Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Investigation of the Need of Psychological Counseling and Life Satisfaction Levels of Elderly Nursing Home Residents
Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Yaşam Doyumu ve Psikolojik Danışmanlık İhtiyacının İncelenmesi
Nevin GÜNAYDINa, Yeliz KAŞKO ARICIb
aDepartment of Psychiatric Nursing, Ordu University Faculty of Health Sciences,
bDepartment of Biostatistics and Medical Informatics, Ordu University Faculty of Medicine, Ordu, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):99-108
doi: 10.5336/nurses.2018-61923
Makale Dili: EN
Tam Metin
ABSTRACT
Objective: This study was conducted to put forth counseling and psychological counseling needs and life satisfaction of nursing home residents, to assess the relationships between them and to identify the factors effective on changes in these parameters. Material and Methods: A descriptive and correlational study was planned with 107 elderly residents of a nursing home in Ordu province. A survey study including "Elderly people Counseling Needs Survey (OPCNS)", "The Satisfaction with Life Scale (SWLS)" and the other variables considered to be effective on these scales was conducted. Results: The average SWLS score of >74 years old nursing home residents was lower than that of 60-74 years old nursing home residents. Self-income did not influence OPCNS scores, but it increased SWLS averages. The OPCNS scores of elderly people WHO has a university degree, frequently meeting with their relatives and praying were lower than the others, but the SWLS scores of them were higher. SWLS scores were also higher in praying ones, satisfied ones with their current status, frequently participating ones in nursing home activities and in ones with a leisure activity. The ones not perceiving themselves as old had low OPCNS scores but high SWLS scores. Conclusion: The results revealed that a negative correlation was between life satisfaction and psychological counseling need of elderly people residing in nursing homes. Spirituality, leisure activity and social activity were determined as significant factors for increasing the level of life satisfaction. These factors were also found as significant factors decreasing the counseling needs of elderly people.

Keywords: Elderly; life satisfaction; psychological counseling needs; nursing homes, nursing
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, huzurevinde kalan yaşlıların psikolojik danışma ihtiyaçları ile yaşam doyumlarını ortaya koymak, aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve değişimlerinde etkili olabilecek faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ordu ilinde bulunan huzurevinde kalan toplam 107 yaşlı ile tanımlayıcı ve ilişkileri belirleyici tipte bir araştırma planlanmıştır. "Elderly people Counseling Needs Survey (OPCNS)", "The Satisfaction with Life Scale (SWLS)" ve bu ölçekler üzerine etkisi olduğu düşünülen değişkenlerin yer aldığı anket çalışması yapılmıştır. Bulgular: Yaşı >74 yıl üzerinde olanların SWLS ortalaması yaşı 60-74 yıl arası olanlardan düşük bulunmuştur. Yaşlının kendine ait bir gelirinin olması OPCNS'u etkilememiş, ancak SWLS ortalamasını yükseltmiştir. Üniversite mezunu, ziyaretçileri ile sık görüşen ve ibadet eden yaşlılarda OPCNS daha düşük, SWLS ise daha yüksek bulunmuştur. İbadet eden, şu anki durumundan memnun olan, bir uğraşısı olan ve huzurevindeki etkinliklere sık sık katılan yaşlılarda SWLS yüksek bulunmuştur. Kendisini yaşlı bulmayanlarda OPCNS düşük bulunurken SWLS yüksek bulunmuştur. Sonuç: Yaşam doyumu ile psikolojik danışmanlık ihtiyacı arasında negatif bir korelasyon olduğu ortaya çıkmış ve yaşlıların bir uğraşısının olması, sosyal olarak aktif olması ve manevi yönünün güçlü olması gibi faktörlerin yaşam doyumunu arttırarak rehberlik ihtiyacını azalttığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı; yaşam doyumu; psikolojik danışmanlık ihtiyacı; huzurevi, hemşirelik
REFERANSLAR:
 1. Gopi D, Preetha AK. Effectiveness of music therapy on depressive symptoms among elderly in selected geriatric homes. Int J Nurs Educ. 2016;8(3):163-6. [Crossref]
 2. Kutsal YG. [Quality life in old age: the aging people of the aging world]. Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi; 2010. (06.05.2018). [Link]
 3. Shabestari AN, Moghaddam SS, Fadayevatan R, Nabavizadeh F, Delavari A, Jamshidi HR. The most prevalent causes of deaths, dalys, and geriatric syndromes in Iranian elderly people between 1990 and 2010: findings from the global burden of disease study 2010. Arch Iranian Med. 2015;18(8).
 4. Heidari M, Ghodusi M, Shirvani M. Loneliness in elderly and non-elderly residents of nursing homes. Int J Nurs Educ. 2016;8(2):71-5. [Crossref]
 5. Dalton JR, Busch KD. Depression. The missing diagnosis in the elderly. Home Healthc Nurse. 1995;13(5):31-5. [Crossref][PubMed]
 6. Demir Çelebi Ç, Yukay Yüksel M. [Elderliness and a review of psychological counseling and guidance services for elderly people in Turkey]. Kalem Education and Human Sciences Magazine. 2014;4(2):175-202. [Crossref]
 7. Woo J, Lynn H, Lau WY, Leung J, Lau E, Wong SY, et al. Nutrient intake and psychological health in an elderly Chinese population. Int J Geriatr Psychiatry. 2006;21(11):1036-43. [Crossref] [PubMed]
 8. Zohar AE. Quality of life of older people in Israel: a comparison between older people living at home who are members of a ?supportive community? and nursing home residents. European Journal of Social Work. 2014;17(5):737-53. [Crossref]
 9. Altıparmak S. [The levels of life satisfaction, social support and factors affecting these in elderly people living at nursing homes]. FU Sağ Bil Tıp Derg. 2009;23(3):159-64.
 10. Cummings SM. Predictors of psychological wellbeing among assisted living residents. Health Soc Work. 2002;27(4):293-302. [Crossref] [PubMed]
 11. Eman MM, Mohamed AH. Depression among elderly attending geriatric clubs in assiut city, Egypt. J Am Sci. 2011;7(11):386-91.
 12. Lam CW, Boey KW. The psychological well-being of the Chinese elderly living in old urban areas of Hong-Kong: a social perspective. Aging Ment Health. 2005;9(2):162-6. [Crossref] [PubMed]
 13. Cuijpers P. Psychological outreach programmes for the depressed elderly: a meta-analysis of effects and dropout. Int J Geriat Psychiatry. 1998;13(1):41-8. [Crossref]
 14. World Health Organization (WHO). The World Health Report 2011. Mental Health: New Understanding, New Hope. Geneva: WHO Press; 2011. p.171.
 15. Akça F, Şahin G. [Investigation of the effect of psychological symptoms of elderly people living in nursing homes and the elderly living in family environment on quality of life]. Turkish Journal of Geriatrics. 2008;11(4):190-9.
 16. Arpacı F. Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık. Ankara: Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları; 2005. p.33-40.
 17. Diener E, Enmons RA, Larger RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71-5. [Crossref] [PubMed]
 18. Palabıyıkoğlu R, Haran S, Yücat T. [Depression and life satisfaction in old people]. Crisis J. 1992;1(1):26-31. [Crossref]
 19. Altay B, Aydın Avcı I. [Self-care strength and life satisfaction in elderly living in nursing homes]. Dicle Med J. 2009;36(4):275-82.
 20. Özer M, Karabulut ÖÖ. [Satisfaction of life in elderly individuals]. Turkish Journal of Geriatri. 2003;6(2):72-4.
 21. BACP. Ethical Framework for Good Practice in Counselling and Psychotherapy. England: British Association for Counselling and Psychotherapy, Rugby; 2013. p.1-9.
 22. Evans D. Hierarchy of evidence: a framework for ranking evidence evaluating healthcare interventions. J Clin Nurs. 2003;12(1):77-84. [Crossref] [PubMed]
 23. Hill A, Brettle A. Counselling older people: what can we learn from research evidence? J Soc Work Pract. 2006;20(3):281-97. [Crossref]
 24. Lee WT, Ko S, Lee KJ. Health promotion behaviors and QOL among community-dwelling elderly in Korea: a cross-sectional survey. Int J Nurs Studies. 2006;43:293-300. [Crossref][PubMed]
 25. Şahin N, Emiroğlu O. Quality of life and related factors of older people in nursing home. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing. 2014;57-66.
 26. Myers JE. Elderly people counseling needs survey; 1993. http//www.mindgarden.com (01.04.2018). [Crossref]
 27. Demirdis E, Celik SB. Older people?s pyshological counseling and counseling needs scale: validity and reliability study. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;84:652-7. [Crossref]
 28. Dagli A, Baysal N. [Adaptation of the satisfaction with life scale into Turkish: the study of validity and reliability]. Electronic Journal of Social Sciences. 2016;15(59):1250-62.
 29. Taycan SE, Kaya F, Taycan O. [The effect of living with family or staying at nursing home on depression and anxiety levels in a group of elderly who referred to an outpatient psychiatry clinic]. Klinik Psikiyatri. 2014;17:73-82.
 30. Koç İ, Özgören A, Şirin H. [The quality of life of elderly people in Turkey and the effect of family structure on the quality of life of the elderly]. Hacettepe University Institute of Population Studies, Ministry of Health, General Directorate of Mother and Child Health and Family Planning, TÜBİTAK 2010;231-83.
 31. İlbay A, Yiğit B, Özişli O. [Life satisfaction and guidance need of there retired people: sample Sakarya]. J Behav at Work. 2016;1(1):36-47. [Crossref]
 32. Hacıhasanoğlu R, Yıldırım A. [Depression and affecting factors in elderly people living in Erzincan nursing home]. Turkish Journal of Geriartrics. 2009;12(1):25-30.
 33. Subaşi F, Hayran O. Evaluation of life satisfaction index of the elderly people living in nursing homes. Arch Gerontol Geriatr. 2005;41(1):23-9. [Crossref] [PubMed]
 34. Strasser DC. Geriatric rehabilitation: perspectives from the United Kingdom. Am J Phys Med Rehabil. 1992;73(6):582-6.
 35. Sharp A, Mannell RC. Participation in leisure as a coping strategy among bereaved women. In: Dawson D, ed. Proceedings of the Eighth Canadian Congress on Leisure Research Ottawa, University of Ottawa; 1996. p.241-4.
 36. Shary JM, Iso-Ahola SE. Effects of a control-relevant intervention on nursing home residents? perceived competence and self-esteem. Therapeutic Recreation Journal. 1989;23(1):7-16.
 37. Caldwell L, Smith E, Weissenger E. The relationship of leisure activities and perceived health of college students. Society and Leisure. 1992;15:545-56. [Crossref]

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014