Journal of Literature Pharmacy Sciences

Ağızda Hızlı Çözünen Tablet Formülasyonlarına Genel Bakış
Overview on the Orally Disintegrating Tablet Formulations
Emine Dilek ÖZYILMAZa,b, Tansel ÇOMOĞLUa
aFarmasötik Teknoloji AD, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
bFarmasötik Teknoloji AD, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazimağusa, KKTC
J Lit Pharm Sci. 2019;8(2):97-107
doi: 10.5336/pharmsci.2018-63119
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Oral yolla ilaç kullanımı yaygın olarak kullanılan bir ilaç uygulama yoludur. Günümüzde, özellikle pediatrik, geriatrik ve herhangi bir nedenle yutma güçlüğü çeken hastalar için tedaviye uyumun sağlanması ve ilaç uygulamasının kolaylaştırılması amacıyla yeni dozaj formları üzerine çalışılmaktadır. Ağızda dağılan tabletler (ADT'ler) dil üzerine yerleştirildiğinde, tükürük yardımı ile parçalanan ve daha sonra suya ihtiyaç duymadan oromukozal boşluktan etken maddenin kan dolaşımına katıldığı tablet şekilleridir. Bu tablet formları, geleneksel katı dozaj şekillerinin sahip olduğu üstünlüklerin yanı sıra; hepatik metabolizmayı elimine ederek, daha fazla ilacın sistemik dolaşıma katılması ve bunun sonucunda da daha yüksek biyoyararlanım ve terapötik etkinliğe ulaşılması gibi diğer bazı avantajlara da sahiptirler. ADT'leri formüle etmek için, süblimasyon, liyofilizasyon vb. gibi klasik yöntemler kullanılmakla birlikte, patentli modifiye yöntemler de geliştirilmiştir. ADT'lerde, ağırlık sapması, ufalanma-aşınma, dağılma, çözünme ve etken madde miktar tayini gibi klasik tabletlerde yapılan kontrollerin yanı sıra tabletlerin ıslanma zamanı ve nem çekme miktarları da belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağızda dağılan tablet; ağızda dağılan tabletlerin üstünlükleri; ağızda dağılan tabletlerde kullanılan formülasyon yardımcıları; ağızda dağılan tabletlerin üretim yöntemleri; ağızda dağılan tabletlerde yapılan kontroller
ABSTRACT
Oral drug administration is a widely used administration route. Nowadays, new solid dosage forms are being studied to ensure compliance with medication and to facilitate drug administration especially for patients suffering from pediatric, geriatric, and swallowing difficulties for any reason. Oral disintegrating tablets (ODTs) are tablet forms which, when placed on the tongue, break up with the help of saliva and then join the bloodstream of the active substance from the oropharyngeal space without the need for water. Besides the advantages of conventional solid dosage forms, ODTs have some advantages, such as the ability of more drug to participate in systemic circulation, higher bioavailability and therapeutic efficacy. In addition to using conventional methods such as sublimation and lyophilization to formulate ODTs, patented modified methods have also been developed. After the ODTs are prepared, the wetting time and the amount of moisture of the tablets are tested, as well as the quality parameters performed on conventional tablets like weight deviation, friability, dissolution and assay.

Keywords: Orally disintegrating tablets; advantages of orally disintegrating tablets; excipient used in orally disintegrating tablets; preparation methods of orally disintegrating tablets; quality controls performed on orally disintegrating tablets
REFERENCES:
 1. Comoglu T. Formulation and evaluation of carbamazepine fast disintegrating tablets. Pharm Ind. 2010;72(1):150-8.
 2. Gulsun T, Cayli YA, Izat n, Cetin M, Oner L, Sahin S. Development and evaluation of terbutaline sulfate orally disintegrating tablets by direct compression and freeze drying methods. j Drug Deliv Sci Tec. 2018;46(1):251-8. [Crossref]
 3. Husseiny RA, Abu Lila AS, Abdallah MH, Elghamry HA. Fast disintegrating tablet of valsartan for the treatment of pediatric hypertension: in vitro and in vivo evaluation. j Drug Deliv Sci Tec. 2018;43(1):194-200. [Crossref ]
 4. Sheshala R, Khan n, Chitneni M, Darwis Y. Formulation and in vivo evaluation of ondansetron orally disintegrating tablets using different superdisintegrants. Arch Pharm Res. 2011;34(1):1945-56. [Crossref ] [PubMed]
 5. bi Y, Sunada H, Yonezawa Y, Danjo K, Otsuka A, Iida K. Preparation and evaluation of a compressed tablet rapidly disintegrating in the oral cavity. Chem Pharm bull (Tokyo). 1996;44(1):2121-7. [Crossref ]
 6. Chowdary KPR, Shankar KR, Suchitra b. Recent research on orodispersible tablets-a review. Int Res j Pharm. 2014;4(1):64-73.
 7. Hu X, Li Y, Zhang E, Wang X, Xing M, Wang Q, et al. Preparation and evaluation of orally disintegrating tablets containing taste-masked microcapsules of berberine hydrochloride. AAPS Pharm Sci Tech. 2013;14(1):29-37. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 8. Okuda Y, Irisawa Y, Okimoto K, Osawa T, Yamashita S. Further improvement of orally disintegrating tablets using micronized ethylcellulose. Int j Pharm. 2012;423(2):351-9. [Crossref ] [PubMed]
 9. Comoglu T, Dogan A, Comoglu S, basci n. Formulation and evaluation of diclofenac potassium fast-disintegrating tablets and their clinical application in migraine patients. Drug Dev Ind Pharm. 2011;37(1):260-7. [Crossref ] [ PubMed]
 10. Hannan PA, Khan jA, Khan A, Safiullah S. Oral dispersible system: a new approach in drug delivery system. Indian j Pharm Sci. 2016;78(1):2-7. [Crossref ] [PubMed] [PMC]
 11. Thulluru A, Kumar KM, Chandana Priya E, Mounika R, Munichandra K. Formulation and evaluation of tadalafil oral disintegrating tablets with enhanced dissolution rate by complexation. Int j Res Development Pharmacy. 2017;6(1):2631-40. [Crossref ]
 12. Seager H. Drug-delivery products and the Zydis fast-dissolving dosage form. j Pharm Pharmacol. 1998;50(1):375-82. [Crossref ][PubMed ]
 13. Bircan Y, Çomoǧlu T. Formulation technologies of orally fast disintegrating tablets. Marmara Pharm j. 2012;16(1):77-81. [Crossref ]
 14. Sotoyama M, Uchida S, Tanaka S, Hakamata A, Odagiri K, Inui n, et al. Citric acid suppresses the bitter taste of olopatadine hydrochloride orally disintegrating tablets. biol Pharm bull. 2017;40(1):451-7. [Crossref ] [ PubMed]
 15. 15. Çulcu T, Çomoğlu T. [Fast disintegrating/dissolving tablets]. j Fac Pharm. 2010;39(1):69-90.
 16. Comoglu T, Inal O, Yaacoub Hb. Formulation and in vitro evaluation of ketoprofen fastdissolving tablets. Pharm Dev Technol. 2016;21(8):901-8. [Crossref] [PubMed]
 17. Comoglu T, Inal O, Kargili A, Pehlivanoglu b. Formulation, in vitro and in vivo evaluation of taste masked rasagiline orally fast disintegrating tablets (ODTS). Phar Pharm Sci. 2017;6(1):27-38.
 18. Mathew AK. Oral local drug delivery: an overview. Pharm Pharmacol Res. 2015;3(1):1-6.
 19. bharawa j S, jain V, Sharma S, jat RC, jain S. Orally disintegrating tablets: a review. Drug Invent Today. 2010;2(1):81-8.
 20. 20. Shah T. Taste masking, formulation and evaluation of orally disintegrating tablet of anti-his taminic drug. j Pharm Sci. 2014;6(3):194-211.
 21. Comoglu T, Unal b. Preparation and evaluation of an orally fast disintegrating tablet formulation containing a hydrophobic drug. Pharm Dev Technol. 2015;20(1):60-4. [Crossref] [PubMed]
 22. Liu Y, Li P, Qian R, Sun T, Fang F, Wang Z, et al. novel and discriminative method of in vitro disintegration time for preparation and optimization of taste-masked orally disintegrating tablets of carbinoxamine maleate. Drug Dev Ind Pharm. 2018;44(8):1317-27. [Crossref] [PubMed]
 23. Manyikana M, Choonara YE, Tomar LK, Tyagi C, Kumar P, du Toit LC, et al. A review of formulation techniques that impact the disintegration and mechanical properties of oradispersible drug delivery technologies. Pharm Dev Technol. 2016;21(3):354-66. [Crossref] [PubMed]
 24. Hooda R, Tripathi M, Kapoor KA. Review on oral mucosal drug delivery system. Pharma Innov. 2012;1(1):14-21.
 25. Kar L, Yean LK, Devi b, Rupeshkumar M. Recent trends in formulation of orodispersible drug delivery systems-a review. World j Pharm Pharm Sci. 2013;2(6):4202-24.
 26. Velmurugan S, Vinushitha S. Oral disintegrating tablets: an overview. Int j Chem Pharm. Sci 2010;1(2):1-12.
 27. Manivannan R. Oral disintegrating tablets: a future compaction. Drug Invent Today. 2009;2(4):1-14.
 28. Awasthi R, Sharma G, Dua K, Kulkarni GT. Fast disintegrating drug delivery systems: a review with special emphasis on fast disintegrating tablets. j Chronother Drug Deliv. 2013;4(1):15-30.
 29. Hirani jj, Rathod D, Vadalia KR. Orally disi ntegrating tablets: a review. Trop j Pharm Res. 2009;8(3):161-72. [Crossref]
 30. Rao Y, bandari S, Mittapalli R, Gannu R. Orodispersible tablets: an overview. Asian j Pharm. 2008;2(1):20-5. [Crossref]
 31. Gunda RK, Kumar jnS. Formulation development and evaluation of amisulpride fast dissolving tablets. FAbAD j Pharm Sci. 2018;43(2):15-25.
 32. Lew MF. Selegiline orally disintegrating tablets for the treatment of Parkinson?s disease. Expert Rev neurother. 2005;5(1):705-12. [Crossref] [PubMed]
 33. Sastry SV, n yshadham j R, Fix jA. Recent technological advances in oral drug delivery-a review. Pharm Sci Technolo Today. 2000;3(3):138-45. [Crossref]
 34. Fu Y, Yang S, jeong SH, Kimura S, Park K. Orally fast disintegrating tablets: develo pments, technologies, taste-masking and clinical studies. Crit Rev Ther Drug Carrier Syst. 2004;21(6):433-76. [Crossref] [PubMed]
 35. Kasliwal n, n egi j S. Development, characterization and performance evaluation of orodispersible tablet containing aceclofenac hy droxypropyl-β -cyclodextrin binary system. j Incl Phenom Macrocycl Chem. 2011;71(1): 215-24. [Crossref]
 36. Yadav D, Mishra A. Preparation and evaluation of orodispersible tablet of anti-inflammatory drug celecoxib. j Pharm Pharm Sci. 2017;1(1):35-9.
 37. Petrovick GF, Kleinebudde P, breitkreutz j. Orodispersible tablets containing tastemasked solid lipid pellets with metformin hydrochloride: influence of process parameters on tablet properties. Eur j Pharm b iopharm. 2018;12(2):137-45. [Crossref] [PubMed]
 38. Elfiyani R, Amalia A, Pratama SY. Effect of using the combination of tween 80 and ethanol on the forming and physical stability of microemulsion of eucalyptus oil as antibacterial. j Young Pharm. 2017;9(1):1-4. [Crossref]
 39. Audrkzet MP, bonduelle M. Review article on orally disintegrating tablets. j Young Pharm. 1993;20(1):372-8.
 40. 40. Mahapatra AK, Swain RP, Revathi b, nirisha n, Murthy Pn. Orodispersible tablets: a review on formulation development technologies and strate gies. Res j Pharm Technol. 2013;6(2):941-53.
 41. Kulkarni AP, Khedkar Ab, Lahotib SR. Development of oral disintegrating tablet of rizatriptan benzoate with inhibited bitter taste. Am j Sci Res. 2012;7(3):47-57.
 42. 42. Hassan AH, Ali A, El nabarawi MA, Elbary AA. Formulation and evaluation of taste-masked orally disintegrating tablets of nicergoline based on β -cyclodextrin inclusion complexation. Int j Drug Deliv. 2013; 5(2):110-20.
 43. Sharma S, Gupta GD. Formulation and characterization of fast-dissolving tablet of promethazine theoclate. Asian j Pharm. 2008;7(1):223-5. [Crossref]
 44. Gupta MM, Gupta n, Chauhan bS, Pandey S. Fast disintegrating combination tablet of taste masked levocetrizine dihydrochloride and montelukast sodium: formulation design, development, and characterization. j Pharm (Cario). 2014;2014:568320. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 45. Suryadevara V, Lankapalli SR, Danda LH, Pendyala V, Katta V. Studies on jackfruit seed starch as a novel natural superdisintegrant for the design and evaluation of irbesartan fast dissolving tablets. Integr Med Res. 2017;6(1):280-91. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 46. El Maghraby GM, Elsergany Rn. Fast disintegrating tablets of nisoldipine for intra-oral administration. Pharm Dev Technol. 2014; 19(1):641-50. [Crossref] [PubMed]
 47. brnia k W, jachowicz R, Pelka P. The practical approach to the evaluation of methods used to determine the disintegration time of orally disintegrating tablets (ADTs). Saudi Pharm j. 2015;23(4):437-43. [Crossref ] [PubMed] [PMC]
 48. Ibrahim MA, Abou El Ela AESF. Optimized furosemide taste masked orally disintegrating tablets. Saudi Pharm j. 2017;25(1):1055-62. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 49. Prateek S, Ramdayal G, Kumar SU, Ashwani C, Ashwini G, Mansi S. Fast dissolving tablets: a new venture in drug delivery. Am j Pharm Tech Res. 2012;2(1):253-79.
 50. Kim jI, Cho SM, Cui jH, Cao QR, Oh E, Lee bj. In vitro and in vivo correlation of disinte gration and bitter taste masking using orally disintegrating tablet containing ion exchange resin-drug complex. Int j Pharm. 2013;455(12):31-9. [Crossref] [PubMed]
 51. Dağılma Testi. japon Farmakopesi. jP XIV. 2001;33-6.
 52. Klancke j. Dissolution testing of orally disintegrating tablets. Dissolution Technol. 2003; 10(2):6-9. [Crossref]
 53. Rahman Z, Zidan AS, Khan MA. Risperidone solid dispersion for orally disintegrating tablet: its formulation design and non-destructive methods of evaluation. Int j Pharm. 2010; 400(1-2):49-58. [Crossref] [PubMed]
 54. Sharma D, Singh M, Kumar D, Singh G, Rathore MS. Formulation development and evaluation of fast disintegrating tablets of ambroxol hydrochloride for pediatrics-a novel approach for drug delivery. Ind j Pharm Edu Res. 2014;18(1):40-8. [Crossref]
 55. Taşhan E, Karaküçük A, Çelebi n. [Orally disintegrating tablets: general overview and quality by design approach: review]. Turkiye Klinikleri j Pharm Sci. 2017;6(1):43-58. [Crossref]

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com