaris I. IoT wearable sensors and devices in elderly care: a literature review. Sensors (Basel). 2020; 20(10):2826. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Department of Economic and Social Affairs Population Division. World Population Ageing 2019. New York: United Nations; 2020. [Link] 
 8. World Health Organization [İnternet]. © 2021 WHO. [Erişim tarihi: 20.12.2020]. Disability and health. Erişim linki: [Link] 
 9. ElHady NE, Provost J. A systematic survey on sensor failure detection and fault-tolerance in ambient assisted living. Sensors (Basel). 2018;18(7):1991. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Anghel I, Cioara T, Moldovan D, Antal M, Pop CD, Salomie I, et al. Smart environments and social robots for age-friendly ıntegrated care services. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(11):3801. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Cahill J, Portales R, McLoughin S, Nagan N, Henrichs B, Wetherall S. IoT/sensor-based infrastructures promoting a sense of home, ındependent living, comfort and wellness. Sensors (Basel). 2019;19(3):485. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Biermann H, Offermann-van Heek J, Himmel S, Ziefle M. Ambient assisted living as support for aging in place: quantitative users' acceptance study on ultrasonic whistles. JMIR Aging. 2018;1(2):e11825. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Yu Z, Yuan L, Luo W, Feng L, Lv G. Spatio-temporal constrained human trajectory generation from the PIR motion detector sensor network data: a geometric algebra approach. Sensors (Basel). 2015;16(1):43. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Yun J, Lee SS. Human movement detection and identification using pyroelectric infrared sensors. Sensors (Basel). 2014;14(5):8057-81. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Austin D, Hayes TL, Kaye J, Mattek N, Pavel M. Unobtrusive monitoring of the longitudinal evolution of in-home gait velocity data with applications to elder care. Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc. 2011;2011:6495-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Cook DJ, Schmitter-Edgecombe M. Assessing the quality of activities in a smart environment. Methods Inf Med. 2009;48(5):480-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Hagler S, Austin D, Hayes TL, Kaye J, Pavel M. Unobtrusive and ubiquitous in-home monitoring: a methodology for continuous assessment of gait velocity in elders. IEEE Trans Biomed Eng. 2010;57(4):813-20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Chen H, Wang G, Xue JH, He L. A novel hierarchical framework for human action recognition. Pattern Recognit. 2016;55:148-59. [Crossref] 
 19. Abidine M, Fergani B. News schemes for activity recognition systems using PCA-WSVM, ICA-WSVM and LDA-WSVM. Information. 2015;6(3):505-21. [Crossref] 
 20. Shahroudy A, Ng TT, Yang Q, Wang G. Multimodal multipart learning for action recognition in depth videos. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell. 2016;38(10):2123-9. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Shi Y, Tian Y, Wang Y, Huang T. Sequential deep trajectory descriptor for action recognition with three-stream CNN. IEEE Trans Multimed. 2016;15(9):1-11. [Link] 
 22. Ni Q, García Hernando AB, de la Cruz IP. The elderly's independent living in smart homes: a characterization of activities and sensing infrast ructure survey to facilitate services development. Sensors (Basel). 2015;15(5): 11312-62. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Bourke AK, Ihlen EA, Bergquist R, Wik PB, Vereijken B, Helbostad JL. A physical activity reference data-set recorded from older adults using body-worn ınertial sensors and video technology-the ADAPT study data-set. Sensors (Basel). 2017;17(3):559. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Majumder S, Mondal T, Deen MJ. Wearable sensors for remote health monitoring. Sensors (Basel). 2017;17(1):130. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Dahmen J, Cook DJ, Wang X, Honglei W. Smart secure homes: a survey of smart home technologies that sense, assess, and respond to security threats. J Reliab Intell Environ. 2017;3(2):83-98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Diraco G, Leone A, Siciliano P. A radar-based smart sensor for unobtrusive elderly monitoring in ambient assisted living applications. Biosensors (Basel). 2017;7(4):55. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Van NTP, Tang L, Demir V, Hasan SF, Duc Minh ND, Mukhopadhyay S. Review-microwave radar sensing systems for search and rescue purposes. Sensors (Basel). 2019; 19(13):2879. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Ariani A, Redmond SJ, Chang D, Lovell NH. Simulated unobtrusive falls detection with multiple persons. IEEE Trans Biomed Eng. 2012; 59(11):3185-96. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Chung KY, Song K, Shin K, Sohn J, Cho SH, Chang JH. Noncontact sleep study by multi-modal sensor fusion. Sensors (Basel). 2017;17(7):1685. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Rantz M, Skubic M, Miller S, Krampe J. Using technology to enhance aging in place; proceedings of the international conference on smart homes and health telematics; Singapore. 2008;12:169-76. [Link] 
 31. Wang Z, Yang Z, Dong T. A review of wearable technologies for elderly care that can accurately track indoor position, recognize physical activities and monitor vital signs in real time. Sensors (Basel). 2017;17(2):341. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Dasios A, Gavalas D, Pantziou G, Konstantopoulos C. Hands-on experiences in deploying cost-effective ambient-assisted living systems. Sensors (Basel). 2015;15(6):14487-512. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Susnea I, Dumitriu L, Talmaciu M, Pecheanu E, Munteanu D. Unobtrusive monitoring the daily activity routine of elderly people living alone, with low-cost binary sensors. Sensors (Basel). 2019;19(10):2264. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Pais B, Buluschek P, DuPasquier G, Nef T, Schütz N, Saner H, et al. Evaluation of 1-year in-home monitoring technology by home-dwelling older adults, family caregivers, and nurses. Front Public Health. 2020;8:518957. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Deen MJ. Information and communications technologies for elderly ubiquitous healthcare in a smart home. Pers Ubiquitous Comput. 2015;19(3-4):573-99. [Crossref] 
 36. Rashidi P, Mihailidis A. A survey on ambient-assisted living tools for older adults. IEEE J Biomed Health Inform. 2013;17(3):579-90. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Blackman S, Matlo C, Bobrovitskiy C, Waldoch A, Fang ML, Jackson P, et al. Ambient assisted living technologies for aging well: a scoping review. J Intell Syst. 2015;25(1):55-69. [Crossref] 
 38. Frontoni E, Pollini R, Russo P, Zingaretti P, Cerri G. HDOMO: smart sensor ıntegration for an active and independent longevity of the elderly. Sensors (Basel). 2017;17(11):2610. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Krick T, Huter K, Domhoff D, Schmidt A, Rothgang H, Wolf-Ostermann K. Digital technology and nursing care: a scoping review on acceptance, effectiveness and efficiency studies of informal and formal care technologies. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):400. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Mieronkoski R, Azimi I, Rahmani AM, Aantaa R, Terävä V, Liljeberg P, et al. The internet of things for basic nursing care-a scoping review. Int J Nurs Stud. 2017;69:78-90. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Huter K, Krick T, Domhoff D, Seibert K, Wolf-Ostermann K, Rothgang H. Effectiveness of digital technologies to support nursing care: results of a scoping review. J Multidiscip Healthc. 2020;13:1905-26. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Laplante PA, Kassab M, Laplante NL, Voas JM. Building caring healthcare systems in the internet of things. IEEE Syst J. 2018;12(3): 10.1109/JSYST.2017.2662602. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Booth R, Strudwick G, McMurray J, Chan R, Cotton K, Cooke S. The Future of Nursing Informatics in a Digitally-Enabled World. Introduction to Nursing Informatics. 2021;5: 395-417. [Crossref] 
 44. Archibald MM, Barnard A. Futurism in nursing: technology, robotics and the fundamentals of care. J Clin Nurs. 2018;27(11-12):2473-80. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014