Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Amatör Boksörlerin Müsabaka Öncesi Beslenme Örüntülerindeki Değişikliklerin Araştırılması: Kesitsel Çalışma
Investigetion of Changes in Pre-Competition Nutritional Patterns of Amateur Boxers: Cross-Sectional Study
Melisa EKENa , Gökçen GARİPOĞLUb
aBahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
bBahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):430-40
doi: 10.5336/sportsci.2023-96916
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, amatör boksörlerin müsabaka öncesi ağırlık kaybetmek için antrenman dönemine göre beslenmelerinde yaptıkları değişiklikleri incelemek hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 15 kadın, 45 erkek boksör katılmıştır. Çalışma pandemi sürecinde yapılmıştır bu sebeple veriler (antropometrik ölçümler, beslenme alışkanlıkları vb.) çevrim içi anket aracılığıyla toplanmış, besin tüketim kayıtları (3 gün müsabaka öncesi, 3 gün antrenman dönemi) telefon görüşmeleriyle alınmıştır. Bulgular: Boksörlerin müsabaka öncesi dönemde ağırlık kaybetmek için önemli derecede enerji kısıtlamasına başvurdukları saptanmıştır. Erkeklerde antrenman yapılan dönemde enerji alımı ortalama 2878,56±1088,52 kcal, kadınlarda ise 2007,24±567,81 kcal (p=0,000) iken; müsabaka öncesi dönemde erkeklerin enerji alımları ortalama 1207,88±462,3 kcal, kadınların ise 1032,86±256,5 kcal'dir (p=0,001). Antrenman yapılan dönemlerde ortalama protein tüketimi kadınlarda 80,92±20,71 g/gün, erkeklerde 109,23±40,66 g/gün, ortalama yağ tüketimi kadınlarda 93,41±24,16 g/gün, erkeklerde 147,64±68,15 g/gün olacak şekilde daha fazla iken, müsabaka öncesi dönemde tüm makro besin ögesi alımlarında ciddi bir azalma vardır (p<0,05). Sonuç: Enerji, makro ve mikro besin ögesi alımları müsabaka öncesinde önemli düzeyde azalan boksörlerin maç performansı düşebilir, sakatlanma riski artabilir ve toparlanma süreci uzayabilir. Sıkletinde yarışmak için boksörlerin antrenman döneminde de doğru beslenme uygulamalarını takip etmesi, müsabaka öncesinde çok kısıtlı diyetler yerine tercih edilmelidir. Bu amaçla, ağırlık kaybı için uygun diyet stratejilerinin geliştirilmesinde bir uzman yardımı alınması da sporcu performansı ve sağlığı için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Boks; beslenme; ağırlık kaybı; performans
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to examine the changes in the diet of amateur boxers according to the training period in order to lose weight before the competition. Material and Methods: 15 female and 45 male boxers participated in the study. The study was carried out during the pandemic period, so data (anthropometric measurements, dietary habits, etc.) were collected through an online questionnaire. Food consumption records (3 days before the competition, 3 days training period) were taken by phone calls. Results: It has been determined that boxers resort to significant energy restriction in order to lose weight in the pre-competition period. The average energy intake for men is 2878.56±1088.52 kcal/day during the training period and 2007.24±567.81 kcal/day for women (p=0.000), the average energy intake for men is 1207.88±462.3 kcal/day, for women 1032.86±256.5 kcal/day, (p=0.001) in the pre-competition period. The average protein consumption is 80.92±20.71 g/day for women, 109.23±40.66 g/day for men, the average fat consumption is 93.41±24.16 g/day for women and 147.64±68.15 g/day for men during training periods which means all macronutrient intakes are higher in training periods. There is a serious decrease in all macronutrient intakes in the pre-competition period (p<0.05). Conclusion: In boxers whose energy, macro and micronutrient intakes are significantly reduced before the competition, match performance may decrease, the risk of injury may increase and the recovery period may take longer. In order to compete in the weight category, boxers should follow correct nutrition practices during the training period, which should be preferred over very limited diets before the competition. For this purpose, getting help from an expert in developing appropriate diet strategies for weight loss is also important for athlete performance and health. For this purpose, getting the help of an expert in the development of appropriate dietary strategies for weight loss is also important for sports performance and athlete health.

Keywords: Boxing; nutrition; weight loss; performance
REFERANSLAR:
 1. Kruszewski M, Kruszewski A, Kuźmicki S, Sklepiński Ł, Kępa G, Landowski K. Boxing techniques based on the analysis of boxing tournament finals during Olympic Games in London in 2012. Journal of Combat Sports and Martial Arts. 2016;7(2):61-6. [Link] 
 2. Martínez Rodríguez A, Cumbicus Jiménez Y, Cuestas Calero BJ, Leyva Vela B. Nutrition and boxing performance: systematic review. Nutrition Today. 2017;52(6):295-307. [Crossref] 
 3. Soykurt M. Boksörlerde esneklik ve dengenin direk yumruk kinematiği ile ilişkisi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2017. Erişim tarihi: 20/02/2021. Erişim linki: [Link] 
 4. Chaabène H, Tabben M, Mkaouer B, Franchini E, Negra Y, Hammami M, et al. Amateur boxing: physical and physiological attributes. Sports Med. 2015;45(3):337-52. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Potgieter S. Sport nutrition: A review of the latest guidelines for exercise and sport nutrition from the American College of Sport Nutrition, the International Olympic Committee and the International Society for Sports Nutrition. South African Journal of Clinical Nutrition. 2013;26(1):6-16. [Crossref] 
 6. Çamaşırcı M. Dövüş sporu yapan sporcuların beslenme durumu ve ergojenik yardımcı kullanımının saptanması [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Acıbadem Üniversitesi; 2020. Erişim tarihi: 03/03/2021 Erişim linki: [Link] 
 7. Pettersson S. Nutrition in Olympic Combat Sports. Elite athletes' dietary intake, hydration status and experiences of weight regulation [Doctoral thesis]. Gothenburg: University of Gothenburg; 2013. Erişim tarihi: 20/03/2021. Available from: [Link] 
 8. Lakicevic N, Paoli A, Roklicer R, Trivic T, Korovljev D, Ostojic SM, et al. Effects of rapid weight loss on kidney function in combat sport athletes. Medicina (Kaunas). 2021;57(6):551. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Barley OR, Chapman DW, Abbiss CR. The current state of weight-cutting in combat sports-weight-cutting in combat sports. Sports (Basel). 2019;7(5):123. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Kolukısa Ş, Eyipınar CD. Sporcu Beslenmesi ve Egzersiz. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2020.
 11. Januszko P, Lange E. Nutrition, supplementation and weight reduction in combat sports: a review. AIMS Public Health. 2021;8(3):485-98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Pettersson S, Berg CM. Dietary intake at competition in elite Olympic combat sports. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2014;24(1):98-109. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Yarar H, Türkyılmaz R, Eroğlu H, Kurt S, Eskici G. Elit güreşçilerin kilo düşme profillerinin belirlenmesi [The determination of weight loss profiles on elite wrestler]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2017;19(4):52-63. [Link] 
 14. Dildirim MN. Farklı sıkletlerde yarışan güreşçilerde kilo düşme yöntemleri ve etkilerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi; 2021. Erişim tarihi: 24/02/2022. Erişim linki: [Link] 
 15. Güneş Z. Antrenör ve Sporcu El Kitabı Spor ve Beslenme. 7. Baskı. Ankara: Novel Yayın Dağıtım; 2015.
 16. Makaracı Y, Güler M, Kozak M, Pamuk Ö, Soslu R. Fiziksel aktivite ve bazal metabolik hız değerleri spor bilimleri özel yetenek sınavı parkur süresinde ne kadar etkilidir? [How effective are physical activity and basal metabolic rate values on sports sciences special ability test track scores?]. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020;5(2):282-92. [Crossref] 
 17. Babal AF. Egzersiz yapan bireylerde beslenme durumu ve supleman kullanımının araştırılması [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Haliç Üniversitesi; 2015. Erişim tarihi: 18/06/2022. Erişim linki: [Link] 
 18. Lökbaş B, Aktitiz S, Koşar N, Turnagöl H. Profesyonel buz hokeycilerin müsabaka döneminde beslenme durumlarının ve enerji dengelerinin değerlendirilmesi [Assesment of professional ice hockey players' nutritional status and energy balance during competition period]. Spor Bilimleri Dergisi. 2020;31(3):140-51. [Crossref] 
 19. Akça VD. Düzenli egzersiz yapan obez ve aşırı kilolu bireylerde D vitamini takviyesinin antioksidan denge ve kilo kaybı üzerine etkisi [Yüksek lisans tezi]. Kayseri: Erciyes Üniversitesi; 2020. Erişim tarihi: 15/03/2022. Erişim linki: [Link] 
 20. Gülnar U, Ünsal S. Yorgunluğa kadar yaptırılan gündüz egzersizinin element metabolizması üzerine etkisi [The effect of daytime exercise until fatigue on elemental metabolism]. Genel Tip Dergisi. 2018;28(3):107-12. [Link] 
 21. Jain R, Puri S, Saini N. Dietary profile of sportswomen participating in team games at state/national level. Indian J Public Health. 2008;52(3):153-5. [PubMed] 
 22. Silva MG, Silva HH. Comparison of body composition and nutrients' deficiencies between Portuguese rink-hockey players. Eur J Pediatr. 2017;176(1):41-50. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Reljic D, Jost J, Dickau K, Kinscherf R, Bonaterra G, Friedmann-Bette B. Effects of pre-competitional rapid weight loss on nutrition, vitamin status and oxidative stress in elite boxers. J Sports Sci. 2015;33(5):437-48. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Gençoğlu C, Demir SN, Demircan F. Sporda beslenme ve ergojenik destek ürünleri: bir geleneksel derleme [Nutrition and ergogenic aid products in sports: a classical review]. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2021;23(4):56-99. [Link] 
 25. Karila TA, Sarkkinen P, Marttinen M, Seppälä T, Mero A, Tallroth K. Rapid weight loss decreases serum testosterone. Int J Sports Med. 2008;29(11):872-7. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Todorović N, Ranisavljev M, Tapavički B, Zubnar A, Kuzmanović J, ?tajer V, et al. Principles of rapid weight loss in female sambo athletes. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(21):11356. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Drid P, Figlioli F, Lakicevic N, Gentile A, Stajer V, Raskovic B, et al. Patterns of rapid weight loss in elite sambo athletes. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2021;13(1):39. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Cannataro R, Cione E, Gallelli L, Marzullo N, Bonilla DA. Acute effects of supervised making weight on health markers, hormones and body composition in Muay Thai fighters. Sports (Basel). 2020;8(10):137. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Heller L. New study examines male-female diet divide. Eylül 2020. Erişim tarihi: 15/09/2021. Erişim linki: [Link] 
 30. Koca F, İmamoğlu O. Tekvando ve karatecilerde kilo düşme davranışları [Weight descending behaviors of female taekwondo and karate]. Electronic Turkish Studies. 2018;13(18):927-38. [Crossref] 
 31. Çimen K, Göral K. Büyükler serbest stil Türkiye şampiyonasına katılan erkek güreşçilerin kilo düşme profillerinin incelenmesi [Examination of weight loss profile of the male wrestlers participating Turkey seniors freestyle championship]. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020;5(2):188-201. [Crossref] 
 32. Ermiş E, Doğan E, Erilli N, Satıcı A. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği [An examination of nutritional habits of university students: the model of Ondokuz Mayıs University]. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2015;6(1):30-40. [Link] 
 33. Saraç OE, Eskici G. Master atletlerde yarışma öncesi besin kısıtlamalarının değerlendirilmesi [Evaluation of pre-racing food restrictions in master athletes]. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2022;13(1):19-30. [Link] 
 34. Uncuoğlu Aydoğan A. Spor yapan çocukta beslenme [Sports nutrition]. Klinik Tıp Pediatri Dergisi. 2018;10(5):19-27. [Link] 
 35. Steen SN, Brownell KD. Patterns of weight loss and regain in wrestlers: has the tradition changed? Med Sci Sports Exerc. 1990;22(6):762-8. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014