Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Amatör Boksörlerin Müsabaka Öncesi Beslenme Örüntülerindeki Değişikliklerin Araştırılması: Kesitsel Çalışma
Investigetion of Changes in Pre-Competition Nutritional Patterns of Amateur Boxers: Cross-Sectional Study
Melisa EKENa , Gökçen GARİPOĞLUb
aBahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
bBahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):430-40
doi: 10.5336/sportsci.2023-96916
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, amatör boksörlerin müsabaka öncesi ağırlık kaybetmek için antrenman dönemine göre beslenmelerinde yaptıkları değişiklikleri incelemek hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 15 kadın, 45 erkek boksör katılmıştır. Çalışma pandemi sürecinde yapılmıştır bu sebeple veriler (antropometrik ölçümler, beslenme alışkanlıkları vb.) çevrim içi anket aracılığıyla toplanmış, besin tüketim kayıtları (3 gün müsabaka öncesi, 3 gün antrenman dönemi) telefon görüşmeleriyle alınmıştır. Bulgular: Boksörlerin müsabaka öncesi dönemde ağırlık kaybetmek için önemli derecede enerji kısıtlamasına başvurdukları saptanmıştır. Erkeklerde antrenman yapılan dönemde enerji alımı ortalama 2878,56±1088,52 kcal, kadınlarda ise 2007,24±567,81 kcal (p=0,000) iken; müsabaka öncesi dönemde erkeklerin enerji alımları ortalama 1207,88±462,3 kcal, kadınların ise 1032,86±256,5 kcal'dir (p=0,001). Antrenman yapılan dönemlerde ortalama protein tüketimi kadınlarda 80,92±20,71 g/gün, erkeklerde 109,23±40,66 g/gün, ortalama yağ tüketimi kadınlarda 93,41±24,16 g/gün, erkeklerde 147,64±68,15 g/gün olacak şekilde daha fazla iken, müsabaka öncesi dönemde tüm makro besin ögesi alımlarında ciddi bir azalma vardır (p<0,05). Sonuç: Enerji, makro ve mikro besin ögesi alımları müsabaka öncesinde önemli düzeyde azalan boksörlerin maç performansı düşebilir, sakatlanma riski artabilir ve toparlanma süreci uzayabilir. Sıkletinde yarışmak için boksörlerin antrenman döneminde de doğru beslenme uygulamalarını takip etmesi, müsabaka öncesinde çok kısıtlı diyetler yerine tercih edilmelidir. Bu amaçla, ağırlık kaybı için uygun diyet stratejilerinin geliştirilmesinde bir uzman yardımı alınması da sporcu performansı ve sağlığı için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Boks; beslenme; ağırlık kaybı; performans
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to examine the changes in the diet of amateur boxers according to the training period in order to lose weight before the competition. Material and Methods: 15 female and 45 male boxers participated in the study. The study was carried out during the pandemic period, so data (anthropometric measurements, dietary habits, etc.) were collected through an online questionnaire. Food consumption records (3 days before the competition, 3 days training period) were taken by phone calls. Results: It has been determined that boxers resort to significant energy restriction in order to lose weight in the pre-competition period. The average energy intake for men is 2878.56±1088.52 kcal/day during the training period and 2007.24±567.81 kcal/day for women (p=0.000), the average energy intake for men is 1207.88±462.3 kcal/day, for women 1032.86±256.5 kcal/day, (p=0.001) in the pre-competition period. The average protein consumption is 80.92±20.71 g/day for women, 109.23±40.66 g/day for men, the average fat consumption is 93.41±24.16 g/day for women and 147.64±68.15 g/day for men during training periods which means all macronutrient intakes are higher in training periods. There is a serious decrease in all macronutrient intakes in the pre-competition period (p<0.05). Conclusion: In boxers whose energy, macro and micronutrient intakes are significantly reduced before the competition, match performance may decrease, the risk of injury may increase and the recovery period may take longer. In order to compete in the weight category, boxers should follow correct nutrition practices during the training period, which should be preferred over very limited diets before the competition. For this purpose, getting help from an expert in developing appropriate diet strategies for weight loss is also important for athlete performance and health. For this purpose, getting the help of an expert in the development of appropriate dietary strategies for weight loss is also important for sports performance and athlete health.

Keywords: Boxing; nutrition; weight loss; performance
REFERENCES:
 1. Kruszewski M, Kruszewski A, Kuźmicki S, Sklepiński Ł, Kępa G, Landowski K. Boxing techniques based on the analysis of boxing tournament finals during Olympic Games in London in 2012. Journal of Combat Sports and Martial Arts. 2016;7(2):61-6. [Link] 
 2. Martínez Rodríguez A, Cumbicus Jiménez Y, Cuestas Calero BJ, Leyva Vela B. Nutrition and boxing performance: systematic review. Nutrition Today. 2017;52(6):295-307. [Crossref] 
 3. Soykurt M. Boksörlerde esneklik ve dengenin direk yumruk kinematiği ile ilişkisi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2017. Erişim tarihi: 20/02/2021. Erişim linki: [Link] 
 4. Chaabène H, Tabben M, Mkaouer B, Franchini E, Negra Y, Hammami M, et al. Amateur boxing: physical and physiological attributes. Sports Med. 2015;45(3):337-52. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Potgieter S. Sport nutrition: A review of the latest guidelines for exercise and sport nutrition from the American College of Sport Nutrition, the International Olympic Committee and the International Society for Sports Nutrition. South African Journal of Clinical Nutrition. 2013;26(1):6-16. [Crossref] 
 6. Çamaşırcı M. Dövüş sporu yapan sporcuların beslenme durumu ve ergojenik yardımcı kullanımının saptanması [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Acıbadem Üniversitesi; 2020. Erişim tarihi: 03/03/2021 Erişim linki: [Link] 
 7. Pettersson S. Nutrition in Olympic Combat Sports. Elite athletes' dietary intake, hydration status and experiences of weight regulation [Doctoral thesis]. Gothenburg: University of Gothenburg; 2013. Erişim tarihi: 20/03/2021. Available from: [Link] 
 8. Lakicevic N, Paoli A, Roklicer R, Trivic T, Korovljev D, Ostojic SM, et al. Effects of rapid weight loss on kidney function in combat sport athletes. Medicina (Kaunas). 2021;57(6):551. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Barley OR, Chapman DW, Abbiss CR. The current state of weight-cutting in combat sports-weight-cutting in combat sports. Sports (Basel). 2019;7(5):123. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Kolukısa Ş, Eyipınar CD. Sporcu Beslenmesi ve Egzersiz. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2020.
 11. Januszko P, Lange E. Nutrition, supplementation and weight reduction in combat sports: a review. AIMS Public Health. 2021;8(3):485-98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Pettersson S, Berg CM. Dietary intake at competition in elite Olympic combat sports. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2014;24(1):98-109. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Yarar H, Türkyılmaz R, Eroğlu H, Kurt S, Eskici G. Elit güreşçilerin kilo düşme profillerinin belirlenmesi [The determination of weight loss profiles on elite wrestler]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017;19(4):52-63. [Link] 
 14. Dildirim MN. Farklı sıkletlerde yarışan güreşçilerde kilo düşme yöntemleri ve etkilerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi; 2021. Erişim tarihi: 24/02/2022. Erişim linki: [Link] 
 15. Güneş Z. Antrenör ve Sporcu El Kitabı Spor ve Beslenme. 7. Baskı. Ankara: Novel Yayın Dağıtım; 2015.
 16. Makaracı Y, Güler M, Kozak M, Pamuk Ö, Soslu R. Fiziksel aktivite ve bazal metabolik hız değerleri spor bilimleri özel yetenek sınavı parkur süresinde ne kadar etkilidir? [How effective are physical activity and basal metabolic rate values on sports sciences special ability test track scores?]. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020;5(2):282-92. [Crossref] 
 17. Babal AF. Egzersiz yapan bireylerde beslenme durumu ve supleman kullanımının araştırılması [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Haliç Üniversitesi; 2015. Erişim tarihi: 18/06/2022. Erişim linki: [Link] 
 18. Lökbaş B, Aktitiz S, Koşar N, Turnagöl H. Profesyonel buz hokeycilerin müsabaka döneminde beslenme durumlarının ve enerji dengelerinin değerlendirilmesi [Assesment of professional ice hockey players' nutritional status and energy balance during competition period]. Spor Bilimleri Dergisi. 2020;31(3):140-51. [Crossref] 
 19. Akça VD. Düzenli egzersiz yapan obez ve aşırı kilolu bireylerde D vitamini takviyesinin antioksidan denge ve kilo kaybı üzerine etkisi [Yüksek lisans tezi]. Kayseri: Erciyes Üniversitesi; 2020. Erişim tarihi: 15/03/2022. Erişim linki: [Link] 
 20. Gülnar U, Ünsal S. Yorgunluğa kadar yaptırılan gündüz egzersizinin element metabolizması üzerine etkisi [The effect of daytime exercise until fatigue on elemental metabolism]. Genel Tip Dergisi. 2018;28(3):107-12. [Link] 
 21. Jain R, Puri S, Saini N. Dietary profile of sportswomen participating in team games at state/national level. Indian J Public Health. 2008;52(3):153-5. [PubMed] 
 22. Silva MG, Silva HH. Comparison of body composition and nutrients' deficiencies between Portuguese rink-hockey players. Eur J Pediatr. 2017;176(1):41-50. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Reljic D, Jost J, Dickau K, Kinscherf R, Bonaterra G, Friedmann-Bette B. Effects of pre-competitional rapid weight loss on nutrition, vitamin status and oxidative stress in elite boxers. J Sports Sci. 2015;33(5):437-48. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Gençoğlu C, Demir SN, Demircan F. Sporda beslenme ve ergojenik destek ürünleri: bir geleneksel derleme [Nutrition and ergogenic aid products in sports: a classical review]. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2021;23(4):56-99. [Link] 
 25. Karila TA, Sarkkinen P, Marttinen M, Seppälä T, Mero A, Tallroth K. Rapid weight loss decreases serum testosterone. Int J Sports Med. 2008;29(11):872-7. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Todorović N, Ranisavljev M, Tapavički B, Zubnar A, Kuzmanović J, ?tajer V, et al. Principles of rapid weight loss in female sambo athletes. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(21):11356. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Drid P, Figlioli F, Lakicevic N, Gentile A, Stajer V, Raskovic B, et al. Patterns of rapid weight loss in elite sambo athletes. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2021;13(1):39. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Cannataro R, Cione E, Gallelli L, Marzullo N, Bonilla DA. Acute effects of supervised making weight on health markers, hormones and body composition in Muay Thai fighters. Sports (Basel). 2020;8(10):137. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Heller L. New study examines male-female diet divide. Eylül 2020. Erişim tarihi: 15/09/2021. Erişim linki: [Link] 
 30. Koca F, İmamoğlu O. Tekvando ve karatecilerde kilo düşme davranışları [Weight descending behaviors of female taekwondo and karate]. Electronic Turkish Studies. 2018;13(18):927-38. [Crossref] 
 31. Çimen K, Göral K. Büyükler serbest stil Türkiye şampiyonasına katılan erkek güreşçilerin kilo düşme profillerinin incelenmesi [Examination of weight loss profile of the male wrestlers participating Turkey seniors freestyle championship]. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020;5(2):188-201. [Crossref] 
 32. Ermiş E, Doğan E, Erilli N, Satıcı A. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği [An examination of nutritional habits of university students: the model of Ondokuz Mayıs University]. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2015;6(1):30-40. [Link] 
 33. Saraç OE, Eskici G. Master atletlerde yarışma öncesi besin kısıtlamalarının değerlendirilmesi [Evaluation of pre-racing food restrictions in master athletes]. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2022;13(1):19-30. [Link] 
 34. Uncuoğlu Aydoğan A. Spor yapan çocukta beslenme [Sports nutrition]. Klinik Tıp Pediatri Dergisi. 2018;10(5):19-27. [Link] 
 35. Steen SN, Brownell KD. Patterns of weight loss and regain in wrestlers: has the tradition changed? Med Sci Sports Exerc. 1990;22(6):762-8. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com