Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: REVIEW
Adli DNA Fenotipleme: Erkek Tipi Kellik: Geleneksel Derleme
Forensic DNA Phenotyping: Male Pattern Baldness: Traditional Review
Melek ŞENIŞIKa, Özlem BÜLBÜLa, Gönül FİLOĞLUa
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri ABD, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(1):64-74
doi: 10.5336/forensic.2023-95361
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Günümüzde göz, saç ve ten rengi, kellik durumu, yaş, yüz morfolojisi, boy uzunluğu gibi gözle görülebilir fiziksel özelliklerin DNA analizleri ile belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar adli bilimlerin ilgi odağı hâline gelmiştir. Elde edilen veriler, şüphelilerin, felaket kurbanlarının veya kayıp kişilerin kimliklendirilmesinde ya da olası şüpheli/kişi havuzunun daraltılmasında adalet sistemine yararlı olabilir. Geleneksel adli DNA analizlerinde sıklıkla kullanılan kısa ardışık tekrar dizileri ile çalışırken karşılaştırma örneklerine gereksinim duyulmaktadır. Ancak şüphelinin bulunmadığı dolayısıyla karşılaştırma örneğinin olmadığı durumlarda, olay yerinden elde edilen biyolojik delillerden mümkün olduğunca fazla bilgi elde etmek için farklı DNA belirteçleri ve analiz yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Adli bilimlerde tek nükleotid polimorfizm [single nucleotide polymorphism (SNP)] belirteçleri kimliklendirmede, fenotiplemede, nesep ve soy tayininde kullanılmaktadır. Fenotipik özellikleri etkileyen gen polimorfizmlerinden biri olan erkek tipi kellik [male pattern baldness (MPB)] ile ilgili yapılan literatür çalışmaları, bir suçla ilişkili veya kimliklendirmede kullanılmak üzere SNP belirteçlerinin kelliği tahmin etme potansiyeli açışından önemli bilgiler verdiğini göstermektedir. İnsan görünümünün en dikkat çeken özelliklerinden biri olan kellik fenotipinin şüphelilerin olmadığı kriminal vakalarda ve kayıp kişilerin eşkâlini belirlemede kolaylık sağlayarak, soruşturmaya yön vermek açısından oldukça değerli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. Bu makalede, adli DNA fenotipleme kavramı, MPB fenotipi ve sınıflandırılması, MPB tahmininde kullanılan SNP belirteçleri ve güncel adli uygulama yöntemleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erkek tipi kellik; androgenetik alopesi; adli DNA fenotipleme; tek nükleotid polimorfizmi
ABSTRACT
Today, studies carried out to determine the characteristics related to externally visible characteristics such as eye, hair and skin colour, baldness, age, facial morphology, and height, by DNA analysis, have become the focus of attention of forensic sciences. It is thought that the information obtained as a result of these studies will be very useful for the justice system in identifying unknown suspects, victims of disasters or missing persons or as a screening criterion. Comparison samples are needed when working with short tandem repeats, which are frequently used in traditional forensic DNA analysis. However, in cases where the suspect is not present and therefore there is no comparison sample, different DNA markers and analysis methods have been used to obtain as much information as possible from the biological evidence obtained from the crime scene. In forensic sciences, single nucleotide polymorphism (SNP) markers are used in identification, phenotype determination, lineage and ancestry determination. One of the gene polymorphisms affecting phenotypic traits is male pattern baldness (MPB). Literature studies on MPB, which is one of the gene polymorphisms affecting phenotypic traits, show that SNP markers provide essential information in terms of the potential to predict baldness to be used in a crime or identification. It is thought that the baldness phenotype, which is one of the most striking features of the human appearance, will provide very valuable information in terms of guiding the investigation by facilitating the determination of the description of the persons in criminal cases where there are no suspects and in the disappearance cases. In this article, the concept of forensic phenotyping, MPB phenotype and classification, SNP markers used to predict MPB, and current forensic application methods are discussed.

Keywords: Male pattern baldness; androgenetic alopecia; forensic DNA phenotyping; single nucleotide polymorphism
REFERENCES:
 1. Samuel G, Prainsack B. Forensic DNA phenotyping in Europe: views "on the ground" from those who have a professional stake in the technology. New Genet Soc. 2019;38(2):119-41. [Crossref] 
 2. Kayser M. Forensic DNA Phenotyping: Predicting human appearance from crime scene material for investigative purposes. Forensic Sci Int Genet. 2015;18:33-48. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Marano LA, Fridman C. DNA phenotyping: current application in forensic science. Res Reports Forensic Med Sci. 2019;9:1-8. [Crossref] 
 4. Marcińska M, Pośpiech E, Abidi S, Andersen JD, van den Berge M, Carracedo Á, et al; EUROFORGEN-NoE Consortium; Schneider PM, Ballard D, Børsting C, Parson W, Phillips C, Branicki W. Evaluation of DNA variants associated with androgenetic alopecia and their potential to predict male pattern baldness. PLoS One. 2015;10(5):e0127852. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Freire‐Aradas A, Phillips C, Huidobro VL, Carracedo Á. Phenotypic markers for forensic purposes. Forensic Science and Humanitarian Action. 2020:457-72. [Crossref] 
 6. Butler K, Peck M, Hart J, Schanfield M, Podini D. Molecular "eyewitness" : Forensic prediction of phenotype and ancestry. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser. 2011;3(1):e498-e9. [Crossref] 
 7. Bulbul O, Phillips C, Argac D, Shahzad MS, Fondevilla M, Acar E, et al. Internal validation of 29 autosomal SNP multiplex using a ABI 310 genetic analyser. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser. 2009;2(1):129-30. [Crossref] 
 8. Dabas P, Jain S, Khajuria H, Nayak BP. Forensic DNA phenotyping: Inferring phenotypic traits from crime scene DNA. J Forensic Leg Med. 2022;88:102351. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Ragazzo M, Puleri G, Errichiello V, Manzo L, Luzzi L, Potenza S, et al. Evaluation of OpenArray? as a Genotyping method for forensic DNA phenotyping and human identification. Genes (Basel). 2021;12(2):221. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Brockschmidt FF, Hillmer AM, Eigelshoven S, Hanneken S, Heilmann S, Barth S, et al. Fine mapping of the human AR/EDA2R locus in androgenetic alopecia. Br J Dermatol. 2010;162(4):899-903. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Heilmann-Heimbach S, Hochfeld LM, Henne SK, Nöthen MM. Hormonal regulation in male androgenetic alopecia-Sex hormones and beyond: Evidence from recent genetic studies. Exp Dermatol. Published online 2020. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Sulem P, Gudbjartsson DF, Stacey SN, Helgason A, Rafnar T, Magnusson KP, et al. Genetic determinants of hair, eye and skin pigmentation in Europeans. Nat Genet. 2007;39(12):1443-52. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Sturm RA. Molecular genetics of human pigmentation diversity. Hum Mol Genet. 2009;18(R1):R9-17. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Bülbül Ö. Adli bilimlerde SNP markırlarının kullanımı. Filoğlu G, Altunçul H, Bülbül Ö, editörler. Adli Genetik ve Genetik Kimliklendirme. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları; 2021. p.183-206.
 15. Walsh S, Lindenbergh A, Zuniga SB, Sijen T, de Knijff P, Kayser M, et al. Developmental validation of the IrisPlex system: determination of blue and brown iris colour for forensic intelligence. Forensic Sci Int Genet. 2011;5(5):464-71. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Walsh S, Wollstein A, Liu F, Chakravarthy U, Rahu M, Seland JH, et al. DNA-based eye colour prediction across Europe with the IrisPlex system. Forensic Sci Int Genet. 2012;6(3):330-40. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Grimes EA, Noake PJ, Dixon L, Urquhart A. Sequence polymorphism in the human melanocortin 1 receptor gene as an indicator of the red hair phenotype. Forensic Sci Int. 2001;122(2-3):124-9. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Tavacı İ, Şimşek SZ, Sapan V, Arslan C, Aşıcıoğlu F, Filoğlu G, et al. Göz ve saç rengini tahmininde kullanılan HIrisPlex panelinin optimizasyonu ve validasyonu [Optimization and Validation of HIrisPlex Panel for Predicting of the Eye and Hair Color]. Turkiye Klin J Forensic Med Forensic Sci. 2021;18(1):10-20. [Crossref] 
 19. Walsh S, Kayser M. A practical guide to the HIrisPlex system: simultaneous prediction of eye and hair color from DNA. Methods Mol Biol. 2016;1420:213-31. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Chaitanya L, Breslin K, Zu-iga S, Wirken L, Pośpiech E, Kukla-Bartoszek M, et al. The HIrisPlex-S system for eye, hair and skin colour prediction from DNA: Introduction and forensic developmental validation. Forensic Sci Int Genet. 2018;35:123-35. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Tozzo P, Politi C, Delicati A, Gabbin A, Caenazzo L. External visible characteristics prediction through SNPs analysis in the forensic setting: a review. Front Biosci (Landmark Ed). 2021;26(10):828-50. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Asadi S. The role of mutations on gene AR, in androgenetic alopecia syndrome. Int J Mol Biol Open Access. 2020;5(2):46-9. [Crossref] 
 23. Aydın C. Saç dökülmesine yönelik olarak minoksidilin nanoemülsiyon formülasyonunun geliştirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2015. Published online 2015. Erişim tarihi: Şubat 2023. [Link] 
 24. Randall VA. Androgens and hair growth. Dermatol Ther. 2008;21(5):314-28. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Vasserot AP, Geyfman M, Poloso NJ. Androgenetic alopecia: combing the hair follicle signaling pathways for new therapeutic targets and more effective treatment options. Expert Opin Ther Targets. 2019;23(9):755-71. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Hamilton JB. Patterned loss of hair in man; types and incidence. Ann N Y Acad Sci. 1951;53(3):708-28. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Lolli F, Pallotti F, Rossi A, Fortuna MC, Caro G, Lenzi A, et al. Androgenetic alopecia: a review. Endocrine. 2017;57(1):9-17. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Tai T, Kochhar A. Physiology and medical treatments for alopecia. Facial Plast Surg Clin North Am. 2020;28(2):149-59. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Kutlubay Z, Bağlam S, Engin B, Serdaroğlu S. Erkeklerde androgenetik alopesi [Male androgenetic alopecia]. Turkderm. 2014;48(1):36-9. [Crossref] 
 30. Hamilton JB. Male hormone stimulation is a prerequisite and incitant in common baldness. J Invest Dermatol. 1942;5(6):473-4. [Crossref] 
 31. Sinclair R. Male pattern androgenetic alopecia. BMJ. 1998;317(7162):865-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Norwood OT. Male pattern baldness: classification and incidence. South Med J. 1975;68(11):1359-65. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Ellis JA, Stebbing M, Harrap SB. Polymorphism of the androgen receptor gene is associated with male pattern baldness. J Invest Dermatol. 2001;116(3):452-5. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Hillmer AM, Hanneken S, Ritzmann S, Becker T, Freudenberg J, Brockschmidt FF, et al. Genetic variation in the human androgen receptor gene is the major determinant of common early-onset androgenetic alopecia. Am J Hum Genet. 2005;77(1):140-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Prodi DA, Pirastu N, Maninchedda G, Sassu A, Picciau A, Palmas MA, et al. EDA2R is associated with androgenetic alopecia. J Invest Dermatol. 2008;128(9):2268-70. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Richards JB, Yuan X, Geller F, Waterworth D, Bataille V, Glass D, et al. Male-pattern baldness susceptibility locus at 20p11. Nat Genet. 2008;40(11):1282-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Cobb JE, Zaloumis SG, Scurrah KJ, Harrap SB, Ellis JA. Evidence for two independent functional variants for androgenetic alopecia around the androgen receptor gene. Exp Dermatol. 2010;19(11):1026-8. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Li R, Brockschmidt FF, Kiefer AK, Stefansson H, Nyholt DR, Song K, et al. Six novel susceptibility Loci for early-onset androgenetic alopecia and their unexpected association with common diseases. PLoS Genet. 2012;8(5):e1002746. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Heilmann S, Kiefer AK, Fricker N, Drichel D, Hillmer AM, Herold C, et al. Androgenetic alopecia: identification of four genetic risk loci and evidence for the contribution of WNT signaling to its etiology. J Invest Dermatol. 2013;133(6):1489-96. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Yap CX, Sidorenko J, Wu Y, Kemper KE, Yang J, Wray NR, et al. Dissection of genetic variation and evidence for pleiotropy in male pattern baldness. Nat Commun. 2018;9(1):5407. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Dhurat RS, Daruwalla SB. Androgenetic alopecia: Update on etiology. Dermatological Rev. 2021;2(3):115-21. [Crossref] 
 42. Hillmer AM, Brockschmidt FF, Hanneken S, Eigelshoven S, Steffens M, Flaquer A, et al. Susceptibility variants for male-pattern baldness on chromosome 20p11. Nat Genet. 2008;40(11):1279-81. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Brockschmidt FF, Heilmann S, Ellis JA, Eigelshoven S, Hanneken S, Herold C, et al. Susceptibility variants on chromosome 7p21.1 suggest HDAC9 as a new candidate gene for male-pattern baldness. Br J Dermatol. 2011;165(6):1293-302. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Hagenaars SP, Hill WD, Harris SE, Ritchie SJ, Davies G, Liewald DC, et al. Genetic prediction of male pattern baldness. PLoS Genet. 2017;13(2):e1006594. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Heilmann-Heimbach S, Herold C, Hochfeld LM, Hillmer AM, Nyholt DR, Hecker J, et al. Meta-analysis identifies novel risk loci and yields systematic insights into the biology of male-pattern baldness. Nat Commun. 2017;8:14694. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 46. Pirastu N, Joshi PK, de Vries PS, Cornelis MC, McKeigue PM, Keum N, et al. GWAS for male-pattern baldness identifies 71 susceptibility loci explaining 38% of the risk. Nat Commun. 2017;8(1):1584. Erratum in: Nat Commun. 2018;9(1):2536. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Pośpiech E, Teisseyre P, Mielniczuk J, Branicki W. Predicting physical appearance from DNA data-towards genomic solutions. Genes (Basel). 2022;13(1):121. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Kwack MH, Jun MS, Sung YK, Kim JC, Kim MK. Ectodysplasin-A2 induces dickkopf 1 expression in human balding dermal papilla cells overexpressing the ectodysplasin A2 receptor. Biochem Biophys Res Commun. 2020;529(3):766-72. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Hochfeld LM, Bertolini M, Broadley D, Botchkareva NV, Betz RC, Schoch S, et al. Evidence for a functional interaction of WNT10A and EBF1 in male-pattern baldness. PLoS One. 2021;16(9):e0256846. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 50. Kondrakhina IN, Verbenko DA, Zatevalov AM, Kubanov AA, Deryabin DG. SNP variation in male pattern hair loss in Russians with different dihydrotestosterone levels. Meta Gene. 2019;19:219-24. [Crossref] 
 51. Liu F, Hamer MA, Heilmann S, Herold C, Moebus S, Hofman A, et al. Prediction of male-pattern baldness from genotypes. Eur J Hum Genet. 2016;24(6):895-902. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 52. Chen Y, Hysi P, Maj C, Heilmann-Heimbach S, Spector TD, Liu F, et al. Genetic prediction of male pattern baldness based on large independent datasets. Eur J Hum Genet. 2022. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Desai M. Forensic DNA Analysis : An Assessment of the Emerging Legal Challenges. Int J Law Manag Humanit. 2020;3(3):743-57. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com