Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Investigation of the Need of Psychological Counseling and Life Satisfaction Levels of Elderly Nursing Home Residents
Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Yaşam Doyumu ve Psikolojik Danışmanlık İhtiyacının İncelenmesi
Nevin GÜNAYDINa, Yeliz KAŞKO ARICIb
aDepartment of Psychiatric Nursing, Ordu University Faculty of Health Sciences,
bDepartment of Biostatistics and Medical Informatics, Ordu University Faculty of Medicine, Ordu, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):99-108
doi: 10.5336/nurses.2018-61923
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: This study was conducted to put forth counseling and psychological counseling needs and life satisfaction of nursing home residents, to assess the relationships between them and to identify the factors effective on changes in these parameters. Material and Methods: A descriptive and correlational study was planned with 107 elderly residents of a nursing home in Ordu province. A survey study including "Elderly people Counseling Needs Survey (OPCNS)", "The Satisfaction with Life Scale (SWLS)" and the other variables considered to be effective on these scales was conducted. Results: The average SWLS score of >74 years old nursing home residents was lower than that of 60-74 years old nursing home residents. Self-income did not influence OPCNS scores, but it increased SWLS averages. The OPCNS scores of elderly people WHO has a university degree, frequently meeting with their relatives and praying were lower than the others, but the SWLS scores of them were higher. SWLS scores were also higher in praying ones, satisfied ones with their current status, frequently participating ones in nursing home activities and in ones with a leisure activity. The ones not perceiving themselves as old had low OPCNS scores but high SWLS scores. Conclusion: The results revealed that a negative correlation was between life satisfaction and psychological counseling need of elderly people residing in nursing homes. Spirituality, leisure activity and social activity were determined as significant factors for increasing the level of life satisfaction. These factors were also found as significant factors decreasing the counseling needs of elderly people.

Keywords: Elderly; life satisfaction; psychological counseling needs; nursing homes, nursing
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, huzurevinde kalan yaşlıların psikolojik danışma ihtiyaçları ile yaşam doyumlarını ortaya koymak, aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve değişimlerinde etkili olabilecek faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ordu ilinde bulunan huzurevinde kalan toplam 107 yaşlı ile tanımlayıcı ve ilişkileri belirleyici tipte bir araştırma planlanmıştır. "Elderly people Counseling Needs Survey (OPCNS)", "The Satisfaction with Life Scale (SWLS)" ve bu ölçekler üzerine etkisi olduğu düşünülen değişkenlerin yer aldığı anket çalışması yapılmıştır. Bulgular: Yaşı >74 yıl üzerinde olanların SWLS ortalaması yaşı 60-74 yıl arası olanlardan düşük bulunmuştur. Yaşlının kendine ait bir gelirinin olması OPCNS'u etkilememiş, ancak SWLS ortalamasını yükseltmiştir. Üniversite mezunu, ziyaretçileri ile sık görüşen ve ibadet eden yaşlılarda OPCNS daha düşük, SWLS ise daha yüksek bulunmuştur. İbadet eden, şu anki durumundan memnun olan, bir uğraşısı olan ve huzurevindeki etkinliklere sık sık katılan yaşlılarda SWLS yüksek bulunmuştur. Kendisini yaşlı bulmayanlarda OPCNS düşük bulunurken SWLS yüksek bulunmuştur. Sonuç: Yaşam doyumu ile psikolojik danışmanlık ihtiyacı arasında negatif bir korelasyon olduğu ortaya çıkmış ve yaşlıların bir uğraşısının olması, sosyal olarak aktif olması ve manevi yönünün güçlü olması gibi faktörlerin yaşam doyumunu arttırarak rehberlik ihtiyacını azalttığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı; yaşam doyumu; psikolojik danışmanlık ihtiyacı; huzurevi, hemşirelik
REFERENCES:
 1. Gopi D, Preetha AK. Effectiveness of music therapy on depressive symptoms among elderly in selected geriatric homes. Int J Nurs Educ. 2016;8(3):163-6. [Crossref]
 2. Kutsal YG. [Quality life in old age: the aging people of the aging world]. Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi; 2010. (06.05.2018). [Link]
 3. Shabestari AN, Moghaddam SS, Fadayevatan R, Nabavizadeh F, Delavari A, Jamshidi HR. The most prevalent causes of deaths, dalys, and geriatric syndromes in Iranian elderly people between 1990 and 2010: findings from the global burden of disease study 2010. Arch Iranian Med. 2015;18(8).
 4. Heidari M, Ghodusi M, Shirvani M. Loneliness in elderly and non-elderly residents of nursing homes. Int J Nurs Educ. 2016;8(2):71-5. [Crossref]
 5. Dalton JR, Busch KD. Depression. The missing diagnosis in the elderly. Home Healthc Nurse. 1995;13(5):31-5. [Crossref][PubMed]
 6. Demir Çelebi Ç, Yukay Yüksel M. [Elderliness and a review of psychological counseling and guidance services for elderly people in Turkey]. Kalem Education and Human Sciences Magazine. 2014;4(2):175-202. [Crossref]
 7. Woo J, Lynn H, Lau WY, Leung J, Lau E, Wong SY, et al. Nutrient intake and psychological health in an elderly Chinese population. Int J Geriatr Psychiatry. 2006;21(11):1036-43. [Crossref] [PubMed]
 8. Zohar AE. Quality of life of older people in Israel: a comparison between older people living at home who are members of a ?supportive community? and nursing home residents. European Journal of Social Work. 2014;17(5):737-53. [Crossref]
 9. Altıparmak S. [The levels of life satisfaction, social support and factors affecting these in elderly people living at nursing homes]. FU Sağ Bil Tıp Derg. 2009;23(3):159-64.
 10. Cummings SM. Predictors of psychological wellbeing among assisted living residents. Health Soc Work. 2002;27(4):293-302. [Crossref] [PubMed]
 11. Eman MM, Mohamed AH. Depression among elderly attending geriatric clubs in assiut city, Egypt. J Am Sci. 2011;7(11):386-91.
 12. Lam CW, Boey KW. The psychological well-being of the Chinese elderly living in old urban areas of Hong-Kong: a social perspective. Aging Ment Health. 2005;9(2):162-6. [Crossref] [PubMed]
 13. Cuijpers P. Psychological outreach programmes for the depressed elderly: a meta-analysis of effects and dropout. Int J Geriat Psychiatry. 1998;13(1):41-8. [Crossref]
 14. World Health Organization (WHO). The World Health Report 2011. Mental Health: New Understanding, New Hope. Geneva: WHO Press; 2011. p.171.
 15. Akça F, Şahin G. [Investigation of the effect of psychological symptoms of elderly people living in nursing homes and the elderly living in family environment on quality of life]. Turkish Journal of Geriatrics. 2008;11(4):190-9.
 16. Arpacı F. Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık. Ankara: Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları; 2005. p.33-40.
 17. Diener E, Enmons RA, Larger RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71-5. [Crossref] [PubMed]
 18. Palabıyıkoğlu R, Haran S, Yücat T. [Depression and life satisfaction in old people]. Crisis J. 1992;1(1):26-31. [Crossref]
 19. Altay B, Aydın Avcı I. [Self-care strength and life satisfaction in elderly living in nursing homes]. Dicle Med J. 2009;36(4):275-82.
 20. Özer M, Karabulut ÖÖ. [Satisfaction of life in elderly individuals]. Turkish Journal of Geriatri. 2003;6(2):72-4.
 21. BACP. Ethical Framework for Good Practice in Counselling and Psychotherapy. England: British Association for Counselling and Psychotherapy, Rugby; 2013. p.1-9.
 22. Evans D. Hierarchy of evidence: a framework for ranking evidence evaluating healthcare interventions. J Clin Nurs. 2003;12(1):77-84. [Crossref] [PubMed]
 23. Hill A, Brettle A. Counselling older people: what can we learn from research evidence? J Soc Work Pract. 2006;20(3):281-97. [Crossref]
 24. Lee WT, Ko S, Lee KJ. Health promotion behaviors and QOL among community-dwelling elderly in Korea: a cross-sectional survey. Int J Nurs Studies. 2006;43:293-300. [Crossref][PubMed]
 25. Şahin N, Emiroğlu O. Quality of life and related factors of older people in nursing home. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing. 2014;57-66.
 26. Myers JE. Elderly people counseling needs survey; 1993. http//www.mindgarden.com (01.04.2018). [Crossref]
 27. Demirdis E, Celik SB. Older people?s pyshological counseling and counseling needs scale: validity and reliability study. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;84:652-7. [Crossref]
 28. Dagli A, Baysal N. [Adaptation of the satisfaction with life scale into Turkish: the study of validity and reliability]. Electronic Journal of Social Sciences. 2016;15(59):1250-62.
 29. Taycan SE, Kaya F, Taycan O. [The effect of living with family or staying at nursing home on depression and anxiety levels in a group of elderly who referred to an outpatient psychiatry clinic]. Klinik Psikiyatri. 2014;17:73-82.
 30. Koç İ, Özgören A, Şirin H. [The quality of life of elderly people in Turkey and the effect of family structure on the quality of life of the elderly]. Hacettepe University Institute of Population Studies, Ministry of Health, General Directorate of Mother and Child Health and Family Planning, TÜBİTAK 2010;231-83.
 31. İlbay A, Yiğit B, Özişli O. [Life satisfaction and guidance need of there retired people: sample Sakarya]. J Behav at Work. 2016;1(1):36-47. [Crossref]
 32. Hacıhasanoğlu R, Yıldırım A. [Depression and affecting factors in elderly people living in Erzincan nursing home]. Turkish Journal of Geriartrics. 2009;12(1):25-30.
 33. Subaşi F, Hayran O. Evaluation of life satisfaction index of the elderly people living in nursing homes. Arch Gerontol Geriatr. 2005;41(1):23-9. [Crossref] [PubMed]
 34. Strasser DC. Geriatric rehabilitation: perspectives from the United Kingdom. Am J Phys Med Rehabil. 1992;73(6):582-6.
 35. Sharp A, Mannell RC. Participation in leisure as a coping strategy among bereaved women. In: Dawson D, ed. Proceedings of the Eighth Canadian Congress on Leisure Research Ottawa, University of Ottawa; 1996. p.241-4.
 36. Shary JM, Iso-Ahola SE. Effects of a control-relevant intervention on nursing home residents? perceived competence and self-esteem. Therapeutic Recreation Journal. 1989;23(1):7-16.
 37. Caldwell L, Smith E, Weissenger E. The relationship of leisure activities and perceived health of college students. Society and Leisure. 1992;15:545-56. [Crossref]

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com