Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Gol Analizi: Betimsel Araştırma
Women's Euro 2022: Analysis of Goals Scored: Descriptive Research
Gizem BAŞKAYAa
aBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Balıkesir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(1):42-51
doi: 10.5336/sportsci.2022-92891
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, 2022 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kaydedilen golleri farklı kategorilerde analiz ederek incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmada, oynanan toplam 31 müsabakada atılan 95 gol incelenmiştir. Araştırma verileri, oynanan tüm müsabakaların izlenerek belirlenen parametrelerle ilgili notların alınması şeklinde toplanmıştır. Goller 9 farklı kategoride (gollerin zamanı, gol vuruşunun ve oluşunun şekli, gol vuruşu öncesi topa temas sayısı, golün atıldığı bölge, gol atanın mevkisi, asistin yapıldığı bölge, asisti yapan oyuncunun mevkisi, ilk golün sonuca etkisi) analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden yüzde ve frekans dağılımı kullanılmıştır. Bulgular: Analiz sonucunda, 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda atılan gollerin %51'inin 2. yarıda, %55'inin organize atak sonucu, %70'inin ayak ile %71'inin tek temas ile %82'sinin ceza sahasının içinden ve %60'ının ceza sahası içerisinde belirlenen 3. bölgeden atıldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda, turnuvada en fazla golü atan oyuncular 26 (%29) gol ile forvet oyuncuları olurken, en fazla asist (10 asist, %16) 1 numaralı bölgeden yapılmış, en fazla asisti yapan oyuncuların mevkisinin ise orta saha merkez ve kanat oyuncuları olduğu belirlenmiştir (on sekizer asist, toplam %59). Ayrıca turnuva boyunca ilk golü atan takımların %76'sının müsabakayı kazandığı da ortaya koyulmuştur. Sonuç: Bu analiz sonuçlarına bakıldığında, antrenörlere hücum bakımından ceza sahası içindeki 3 ve 4 numaralı gol bölgelerini; 1, 2, 5 ve 6 numaralı asist bölgelerini daha etkin kullanmaları; savunma bakımından ise ceza sahası içindeki tanımlı bu bölgeleri diğer bölgelere göre daha etkin savunmaları; forvet oyuncuları dışında kalan futbolcuların da skora katkı yapmasının önemli olmasından dolayı takımların teknik-taktik çalışmalarını buna göre planlaması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Analiz; Avrupa; futbol; gol; kadın
ABSTRACT
Objective: The purpose of this research is to investigate the goals scored in the 2022 Women's European Football Championship by analyzing them in different categories. Material and Methods: In the research, 95 goals scored in a total of 31 matches were examined. The research data were collected by watching all the matches played and taking notes about the determined parameters. Goals were analyzed in 9 different categories (time of the goals, the shape of the goal kick and its occurrence, the number of contact with the ball before the goal kick, the area where the goal was scored, the location of the goal scorer, the area of the assist, the location of the assister, the effect of the first goal on the result). Percentage and frequency distribution from descriptive statistics were used in the analysis of the data. Results: As a result of the analysis, 51% of the goals scored in the 2022 Women's European Championship were in the 2nd half, 55% as a result of organized attack, 70% with feet, 71% with a single contact, it has been determined that 82% of them were thrown from inside the penalty area and 60% from the 3rd area determined within the penalty area. At the same time, the players who scored the most goals in the tournament were strikers with 26 (29%) goals, the most assists (10 assists, 16%) were made from the No. 1 region, and the position of the players with the most assists was the midfield central and wingers (18 assists each, 59% total). It was also revealed that 76% of the teams that scored the first goal during the tournament won the match. Conclusion: Considering the results of this analysis, the goal areas numbered 3 and 4 in the penalty area in terms of offense to the coaches; use assist zones 1, 2, 5 and 6 more effectively; in terms of defense, they defend these defined zones within the penalty area more effectively than other zones; since it is important that the football players other than the strikers also contribute to the score, it is recommended that the teams plan their technical-tactical studies accordingly.

Keywords: Analysis; Europe; football; goal; women
REFERENCES:
 1. Leite WSS. Analysis of goals in soccer world cups and the determination of the critical phase of the game. Physical Education and Sport. 2013;11(3):247-53. [Link] 
 2. Yiannis M. Analysis of goals scored in the 2014 world cup soccer tournament held in Brazil. International Journal of Sport Studies. 2014;4(9):1017-26. [Link] 
 3. Göral K, Aycan A. Futbol antrenörlerinin müsabaka analizinin yöntemlerini tercih etme durumları ve takım performanslarının analizi [The preference situations of competition analysis methods of the soccer coaches and team performances analysis]. International Journal of Human Sciences. 2014;11(2):636-47. [Crossref] 
 4. Michailidis C, Michailidis Y, Mitrotasios M, Papanikolaou Z. Analysis of goals scored in the uefa champions league in the period 2009-2010. Serbian Journal of Sports Sciences. 2013;7(2):51-5. [Link] 
 5. İmamoğlu O, Çebi M, Eliöz M. Dünya kupasındaki gollerin teknik ve taktik kriterlere göre analizi [Goal analysis of 2010 fifa world cup according to technical and tactical criteria]. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi. 2011;4(2). [Link] 
 6. Carling C, Reilly T, Williams AM. Performance Assessment for Field Sports. Chapter 1-4. 1st ed. London: Routledge Taylor & Francis; 2009. [Crossref] 
 7. Castellano J, Casamichana D, Lago C. The use of match statistics that discriminate between successful and unsuccessful soccer teams. J Hum Kinet. 2012;31:139-47. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Moura FA, Martins LE, Cunha SA. Analysis of football game-related statistics using multivariate techniques. J Sports Sci. 2014;32(20):1881-7. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Akgül F, Pepe H. Spor toto süper lig Süleyman Seba sezonunda atılan gollerin analizi. Arı R, Uslu M, Pepe H, editörler. Sağlık ve Spor Bilimleri Araştırmaları. 1. Baskı (e-kitap). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları; 2017. p.98-110.
 10. Mitrotasios M, Armatas V. Analysis of goal scoring patterns in the 2012 European Football Championship. The Sport Journal. 2014;16. [Link] 
 11. Palade T, Grigore G, Barrel G. Women vs men-technical and tactical efficiency in football. Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal. 2020;59(3):289-300. [Link] 
 12. Başkaya G, Şentürk A. Performance analysis of 2015 fifa women's world cup champion U.S.A national team. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2017;19(2):196-201. [Crossref] 
 13. Cerrah AO, Özer B, Bayram İ. Quantitative analysis of goals scored from set pieces: Turkey süper league application. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2016;8(2):37-45. [Crossref] 
 14. Çobanoğlu HO. Analysis of goal scored on russia world cup 2018. Journal of Education and Training Studies. 2019;7(2):184-91. [Crossref] 
 15. Çobanoğlu HO, Terekli MS. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası: gol analizi [Euro 2016: analysis of goals scored]. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2018;10(3):123-9. [Crossref] 
 16. Göral K. Fifa u-20 world cup 2013: Analysis and evaluation of goals scored. RBFF-Revista Brasileira de Futsal e Futebol. 2016;8(28):29-38. [Link] 
 17. Gürkan O, Ertetik G, Müniroğlu S. Analysis of goals scored in UEFA champions league by the time periods. International Journal of Science Culture and Sport. 2017;5(3):140-7. [Crossref] 
 18. Yüksel Y, Taşçıoğlu R, Cerrah AO. Third zone attacking organization analysis of European Leagues [AVRUPA futbol liglerinin üçüncü bölge hücum organizasyonlarının analizi]. JOIMAR. 2017;4(2):47-58. [Link] 
 19. Gürsakal N, Çobanoğlu HO, Çağlıyor Sİ. A network approach: how different attacks of football? Pamukkale Journal of Sports Sciences. 2017;8(3):45-57. [Link] 
 20. Pratas JM, Volossovitch A, Carita AI. The effect of performance indicators on the time the first goal is scored in football matches. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2016;16:347-54. [Crossref] 
 21. Çebi M, Eliöz M, İslamoğlu İ, Yamak B. 2016 European Football Championship goal analysis. ЖУРНАЛ НАУКОВИЙ ОГЛЯД. 2016;10(31):1-13. [Link] 
 22. Gomes P, Stivan E, Luppi F, Bien F. Incidência de gols no campeonato brasileiro de futebol da série A 2009. Educación Física y Deportes. 2011;16(161). [Link] 
 23. Ertetik G, Müniroğlu RS. Avrupa kupalarına katılan Türk futbol takımlarının teknik ve taktik açıdan analizi [Technical and tactical analysis of TURKISH soccer teams' matches participating in the European competitions]. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2021;19(1):156-63. [Crossref] 
 24. Gözübüyük T, Karaç Öcal Y. UEFA Avrupa liginde müsabakalardan galip ve mağlup ayrılan takımların bazı parametreler açısından karşılaştırmalı analizi [A comparative analysis of the teams who won and lost the matches in the UEFA Europe League in terms of some parameters]. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2021;15(1):154-61. [Link] 
 25. Gürkan O, Ertetik G, Müniroğlu S. Türkiye süper liginde atılan gollerin zaman dilimlerine ve türlerine göre incelenmesi [An examination of goals in the Turkish Super League according to time periods and scoring types]. Journal of Human Sciences. 2018;15(1):499-508. [Crossref] 
 26. Kubayi A, Toriola A. Trends of goal scoring pattern in soccer: a retropective analysis of five successive FIFA world cup tournaments. Journal of Human Kinetics. 2019;69:231-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Harkness-Armstrong A, Till K, Datson N, Myhill N, Emmonds S. A systematic review of match-play characteristics in women's soccer. PLoS One. 2022;17(6):e0268334. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Maneiro R, Casal CA, Ardá A, Losada JL. Application of multivariant decision tree technique in high performance football: the female and male corner kick. PLoS One. 2019;14(3):e0212549. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Maneiro R, Losada JL, Casal CA, Ardá A. The influence of match status on ball possession in high performance women's football. Front Psychol. 2020;11:487. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Maneiro R, Iván-Baraga-o I, Losada JL, Ardá A. Deciphering the offensive process in women's elite football: a multivariate study. Scand J Med Sci Sports. 2022;32(11):1650-9. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Wang SH, Qin Y. Analysis of shooting and goal scoring patterns in the 2019 France Women's World Cup. J Phys Ed Sport. 2020;20(6):3080-39. [Crossref] 
 32. Casal CA, Maneiro R, Arda A, Losada JL. Gender differences in technical-tactical behaviour of laliga Spanish football teams. Journal of Human Sport and Exercise. 2021;16(1):37-52. [Crossref] 
 33. Mitrotasios M, Gonzalez-Rodenas J, Armatas V, Malaves RA. Creating goal scoring opportunities in men and women UEFA champions league soccer matches. tactical similarities and differences. Retos. 2022;43:154-61. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com