Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi

Madde Bağımlılığının Tedavisi için Bitkisel Kaynak Araştırmaları Üzerine Bir Derleme
A Review on Herbal Resource Researches for Treatment of Drug Addiction
Seren GÜNDOĞDUa, Sümeyye AYHANa, Ayşe KURUÜZÜM UZa
aHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Ankara, TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2020;9(3):229-39
doi: 10.5336/pharmsci.2019-72972
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Psikolojik ve nörolojik boyutları olan madde bağımlılığı, zararlı sonuçları olmasına rağmen kompulsif madde arayışı ve kullanımı ile karakterize kronik, tekrarlayan bir beyin hastalığıdır. Dünya genelindeki yaygınlığı gibi ülkemizde de mutlaka önüne geçilmesi gereken son derece tehlikeli bir halk sağlığı sorunu olan madde bağımlılığında modern, kanıta dayalı bir tedavi yaklaşımının benimsendiği tedavi süreci, kullanılan maddenin cinsine, kullanım süresine, hastanın yoksunluk belirtilerine, fiziksel ve ruhsal sorunlarına göre değişkenlik göstermektedir ve tedavi amacıyla kullanılabilecek kaynaklar ele alındığında, var olan ilaçların yanında yeni ilaçlar için öncü olabilecek doğal kaynakların da ele alınması ihtiyaç duyulan ve önemli bir husustur. Bu amaçla yapılan çalışmada, madde bağımlılığı kavramından, bağımlılık türleri ve bu türlerin yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda çözümlenen oluşum mekanizmalarından, bu oluşum mekanizmalarından yola çıkılarak geliştirilen deneysel çalışmalardan ve tedavi basamağında etkili olan madde bağımlılığı tedavisinde kullanılabilecek ilaçların geliştirilmesine öncü olabilecek tıbbi bitkilerden özetle bahsedilmiştir. Bitkisel kaynaklar ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar derlenmiştir. Çeşitli madde bağımlılıklarında bitkilerin ekstrelerinin ve/veya alkaloit, flavonoid, polifenol ve terpen gibi farklı fitokimyasal yapılar taşıyan aktif izole bileşiklerinin in vitro ve/veya in vivo olarak etkili olabileceğini gösteren bilimsel çalışmaların sonucunda ortaya çıkan kanıtların, etkinlikleri sınırlı kalan mevcut tedavi yöntemlerini bir adım daha öteye taşıması ve hastanın sonsuz yararının gözetildiği standardize bir tedavinin insanlığın hizmetine sunulmasını hızlandırması umut edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı; tıbbi bitki; Hypericum perforatum; hiperforin
ABSTRACT
Drug addiction with psychological and neurological dimensions; is a chronic, recurrent brain disease characterized by the search for and use of compulsive substances, although it has detrimental consequences. The treatment process in which a modern, evidence-based treatment approach is adopted in drug addiction, which is an extremely dangerous public health problem that must be prevented in our country as well as its prevalence throughout the world; It varies according to the type of substance used, the duration of use, the withdrawal symptoms of the patient, physical and mental problems, and considering the available resources for treatment purposes, it is necessary and important to consider natural resources that may be the pioneer for new drugs. In this study; The concept of drug addiction, the types of dependence and the formation mechanisms that are solved as a result of scientific research, experimental studies developed based on these formation mechanisms and medicinal plants that can be used in the treatment of drug addiction that are effective in the treatment step are summarized. Studies on plant resources have been compiled. The evidence obtained as a result of these scientific studies showing that extracts of plants and / or active isolated compounds carrying different phytochemical structures such as alkaloids, flavonoids, polyphenols and terpenes in various drug addictions may be effective in vitro and/or in vivo is a step forward of current treatment methods with limited efficacy and it is expected to accelerate the delivery of a standardized treatment to the service of humanity.

Keywords: Drug addiction; medicinal plant; Hypericum perforatum; hyperforin
REFERANSLAR:
 1. Behere RV, Muralidharan K, Benegal V. Complementary and alternative medicine in the treatment of substance use disorders--a review of the evidence. Drug Alcohol Rev. 2009;28(3):292-300.[Crossref] [PubMed] 
 2. Eldahshan OA, Elsakka AMA, Singab AN. Medicinal plants and addiction treatment. Med Aromat Plants. 2016;5(4):260.[Crossref] 
 3. Lu L, Liu Y, Zhu W, Shi J, Liu Y, Ling W, et al. Traditional medicine in the treatment of drug addiction. Am J Drug Alcohol Abuse. 2009;35(1):1-11.[Crossref] [PubMed] 
 4. Uzbay İT. [History and definition of drug addiction, general information and addictive drug]. Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi. 2009;21-22:5-73.
 5. Kayaalp SO. [Drug abuse and drug addiction]. Kayaalp SO, editör. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 10. Baskı. Ankara: Pelikan Yayınları; 2002. p.938-59.
 6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-IV. American J Psychiatry. 1994.[Link] 
 7. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-V. American J Psychiatry. 2013.[Link] 
 8. Butelman ER, Picetti R, Reed B, Yuferov V, Kreek MJ. Addictions. In: Zigmond JM, Coyle JT, Rowland LP, eds. Neurobiology of Brain DisordersBiological Basis of Neurological and Psychiatric Disorders. 1th ed. London: Acedemic Press; 2015. p.570-84.[Crossref] 
 9. Li Z, Wu CF, Pei G, Xu NJ. Reversal of morphine-induced memory impairment in mice by withdrawal in Morris water maze: possible involvement of cholinergic system. Pharmacol Biochem Behav. 2001;68(3):507-13.[Crossref] [PubMed] 
 10. Chen D, Wu CF, Shi B, Xu YM. Tamoxifen and toremifene cause impairment of learning and memory function in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2002;71(1-2):269-76.[Crossref] [PubMed] 
 11. Wu CF, Liu YL, Song M, Liu W, Wang JH, Li X, et al. Protective effects of pseudoginsenoside-F11 on methamphetamine-induced neurotoxicity in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2003;76(1):103-9.[Crossref] [PubMed] 
 12. Kumarnsit E, Keawpradub N, Vongvatcharanon U, Sawangjaroen K, Govitrapong P. Suppressive effects of dichloromethane fraction from the Areca catechu nut on naloxone-precipitated morphine withdrawal in mice. Fitoterapia. 2005;76(6):534-9.[Crossref] [PubMed] 
 13. Rauf K, Subhan F, Sewell RD. A Bacoside containing Bacopa monnieri extract reduces both morphine hyperactivity plus the elevated striatal dopamine and serotonin turnover. Phytother Res. 2012;26(5):758-63.[Crossref] [PubMed] 
 14. Sumathi T, Nayeem M, Balakrishna K, Veluchamy G, Devaraj SN. Alcoholic extract of 'Bacopa monniera' reduces the in vitro effects of morphine withdrawal in guinea-pig ileum. J Ethnopharmacol. 2002;82(2-3):75-81.[Crossref] [PubMed] 
 15. Lee B, Sur B, Yeom M, Shim I, Lee H, Hahm DH, et al. Effect of berberine on depression- and anxiety-like behaviors and activation of the noradrenergic system induced by development of morphine dependence in rats. Korean J Physiol Pharmacol. 2012;16(6):379-86.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 16. Oh KW, Eun JS, Kwon HN, Cho EY, Kim KM. Effects of (-)-epigallocatechin gallate on the development of morphine-induced physical dependence. Arch Pharm Res. 2007;30(9):1111-5.[Crossref] [PubMed] 
 17. Nemat Shahi M, Asadi A, Behnam Talab E, Nemat Shahi M. The impact of saffron on symptoms of withdrawal syndrome in patients undergoing maintenance treatment for opioid addiction in Sabzevar Parish in 2017. Adv Med. 2017;2017:1079132.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 18. Perfumi M, Mattioli L, Forti L, Massi M, Ciccocioppo R. Effect of Hypericum perforatum CO2 extract on the motivational properties of ethanol in alcohol-preferring rats. Alcohol. 2005;40(4):291-6.[Crossref] [PubMed] 
 19. Wright CW, Gott M, Grayson B, Hanna M, Smith AG, Sunter A, et al. Correlation of hyperforin content of Hypericum perforatum (St John's Wort) extracts with their effects on alcohol drinking in C57BL/6J mice: a preliminary study. J Psychopharmacol. 2003;17(4):403-8.[Crossref] [PubMed] 
 20. Coskun I, Tayfun Uzbay I, Ozturk N, Ozturk Y. Attenuation of ethanol withdrawal syndrome by extract of Hypericum perforatum in Wistar rats. Fundam Clin Pharmacol. 2006;20(5):481-8.[Crossref] [PubMed] 
 21. Perfumi M, Ciccocioppo R, Angeletti S, Cucculelli M, Massi M. Effects of Hypericum perforatum extraction on alcohol intake in Marchigian Sardinian alcohol-preferring rats. Alcohol Alcohol. 1999;34(5):690-8.[Crossref] [PubMed] 
 22. Abenavoli L, Capasso F, Addolorato G. Phytotherapeutic approach to alcohol dependence: new old way? Phytomedicine. 2009;16(6-7):638-44.[Crossref] [PubMed] 
 23. Gomaa A, Hashem T, Mohamed M, Ashry E. Matricaria chamomilla extract inhibits both development of morphine dependence and expression of abstinence syndrome in rats. J Pharmacol Sci. 200392(1):50-5.[Crossref] [PubMed] 
 24. Tabatabai SM, Dashti S, Doosti F, Hosseinzadeh H. Phytotherapy of opioid dependence and withdrawal syndrome: a review. Phytother Res. 2014;28(6):811-30.[Crossref] [PubMed] 
 25. Sangi S, Ahmed SP, Channa MA, Ashfaq M, Mastoi SM. A new and novel treatment of opioid dependence: Nigella sativa 500 mg. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2008;20(2):118-24.[PubMed] 
 26. Abdel-Zaher AO, Abdel-Rahman MS, ELwasei FM. Blockade of nitric oxide overproduction and oxidative stress by Nigella sativa oil attenuates morphine-induced tolerance and dependence in mice. Neurochem Res. 2010;35(10):1557-65.[Crossref] [PubMed] 
 27. Rastogi V, Santiago-Moreno J, Doré S. Ginseng: a promising neuroprotective strategy in stroke. Front Cell Neurosci. 2015;20;8:457.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 28. Kim HJ, Kim P, Shin CY. A comprehensive review of the therapeutic and pharmacological effects of ginseng and ginsenosides in central nervous system. J Ginseng Res. 2013;37(1):8-29.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 29. Wen DC, Hu XY, Wang YY, Luo JX, Lin W, Jia LY, et al. Effects of aqueous extracts from Panax ginseng and Hippophae rhamnoides on acute alcohol intoxication: An experimental study using mouse model. J Ethnopharmacol. 2016;4;192:67-73.[Crossref] [PubMed] 
 30. Takahashi M, Tokuyama S. Pharmacological and physiological effects of ginseng on actions induced by opioids and psychostimulants. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1998;20(1):77-84.[Crossref] [PubMed] 
 31. Wu CF, Liu YL, Song M, Liu W, Wang JH, Li X, et al. Protective effects of pseudoginsenoside-F11 on methamphetamine-induced neurotoxicity in mice. Pharmacol Biochem Behav. 2003;76(1):103-9.[Crossref] [PubMed] 
 32. Lee YJ, Pantuck CB, Pantuck EJ. Effect of ginseng on plasma levels of ethanol in the rat. Planta Med. 1993;59(1):17-9.[Crossref] [PubMed] 
 33. Li P, Tang M, Li H, Huang X, Chen L, Zhai H, et al. Effects of ginsenosides on opioid-induced hyperalgesia in mice. Neuroreport. 2014;9;25(10):749-52.[Crossref] [PubMed] 
 34. Lee B, Yang CH, Hahm DH, Lee HJ, Han SM, Kim KS, et al. Inhibitory effects of ginseng total saponins on behavioral sensitization and dopamine release induced by cocaine. Biol Pharm Bull. 2008;31(3):436-41.[Crossref] [PubMed] 
 35. Kim SE, Shim I, Chung JK, Lee MC. Effect of ginseng saponins on enhanced dopaminergic transmission and locomotor hyperactivity induced by nicotine. Neuropsychopharmacology. 2006;31(8):1714-21.[Crossref] [PubMed] 
 36. Lee B, Kwon S, Yeom M, Shim I, Lee H, Hahm DH, et al. Wild ginseng attenuates repeated morphine-induced behavioral sensitization in rats. J Microbiol Biotechnol. 2011;21(7):757-65.[Crossref] [PubMed] 
 37. Sahraei H, Fatemi SM, Pashaei-Rad S, Faghih-Monzavi Z, Salimi SH, Kamalinegad M, et al. Effects of Papaver rhoeas extract on the acquisition and expression of morphine-induced conditioned place preference in mice. J Ethnopharmacol. 2006;20;103(3):420-4.[Crossref] [PubMed] 
 38. Pourmotabbed A, Rostamian B, Manouchehri G, Pirzadeh-Jahromi G, Sahraei H, Ghoshooni H, et al. Effects of Papaver rhoeas extract on the expression and development of morphine-dependence in mice. J Ethnopharmacol. 2004;95(2-3):431-5.[Crossref] [PubMed] 
 39. Steiner GG. Kava as an anticraving agent: preliminary data. Pac Health Dialog. 2001;8(2):335-9.[PubMed] 
 40. Baum SS, Hill R, Rommelspacher H. Effect of kava extract and individual kavapyrones on neurotransmitter levels in the nucleus accumbens of rats. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 1998;22(7):1105-20.[Crossref] [PubMed] 
 41. Lüde S, Török M, Dieterle S, Jäggi R, Büter KB, Krähenbühl S, et al. Hepatocellular toxicity of kava leaf and root extracts. Phytomedicine. 2008;15(1-2):120-31.[Crossref] [PubMed] 
 42. Keung WM, Vallee BL. Daidzin: a potent, selective inhibitor of human mitochondrial aldehyde dehydrogenase. Proc Natl Acad Sci U S A. 1993;15;90(4):1247-51.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 43. Keung WM. Anti-dipsotropic isoflavones: the potential therapeutic agents for alcohol dependence. Med Res Rev. 2003;23(6):669-96.[Crossref] [PubMed] 
 44. Keung WM, Klyosov AA, Vallee BL. Daidzin inhibits mitochondrial aldehyde dehydrogenase and suppresses ethanol intake of Syrian golden hamsters. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997;4;94(5):1675-9.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 45. Overstreet DH, Keung WM, Rezvani AH, Massi M, Lee DY. Herbal remedies for alcoholism: promises and possible pitfalls. Alcohol Clin Exp Res. 2003;27(2):177-85.[Crossref] [PubMed] 
 46. Colombo G, Agabio R, Lobina C, Reali R, Morazzoni P, Bombardelli E, et al. Salvia miltiorrhiza extract inhibits alcohol absorption, preference, and discrimination in sP rats. Alcohol. 1999;18(1):65-70.[Crossref] [PubMed] 
 47. Vacca G, Colombo G, Brunetti G, Melis S, Molinari D, Serra S, et al. Reducing effect of Salvia miltiorrhiza extracts on alcohol intake: influence of vehicle. Phytother Res. 2003;17(5):537-41.[Crossref] [PubMed] 
 48. Mostallino MC, Mascia MP, Pisu MG, Busonero F, Talani G, Biggio G, et al. Inhibition by miltirone of up-regulation of GABAA receptor alpha4 subunit mRNA by ethanol withdrawal in hippocampal neurons. Eur J Pharmacol. 2004;28;494(2-3):83-90.[Crossref] [PubMed] 
 49. Mo ZX, An SL, Zhou JY. [Effects of Caulis sinomenii and sinomenine on morphine-induced place preference and brain histamine level in mice]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006;26(12):1709-13.[PubMed] 
 50. Maciulaitis R, Kontrimaviciute V, Bressolle FM, Briedis V. Ibogaine, an anti-addictive drug: pharmacology and time to go further in development. A narrative review. Hum Exp Toxicol. 2008;27(3):181-94.[Crossref] [PubMed] 
 51. Pramyothin P, Chirdchupunsare H, Rungsipipat A, Chaichantipyuth C. Hepatoprotective activity of Thunbergia laurifolia Linn extract in rats treated with ethanol: in vitro and in vivo studies. J Ethnopharmacol. 2005;1;102(3):408-11.[Crossref] [PubMed] 
 52. Thongsaard W, Marsden CA. A herbal medicine used in the treatment of addiction mimics the action of amphetamine on in vitro rat striatal dopamine release. Neurosci Lett. 2002;30;329(2):129-32.[Crossref] [PubMed] 
 53. Thongsaard W, Marsden CA, Morris P, Prior M, Shah YB. Effect of Thunbergia laurifolia, a Thai natural product used to treat drug addiction, on cerebral activity detected by functional magnetic resonance imaging in the rat. Psychopharmacology (Berl). 2005;180(4):752-60.[Crossref] [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014