Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: REVIEW
Sağlık Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Güçlü ve Zayıf Yönler
The Usage of Information Technologies in Health Education: Strengths and Weaknesses
Emine ŞENYUVAa
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Eğitim ABD, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(4):994-1004
doi: 10.5336/nurses.2021-83083
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Günümüzde küreselleşme, siber devrim, ekonomik rekabet, bilginin geniş yayılımı, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişme ve gelişmeler; birey, aile ve toplumun sağlığını geliştirme, koruma ve sürdürmelerine, yaşam kalitelerini artırmalarına yönelik gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek sağlık eğitimlerini gerekli kılmaktadır. Sağlık eğitimi; bireyin değerlerini, inançlarını, tutumlarını etkileyerek sağlıklı ve nitelikli yaşamını destekleyecek davranışlar kazanmasını ve iyi davranışları alışkanlık hâline getirmesini sağlayan dinamik bir süreçtir. Bu süreçte hemşireler, birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitiminde rol alan en önemli sağlık profesyonellerinden biridir. Sağlık profesyonelleri olarak hemşirelerin yaşanan bu değişme ve gelişmeleri dikkate alarak sağlık eğitiminde farklı teknolojileri (Wiki, blog, podcast, YouTube, çevrim içi video oyunları, avatarlar, sosyal medya vb.) kullanmaları ve bu teknolojilerden yararlanmaları kaçınılmaz hâle gelmiştir. Sağlık eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı; bireysel sağlığın kontrolünü ve değerlendirilmesini, sağlıkla ilgili bilgilerin toplanmasını ve işlenmesini sağlamakta, gerekli kaynakların kullanımını kolaylaştırmakta, farklı öğrenme stillerine sahip bireylerin karmaşık konuları kendi hızlarında anlamalarını mümkün kılmaktadır. Ayrıca sağlık eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı, bilginin hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayarak sağlıklı birey, aile ve toplumun sağlığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını, kendi sağlığıyla ilgili kararlar almasını ve sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasını desteklemektedir. Bu bağlamda derlemede; sağlık eğitiminde kullanılacak bilişim teknolojileri (Wiki, blog, podcast, YouTube, çevrim içi video oyunları, avatarlar, sosyal medya, mobil teknoloji) ve bu teknolojilerin güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık eğitimi; bilişim teknolojileri; bilişim; teknoloji; hemşirelik
ABSTRACT
Today, globalization, cyber revolution, economic competition and wide spread of information, changes and developments in information and communication technologies made it obligatory to use different technologies while providing health education to ensure that individuals, families and society reach the necessary information to improve, protect and maintain their health, and to increase their quality of life, and that nurses also benefit from these technologies in health education they will perform within the scope of the role of educators. Health education is a dynamic process that enables individuals to acquire behavioral changes that will support a healthy and qualified life by affecting their values, beliefs and attitudes and to make good behaviors a habit. In this process, nurses are one of the most important health professionals involved in health education for individuals, families and society. As health professionals, it has become inevitable for nurses to use and benefit from different technologies (Wiki, blog, podcast, YouTube, online video games, avatars, social media, etc.) in health education, taking into account these changes and developments. The usage of information technologies in health education ensures the control and evaluation of individual health, the collection and processing of many health-related information, facilitates the usage of necessary resources, and enables individuals with different learning styles to understand complex issues at their own pace. The usage of information technologies in health education also enables the rapid spread of information, to have more information about the health of the healthy individual, family and society, to make decisions about their own health, and to support the more effective usage of health services. In this context, information technologies (Wiki, blog, podcast, YouTube, online video games, avatars, social media, mobile technology) to be used in health education and the strengths and weaknesses of these technologies will be discussed in this review.

Keywords: Health education; information technologies; information; technology; nursing
REFERENCES:
 1. Taşocak G. Hasta Eğitimi. İstanbul: Yayınevi; 2015.
 2. Stoop AP, van't Riet A, Berg M. Using information technology for patient education: realizing surplus value? Patient Educ Couns. 2004;54(2):187-95. [Crossref] [PubMed] 
 3. World Health Organization. Health Education: Theoretical Concepts, Effective Strategies and Core Competencies. A Foundation Document to Guide Capacity Development of Health Educators. Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2012. [Link] 
 4. Abd El Mohsen A. Barriers encountered by undergraduate nursing students while providing health education for patients [Master thesis]. Syria: Faculty of Nursing University of Alexandria; 2009. [Link] 
 5. Denehy J. Health education: an important role for school nurses. J Sch Nurs. 2001;17(5):233-8. [Crossref] [PubMed] 
 6. Fathy A. Development of patient health education model to guide undergraduate nursing students. [Master thesis]. Mısır: University of Alexandria, Faculty of Nursing; 2006. [Link] 
 7. Berthet E. Les objectifs de l'éducation pour la sante [Objectives of education for health]. Hygie. 1983;2(3):49-53. [PubMed] 
 8. Bastable SB, Alt MF. Overview of education in health care. Nurse Key. 2007:3-23. [Link] 
 9. Hülür BA. Sağlık iletişimi, medya ve etik: bir sağlık haberinin analizi [Health communicatıon, media and ethics: an analysis of a news on health]. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 14(1):155-78. [Crossref] 
 10. Kahraman M. Sosyal Medya 101 2.0 Pazarlamacılar İçin Sosyal Medyaya Giriş. 2. Baskı. İstanbul: Mediacat Kitapları; 2013. [Link] 
 11. Kartal N, Erigüç G. Sağlık iletişiminde bir unsur olarak sosyal medya: Bir sosyal içerik platformundaki sağlık haberlerinin incelenmesi [Social media as an element in health communication: examination of health related news in a social content platform]. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018;6(1):569-87. [Crossref] 
 12. Hootsuite [İnternet]. © 2021 Hootsuite Inc. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. The global state of digital 2021. Erişim linki: [Link] 
 13. Luo JS. Patient education in the internet age. Primary Psychiatry. 2008;15(4):24-6. [Link] 
 14. Vance K, Howe W, Dellavalle RP. Social internet sites as a source of public health information. Dermatol Clin. 2009;27(2):133-6, vi. [Crossref] [PubMed] 
 15. Social Touch [İnternet]. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. Türkiye'de internetin sağlık bilgi ve hizmetlerine ulaşma amaçlı kullanım alışkanlıkları. Erişim linki: [Link] 
 16. Luo L. Social networking websites: an exploratory study of student peer socializing in an online LIS program. JELIS. 2010;51(2):86-102. [Link] 
 17. Darı B. Sosyal medya ve sağlık [Social media and health]. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. 2017;6(18):731-58. [Link] 
 18. Brashers DE, Goldsmith DJ, Hsieh E. Information seeking and avoiding in health contexts. Human Communication Research. 2002;28(2):258-71. [Crossref] 
 19. Sarasohn-Kahn J. The wisdom of patients: health care meets online social media. California HealthCare Foundation. 2008;25(13): 12. [Link] 
 20. Sayımer İ. Yeni medya ortamlarında ağlar oluşturan toplumsal hareket deneyimleri [Social movement experiences creating networks in new media environments]. EJOIR. 2014;2(2):97-112. [Link] 
 21. Ferret LJ. Wikis and e-learning. Berman P, ed. E-learning Concepts and Techniques. USA: Institute for Interactive Technologies , Bloomsburg University of Pennsylvania; 2006. p.73-4. [Link] 
 22. Kamel Boulos MN, Wheeler S. The emerging Web 2.0 social software: an enabling suite of sociable technologies in health and health care education. Health Info Libr J. 2007; 24(1):2-23. [Crossref] [PubMed] 
 23. IBM [İnternet]. [Erişim tarihi 15.03.2021]. B. (2009). Wiki vs. blog. E-Content: IBM developer Works. [Link] 
 24. UNAIDS [İnternet]. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. Data (2008). Erişim linki: [Link] 
 25. Bellman E, Johnson EJ, Lohse GL. Onsite: to opt-in or opt-out?: it depends on the question. Communıcations of the ACM. 2001;44(2):25-7. [Crossref] 
 26. Boulos MN, Maramba I, Wheeler S. Wikis, blogs and podcasts: a new generation of web-based tools for virtual collaborative clinical practice and education. BMC Med Educ. 2006;15;6:41. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 27. Digitalage [İnternet]. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. Tumblr'da blog sayısı 100 milyonu geçti. Erişim linki: [Link] 
 28. Barsky E Cho A. Introducing web 2.0: weblogs and podcasting for health librarians. JCHLA/ JABSC. 2007;28(2):59-61. [Crossref] 
 29. Savel RH, Goldstein EB, Perencevich EN, Angood PB. The iCritical care podcast: a novel medium for critical care communication and education. J Am Med Inform Assoc. 2007; 14(1):94-9. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 30. Hasamnis AA, Patil SS. YouTube as a tool for health education. J Educ Health Promot. 2019;31;8:241. [PubMed] [PMC] 
 31. Doğruer N, Eyyam R, Menevis İ. The use of the internet for educational purposes. Soc Behav Sci. 2011;28:606-11. [Crossref] 
 32. Tackett S, Slinn K, Marshall T, Gaglani S, Waldman V, Desai R. Medical education videos for the world: an analysis of viewing patterns for a YouTube channel. Acad Med. 2018;93(8):1150-6. [Crossref] [PubMed] 
 33. Paek HJ, Kim K, Hove T. Content analysis of antismoking videos on YouTube: message sensation value, message appeals, and their relationships with viewer responses. Health Educ Res. 2010;25(6):1085-99. [Crossref] [PubMed] 
 34. Dawson AL, Hamstra AA, Huff LS, Gamble RG, Howe W, Kane I, et al. Online videos to promote sun safety: results of a contest. Dermatol Reports. 2011;23;3(1):e9. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 35. Clifton A, Mann C. Can YouTube enhance student nurse learning? Nurse Educ Today. 2011; 31(4):311-3. [Crossref] [PubMed] 
 36. Lemmens JS, Valkenburg PM, Peter J. Development and validation of a game addiction scale for adolescents. Media Psychol. 2009; 12(1):77-95. [Crossref] 
 37. Güvenli İnternet Merkezi [İnternet]. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. Dijital oyunlar raporu (2019). Erişim linki: [Link] 
 38. Ankara Kalkınma Ajansı [İnternet]. [Erişim tarihi:15.03.2021]. Dijital oyun sektörü raporu (2019). Erişim linki: [Link] 
 39. Dorman SM. Video and computer games: effect on children and implications for health education. J Sch Health. 1997;67(4):133-8. [Crossref] [PubMed] 
 40. DeSmet A, Van Ryckeghem D, Compernolle S, Baranowski T, Thompson D, Crombez G, et al. A meta-analysis of serious digital games for healthy lifestyle promotion. Prev Med. 2014;69:95-107. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 41. Haaranen A, Rissanen T, Laatikainen T, Kauhanen J. Digital and video games in health promotion: systematic review of games and health behavior. FinJeHeW. 2014;6(4):153-63. [Link] 
 42. Schott G, Hodgetts D. Health and digital gaming: the benefits of a community of practice. J Health Psychol. 2006;11(2):309-16. [Crossref] [PubMed] 
 43. Avcı K, Avşar Z. Dijital sağlık oyunları [Digital health games]. TRT Akademi. 2016;1(2):472-86. [Link] 
 44. Canidate S, Hart M. The use of avatar counseling for HIV/AIDS health education: the examination of self-identity in avatar preferences. J Med Internet Res. 2017;1;19(12):e365. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 45. Waggoner Z. My Avatar, My Self: Identity in Video Role-Playing Games. 1st ed. Jefferson, NC: McFarland; 2009. [Link] 
 46. American Marketing Association [İnternet]. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. Drell L. Virtual health: are avatars the new health care provider?
 47. Pew Research Center [İnternet]. 2021 Pew Research Center. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. Fox S, Duggan M. Information triage. Erişim linki: [Link] 
 48. Gordon R, Björklund NK, Smith RJ, Blyden ER. Halting HIV/AIDS with avatars and havatars: a virtual world approach to modelling epidemics. BMC Public Health. 2009;18;9 Suppl 1(Suppl 1):S13. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 49. Ghanbarzadeh R, Ghapanchi AH, Blumenstein M, Talaei-Khoei A. A decade of research on the use of three-dimensional virtual worlds in health care: a systematic literature review. J Med Internet Res. 2014;18;16(2):e47. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 50. Lupton D, Jutel A. 'It's like having a physician in your pocket!' A critical analysis of self-diagnosis smartphone apps. Soc Sci Med. 2015; 133:128-35. [Crossref] [PubMed] 
 51. Alabay MN. Sosyal medyada tüketiciler ve pazar bölümleme uygulamaları [Consumers and market segmentation applications in the social media]. İzmir: Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi; XVI. "Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri; 2011. [Link] 
 52. Greene JA, Kesselheim AS. Pharmaceutical marketing and the new social media. N Engl J Med. 2010;25;363(22):2087-9. [Crossref]  [PubMed] 
 53. The balance small business [İnternet]. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. Hudson M. What is social media? Definition and examples of social media. Erişim linki: [Link] 
 54. Merriam-Webster [İnternet]. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. Social media noun, plural in form but singular or plural in construction. Erişim linki: [Link] 
 55. Reynolds BJ. Building trust through social media. CDC's experience during the H1N1 influenza response. Mark Health Serv. 2010; 30(2):18-21. [PubMed] 
 56. Zhao Y, Zhang J. Consumer health information seeking in social media: a literature review. Health Info Libr J. 2017;34(4):268-83. [Crossref] [PubMed] 
 57. Welch V, Petkovic J, Pardo Pardo J, Rader T, Tugwell P. Interactive social media interventions to promote health equity: an overview of reviews. Health Promot Chronic Dis Prev Can. 2016 Apr;36(4):63-75. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 58. Chou WYS, Hunt YM, Beckjord EB, Moser RP, Hesse B. Social media use in the United States: implications for health communication. JMIR. 2009;11(4):e48. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Currie D. Public health leaders using social media to convey emergencies: new tools a boon. Nations Health. 2009;39(6):1-10. [Link] 
 60. Mayadas AF, Bourne J, Bacsich P. Online education today. Science. 2009;2;323(5910):85-9. [Crossref] [PubMed] 
 61. Mitchell S. Letting go of the rock. Journal of Nursing Education. 2008;47(10):439-40. [Link] 
 62. Hunter RF, de la Haye K, Murray JM, Badham J, Valente TW, Clarke M, et al. Social network interventions for health behaviours and outcomes: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2019;3;16(9):e1002890. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 63. Johns DJ, Langley TE, Lewis S. Use of social media for the delivery of health promotion on smoking, nutrition, and physical activity: a systematic review. Lancet. 2017;390:49. [Crossref] 
 64. Centers for Disease Control and Prevention [İnternet]. [Erişim tarihi: 15.03.2021]. The health communicator's social media toolkit. Erişim linki: [Link] 
 65. Liu Y. Social media tools as a learning resource. JETDE. 2010;3(1):101-14. [Crossref] 
 66. Neiger BL, Thackeray R, Van Wagenen SA, Hanson CL, West JH, Barnes MD, et al. Use of social media in health promotion: purposes, key performance indicators, and evaluation metrics. Health Promot Pract. 2012;13(2):159-64. [Crossref] [PubMed] 
 67. Şener E, Samur M. Sağlığı geliştirici bir unsur olarak sosyal medya: Facebookta sağlık [Social media as a factor health promoting: health on Facebook]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;2(4):508-23. [Link] 
 68. Corpman DW. Mobile health in China: a review of research and programs in medical care, health education, and public health. J Health Commun. 2013;18(11):1345-67. [Crossref] [PubMed] 
 69. Alrasheedi M, Capretz LF. Determination of critical success factors affecting mobile learning: a meta-analysis approach. TOJET. 2015; 14(2):41-51. [Link] 
 70. Zhuang R, Xiang Y, Han T, Yang GA, Zhang Y. Cell phone-based health education messaging improves health literacy. Afr Health Sci. 2016;16(1):311-8. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 71. Wang JY, Bennett K, Probst J. Subdividing the digital divide: differences in internet access and use among rural residents with medical limitations. J Med Internet Res. 2011;3;13(1): e25. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 72. Deloitte [İnternet]. Greenspun H, Coughlin S. mHealth in an mWorld: how mobile technology is transforming health care. 2012. Erişim linki: [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com