Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics

.: REVIEW
Yenidoğan Bebeklerde Masajın Bilirubin Düzeyine Etkisi
The Effect of Massage on Bilirubin Level in New Born Infants
Gönül KILIÇa, Hatice BAL YILMAZb
aÇiğli Bölge Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, TÜRKİYE
bEge Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2021;30(1):84-7
doi: 10.5336/pediatr.2020-79011
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Yenidoğan döneminde hastaneye tekrarlayan yatışların sık görülen nedenlerden biri olan sarılık (hiperbilirubinemi), doğumdan sonraki yaşamın ilk haftasında term bebeklerin %60'ında, prematüre bebeklerin ise %80'inde görülür. Ülkemizde yenidoğan bebeklerde, sarılık sıklığı ile ilgili net veriler yoktur. Sarılık, doğumdan sonraki ilk haftada hastaneye yatışların %75'inin ve yenidoğan döneminde hastaneye tekrarlayan yatışların sık görülen nedenlerinden biridir. Hiperbilirubinemiye bağlı gelişebilecek ölüm ve ciddi sekeller, erken tanı ve tedaviyle engellenebilmektedir. Günümüzde yenidoğanlarda sarılık tedavisini destekleyerek, hastanede kalış süresini kısaltan farklı uygulamalar üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu uygulamalardan biri de bebek masajıdır. Son yıllarda bebek masajının etkileri üzerine birçok çalışma yayımlanmaktadır. Bu çalışmalarda, masajın kilo alımını artırma, sindirimi kolaylaştırma, vücut sıcaklığını artırma, hastanede kalış süresini kısaltma, kortizol seviyelerini düşürme, beslenme intoleransını azaltma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve bilirubin düzeylerinde azalma gibi birçok faydası olduğu bildirilmiştir. Masaj uygulaması, bilirubin seviyelerinin azaltılmasında yeni ve cazip bir stratejidir. Masaj, yenidoğan bebeklerde bilirubin düzeyini azaltmak için kullanılabilecek uygulamalardan biridir. Literatürde, term ve preterm bebeklerde yapılan çalışmalarda, bebek masajının bilirubin düzeylerini düşürdüğü ve dışkılama sıklığını anlamlı derecede artırdığı bildirilmiştir. Bebek masajı, lenf ve kan dolaşımını da artırarak, bilirubin atılımına yardımcı olur. Ayrıca enterohepatik dolaşımı azaltarak, bağırsak hareketlerini ve bilirubin atılımını kolaylaştırır. Bilirubin atılımı ile hiperbilirubineminin hızı ve şiddeti azalır. Bu derlemenin, yenidoğan yoğun bakım hemşireliği alanında literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan sarılığı; masaj; bilirubin
ABSTRACT
Jaundice (hyperbilirubinemia), one of the common causes of recurrent hospitalizations in the neonatal period, is a physiological condition seen in 60% of term infants and 80% of premature infants in the first week of life after birth. In our country, there are no clear data on the prevalence of jaundice in newborn infants. Jaundice is one of the common causes of 75% of hospitalizations in the first week after birth and recurrent hospitalizations in the neonatal period. Death and serious sequelae that may develop due to hyperbilirubinemia can be prevented with early diagnosis and treatment. Today, studies are carried out on different practices that support jaundice treatment in newborns and shorten the duration of hospital stay. One of these interventions is infant massage. Many studies have been published on the effects of infant massage in recent years. In these studies, it has been reported that massage has many benefits such as increasing weight gain, facilitating digestion, increasing body temperature, shortening the length of hospital stay, reducing cortisol levels, reducing nutritional intolerance, strengthening the immune system and decreasing bilirubin levels. Massage intervention application is a new and attractive strategy in reducing bilirubin levels. Massage is one of the interventions that can be used to reduce the bilirubin level in newborn infants. In studies conducted in term and preterm infants in the literature, it has been reported that infant massage decreases bilirubin levels and increases the frequency of defecation significantly. Infant massage also increases lymph and blood circulation and helps excretion of bilirubin. It also facilitates bowel movements and excretion of bilirubin by reducing enterohepatic circulation. The speed and severity of hyperbilirubinemia decrease with the excretion of bilirubin. This review is intended to contribute to the literature in the field of neonatal intensive care nursing.

Keywords: Neonatal jaundice; massage; bilirubin
REFERENCES:
 1. Çoban A, Türkmen M, Gürsoy T. Yenidoğan sarılıklarında yaklaşım, izlem ve tedavi rehberi 2014. Türk Neonatoloji Derneği. 2014.[Link] 
 2. Eghbalian F, Rafienezhad H, Farmal J. The lowering of bilirubin levels in patients with neonatal jaundice using massage therapy: a randomized, double-blind clinical trial. Infant Behav Dev. 2017;49:31-6.[Crossref] [PubMed] 
 3. Karabudak SS, Ergün S. [Yenidoğan hastalıkları ve hemşirelik bakımı]. Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, editörler. Pediatri Hemşireliği. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi; 2013. p.340-5.
 4. Ludington-Hoe SM, Swinth JY. Kangaroo mother care during phototherapy: effect on bilirubin profile. Neonatal Netw. 2001;20(5):41-8.[Crossref] [PubMed] 
 5. Basiri-Moghadam M, Basiri-Moghadam K, Kianmehr M, Jani S. The effect of massage on neonatal jaundice in stable preterm newborn infants: a randomized controlled trial. J Pak Med Assoc. 2015;65(6):602-6.[PubMed] 
 6. Chen J, Sadakata M, Ishida M, Sekizuka N, Sayama M. Baby massage ameliorates neonatal jaundice in full-term newborn infants. Tohoku J Exp Med. 2011;223(2):97-102.[Crossref] [PubMed] 
 7. Dalili H, Sheikhi S, Shariat M, Haghnazarian E. Effects of baby massage on neonatal jaundice in healthy Iranian infants: a pilot study. Infant Behav Dev. 2016;42:22-6.[Crossref] [PubMed] 
 8. El-Magd ANA, Dabash SAEH, El-Guındy SR, Masoed ES, Houchi SZE. Effect of massage on health status of neonates with hyperbilirubinemia. International Journal of Research in Applied Natural and Social Sciences. 2017;5(5):33-44.[Link] 
 9. Garg BD, Kabra NS, Balasubramanian H. Role of massage therapy on reduction of neonatal hyperbilirubinemia in term and preterm neonates: a review of clinical trials. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;32(2):301-9.[Crossref] [PubMed] 
 10. Karbandi S, Lotfi M, Boskabadi H, Esmaily H. The effects of field massage technique on bilirubin level and the number of defecations in preterm infants. Evidence Based Care Journal. 2016;5(4):7-16.[Link] 
 11. Kianmehr M, Moslem A, Basiri Moghadam K, Naghavi M, Pasban-Noghabi S, Basiri-Moghadam M. The effect of massage on serum bilirubin levels in term neonates with hyperbilirubinemia undergoing phototherapy. Nautilus. 2014;128(1):36-41.[Link] 
 12. Mohamed FZ, Ahmed ES. Efficacy of abdominal massage on feeding intolerance of preterm neonates. American Journal of Nursing Research. 2018;6(6):371-9.[Crossref] 
 13. Bhutani VK, Wong RJ (author), Abrams SA (section editor), Kim MS (deputy editor). Unconjugated hyperbilirubinemia in the preterm infant (less than 35 weeks gestation). UpToDate.[Link] 
 14. Bhutani VK, Wong RJ. Bilirubin neurotoxicity in preterm infants: risk and prevention. J Clin Neonatol. 2013;2(2):61-9.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 15. Çınar V, Küçükoğlu S. Effects of sponge bath on bilirubin levels of neonatals who underwent phototherapy. International Journal of Innovative Research and Reviews. 2018;2(2):10-4.[Link] 
 16. Dağ YS, Yayan EH. The effect on bilirubin levels of massage, tub bath, and sponge bath in newborns with hyperbilirubinemia: a randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine. 2019;27:70-4.[Crossref] 
 17. Jiang X, Zeng J, Yu X, Chen T, Chen Q, Chen X. Effects of swimming and touching on physiological jaundice of neonates within ten days of birth. Life Science Journal. 2014;11(7):882-5.[Link] 
 18. Lin CH, Yang HC, Cheng CS, Yen CE. Effects of infant massage on jaundiced neonates undergoing phototherapy. Ital J Pediatr. 2015;41:94.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 19. Mendes EW, Procianoy RS. Massage therapy reduces hospital stay and occurrence of late-onset sepsis in very preterm neonates. J Perinatol. 2008;28(12):815-20.[Crossref] [PubMed] 
 20. Li X, Zhang Y, Li W. Kangaroo mother care could significantly reduce the duration of phototherapy for babies with jaundice. Int J Clin Exp Med. 2017;10(1):1690-5.[Link] 
 21. Bal Yılmaz H. Bebek Masajı. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2019.
 22. Ang JY, Lua JL, Mathur A, Thomas R, Asmar BI, Savasan S, et al. A randomized placebo-controlled trial of massage therapy on the immune system of preterm infants. Pediatrics. 2012;130(6):e1549-58.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 23. Asadollahi M, Jabraeili M, Mahallei M, Asgari Jafarabadi M, Ebrahimi S. Effects of gentle human touch and field massage on urine cortisol level in premature infants: a randomized, controlled clinical trial. J Caring Sci. 2016;5(3):187-94.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 24. Bayomi OR, El-Nagger NS. Effect of applying massage therapy on physical, physiological and behavioral states of premature neonates. Journal of Nursing Education and Practice. 2015;5(10):105-14.[Crossref] 
 25. Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M, Deeds O, Ascencio A, Begert G. Preterm infant massage elicits consistent increases in vagal activity and gastric motility that are associated with greater weight gain. Acta Paediatr. 2007;96(11):1588-91.[Crossref] [PubMed] 
 26. Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M. Preterm infant weight gain is increased by massage therapy and exercise via different underlying mechanisms. Early Hum Dev. 2014;90(3):137-40.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 27. Fallah R, Akhavan Karbasi S, Golestan M, Fromandi M. Sunflower oil versus no oil moderate pressure massage leads to greater increases in weight in preterm neonates who are low birth weight. Early Hum Dev. 2013;89(9):769-72.[Crossref] [PubMed] 
 28. Field T, Diego M, Hernandez-Reif M. Preterm infant massage therapy research: a review. Infant Behav Dev. 2010;33(2):115-24.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 29. Gonzalez AP, Vasquez-Mendoza G, García-Vela A, Guzmán-Ramirez A, Salazar-Torres M, Romero-Gutierrez G. Weight gain in preterm infants following parent-administered Vimala massage: a randomized controlled trial. Am J Perinatol. 2009;26(4):247-52.[Crossref] [PubMed] 
 30. Hernandez-Reif M, Diego M, Field T. Preterm infants show reduced stress behaviors and activity after 5 days of massage therapy. Infant Behav Dev. 2007;30(4):557-61.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 31. Holditch-Davis D, White-Traut RC, Levy JA, O'Shea TM, Geraldo V, David RJ. Maternally administered interventions for preterm infants in the NICU: effects on maternal psychological distress and mother-infant relationship. Infant Behav Dev. 2014;37(4):695-710.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 32. Lahat S, Mimouni FB, Ashbel G, Dollberg S. Energy expenditure in growing preterm infants receiving massage therapy. J Am Coll Nutr. 2007;26(4):356-9.[Crossref] [PubMed] 
 33. Lei M, Liu T, Li Y, Liu Y, Meng L, Jin C. Effects of massage on newborn infants with jaundice: a meta-analysis. Int J Nurs Sci. 2018;5(1):89-97.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 34. Mitra S, Rennie J. Neonatal jaundice: aetiology, diagnosis and treatment. Br J Hosp Med (Lond). 2017;78(12):699-704.[Crossref] [PubMed] 
 35. Moyer-Mileur LJ, Haley S, Slater H, Beachy J, Smith SL. Massage improves growth quality by decreasing body fat deposition in male preterm infants. J Pediatr. 2013;162(3):490-5.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 36. Seyyedrasooli A, Valizadeh L, Hosseini MB, Asgari Jafarabadi M, Mohammadzad M. Effect of vimala massage on physiological jaundice in infants: a randomized controlled trial. J Caring Sci. 2014;3(3):165-73.[PubMed] [PMC] 
 37. Taheri PA, Goudarzi Z, Shariat M, Nariman S, Matin EN. The effect of a short course of moderate pressure sunflower oil massage on the weight gain velocity and length of NICU stay in preterm infants. Infant Behav Dev. 2018;50:22-7.[Crossref] [PubMed] 
 38. Zhang M, Wang L, Wang Y, Tang J. The influence of massage on neonatal hyperbilirubinemia: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;32(18):3109-14.[Crossref] [PubMed] 
 39. Field T. Newborn massage therapy. Int J Ped & Neo Heal. 2017;1(2):54-64.[Crossref] 
 40. Al-Abdi SY. Field's massage with oil decreases bilirubin levels in healthy fullterm newborns. J Clin Neonatol. 2014;3(3):142-3.[Crossref] 
 41. Kumar J, Upadhyay A, Dwivedi AK, Gothwal S, Jaiswal V, Aggarwal S. Effect of oil massage on growth in preterm neonates less than 1800 g: a randomized control trial. Indian J Pediatr. 2013;80(6):465-9.[Crossref] [PubMed] 
 42. Babaei H, Vakiliamini M. Effect of massage therapy on transcutaneous bilirubin level in healthy term neonates: randomized controlled clinical trial. Iranian Journal of Neonatology. 2018;9(4):41-6.[Link] 
 43. Shoghi M, Sohrabi S, Rasouli M. The effects of massage by mothers on mother-infant attachment. Altern Ther Health Med. 2018;24(3):34-9.[PubMed] 
 44. Gözen D, Yılmaz ÖE, Dur Ş, Çağlayan S, Taştekin A. Transcutaneous bilirubin levels of newborn infants performed abdominal massage: a randomized controlled trial. J Spec Pediatr Nurs. 2019;24(2):e12237.[Crossref] [PubMed] 
 45. Karbandi S, Boskabadi H, Esmaeily H, Molaee MK. Effects of massage on duration of phototherapy in premature infants admitted to a neonatal intensive care unit. J Babol Univ Med Sci. 2016:18(1):11-7.[Link] 
 46. Tekgündüz KŞ, Gürol A, Apay SE, Caner I. Effect of abdomen massage for prevention of feeding intolerance in preterm infants. Ital J Pediatr. 2014;40:89.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 47. Dieter JN, Field T, Hernandez-Reif M, Emory EK, Redzepi M. Stable preterm infants gain more weight and sleep less after five days of massage therapy. J Pediatr Psychol. 2003;28(6):403-11.[Crossref] [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com