Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2022 - Cilt 28 Sayı 3

Yayınlanma Tarihi: 24.08.2022
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
481
Ortognatik Cerrahi Hastalarında Postoperatif Doğruluğun ve Nüks Miktarının Değerlendirilmesi: Olgu Kontrol Araştırması
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):481-9
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86373
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
490
Evaluation of Bifid Mandibular Condyle Prevalence Southeastern Anatolia of Population by Using Cone Beam Computed Tomography: A Retrospective Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):490-5
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86715
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
496
Evaluation with Surgical Perspective of Neurovascular Structures in Anterior Mandible: A Retrospective Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):496-501
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86629
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
502
Tek Doz Preemptif İntravenöz Deksketoprofen Trometamol ve İbuprofen'in Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Ağrı ve Ödem Kontrolü Üzerine Etkileri: Prospektif, Randomize, Çift Kör ve Klinik Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):502-10
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86763
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
511
Geriatrik Hasta Popülasyonunda Ciddi Atrofik Posterior Maksillaya Dental İmplant Yerleştirmesini Takiben Trombositten Zengin Fibrin ve Allojenik Kemik Grefti Karışımı Kullanılarak Yapılan Sinüs Tabanı Ögmentasyonunun Hacimsel Değerlendirmesi Kohort Araştırması (Retrospektif)
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):511-8
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87707
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
519
Ameliyat Sonrası Oluşan Çene Defektlerini Tedavi Etmek İçin Dental İmplantların Kullanılması: Kohort Çalışması
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):519-25
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87705
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
526
Söke Bölgesi'nde COVID-19 Pandemi Sürecinde Diş Hekimine Başvuran Bir Grup Türk Hastada Durumluk-Sürekli Anksiyete Seviyelerinin, Dental Anksiyete Seviyelerinin ve Aşıya Karşı Tutumlarının Belirlenmesi: Analitik Araştırma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):526-34
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86686
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
535
COVID-19'un Oral Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi,Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu ve Depresyon Üzerine Etkileri: Kesitsel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):535-43
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86304
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
544
Diş Hekimliğine Başvuran Hastaların COVID-19 Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):544-50
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86564
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
551
COVID-19 İçin Yüksek Riskli Kronik Hastalarda Pandemi Öncesi ve Pandemide Diş Hekimliği Muayene Sıklıklarının Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):551-7
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87743
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
558
Reasons for Requesting Cone-Beam Computed Tomography in a Group of Child and Adolescent Patients: A Retrospective Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):558-65
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85915
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
566
COVID-19 Aşıları, Mesleki Süreklilik ve Pandemi Sırasında Koruyucu Uygulamalara İlişkin Görüşler: Türk Diş Hekimlerinde Tanımlayıcı Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):566-75
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86630
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
576
Evaluation of Empathy Levels of Dental Students: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):576-81
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87353
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
582
Acceptance of Laser Therapy Compared to Rotary Instruments for Cavity Preparation in Pediatric Patients: A Case Control Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):582-90
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87669
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
591
Dental Sedasyon ile İlgili YouTubeTM Videolarının Analizi: Kesitsel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):591-600
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86949
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
601
The Effect of Bad Dental Experiences of Adult on the Decisions Related to Dental Treatment of Children Through Protective Stabilization Technique: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):601-10
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87420
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
611
Çocuklarda Öğürme Refleksi Prevalansı ve Dental Korkunun Öğürme Refleksi Üzerine Etkisi: Kesitsel Araştırma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):611-7
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87792
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
618
Daimi Birinci Molar Dişlerdeki Ektopik Erüpsiyon Özelliklerini Belirlemek İçin İki Farklı Sınıflandırma Sisteminin Kullanılması: Retrospektif Kesitsel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):618-23
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86741
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
624
COVID-19 Pandemisinin Endodontistlerin Sürekli Mesleki Gelişimleri Üzerine Etkisinin Etkisi: Kapsamlı Bir Anket Çalışması
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):624-32
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86291
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
633
A Retrospective Study Evaluating Isthmus Types
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):633-40
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87099
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
641
Lisans Diş Hekimliği Öğrencilerinin Endodontik Tedavi Sırasındaki Deneyimlerinin ve Öz Güven Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Anket Çalışması
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):641-9
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87586
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
650
Evaluation of Marginal and Internal Gap of Zirconia Reinforced Lithium Silicate Crowns Fabricated by CAD-CAM System from Measurements Obtained with Different Digital Scanners: An In Vtro Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):650-9
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86103
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
660
Evaluation of the Effect of Curvature on Trueness of Digital Implant Impression: Controlled Experimental Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):660-6
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87666
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
667
Examination of Antibacterial Adhesive Systems and Non-Antibacterial Adhesives in Terms of Microleakage: Experimental Research
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):667-72
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86750
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
673
Shear Bond Strength of Calcium Silicate-Based Pulp Capping Materials to Composite Resins with Different Adhesive Systems: In Vitro Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):673-81
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86153
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
682
Evaluation of Communication Skills and Empathic Tendencies of Faculty of Dentistry Students: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):682-90
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86245
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
.: DERLEME
691
Oral and Maxillofacial Surgery and Anxiety: Systematic Review
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):691-6
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86267
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
.: OLGU SUNUMU
697
Kronik Protez İritasyonuna Dayalı Oral Skuamöz Hücreli Karsinom
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):697-700
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86502
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
701
Mandibula Posterior Bölgede Fibröz Displazi: İki Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):701-4
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85898
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
705
Follow-Up of Brown Tumor in Mandible with Vitamin-D Use: A Rare Case Report
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):705-8
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87766
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
709
Treatment of Anterior Dental Crossbite in Early Mixed Dentition with Compomer by Raising the Occlusion
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):709-12
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86434
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
713
Geniş Maksiller Rezeksiyonu Olan Hastalarda Yeni Tedavi Yaklaşımları
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):713-7
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87051
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
718
Creating an Optimum Emergence Profile with Registration of Peri-Implant Soft Tissues: 2 Case Reports
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):718-22
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86786
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
723
Implant-Supported Overdenture Rehabilitated with Dynamic Protocol
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):723-30
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87324
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
.: EDİTÖRE MEKTUP
731
Measuring the Awareness of Patients by Classifying the Severity of Temporomandibular Joint Disorders with the Fonseca Anamnestic Questionnaire
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2022;28(3):731-2
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87765
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014