Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: DERLEME
Adli DNA Fenotipleme: Erkek Tipi Kellik: Geleneksel Derleme
Forensic DNA Phenotyping: Male Pattern Baldness: Traditional Review
Melek ŞENIŞIKa, Özlem BÜLBÜLa, Gönül FİLOĞLUa
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri ABD, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(1):64-74
doi: 10.5336/forensic.2023-95361
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Günümüzde göz, saç ve ten rengi, kellik durumu, yaş, yüz morfolojisi, boy uzunluğu gibi gözle görülebilir fiziksel özelliklerin DNA analizleri ile belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar adli bilimlerin ilgi odağı hâline gelmiştir. Elde edilen veriler, şüphelilerin, felaket kurbanlarının veya kayıp kişilerin kimliklendirilmesinde ya da olası şüpheli/kişi havuzunun daraltılmasında adalet sistemine yararlı olabilir. Geleneksel adli DNA analizlerinde sıklıkla kullanılan kısa ardışık tekrar dizileri ile çalışırken karşılaştırma örneklerine gereksinim duyulmaktadır. Ancak şüphelinin bulunmadığı dolayısıyla karşılaştırma örneğinin olmadığı durumlarda, olay yerinden elde edilen biyolojik delillerden mümkün olduğunca fazla bilgi elde etmek için farklı DNA belirteçleri ve analiz yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Adli bilimlerde tek nükleotid polimorfizm [single nucleotide polymorphism (SNP)] belirteçleri kimliklendirmede, fenotiplemede, nesep ve soy tayininde kullanılmaktadır. Fenotipik özellikleri etkileyen gen polimorfizmlerinden biri olan erkek tipi kellik [male pattern baldness (MPB)] ile ilgili yapılan literatür çalışmaları, bir suçla ilişkili veya kimliklendirmede kullanılmak üzere SNP belirteçlerinin kelliği tahmin etme potansiyeli açışından önemli bilgiler verdiğini göstermektedir. İnsan görünümünün en dikkat çeken özelliklerinden biri olan kellik fenotipinin şüphelilerin olmadığı kriminal vakalarda ve kayıp kişilerin eşkâlini belirlemede kolaylık sağlayarak, soruşturmaya yön vermek açısından oldukça değerli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. Bu makalede, adli DNA fenotipleme kavramı, MPB fenotipi ve sınıflandırılması, MPB tahmininde kullanılan SNP belirteçleri ve güncel adli uygulama yöntemleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erkek tipi kellik; androgenetik alopesi; adli DNA fenotipleme; tek nükleotid polimorfizmi
ABSTRACT
Today, studies carried out to determine the characteristics related to externally visible characteristics such as eye, hair and skin colour, baldness, age, facial morphology, and height, by DNA analysis, have become the focus of attention of forensic sciences. It is thought that the information obtained as a result of these studies will be very useful for the justice system in identifying unknown suspects, victims of disasters or missing persons or as a screening criterion. Comparison samples are needed when working with short tandem repeats, which are frequently used in traditional forensic DNA analysis. However, in cases where the suspect is not present and therefore there is no comparison sample, different DNA markers and analysis methods have been used to obtain as much information as possible from the biological evidence obtained from the crime scene. In forensic sciences, single nucleotide polymorphism (SNP) markers are used in identification, phenotype determination, lineage and ancestry determination. One of the gene polymorphisms affecting phenotypic traits is male pattern baldness (MPB). Literature studies on MPB, which is one of the gene polymorphisms affecting phenotypic traits, show that SNP markers provide essential information in terms of the potential to predict baldness to be used in a crime or identification. It is thought that the baldness phenotype, which is one of the most striking features of the human appearance, will provide very valuable information in terms of guiding the investigation by facilitating the determination of the description of the persons in criminal cases where there are no suspects and in the disappearance cases. In this article, the concept of forensic phenotyping, MPB phenotype and classification, SNP markers used to predict MPB, and current forensic application methods are discussed.

Keywords: Male pattern baldness; androgenetic alopecia; forensic DNA phenotyping; single nucleotide polymorphism
REFERANSLAR:
 1. Samuel G, Prainsack B. Forensic DNA phenotyping in Europe: views "on the ground" from those who have a professional stake in the technology. New Genet Soc. 2019;38(2):119-41. [Crossref] 
 2. Kayser M. Forensic DNA Phenotyping: Predicting human appearance from crime scene material for investigative purposes. Forensic Sci Int Genet. 2015;18:33-48. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Marano LA, Fridman C. DNA phenotyping: current application in forensic science. Res Reports Forensic Med Sci. 2019;9:1-8. [Crossref] 
 4. Marcińska M, Pośpiech E, Abidi S, Andersen JD, van den Berge M, Carracedo Á, et al; EUROFORGEN-NoE Consortium; Schneider PM, Ballard D, Børsting C, Parson W, Phillips C, Branicki W. Evaluation of DNA variants associated with androgenetic alopecia and their potential to predict male pattern baldness. PLoS One. 2015;10(5):e0127852. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Freire‐Aradas A, Phillips C, Huidobro VL, Carracedo Á. Phenotypic markers for forensic purposes. Forensic Science and Humanitarian Action. 2020:457-72. [Crossref] 
 6. Butler K, Peck M, Hart J, Schanfield M, Podini D. Molecular "eyewitness" : Forensic prediction of phenotype and ancestry. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser. 2011;3(1):e498-e9. [Crossref] 
 7. Bulbul O, Phillips C, Argac D, Shahzad MS, Fondevilla M, Acar E, et al. Internal validation of 29 autosomal SNP multiplex using a ABI 310 genetic analyser. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser. 2009;2(1):129-30. [Crossref] 
 8. Dabas P, Jain S, Khajuria H, Nayak BP. Forensic DNA phenotyping: Inferring phenotypic traits from crime scene DNA. J Forensic Leg Med. 2022;88:102351. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Ragazzo M, Puleri G, Errichiello V, Manzo L, Luzzi L, Potenza S, et al. Evaluation of OpenArray? as a Genotyping method for forensic DNA phenotyping and human identification. Genes (Basel). 2021;12(2):221. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Brockschmidt FF, Hillmer AM, Eigelshoven S, Hanneken S, Heilmann S, Barth S, et al. Fine mapping of the human AR/EDA2R locus in androgenetic alopecia. Br J Dermatol. 2010;162(4):899-903. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Heilmann-Heimbach S, Hochfeld LM, Henne SK, Nöthen MM. Hormonal regulation in male androgenetic alopecia-Sex hormones and beyond: Evidence from recent genetic studies. Exp Dermatol. Published online 2020. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Sulem P, Gudbjartsson DF, Stacey SN, Helgason A, Rafnar T, Magnusson KP, et al. Genetic determinants of hair, eye and skin pigmentation in Europeans. Nat Genet. 2007;39(12):1443-52. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Sturm RA. Molecular genetics of human pigmentation diversity. Hum Mol Genet. 2009;18(R1):R9-17. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Bülbül Ö. Adli bilimlerde SNP markırlarının kullanımı. Filoğlu G, Altunçul H, Bülbül Ö, editörler. Adli Genetik ve Genetik Kimliklendirme. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları; 2021. p.183-206.
 15. Walsh S, Lindenbergh A, Zuniga SB, Sijen T, de Knijff P, Kayser M, et al. Developmental validation of the IrisPlex system: determination of blue and brown iris colour for forensic intelligence. Forensic Sci Int Genet. 2011;5(5):464-71. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Walsh S, Wollstein A, Liu F, Chakravarthy U, Rahu M, Seland JH, et al. DNA-based eye colour prediction across Europe with the IrisPlex system. Forensic Sci Int Genet. 2012;6(3):330-40. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Grimes EA, Noake PJ, Dixon L, Urquhart A. Sequence polymorphism in the human melanocortin 1 receptor gene as an indicator of the red hair phenotype. Forensic Sci Int. 2001;122(2-3):124-9. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Tavacı İ, Şimşek SZ, Sapan V, Arslan C, Aşıcıoğlu F, Filoğlu G, et al. Göz ve saç rengini tahmininde kullanılan HIrisPlex panelinin optimizasyonu ve validasyonu [Optimization and Validation of HIrisPlex Panel for Predicting of the Eye and Hair Color]. Turkiye Klin J Forensic Med Forensic Sci. 2021;18(1):10-20. [Crossref] 
 19. Walsh S, Kayser M. A practical guide to the HIrisPlex system: simultaneous prediction of eye and hair color from DNA. Methods Mol Biol. 2016;1420:213-31. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Chaitanya L, Breslin K, Zu-iga S, Wirken L, Pośpiech E, Kukla-Bartoszek M, et al. The HIrisPlex-S system for eye, hair and skin colour prediction from DNA: Introduction and forensic developmental validation. Forensic Sci Int Genet. 2018;35:123-35. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Tozzo P, Politi C, Delicati A, Gabbin A, Caenazzo L. External visible characteristics prediction through SNPs analysis in the forensic setting: a review. Front Biosci (Landmark Ed). 2021;26(10):828-50. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Asadi S. The role of mutations on gene AR, in androgenetic alopecia syndrome. Int J Mol Biol Open Access. 2020;5(2):46-9. [Crossref] 
 23. Aydın C. Saç dökülmesine yönelik olarak minoksidilin nanoemülsiyon formülasyonunun geliştirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2015. Published online 2015. Erişim tarihi: Şubat 2023. [Link] 
 24. Randall VA. Androgens and hair growth. Dermatol Ther. 2008;21(5):314-28. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Vasserot AP, Geyfman M, Poloso NJ. Androgenetic alopecia: combing the hair follicle signaling pathways for new therapeutic targets and more effective treatment options. Expert Opin Ther Targets. 2019;23(9):755-71. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Hamilton JB. Patterned loss of hair in man; types and incidence. Ann N Y Acad Sci. 1951;53(3):708-28. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Lolli F, Pallotti F, Rossi A, Fortuna MC, Caro G, Lenzi A, et al. Androgenetic alopecia: a review. Endocrine. 2017;57(1):9-17. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Tai T, Kochhar A. Physiology and medical treatments for alopecia. Facial Plast Surg Clin North Am. 2020;28(2):149-59. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Kutlubay Z, Bağlam S, Engin B, Serdaroğlu S. Erkeklerde androgenetik alopesi [Male androgenetic alopecia]. Turkderm. 2014;48(1):36-9. [Crossref] 
 30. Hamilton JB. Male hormone stimulation is a prerequisite and incitant in common baldness. J Invest Dermatol. 1942;5(6):473-4. [Crossref] 
 31. Sinclair R. Male pattern androgenetic alopecia. BMJ. 1998;317(7162):865-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Norwood OT. Male pattern baldness: classification and incidence. South Med J. 1975;68(11):1359-65. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Ellis JA, Stebbing M, Harrap SB. Polymorphism of the androgen receptor gene is associated with male pattern baldness. J Invest Dermatol. 2001;116(3):452-5. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Hillmer AM, Hanneken S, Ritzmann S, Becker T, Freudenberg J, Brockschmidt FF, et al. Genetic variation in the human androgen receptor gene is the major determinant of common early-onset androgenetic alopecia. Am J Hum Genet. 2005;77(1):140-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Prodi DA, Pirastu N, Maninchedda G, Sassu A, Picciau A, Palmas MA, et al. EDA2R is associated with androgenetic alopecia. J Invest Dermatol. 2008;128(9):2268-70. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Richards JB, Yuan X, Geller F, Waterworth D, Bataille V, Glass D, et al. Male-pattern baldness susceptibility locus at 20p11. Nat Genet. 2008;40(11):1282-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Cobb JE, Zaloumis SG, Scurrah KJ, Harrap SB, Ellis JA. Evidence for two independent functional variants for androgenetic alopecia around the androgen receptor gene. Exp Dermatol. 2010;19(11):1026-8. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Li R, Brockschmidt FF, Kiefer AK, Stefansson H, Nyholt DR, Song K, et al. Six novel susceptibility Loci for early-onset androgenetic alopecia and their unexpected association with common diseases. PLoS Genet. 2012;8(5):e1002746. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Heilmann S, Kiefer AK, Fricker N, Drichel D, Hillmer AM, Herold C, et al. Androgenetic alopecia: identification of four genetic risk loci and evidence for the contribution of WNT signaling to its etiology. J Invest Dermatol. 2013;133(6):1489-96. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Yap CX, Sidorenko J, Wu Y, Kemper KE, Yang J, Wray NR, et al. Dissection of genetic variation and evidence for pleiotropy in male pattern baldness. Nat Commun. 2018;9(1):5407. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Dhurat RS, Daruwalla SB. Androgenetic alopecia: Update on etiology. Dermatological Rev. 2021;2(3):115-21. [Crossref] 
 42. Hillmer AM, Brockschmidt FF, Hanneken S, Eigelshoven S, Steffens M, Flaquer A, et al. Susceptibility variants for male-pattern baldness on chromosome 20p11. Nat Genet. 2008;40(11):1279-81. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Brockschmidt FF, Heilmann S, Ellis JA, Eigelshoven S, Hanneken S, Herold C, et al. Susceptibility variants on chromosome 7p21.1 suggest HDAC9 as a new candidate gene for male-pattern baldness. Br J Dermatol. 2011;165(6):1293-302. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Hagenaars SP, Hill WD, Harris SE, Ritchie SJ, Davies G, Liewald DC, et al. Genetic prediction of male pattern baldness. PLoS Genet. 2017;13(2):e1006594. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Heilmann-Heimbach S, Herold C, Hochfeld LM, Hillmer AM, Nyholt DR, Hecker J, et al. Meta-analysis identifies novel risk loci and yields systematic insights into the biology of male-pattern baldness. Nat Commun. 2017;8:14694. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 46. Pirastu N, Joshi PK, de Vries PS, Cornelis MC, McKeigue PM, Keum N, et al. GWAS for male-pattern baldness identifies 71 susceptibility loci explaining 38% of the risk. Nat Commun. 2017;8(1):1584. Erratum in: Nat Commun. 2018;9(1):2536. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Pośpiech E, Teisseyre P, Mielniczuk J, Branicki W. Predicting physical appearance from DNA data-towards genomic solutions. Genes (Basel). 2022;13(1):121. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Kwack MH, Jun MS, Sung YK, Kim JC, Kim MK. Ectodysplasin-A2 induces dickkopf 1 expression in human balding dermal papilla cells overexpressing the ectodysplasin A2 receptor. Biochem Biophys Res Commun. 2020;529(3):766-72. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Hochfeld LM, Bertolini M, Broadley D, Botchkareva NV, Betz RC, Schoch S, et al. Evidence for a functional interaction of WNT10A and EBF1 in male-pattern baldness. PLoS One. 2021;16(9):e0256846. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 50. Kondrakhina IN, Verbenko DA, Zatevalov AM, Kubanov AA, Deryabin DG. SNP variation in male pattern hair loss in Russians with different dihydrotestosterone levels. Meta Gene. 2019;19:219-24. [Crossref] 
 51. Liu F, Hamer MA, Heilmann S, Herold C, Moebus S, Hofman A, et al. Prediction of male-pattern baldness from genotypes. Eur J Hum Genet. 2016;24(6):895-902. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 52. Chen Y, Hysi P, Maj C, Heilmann-Heimbach S, Spector TD, Liu F, et al. Genetic prediction of male pattern baldness based on large independent datasets. Eur J Hum Genet. 2022. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Desai M. Forensic DNA Analysis : An Assessment of the Emerging Legal Challenges. Int J Law Manag Humanit. 2020;3(3):743-57. [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014