Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: REVIEW
Gezegen Sağlığının Gelişimi İçin Hemşirelik Bakımında Sürdürülebirliğe 5N1K Tekniği ile Bakış: Geleneksel Derleme
5W1H Perspective to Sustainability in Nursing Care for the Development of Planetary Health: A Traditional Review
Nagihan İLASLANa
aDüzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları ABD, Düzce, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(3):852-9
doi: 10.5336/nurses.2023-96056
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Gezegen sağlığı, tüm canlıların birlikte yaşadığı ekosistemin politik, ekonomik, sosyal ve doğal sistemlerine özen gösterilerek en yüksek sağlık, refah ve eşitlik standardına ulaşmak olarak tanımlanmaktadır. Gezegen sağlığını tehdit eden iklim değişikliği, en büyük küresel sağlık problemi olarak kabul edilmekte olup; iklim değişikliğinin en büyük nedeni, gezegen üzerinde yaşayan insanın yaşam gereksinimleri ve bu gereksinimleri karşılama biçimidir. İnsanın temel yaşam gereksinimlerinden biri olan sağlık bakım ihtiyacı ise emek ve çeşitli kaynakların en yoğun kullanıldığı sektörlerin başında gelmekte olup, döngüsel bir yapı içerisinde insan sağlığını geliştirmeye odaklanırken, gezegen sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Odak noktasına bakımı alarak zarar vermeme ilkesi ile uygulamalarını gerçekleştiren hemşireler ise bu döngünün hem insan hem de gezegen sağlığını koruyup geliştirecek şekilde kırılmasında önemli konumdadır. Dolayısıyla kaynakları gelecekteki sağlık ve esenliğe zarar vermeyecek şekilde kullanan sağlık hizmetlerini tasarlamak ve sunmak şeklinde tanımlanan hemşirelik bakımındaki sürdürülebilirlik vurgulanmaktadır. Bu nedenle hemşirelik bakımı, sürdürülebilirlik bakış açısı ile yeniden şekillenmeli ve sürdürülebilirlik hemşirelik eğitimine entegre edilerek konu ile ilgili bilgi, beceri ve farkındalığı yüksek hemşireler yetiştirilmelidir. Derlemenin amacı, hemşirelik bakımında sürdürülebilirliği literatür doğrultusunda ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve kim sorularından köken alan ve kök nedene inerek problemlerin kapsamlı ve net olarak analiz edilmesini sağlayan 5N1K tekniği ile inceleyerek, çıkarımlarda ve önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Gezegen sağlığı; hemşirelik bakımı; iklim değişikliği; sürdürülebilirlik; 5N1K tekniği
ABSTRACT
Planetary health is defined as reaching the highest standard of health, welfare and equality by paying attention to the political, economic, social and natural systems of the ecosystem. Climate change, which threatens the health of the planet, is defined as the biggest global health problem. The biggest cause of climate change is the life needs of the people living on the planet and the ways they meet these needs. Health care need, which is one of the basic life needs of people, is one of the sectors where labor and resources are used most intensively, and it can negatively affect the health of the planet while focusing on improving human health in a cyclic structure. Nurses, who carry out their practices with the principle of not harming by taking care at the focal point, in an important position in breaking this cycle in a way that protects and improves both human and planetary health. Therefore, sustainability in nursing care, which is defined as designing and delivering health services that use resources in a way that does not harm future health and well-being, is emphasized. For this reason, nursing care should be reshaped with a sustainability perspective and nurses with high knowledge and awareness should be trained by integrating sustainability into nursing education. The aim of this review is to examine sustainability in nursing care with the 5W1K technique in line with the literature and to make inferences and suggestions.

Keywords: Planetary health; nursing care; climate change; sustainability; 5W1H technique
REFERENCES:
 1. Buchanan J, Dawkins P, Lindo JL. Satisfaction with nursing care in the emergency department of an urban hospital in the developing world: a pilot study. Int Emerg Nurs. 2015;23(3):218-24. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Asmirajanti M, Hamid AYS, Hariyati RTS. Nursing care activities based on documentation. BMC Nurs. 2019;18(Suppl 1):32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Garry S, Checchi F. Armed conflict and public health: into the 21st century. J Public Health (Oxf). 2020;42(3):e287-98. Erratum in: J Public Health (Oxf). 2021;43(1):e110. [Crossref]  [PubMed] 
 4. MacNeill AJ, McGain F, Sherman JD. Planetary health care: a framework for sustainable health systems. Lancet Planet Health. 2021;5(2):e66-8. Erratum in: Lancet Planet Health. 2022;6(1):e7. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Chinn PL, Kramer MK. Knowledge Development in Nursing: Theory and Process. 10th ed. St. Louis, MO: Elsevier Inc; 2018.
 6. Shaw E, Walpole S, McLean M, Alvarez-Nieto C, Barna S, Bazin K, et al. AMEE Consensus Statement: Planetary health and education for sustainable healthcare. Med Teach. 2021;43(3):272-86. Erratum in: Med Teach. 2022;44(11):I. [PubMed] 
 7. Whitmee S, Haines A, Beyrer C, Boltz F, Capon AG, de Souza Dias BF, et al. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary health. Lancet. 2015;386(10007):1973-2028. Erratum in: Lancet. 2015;386(10007):1944. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Watts N, Adger WN, Agnolucci P, Blackstock J, Byass P, Cai W, et al. Health and climate change: policy responses to protect public health. Lancet. 2015;386(10006):1861-914. [Crossref]  [PubMed] 
 9. McMichael C. Human mobility, climate change, and health: unpacking the connections. Lancet Planet Health. 2020;4(6):e217-8. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Trenberth KE. Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences. Journal of Energy & Natural Resources Law. 2018;36(4):463-81. [Crossref] 
 11. Zhenmin L, Espinosa P. Tackling climate change to accelerate sustainable development. Nat Clim Chang. 2019;9(7):494-6. [Crossref] 
 12. Parris T, Kates R. Characterizing and measuring sustainable development. Annu Rev Environ Resour. 2003;28(1):559-86. [Crossref] 
 13. Fonseca LM, Domingues JP, Dima AM. Mapping the sustainable development goals relationships. Sustainability. 2020;12(8):3359. [Crossref] 
 14. Waage J, Banerji R, Campbell O, Chirwa E, Collender G, Dieltiens V, et al. The Millennium Development Goals: a cross-sectoral analysis and principles for goal setting after 2015 Lancet and London International Development Centre Commission. Lancet. 2010;376(9745):991-1023. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Bi P, Hansen A. Carbon emissions and public health: an inverse association? Lancet Planet Health. 2018;2(1):e8-e9. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Dossey BM, Rosa WE, Beck DM. Nursing and the sustainable development goals: from nightingale to now. Am J Nurs. 2019;119(5):44-9. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Çakır M. Örgütlerde iletişim sorunlarının saptanması ve çözümü için kullanılabilecek teknikler üzerine bir inceleme [An examination on the techniques that can be used to detect and solve communication problems in organizations]. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2020;12(1);973-89. [Crossref] 
 18. Milli Eğitim Bakanlığı. Okullarda Süreç Yönetimi. Ankara: Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü; 2011. [Erişim tarihi: 10 Ekim 2022]. Erişim linki: [Link] 
 19. Richardson J, Heidenreich T, Álvarez-Nieto C, Fasseur F, Grose J, Huss N, et al. Including sustainability issues in nurse education: a comparative study of first year student nurses' attitudes in four European countries. Nurse Educ Today. 2016;37:15-20. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Feo R, Kitson A, Conroy T. How fundamental aspects of nursing care are defined in the literature: a scoping review. J Clin Nurs. 2018;27(11-12):2189-29. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Malik A, Lenzen M, McAlister S, McGain F. The carbon footprint of Australian health care. Lancet Planet Health. 2018;2(1):e27-e35. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Mortimer F, Isherwood J, Wilkinson A, Vaux E. Sustainability in quality improvement: redefining value. Future Healthc J. 2018;5(2):88-93. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Sherman JD, Thiel C, MacNeill A, Eckelman MJ, Dubrow R, Hopf H, et al. The green print: advancement of environmental sustainability in healthcare. Resour Conserv Recycl. 2020;161:104882. [Crossref] 
 24. Marques S, Mariano J, Mendonça J, De Tavernier W, Hess M, Naegele L, et al. Determinants of ageism against older adults: a systematic review. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(7):2560. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Dzau VJ, Levine R, Barrett G, Witty A. Decarbonizing the U.S. health sector-a call to action. N Engl J Med. 2021;385(23):2117-9. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Eckelman MJ, Sherman JD. Estimated global disease burden from US health care sector greenhouse gas emissions. Am J Public Health. 2018;108(S2):S120-2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Romanello M, McGushin A, Di Napoli C, Drummond P, Hughes N, Jamart L, et al. The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future. Lancet. 2021;398(10311):1619-62. Erratum in: Lancet. 2021;398(10317):2148. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Cianconi P, Betrò S, Janiri L. The impact of climate change on mental health: a systematic descriptive review. Front Psychiatry. 2020;11:74. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Lilienfeld E, Nicholas PK, Breakey S, Corless IB. Addressing climate change through a nursing lens within the framework of the United Nations Sustainable Development Goals. Nurs Outlook. 2018;66(5):482-94. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Anåker A, Nilsson M, Holmner Å, Elf M. Nurses' perceptions of climate and environmental issues: a qualitative study. J Adv Nurs. 2015;71(8):1883-91. [Crossref]  [PubMed] 
 31. World Health Organization [Internet]. © 2022 WHO. [Cited: October 10, 2022]. 2021 WHO health and climate change global survey report. Available from: [Link] 
 32. Anåker A, Elf M. Sustainability in nursing: a concept analysis. Scand J Caring Sci. 2014;28(2):381-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Ossebaard HC, Lachman P. Climate change, environmental sustainability and health care quality. Int J Qual Health Care. 2021;33(1):mzaa036. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. International Council of Nurses. The ICN Code of Ethics for Nurses. [Cited: October 10, 2022]. Available from: [Link] 
 35. Torres-Alzate H. Nursing global health competencies framework. Nurs Educ Perspect. 2019;40(5):295-9. [Crossref]  [PubMed] 
 36. GALLUP [Internet]. © 2023 Gallup, Inc. [Cited: October 10, 2022]. 2021 Honesty and Ethics of Professions Ranking. Available from: [Link] 
 37. Atashzadeh Shoorideh F, Pazargadi M, Zagheri Tafreshi M. The concept of nursing care quality from the perspective of stakeholders: a phenomenological study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2020;1(3):214-28. [Link] 
 38. Kapitulčinová D, AtKisson A, Perdue J, Will M. Towards integrated sustainability in higher education-Mapping the use of the Accelerator toolset in all dimensions of university practice. J Clean Prod. 2018;172:4367-82. [Crossref] 
 39. Collins E, Ross J, Crawley J, Thompson R. An undergraduate educational model for developing sustainable nursing practice: a New Zealand perspective. Nurse Educ Today. 2018;61:264-8. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Ryan EC, Dubrow R, Sherman JD. Medical, nursing, and physician assistant student knowledge and attitudes toward climate change, pollution, and resource conservation in health care. BMC Med Educ. 2020;20(1):200. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Schwerdtle PN, Maxwell J, Horton G, Bonnamy J. '12 tips for teaching environmental sustainability to health professionals'. Med Teach. 2020;42(2):150-5. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Springmann M, Mason-D'Croz D, Robinson S, Garnett T, Godfray HC, Gollin D, et al. Global and regional health effects of future food production under climate change: a modelling study. Lancet. 2016;387(10031):1937-46. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Lopez-Medina IM, Álvarez-Nieto C, Grose J, Elsbernd A, Huss N, Huynen M, et al. Competencies on environmental health and pedagogical approaches in the nursing curriculum: a systematic review of the literature. Nurse Educ Pract. 2019;37:1-8. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Álvarez-Nieto C, Richardson J, Parra-Anguita G, Linares-Abad M, Huss N, Grande-Gascón ML, et al. Developing digital educational materials for nursing and sustainability: the results of an observational study. Nurse Educ Today. 2018;60:139-46. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Álvarez-García C, Álvarez-Nieto C, Kelsey J, Carter R, Sanz-Martos S, López-Medina IM. Effectiveness of the e-NurSus children intervention in the training of nursing students. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(21):4288. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 46. NHS Institude for Innovation and Improvement [Internet]. [Cited: December 5, 2022]. Sustainable system-wide commissioning-Guide for CCGs. Available from: [Link] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com