Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

Ağızda Hızlı Çözünen Tablet Formülasyonlarına Genel Bakış
Overview on the Orally Disintegrating Tablet Formulations
Emine Dilek ÖZYILMAZa,b, Tansel ÇOMOĞLUa
aFarmasötik Teknoloji AD, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
bFarmasötik Teknoloji AD, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazimağusa, KKTC
J Lit Pharm Sci. 2019;8(2):97-107
doi: 10.5336/pharmsci.2018-63119
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Oral yolla ilaç kullanımı yaygın olarak kullanılan bir ilaç uygulama yoludur. Günümüzde, özellikle pediatrik, geriatrik ve herhangi bir nedenle yutma güçlüğü çeken hastalar için tedaviye uyumun sağlanması ve ilaç uygulamasının kolaylaştırılması amacıyla yeni dozaj formları üzerine çalışılmaktadır. Ağızda dağılan tabletler (ADT'ler) dil üzerine yerleştirildiğinde, tükürük yardımı ile parçalanan ve daha sonra suya ihtiyaç duymadan oromukozal boşluktan etken maddenin kan dolaşımına katıldığı tablet şekilleridir. Bu tablet formları, geleneksel katı dozaj şekillerinin sahip olduğu üstünlüklerin yanı sıra; hepatik metabolizmayı elimine ederek, daha fazla ilacın sistemik dolaşıma katılması ve bunun sonucunda da daha yüksek biyoyararlanım ve terapötik etkinliğe ulaşılması gibi diğer bazı avantajlara da sahiptirler. ADT'leri formüle etmek için, süblimasyon, liyofilizasyon vb. gibi klasik yöntemler kullanılmakla birlikte, patentli modifiye yöntemler de geliştirilmiştir. ADT'lerde, ağırlık sapması, ufalanma-aşınma, dağılma, çözünme ve etken madde miktar tayini gibi klasik tabletlerde yapılan kontrollerin yanı sıra tabletlerin ıslanma zamanı ve nem çekme miktarları da belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağızda dağılan tablet; ağızda dağılan tabletlerin üstünlükleri; ağızda dağılan tabletlerde kullanılan formülasyon yardımcıları; ağızda dağılan tabletlerin üretim yöntemleri; ağızda dağılan tabletlerde yapılan kontroller
ABSTRACT
Oral drug administration is a widely used administration route. Nowadays, new solid dosage forms are being studied to ensure compliance with medication and to facilitate drug administration especially for patients suffering from pediatric, geriatric, and swallowing difficulties for any reason. Oral disintegrating tablets (ODTs) are tablet forms which, when placed on the tongue, break up with the help of saliva and then join the bloodstream of the active substance from the oropharyngeal space without the need for water. Besides the advantages of conventional solid dosage forms, ODTs have some advantages, such as the ability of more drug to participate in systemic circulation, higher bioavailability and therapeutic efficacy. In addition to using conventional methods such as sublimation and lyophilization to formulate ODTs, patented modified methods have also been developed. After the ODTs are prepared, the wetting time and the amount of moisture of the tablets are tested, as well as the quality parameters performed on conventional tablets like weight deviation, friability, dissolution and assay.

Keywords: Orally disintegrating tablets; advantages of orally disintegrating tablets; excipient used in orally disintegrating tablets; preparation methods of orally disintegrating tablets; quality controls performed on orally disintegrating tablets
REFERANSLAR:
 1. Comoglu T. Formulation and evaluation of carbamazepine fast disintegrating tablets. Pharm Ind. 2010;72(1):150-8.
 2. Gulsun T, Cayli YA, Izat n, Cetin M, Oner L, Sahin S. Development and evaluation of terbutaline sulfate orally disintegrating tablets by direct compression and freeze drying methods. j Drug Deliv Sci Tec. 2018;46(1):251-8. [Crossref]
 3. Husseiny RA, Abu Lila AS, Abdallah MH, Elghamry HA. Fast disintegrating tablet of valsartan for the treatment of pediatric hypertension: in vitro and in vivo evaluation. j Drug Deliv Sci Tec. 2018;43(1):194-200. [Crossref ]
 4. Sheshala R, Khan n, Chitneni M, Darwis Y. Formulation and in vivo evaluation of ondansetron orally disintegrating tablets using different superdisintegrants. Arch Pharm Res. 2011;34(1):1945-56. [Crossref ] [PubMed]
 5. bi Y, Sunada H, Yonezawa Y, Danjo K, Otsuka A, Iida K. Preparation and evaluation of a compressed tablet rapidly disintegrating in the oral cavity. Chem Pharm bull (Tokyo). 1996;44(1):2121-7. [Crossref ]
 6. Chowdary KPR, Shankar KR, Suchitra b. Recent research on orodispersible tablets-a review. Int Res j Pharm. 2014;4(1):64-73.
 7. Hu X, Li Y, Zhang E, Wang X, Xing M, Wang Q, et al. Preparation and evaluation of orally disintegrating tablets containing taste-masked microcapsules of berberine hydrochloride. AAPS Pharm Sci Tech. 2013;14(1):29-37. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 8. Okuda Y, Irisawa Y, Okimoto K, Osawa T, Yamashita S. Further improvement of orally disintegrating tablets using micronized ethylcellulose. Int j Pharm. 2012;423(2):351-9. [Crossref ] [PubMed]
 9. Comoglu T, Dogan A, Comoglu S, basci n. Formulation and evaluation of diclofenac potassium fast-disintegrating tablets and their clinical application in migraine patients. Drug Dev Ind Pharm. 2011;37(1):260-7. [Crossref ] [ PubMed]
 10. Hannan PA, Khan jA, Khan A, Safiullah S. Oral dispersible system: a new approach in drug delivery system. Indian j Pharm Sci. 2016;78(1):2-7. [Crossref ] [PubMed] [PMC]
 11. Thulluru A, Kumar KM, Chandana Priya E, Mounika R, Munichandra K. Formulation and evaluation of tadalafil oral disintegrating tablets with enhanced dissolution rate by complexation. Int j Res Development Pharmacy. 2017;6(1):2631-40. [Crossref ]
 12. Seager H. Drug-delivery products and the Zydis fast-dissolving dosage form. j Pharm Pharmacol. 1998;50(1):375-82. [Crossref ][PubMed ]
 13. Bircan Y, Çomoǧlu T. Formulation technologies of orally fast disintegrating tablets. Marmara Pharm j. 2012;16(1):77-81. [Crossref ]
 14. Sotoyama M, Uchida S, Tanaka S, Hakamata A, Odagiri K, Inui n, et al. Citric acid suppresses the bitter taste of olopatadine hydrochloride orally disintegrating tablets. biol Pharm bull. 2017;40(1):451-7. [Crossref ] [ PubMed]
 15. 15. Çulcu T, Çomoğlu T. [Fast disintegrating/dissolving tablets]. j Fac Pharm. 2010;39(1):69-90.
 16. Comoglu T, Inal O, Yaacoub Hb. Formulation and in vitro evaluation of ketoprofen fastdissolving tablets. Pharm Dev Technol. 2016;21(8):901-8. [Crossref] [PubMed]
 17. Comoglu T, Inal O, Kargili A, Pehlivanoglu b. Formulation, in vitro and in vivo evaluation of taste masked rasagiline orally fast disintegrating tablets (ODTS). Phar Pharm Sci. 2017;6(1):27-38.
 18. Mathew AK. Oral local drug delivery: an overview. Pharm Pharmacol Res. 2015;3(1):1-6.
 19. bharawa j S, jain V, Sharma S, jat RC, jain S. Orally disintegrating tablets: a review. Drug Invent Today. 2010;2(1):81-8.
 20. 20. Shah T. Taste masking, formulation and evaluation of orally disintegrating tablet of anti-his taminic drug. j Pharm Sci. 2014;6(3):194-211.
 21. Comoglu T, Unal b. Preparation and evaluation of an orally fast disintegrating tablet formulation containing a hydrophobic drug. Pharm Dev Technol. 2015;20(1):60-4. [Crossref] [PubMed]
 22. Liu Y, Li P, Qian R, Sun T, Fang F, Wang Z, et al. novel and discriminative method of in vitro disintegration time for preparation and optimization of taste-masked orally disintegrating tablets of carbinoxamine maleate. Drug Dev Ind Pharm. 2018;44(8):1317-27. [Crossref] [PubMed]
 23. Manyikana M, Choonara YE, Tomar LK, Tyagi C, Kumar P, du Toit LC, et al. A review of formulation techniques that impact the disintegration and mechanical properties of oradispersible drug delivery technologies. Pharm Dev Technol. 2016;21(3):354-66. [Crossref] [PubMed]
 24. Hooda R, Tripathi M, Kapoor KA. Review on oral mucosal drug delivery system. Pharma Innov. 2012;1(1):14-21.
 25. Kar L, Yean LK, Devi b, Rupeshkumar M. Recent trends in formulation of orodispersible drug delivery systems-a review. World j Pharm Pharm Sci. 2013;2(6):4202-24.
 26. Velmurugan S, Vinushitha S. Oral disintegrating tablets: an overview. Int j Chem Pharm. Sci 2010;1(2):1-12.
 27. Manivannan R. Oral disintegrating tablets: a future compaction. Drug Invent Today. 2009;2(4):1-14.
 28. Awasthi R, Sharma G, Dua K, Kulkarni GT. Fast disintegrating drug delivery systems: a review with special emphasis on fast disintegrating tablets. j Chronother Drug Deliv. 2013;4(1):15-30.
 29. Hirani jj, Rathod D, Vadalia KR. Orally disi ntegrating tablets: a review. Trop j Pharm Res. 2009;8(3):161-72. [Crossref]
 30. Rao Y, bandari S, Mittapalli R, Gannu R. Orodispersible tablets: an overview. Asian j Pharm. 2008;2(1):20-5. [Crossref]
 31. Gunda RK, Kumar jnS. Formulation development and evaluation of amisulpride fast dissolving tablets. FAbAD j Pharm Sci. 2018;43(2):15-25.
 32. Lew MF. Selegiline orally disintegrating tablets for the treatment of Parkinson?s disease. Expert Rev neurother. 2005;5(1):705-12. [Crossref] [PubMed]
 33. Sastry SV, n yshadham j R, Fix jA. Recent technological advances in oral drug delivery-a review. Pharm Sci Technolo Today. 2000;3(3):138-45. [Crossref]
 34. Fu Y, Yang S, jeong SH, Kimura S, Park K. Orally fast disintegrating tablets: develo pments, technologies, taste-masking and clinical studies. Crit Rev Ther Drug Carrier Syst. 2004;21(6):433-76. [Crossref] [PubMed]
 35. Kasliwal n, n egi j S. Development, characterization and performance evaluation of orodispersible tablet containing aceclofenac hy droxypropyl-β -cyclodextrin binary system. j Incl Phenom Macrocycl Chem. 2011;71(1): 215-24. [Crossref]
 36. Yadav D, Mishra A. Preparation and evaluation of orodispersible tablet of anti-inflammatory drug celecoxib. j Pharm Pharm Sci. 2017;1(1):35-9.
 37. Petrovick GF, Kleinebudde P, breitkreutz j. Orodispersible tablets containing tastemasked solid lipid pellets with metformin hydrochloride: influence of process parameters on tablet properties. Eur j Pharm b iopharm. 2018;12(2):137-45. [Crossref] [PubMed]
 38. Elfiyani R, Amalia A, Pratama SY. Effect of using the combination of tween 80 and ethanol on the forming and physical stability of microemulsion of eucalyptus oil as antibacterial. j Young Pharm. 2017;9(1):1-4. [Crossref]
 39. Audrkzet MP, bonduelle M. Review article on orally disintegrating tablets. j Young Pharm. 1993;20(1):372-8.
 40. 40. Mahapatra AK, Swain RP, Revathi b, nirisha n, Murthy Pn. Orodispersible tablets: a review on formulation development technologies and strate gies. Res j Pharm Technol. 2013;6(2):941-53.
 41. Kulkarni AP, Khedkar Ab, Lahotib SR. Development of oral disintegrating tablet of rizatriptan benzoate with inhibited bitter taste. Am j Sci Res. 2012;7(3):47-57.
 42. 42. Hassan AH, Ali A, El nabarawi MA, Elbary AA. Formulation and evaluation of taste-masked orally disintegrating tablets of nicergoline based on β -cyclodextrin inclusion complexation. Int j Drug Deliv. 2013; 5(2):110-20.
 43. Sharma S, Gupta GD. Formulation and characterization of fast-dissolving tablet of promethazine theoclate. Asian j Pharm. 2008;7(1):223-5. [Crossref]
 44. Gupta MM, Gupta n, Chauhan bS, Pandey S. Fast disintegrating combination tablet of taste masked levocetrizine dihydrochloride and montelukast sodium: formulation design, development, and characterization. j Pharm (Cario). 2014;2014:568320. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 45. Suryadevara V, Lankapalli SR, Danda LH, Pendyala V, Katta V. Studies on jackfruit seed starch as a novel natural superdisintegrant for the design and evaluation of irbesartan fast dissolving tablets. Integr Med Res. 2017;6(1):280-91. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 46. El Maghraby GM, Elsergany Rn. Fast disintegrating tablets of nisoldipine for intra-oral administration. Pharm Dev Technol. 2014; 19(1):641-50. [Crossref] [PubMed]
 47. brnia k W, jachowicz R, Pelka P. The practical approach to the evaluation of methods used to determine the disintegration time of orally disintegrating tablets (ADTs). Saudi Pharm j. 2015;23(4):437-43. [Crossref ] [PubMed] [PMC]
 48. Ibrahim MA, Abou El Ela AESF. Optimized furosemide taste masked orally disintegrating tablets. Saudi Pharm j. 2017;25(1):1055-62. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 49. Prateek S, Ramdayal G, Kumar SU, Ashwani C, Ashwini G, Mansi S. Fast dissolving tablets: a new venture in drug delivery. Am j Pharm Tech Res. 2012;2(1):253-79.
 50. Kim jI, Cho SM, Cui jH, Cao QR, Oh E, Lee bj. In vitro and in vivo correlation of disinte gration and bitter taste masking using orally disintegrating tablet containing ion exchange resin-drug complex. Int j Pharm. 2013;455(12):31-9. [Crossref] [PubMed]
 51. Dağılma Testi. japon Farmakopesi. jP XIV. 2001;33-6.
 52. Klancke j. Dissolution testing of orally disintegrating tablets. Dissolution Technol. 2003; 10(2):6-9. [Crossref]
 53. Rahman Z, Zidan AS, Khan MA. Risperidone solid dispersion for orally disintegrating tablet: its formulation design and non-destructive methods of evaluation. Int j Pharm. 2010; 400(1-2):49-58. [Crossref] [PubMed]
 54. Sharma D, Singh M, Kumar D, Singh G, Rathore MS. Formulation development and evaluation of fast disintegrating tablets of ambroxol hydrochloride for pediatrics-a novel approach for drug delivery. Ind j Pharm Edu Res. 2014;18(1):40-8. [Crossref]
 55. Taşhan E, Karaküçük A, Çelebi n. [Orally disintegrating tablets: general overview and quality by design approach: review]. Turkiye Klinikleri j Pharm Sci. 2017;6(1):43-58. [Crossref]

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014