Journal of Literature Pharmacy Sciences

Madde Bağımlılığının Tedavisi için Bitkisel Kaynak Araştırmaları Üzerine Bir Derleme
A Review on Herbal Resource Researches for Treatment of Drug Addiction
Seren GÜNDOĞDUa, Sümeyye AYHANa, Ayşe KURUÜZÜM UZa
aHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Ankara, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2020;9(3):229-39
doi: 10.5336/pharmsci.2019-72972
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Psikolojik ve nörolojik boyutları olan madde bağımlılığı, zararlı sonuçları olmasına rağmen kompulsif madde arayışı ve kullanımı ile karakterize kronik, tekrarlayan bir beyin hastalığıdır. Dünya genelindeki yaygınlığı gibi ülkemizde de mutlaka önüne geçilmesi gereken son derece tehlikeli bir halk sağlığı sorunu olan madde bağımlılığında modern, kanıta dayalı bir tedavi yaklaşımının benimsendiği tedavi süreci, kullanılan maddenin cinsine, kullanım süresine, hastanın yoksunluk belirtilerine, fiziksel ve ruhsal sorunlarına göre değişkenlik göstermektedir ve tedavi amacıyla kullanılabilecek kaynaklar ele alındığında, var olan ilaçların yanında yeni ilaçlar için öncü olabilecek doğal kaynakların da ele alınması ihtiyaç duyulan ve önemli bir husustur. Bu amaçla yapılan çalışmada, madde bağımlılığı kavramından, bağımlılık türleri ve bu türlerin yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda çözümlenen oluşum mekanizmalarından, bu oluşum mekanizmalarından yola çıkılarak geliştirilen deneysel çalışmalardan ve tedavi basamağında etkili olan madde bağımlılığı tedavisinde kullanılabilecek ilaçların geliştirilmesine öncü olabilecek tıbbi bitkilerden özetle bahsedilmiştir. Bitkisel kaynaklar ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar derlenmiştir. Çeşitli madde bağımlılıklarında bitkilerin ekstrelerinin ve/veya alkaloit, flavonoid, polifenol ve terpen gibi farklı fitokimyasal yapılar taşıyan aktif izole bileşiklerinin in vitro ve/veya in vivo olarak etkili olabileceğini gösteren bilimsel çalışmaların sonucunda ortaya çıkan kanıtların, etkinlikleri sınırlı kalan mevcut tedavi yöntemlerini bir adım daha öteye taşıması ve hastanın sonsuz yararının gözetildiği standardize bir tedavinin insanlığın hizmetine sunulmasını hızlandırması umut edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı; tıbbi bitki; Hypericum perforatum; hiperforin
ABSTRACT
Drug addiction with psychological and neurological dimensions; is a chronic, recurrent brain disease characterized by the search for and use of compulsive substances, although it has detrimental consequences. The treatment process in which a modern, evidence-based treatment approach is adopted in drug addiction, which is an extremely dangerous public health problem that must be prevented in our country as well as its prevalence throughout the world; It varies according to the type of substance used, the duration of use, the withdrawal symptoms of the patient, physical and mental problems, and considering the available resources for treatment purposes, it is necessary and important to consider natural resources that may be the pioneer for new drugs. In this study; The concept of drug addiction, the types of dependence and the formation mechanisms that are solved as a result of scientific research, experimental studies developed based on these formation mechanisms and medicinal plants that can be used in the treatment of drug addiction that are effective in the treatment step are summarized. Studies on plant resources have been compiled. The evidence obtained as a result of these scientific studies showing that extracts of plants and / or active isolated compounds carrying different phytochemical structures such as alkaloids, flavonoids, polyphenols and terpenes in various drug addictions may be effective in vitro and/or in vivo is a step forward of current treatment methods with limited efficacy and it is expected to accelerate the delivery of a standardized treatment to the service of humanity.

Keywords: Drug addiction; medicinal plant; Hypericum perforatum; hyperforin
REFERENCES:
 1. Behere RV, Muralidharan K, Benegal V. Complementary and alternative medicine in the treatment of substance use disorders--a review of the evidence. Drug Alcohol Rev. 2009;28(3):292-300.[Crossref] [PubMed] 
 2. Eldahshan OA, Elsakka AMA, Singab AN. Medicinal plants and addiction treatment. Med Aromat Plants. 2016;5(4):260.[Crossref] 
 3. Lu L, Liu Y, Zhu W, Shi J, Liu Y, Ling W, et al. Traditional medicine in the treatment of drug addiction. Am J Drug Alcohol Abuse. 2009;35(1):1-11.[Crossref] [PubMed] 
 4. Uzbay İT. [History and definition of drug addiction, general information and addictive drug]. Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi. 2009;21-22:5-73.
 5. Kayaalp SO. [Drug abuse and drug addiction]. Kayaalp SO, editör. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 10. Baskı. Ankara: Pelikan Yayınları; 2002. p.938-59.
 6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-IV. American J Psychiatry. 1994.[Link] 
 7. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-V. American J Psychiatry. 2013.[Link] 
 8. Butelman ER, Picetti R, Reed B, Yuferov V, Kreek MJ. Addictions. In: Zigmond JM, Coyle JT, Rowland LP, eds. Neurobiology of Brain DisordersBiological Basis of Neurological and Psychiatric Disorders. 1th ed. London: Acedemic Press; 2015. p.570-84.[Crossref] 
 9. Li Z, Wu CF, Pei G, Xu NJ. Reversal of morphine-induced memory impairment in mice by withdrawal in Morris water maze: possible involvement of cholinergic system. Pharmacol Biochem Behav. 2001;68(3):507-13.[Crossref] [PubMed] 
 10. Chen D, Wu CF, Shi B, Xu YM. Tamoxifen and toremifene cause impairment of learning and memory function in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2002;71(1-2):269-76.[Crossref] [PubMed] 
 11. Wu CF, Liu YL, Song M, Liu W, Wang JH, Li X, et al. Protective effects of pseudoginsenoside-F11 on methamphetamine-induced neurotoxicity in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2003;76(1):103-9.[Crossref] [PubMed] 
 12. Kumarnsit E, Keawpradub N, Vongvatcharanon U, Sawangjaroen K, Govitrapong P. Suppressive effects of dichloromethane fraction from the Areca catechu nut on naloxone-precipitated morphine withdrawal in mice. Fitoterapia. 2005;76(6):534-9.[Crossref] [PubMed] 
 13. Rauf K, Subhan F, Sewell RD. A Bacoside containing Bacopa monnieri extract reduces both morphine hyperactivity plus the elevated striatal dopamine and serotonin turnover. Phytother Res. 2012;26(5):758-63.[Crossref] [PubMed] 
 14. Sumathi T, Nayeem M, Balakrishna K, Veluchamy G, Devaraj SN. Alcoholic extract of 'Bacopa monniera' reduces the in vitro effects of morphine withdrawal in guinea-pig ileum. J Ethnopharmacol. 2002;82(2-3):75-81.[Crossref] [PubMed] 
 15. Lee B, Sur B, Yeom M, Shim I, Lee H, Hahm DH, et al. Effect of berberine on depression- and anxiety-like behaviors and activation of the noradrenergic system induced by development of morphine dependence in rats. Korean J Physiol Pharmacol. 2012;16(6):379-86.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 16. Oh KW, Eun JS, Kwon HN, Cho EY, Kim KM. Effects of (-)-epigallocatechin gallate on the development of morphine-induced physical dependence. Arch Pharm Res. 2007;30(9):1111-5.[Crossref] [PubMed] 
 17. Nemat Shahi M, Asadi A, Behnam Talab E, Nemat Shahi M. The impact of saffron on symptoms of withdrawal syndrome in patients undergoing maintenance treatment for opioid addiction in Sabzevar Parish in 2017. Adv Med. 2017;2017:1079132.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 18. Perfumi M, Mattioli L, Forti L, Massi M, Ciccocioppo R. Effect of Hypericum perforatum CO2 extract on the motivational properties of ethanol in alcohol-preferring rats. Alcohol. 2005;40(4):291-6.[Crossref] [PubMed] 
 19. Wright CW, Gott M, Grayson B, Hanna M, Smith AG, Sunter A, et al. Correlation of hyperforin content of Hypericum perforatum (St John's Wort) extracts with their effects on alcohol drinking in C57BL/6J mice: a preliminary study. J Psychopharmacol. 2003;17(4):403-8.[Crossref] [PubMed] 
 20. Coskun I, Tayfun Uzbay I, Ozturk N, Ozturk Y. Attenuation of ethanol withdrawal syndrome by extract of Hypericum perforatum in Wistar rats. Fundam Clin Pharmacol. 2006;20(5):481-8.[Crossref] [PubMed] 
 21. Perfumi M, Ciccocioppo R, Angeletti S, Cucculelli M, Massi M. Effects of Hypericum perforatum extraction on alcohol intake in Marchigian Sardinian alcohol-preferring rats. Alcohol Alcohol. 1999;34(5):690-8.[Crossref] [PubMed] 
 22. Abenavoli L, Capasso F, Addolorato G. Phytotherapeutic approach to alcohol dependence: new old way? Phytomedicine. 2009;16(6-7):638-44.[Crossref] [PubMed] 
 23. Gomaa A, Hashem T, Mohamed M, Ashry E. Matricaria chamomilla extract inhibits both development of morphine dependence and expression of abstinence syndrome in rats. J Pharmacol Sci. 200392(1):50-5.[Crossref] [PubMed] 
 24. Tabatabai SM, Dashti S, Doosti F, Hosseinzadeh H. Phytotherapy of opioid dependence and withdrawal syndrome: a review. Phytother Res. 2014;28(6):811-30.[Crossref] [PubMed] 
 25. Sangi S, Ahmed SP, Channa MA, Ashfaq M, Mastoi SM. A new and novel treatment of opioid dependence: Nigella sativa 500 mg. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2008;20(2):118-24.[PubMed] 
 26. Abdel-Zaher AO, Abdel-Rahman MS, ELwasei FM. Blockade of nitric oxide overproduction and oxidative stress by Nigella sativa oil attenuates morphine-induced tolerance and dependence in mice. Neurochem Res. 2010;35(10):1557-65.[Crossref] [PubMed] 
 27. Rastogi V, Santiago-Moreno J, Doré S. Ginseng: a promising neuroprotective strategy in stroke. Front Cell Neurosci. 2015;20;8:457.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 28. Kim HJ, Kim P, Shin CY. A comprehensive review of the therapeutic and pharmacological effects of ginseng and ginsenosides in central nervous system. J Ginseng Res. 2013;37(1):8-29.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 29. Wen DC, Hu XY, Wang YY, Luo JX, Lin W, Jia LY, et al. Effects of aqueous extracts from Panax ginseng and Hippophae rhamnoides on acute alcohol intoxication: An experimental study using mouse model. J Ethnopharmacol. 2016;4;192:67-73.[Crossref] [PubMed] 
 30. Takahashi M, Tokuyama S. Pharmacological and physiological effects of ginseng on actions induced by opioids and psychostimulants. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1998;20(1):77-84.[Crossref] [PubMed] 
 31. Wu CF, Liu YL, Song M, Liu W, Wang JH, Li X, et al. Protective effects of pseudoginsenoside-F11 on methamphetamine-induced neurotoxicity in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2003;76(1):103-9.[Crossref] [PubMed] 
 32. Lee YJ, Pantuck CB, Pantuck EJ. Effect of ginseng on plasma levels of ethanol in the rat. Planta Med. 1993;59(1):17-9.[Crossref] [PubMed] 
 33. Li P, Tang M, Li H, Huang X, Chen L, Zhai H, et al. Effects of ginsenosides on opioid-induced hyperalgesia in mice. Neuroreport. 2014;9;25(10):749-52.[Crossref] [PubMed] 
 34. Lee B, Yang CH, Hahm DH, Lee HJ, Han SM, Kim KS, et al. Inhibitory effects of ginseng total saponins on behavioral sensitization and dopamine release induced by cocaine. Biol Pharm Bull. 2008;31(3):436-41.[Crossref] [PubMed] 
 35. Kim SE, Shim I, Chung JK, Lee MC. Effect of ginseng saponins on enhanced dopaminergic transmission and locomotor hyperactivity induced by nicotine. Neuropsychopharmacology. 2006;31(8):1714-21.[Crossref] [PubMed] 
 36. Lee B, Kwon S, Yeom M, Shim I, Lee H, Hahm DH, et al. Wild ginseng attenuates repeated morphine-induced behavioral sensitization in rats. J Microbiol Biotechnol. 2011;21(7):757-65.[Crossref] [PubMed] 
 37. Sahraei H, Fatemi SM, Pashaei-Rad S, Faghih-Monzavi Z, Salimi SH, Kamalinegad M, et al. Effects of Papaver rhoeas extract on the acquisition and expression of morphine-induced conditioned place preference in mice. J Ethnopharmacol. 2006;20;103(3):420-4.[Crossref] [PubMed] 
 38. Pourmotabbed A, Rostamian B, Manouchehri G, Pirzadeh-Jahromi G, Sahraei H, Ghoshooni H, et al. Effects of Papaver rhoeas extract on the expression and development of morphine-dependence in mice. J Ethnopharmacol. 2004;95(2-3):431-5.[Crossref] [PubMed] 
 39. Steiner GG. Kava as an anticraving agent: preliminary data. Pac Health Dialog. 2001;8(2):335-9.[PubMed] 
 40. Baum SS, Hill R, Rommelspacher H. Effect of kava extract and individual kavapyrones on neurotransmitter levels in the nucleus accumbens of rats. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 1998;22(7):1105-20.[Crossref] [PubMed] 
 41. Lüde S, Török M, Dieterle S, Jäggi R, Büter KB, Krähenbühl S, et al. Hepatocellular toxicity of kava leaf and root extracts. Phytomedicine. 2008;15(1-2):120-31.[Crossref] [PubMed] 
 42. Keung WM, Vallee BL. Daidzin: a potent, selective inhibitor of human mitochondrial aldehyde dehydrogenase. Proc Natl Acad Sci U S A. 1993;15;90(4):1247-51.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 43. Keung WM. Anti-dipsotropic isoflavones: the potential therapeutic agents for alcohol dependence. Med Res Rev. 2003;23(6):669-96.[Crossref] [PubMed] 
 44. Keung WM, Klyosov AA, Vallee BL. Daidzin inhibits mitochondrial aldehyde dehydrogenase and suppresses ethanol intake of Syrian golden hamsters. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997;4;94(5):1675-9.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 45. Overstreet DH, Keung WM, Rezvani AH, Massi M, Lee DY. Herbal remedies for alcoholism: promises and possible pitfalls. Alcohol Clin Exp Res. 2003;27(2):177-85.[Crossref] [PubMed] 
 46. Colombo G, Agabio R, Lobina C, Reali R, Morazzoni P, Bombardelli E, et al. Salvia miltiorrhiza extract inhibits alcohol absorption, preference, and discrimination in sP rats. Alcohol. 1999;18(1):65-70.[Crossref] [PubMed] 
 47. Vacca G, Colombo G, Brunetti G, Melis S, Molinari D, Serra S, et al. Reducing effect of Salvia miltiorrhiza extracts on alcohol intake: influence of vehicle. Phytother Res. 2003;17(5):537-41.[Crossref] [PubMed] 
 48. Mostallino MC, Mascia MP, Pisu MG, Busonero F, Talani G, Biggio G, et al. Inhibition by miltirone of up-regulation of GABAA receptor alpha4 subunit mRNA by ethanol withdrawal in hippocampal neurons. Eur J Pharmacol. 2004;28;494(2-3):83-90.[Crossref] [PubMed] 
 49. Mo ZX, An SL, Zhou JY. [Effects of Caulis sinomenii and sinomenine on morphine-induced place preference and brain histamine level in mice]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006;26(12):1709-13.[PubMed] 
 50. Maciulaitis R, Kontrimaviciute V, Bressolle FM, Briedis V. Ibogaine, an anti-addictive drug: pharmacology and time to go further in development. A narrative review. Hum Exp Toxicol. 2008;27(3):181-94.[Crossref] [PubMed] 
 51. Pramyothin P, Chirdchupunsare H, Rungsipipat A, Chaichantipyuth C. Hepatoprotective activity of Thunbergia laurifolia Linn extract in rats treated with ethanol: in vitro and in vivo studies. J Ethnopharmacol. 2005;1;102(3):408-11.[Crossref] [PubMed] 
 52. Thongsaard W, Marsden CA. A herbal medicine used in the treatment of addiction mimics the action of amphetamine on in vitro rat striatal dopamine release. Neurosci Lett. 2002;30;329(2):129-32.[Crossref] [PubMed] 
 53. Thongsaard W, Marsden CA, Morris P, Prior M, Shah YB. Effect of Thunbergia laurifolia, a Thai natural product used to treat drug addiction, on cerebral activity detected by functional magnetic resonance imaging in the rat. Psychopharmacology (Berl). 2005;180(4):752-60.[Crossref] [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com