Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler - Özel Konular Yayın Kurulu

BAŞ EDİTÖR 
Prof. Dr. Hikmet AKGÜL, İstanbul, Türkiye

SAYI EDİTÖRLERİ 
Pediatrik Hematoloji Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Davut ALBAYRAK, Medical Park Samsun Hastanesi, Samsun, Türkiye

Pediatrik Hematoloji Özel Sayısı-2009
Prof. Dr. Saniye Sema ANAK, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Probiyotikler Özel Sayısı-2012
Prof. Dr. Nur ARSLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Pediatrik Rehabilitasyon Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Şule ARSLAN, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Çocuklarda Hareket Bozuklukları Özel Sayısı-2017
Prof. Dr. Kürşad AYDIN, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Çocuklarda Hareket Bozuklukları Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Sabiha AYSUN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Sosyal Pediatri Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Sevgi BAŞKAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Cinsel Farklılaşma Sorunlarına Yaklaşım Özel Sayısı-2011
Prof. Dr. Merih BERBEROĞLU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Endokrinoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Abdullah BEREKET, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Vezikoüreteral Reflüde Güncel Yaklaşımlar Özel Sayısı-2014
Prof. Dr. Ilmay BİLGE, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Geç Preterm ve Erken Term Doğan Bebeklerin Yakın ve Uzun Dönemdeki Sorunları Özel Sayısı-2014
Prof. Dr. Hülya Selva BİLGEN, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Çocuklarda Besin Alerjileri Özel Sayısı-2016
Prof. Dr. Ayşen BİNGÖL, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, Türkiye

Adölesan Dönemi ve Sorunları Özel Sayısı-2013
Prof. Dr. Atilla BÜYÜKGEBİZ, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Pediatrik Üroloji Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. S. N. Cenk BÜYÜKÜNAL, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Primer İmmün Yetersizlik Hastalıkları Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Çocuk Nöroloji Acilleri Özel Sayısı-2018
Doç. Dr. Mehmet CANPOLAT, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Pediatrik Onkolojik Cerrahi Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Salih ÇETİNKURŞUN, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye

Çocukluk Çağı Tiroid Hastalıkları Özel Sayısı-2016
Prof. Dr. Şükran DARCAN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Pediatrik Nöroloji Özel Sayısı-2008
Prof. Dr. Gülhis DEDA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Çocuk Yoğun Bakım Özel Sayısı-2011
Prof. Dr. Demet DEMİRKOL, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakütesi, İstanbul, Türkiye

Pediatrik Rehabilitasyon Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Fitnat DİNÇER, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Aritmiler Özel Sayısı-2010
Prof. Dr. Aygün DİNDAR, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Ülker DOĞRU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Çocukluk Çağı Obezitesi Özel Sayısı-2015
Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Çocuklarda ve Adölesanlarda Yüksek Kan Basınsı (Hipertansiyon) Özel Sayısı-2017
Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Nörogenetik Özel Sayısı-2013
Prof. Dr. M. Derya ERÇAL, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Pediatrik Gastroenterohepatolojik Hastalıklar Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Nurten GİRGİN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Anesteziyoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Mustafa GÖNÜLLÜ, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Özel Sayısı-2011
Prof. Dr. Mustafa K. HACIMUSTAFAOĞLU, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye

Pediatrik KBB Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Günter HAFIZ, Amerikan Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Beslenme ve Beslenme Bozuklukları Özel Sayısı-2005
Beslenme ve Metabolik Hastalıklar Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Alev HASANOĞLU, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Çocuklarda Beslenme Modelleri ve Beslenme Bozuklukları Özel Sayısı-2014
Prof. Dr. Selda Fatma HIZEL BÜLBÜL, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Aşılar Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Kamile Aydan İKİNCİOĞULLARI, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Patoloji Özel Sayısı-2009
Prof. Dr. Gülsev KALE, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Bebeklikten Ergenliğe Beslenme Özel Sayısı-2017
Prof. Dr. Aydan KANSU TANCA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Allerji Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Mehmet KARAAYVAZ, Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara, Türkiye

Pediatride ÜSYE Özel Sayısı-2010
Prof. Dr. Bülent Taner KARADAĞ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Allerjide Sık Rastlanan Sorunlar Özel Sayısı-2014
Prof. Dr. Özkan KARAMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Pediatrik Romatoloji Özel Sayısı-2008
Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Pediatrik Gastroenteroloji Özel Sayısı-2012
Prof. Dr. Erhun KASIRGA, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa, Türkiye

Yenidoğanda Solunum Desteği-I: Noninvazif Ventilasyon Özel Sayısı (2018)
Yenidoğanda Solunum Desteği-II: İnvazif Mekanik Ventilasyon Özel Sayısı (2018)
Prof. Dr. Münevver KAYNAK TÜRKMEN, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın, Türkiye

Pediatrik Kalp Cerrahisi Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, Türkiye

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Efser KERİMOĞLU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Romatoloji Özel Sayısı-2008
Prof. Dr. Sara Şebnem KILIÇ GÜLTEKİN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye

Çocuk Tüberkülozu Özel Sayısı-2016
Prof. Dr. Emine KOCABAŞ, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, Türkiye

Pediatrik Yoğun Bakım Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Esin KOÇ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Çocuk Nöroloji Acilleri Özel Sayısı-2018
Prof. Dr. Sefer KUMANDAŞ, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Prematüre Sorunlarına Güncel Yaklaşım Özel Sayısı-2015
Türk Çocuklarında Antropometrik Çalışmalar Özel Sayısı-2012
Yenidoğanın Endokrin Problemleri-2008
Toksikoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Selim KURTOĞLU, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Kayseri, Türkiye

Adolesan Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Tezer KUTLUK, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Aritmiler Özel Sayısı-2010
Prof. Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, Türkiye

Türk Çocuklarında Antropometrik Çalışmalar Özel Sayısı-2012
Prof. Dr. Mustafa Mümtaz MAZICIOĞLU, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Özel Sayısı-2010
Prof. Dr. Nahit Motavallı MUKADDES, Serbest Hekim, İstanbul, Türkiye

Pediatrik Sistemik Hastalıklarda Kalp Tutulumu Özel Sayısı-2015
Prof. Dr. Nazmi NARİN, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Pediatrik Genetikte Dün, Bugün ve Yarın Özel Sayısı-2016
Prof. Dr. M. Gönül OĞUR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, Türkiye

Pediatrik Oftalmoloji Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Meral OR, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Çocuk Ortopedi ve Travmatoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Hakan ÖMEROĞLU, TOBB ETÜ Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Yenidoğanın Solunum Problemleri Özel Sayısı-2013
Prof. Dr. Rahmi ÖRS, Özel Medova Hastanesi, Konya, Türkiye

Pediatrik Anesteziyoloji Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, Türkiye

D Vitamini Özel Sayısı -2012
Pediatrik Kemik Hastalıkları Özel Sayısı-2008
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Pediatrik Genetik Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Cihangir ÖZKINAY, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye

Pediatrik Astım Özel Sayısı-2009
Prof. Dr. Ayten PAMUKÇU, Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Vezikoüreteral Reflüde Güncel Yaklaşımlar Özel Sayısı-2014
Prof. Dr. Abdullah SAKARCAN, Philadelphia, ABD

İmmün Yetmezlik Hastalıkları Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. S. Özden SANAL, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Yoğun Bakım Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Arda SAYGILI, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Özel Durum ve Hastalıklarda Çocuk Beslenmesi Özel Sayısı-2017
Prof. Dr. Mukadder Ayşe SELİMOĞLU, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, Türkiye

Pediatrik Nefroloji Özel Sayısı-2008
Prof. Dr. Oğuz SÖYLEMEZOĞLU, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Göğüs Hastalıkları Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Emine Zeliha SUSKAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Yenidoğan Döneminde Mekanik Ventilasyon Özel Sayısı-2006
Prof. Dr. Gülsevin TEKİNALP, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Konjenital Kalp Hastalıkları ve Genetik Özel Sayısı-2013
Prof. Dr. Niyazi Kürşad TOKEL, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Allerji Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Ayfer TUNCER, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Çocuk Kardiyolojisinde Yeni Gelişmeler Özel Sayısı-2010
Prof. Dr. Hasan Ercan TUTAR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Genetik Özel Sayısı-2011
Prof. Dr. Beyhan TÜYSÜZ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Yaralanmaların Önlenmesi ve Güvenliğin Geliştirilmesi Özel Sayısı-2015
Prof. Dr. Serpil UĞUR BAYSAL, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Risk Altındaki Çocuklar Özel Sayısı-2008
Prof. Dr. Betül ULUKOL, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Nöroşirürji Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Mustafa Ağahan ÜNLÜ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Pediatrik Gastroenteroloji Özel Sayısı-2005
Prof. Dr. Raşit Vural YAĞCI, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye

Pediatrik Onkoloji Özel Sayısı-2009
Prof. Dr. Gülsan YAVUZ, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Hemoglobinopatiler Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Mehmet Akif YEŞİLİPEK, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Özel Sayısı-2007
Prof. Dr. Esat YILGÖR, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Mersin, Türkiye

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve"SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014