Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

.: DERLEME
Apilarnilin Kimyasal Bileşimi ve Biyokimyasal Özellikleri: Geleneksel Derleme
Chemical Composition and Biochemical Properties of Apilarnil: Traditional Review
Cemre BAŞOLa , Meral KEKEÇOĞLUb
aDüzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğal Bitkisel ve Kozmetik Ürünler Doktora Programı, Düzce, Türkiye
bDüzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Düzce, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(2):159-68
doi: 10.5336/jtracom.2023-95372
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Arı ürünleri zengin kimyasal içeriği ve terapötik etkilerinden dolayı ilaç, kozmetik, gıda sanayisi ve apiterapi merkezlerinde kullanılmaktadır. Arı ürünlerine olan ilgi her geçen gün artmakta, bu artışla birlikte ürün yelpazesi ve bu ürünler ile tedavi yöntemleri de hızla gelişmektedir. Apilarnil (erkek arı larvası), son yıllarda araştırılmaya başlanan, halk hekimliğinde çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılan, popülaritesi giderek artan bir arı ürünüdür. Apilarnil Rusya, Çin, Slovakya, Ukrayna, Romanya gibi ülkelerde binlerce yıldır kullanılmasına rağmen ülkemizde ve pek çok Avrupa ülkesinde yaygın olarak bilinmeyen ancak ilaç olabilme potansiyeli taşıyan arı ürünlerinden biridir. Apilarnilin kimyasal içeriği ile ilgili yapılan çalışmalar, apilarnilin yüksek besin değerinin bir gıda bileşeni olarak ve tıbbi tedavi desteği için son derece önemli olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra bir ilaca dönüşme potansiyeli taşıyan apilarnilin, ilaçta dozun önemi göz önüne alındığında, doz skalasının belirlenmesi için kimyasal kompozisyonuna hâkim olmak gereklidir. Bu nedenle bu çalışmada, apilarnilin kimyasal içeriği ile ilgili şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmalar derlenerek sonuçlar birbirleriyle kıyaslanmıştır. Tüm çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde apilarnilin kimyasal bileşiminde karbohidratlar, şekerler, proteinler amino asitler, lipidler, doymuş ve doymamış yağ asitleri, hormonlar, vitaminler ve minerallerin yer aldığı belirlenmiştir. Ancak önceki çalışmalarda gerek içerik profili gerekse miktar ve birim bakımından farklılıklar olması apilarnilin kimyasal içeriği ile ilgili yorum yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu derleme apilarnilin kimyasal içerik analizlerinde standart bir metot oluşturmak için yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Erkek arı larvası; kimyasal bileşim; apiterapi; arı ürünleri; besinler
ABSTRACT
Bee products are used in medicine, cosmetics, food industry and apitherapy centers due to their rich chemical content and therapeutic effects. The interest in bee products is increasing day by day, and with this increase, the product range and treatment methods with these products are also developing rapidly. Apilarnil (drone brood larva) is an increasingly popular bee product that has been researched in recent years and is used in folk medicine to treat various health problems. Although apilarnil has been used for thousands of years in countries such as Russia, China, Slovakia, Ukraine and Romania, it is one of the bee products that is not widely known in our country and many European countries, but it has the potential to be a medicine. Studies on the chemical content of apilarnil show that the high nutritional value of apilarnil is extremely important as a food component and for medical treatment support. In addition; apilarnil, which has the potential to turn into a drug, is necessary to have knowledge of chemical composition of apilarnil in order to determine the dose scale, considering the importance of the dose of the drug. For this reason, in this study, scientific studies done so far on the chemical content of apilarnil were compiled and the results were compared with each other. When all studies were evaluated together; it was determined that the chemical composition of apilarnil includes carbohydrates, sugars, proteins, amino acids, lipids, saturated and unsaturated fatty acids, hormones, vitamins and minerals. However, in previous studies; differences in content profile, amount and unit make it difficult to comment on the chemical content of apilarnil. This review will be a guide to establish a standard method for chemical content analysis of apilarnil.

Keywords: Bee drone larvae; chemical composition; apitherapy; bee products; nutrient
REFERANSLAR:
 1. Bogdanov S. Bee venom: composition, health, medicine: a review. Peptides (NY). Published online. 2015;1:1-20. Available from: [Link] 
 2. Sforcin JM, Bankova V, Kuropatnicki AK. Medical benefits of honeybee products. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2017. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Kaur S, Mirza A, Singh J. Recent advances of honey in modern medicines: a review. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2017;6(4):2063-7. [Link] 
 4. Pasupuleti VR, Sammugam L, Ramesh N, Gan SH. Honey, propolis, and royal jelly: a comprehensive review of their biological actions and health benefits. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:1259510. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. McLennan SV, Bonner J, Milne S, Lo L, Charlton A, Kurup S, et al. The anti-inflammatory agent Propolis improves wound healing in a rodent model of experimental diabetes. Wound Repair Regen. 2008;16(5):706-13. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Mandal MD, Mandal S. Honey: its medicinal property and antibacterial activity. Asian Pac J Trop Biomed. 2011;1(2):154-60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Tasleem S. Honey is the best medicine in ancient and modern era. Journal of Hospital and Clinical Pharmacy. 2017;3(2):7-10. [Link] 
 8. Silici S, Koc AN, Mistik S. Comparison of in-vitro activities of antifungal drugs and propolis against yeasts isolated from patients with superficial mycoses. Annals of Microbiology. 2007;57(2):269-72. [Crossref] 
 9. Rahman MM, Richardson A, Sofian-Azirun M. Antibacterial activity of propolis and honey against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. African Journal of Microbiology Research. 2010;4(16):1872-8. [Link] 
 10. Basualdo C, Sgroy V, Finola MS, Marioli JM. Comparison of the antibacterial activity of honey from different provenance against bacteria usually isolated from skin wounds. Vet Microbiol. 2007;124(3-4):375-81. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Kuropatnicki AK, Szliszka E, Krol W. Historical aspects of propolis research in modern times. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:964149. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Guine RPF. Bee pollen: chemical composition and potential beneficial effects on health. Current Nutrition & Food Science. 2015;11(4):301-8. [Crossref] 
 13. Yucel B, Acikgoz Z, Bayraktar H, Seremet C. Effect of apilarnil (drone bee larvae) administration on growth performance and secondary sex characteristics of male broilers. J Anim Vet Adv. 2011;10:1163-2266. [Crossref] 
 14. Sawczuk R, Karpinska J, Miltyk W. What do we need to know about drone brood homogenate and what is known. J Ethnopharmacol. 2019;245:111581. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Wikiwand [Internet]. [Cited: January 09, 2023]. Bee brood. Available from: [Link] 
 16. Rutka V, Galoburda R, Galins J, Galins A. Bee drone brood homogenate chemical composition, stabilization and application: a review. Food Sci. 2021;36:96-103. [Crossref] 
 17. De Oliveira TS, Engels W. Classification of substages in preimaginal development of honey bee drones (Hymenoptera: Apidae). Entomol. Gen. 2013;34:287-93. [Crossref] 
 18. Yücel B, Sahin H, Yıldız O, Kolaylı S. Bioactive components and effect mechanism of apilarnil. J. Anim. Prod. 2019;60(2):125-30. [Crossref] 
 19. Kekeçoğlu M, Çaprazlı T, Ağan K. Erkek Arı Larvasının Sağlık Üzerine Etkisi. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021;1(2):139-53. Erişim linki: [Link] 
 20. Honey Bee Research Centre [Internet]. [Cited: January 08, 2023]. Stages of Bee Growth. Available from: [Link] 
 21. Meda A, Lamien CE, Millogo J, Romito M, Nacoulma OG. Therapeutic uses of honey and honeybee larvae in central Burkina Faso. J Ethnopharmacol. 2004;95(1):103-7. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Jensen AB, Evans J, Jonas-Levi A, Benjamin O, Martinez I, Dahle B, et al. Standard methods for Apis mellifera brood as human food. Journal of Apicultural Research. 2016;56. [Crossref] 
 23. Acikgoz Z, Yucel B. Using facilities of apilarnil (bee drone larvae) in poultry nutrition. Works of the Faculty of Agriculture and food Sciences. University of Sarajevo. 2016;61:12-5. [Link] 
 24. Muraviev DW, Kalachinskaya AM. Drone homogenate and hens productivity. Viestnik Kazanskovo GAU. 2014;9(1):130-4. [Crossref] 
 25. Vakina TN, Petrova EV, Trifonov VN, Fedorov EN, Fedorov AV, Andreeva ES, et al. Method for restoring male sex drive (libido). United States Patent Application Publication. 2017;US 9730973 B2. [Link] 
 26. Vasilenko YK, Klimova OV, Lazaryan DS. Biological effect of drone brood under chronic hyperlipidemia conditions. Pharm Chem J. 2002;36:434-6. [Crossref] 
 27. Vasilenko YK, KlishinaI I. Lazaryan DS. A comparative study of the immunotropic and hepatotropic action of beekeeping products in rats with drug-induced hepatitis. Pharm Chem J. 2005;39:319-22. [Crossref] 
 28. Doğanyiğit Z, Okan A, Kaymak E, Pandır D, Silici S. Investigation of protective effects of apilarnil against lipopolysaccharide induced liver injury in rats via TLR 4/ HMGB-1/ NF-κB pathway. Biomed Pharmacother. 2020;125:109967. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Andritoiu CV, Lungu C, Danu M, Ivanescu B, Andriescu CE, Vlase L, et al. Evaluation of the healing effect of ointments based on bee products on cutaneous lesions in wistar rats. Pharmaceuticals (Basel). 2021;14(11):1146. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Andritou CV, Andritou V, Zonda GI, Foia L, Carlan M, Costuleanu M. Experimental treatment involving apitherapy in hereditary hemolyticanemia. Romanian Journal of Medical and Dental Education. 2012;1:34-7. [Link] 
 31. Kogalniceanu S, Lancrajan I, Ardelean G. Changes of the glucidic metabo-lism determined by the physical effort of the treatment with aslavital and apilarnil. Arad Medical Journal. 2010;13:33-41. [Link] 
 32. Yokoyama Y, Shinohara K, Kitamura N, Nakamura A, Onoue A, Tanaka K, et al. Metabolic effects of bee larva-derived protein in mice: assessment of an alternative protein source. Foods. 2021;10(11):2642. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Stângaciu, S, Apiterapy course notes. Constanţa Apiterapy Research Hospital. Bucuresti. Romania. 1999;1. Erişim linki: [Link] 
 34. Prikhodko A, Yankina O, Kim N, Koltun G, Skolo A. Chemical composition of the far eastern homogenate of drone brood. E3S Web of Conferences. 2020;203:04-015. [Crossref] 
 35. Finke MD. Nutrient composition of bee brood and its potential as human food. Ecology of Food and Nutrition. 2005;44(4):257-70. [Crossref] 
 36. Narumi S. Honeybee brood as a nutritional food. Mitsubachi Kagaku (Honeybee Science). 2004;25:119-24. Available from: [Link] 
 37. Bogdanov S. Royal jelly, bee brood: composition, health, medicine: a review. Bee Product Science. 2016:1-36. [Link] 
 38. Ilieşiu NV. Apilarnil. Editura Apimondia, Bucuresti. Romania. 1991. Available from: [Link] 
 39. Sidor E, Dżugan M. Drone brood homogenate as natural remedy for treating health care problem: a scientific and practical approach. Molecules. 2020;25(23):5699. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Krell R. Value-Added Products from Beekeeping. 1st ed. Roma: FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1996. [Link] 
 41. Bărnuțiu LI, Mărghitaș LA, Dezmirean D, Bobiș O, Mihai C, Pavel C. Physico-chemical composition of apilarnil (bee drone larvae). Lucrări Științifice. 2013;59:199-202. [Link] 
 42. Balkanska R, Karadjova I, Ignatova M. Comparative analyses of chemical composition of royal jelly and drone brood. Bulgarian Chemical Communications. 2014;46(2):412-6. [Link] 
 43. Isidorov VA, Bakier S, Stocki M. GC-MS Investigation of the chemical composition of honeybee drone and queen larva homogenate. J of Apiculturel Sci. 2016;60(1):111-20. [Crossref] 
 44. Mărgăoan R, Mǎrghitaş L, Dezmirean D, Bobiș O, Bonta V, Cătană C, et al. Comparative study on quality parameters of royal jelly, apilarnil and queen bee larvae triturate. Biology. 2017;74(1):51. [Crossref] 
 45. Silici S. Chemical content and bioactive properties of drone larvae (Apilarnil). Mellifera. 2019;19(2):14-22. [Link] 
 46. Sidor E, Miłek M, Zaguła G, Bocian A, Dżugan M. Searching for differences in chemical composition and biological activity of crude drone brood and royal jelly useful for their authentication. Foods. 2021;10(9):2233. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Borkovcová M, Mlček J, Adámková A, Adámek M, Bednářová M, Musilová Z, et al. Use of foods based on bee drone brood: Their sensory and microbiological evaluation and mineral composition. Sustainability. 2022;14(5):2814. [Crossref] 
 48. Schneider E, Rolli-Derkinderen M, Arock M, Dy M. Trends in histamine research: new functions during immune responses and hematopoiesis. Trends Immunol. 2002;23(5):255-63. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Mao X, Zeng X, Qiao S, Wu G, Li D. Specific roles of threonine in intestinal mucosal integrity and barrier function. Front Biosci (Elite Ed). 2011;3(4):1192-200. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Lazaryan DS. Comparative amino acid analysis of bee brood. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2002;36(12):680-2. [Crossref] 
 51. Ghosh S, Jung C, Meyer-Rochow VB. Nutritional value and chemical composition of larvae, pupae, and adults of worker honey bee, Apis mellifera ligustica as a sustainable food source. Journal of Asia-Pacific Entomology. 2016;19(2):487-95. [Crossref] 
 52. Ghosh S, Sohn HY, Pyo SJ, Jensen AB, Meyer-Rochow VB, Jung C. Nutritional Composition of Apis mellifera Drones from Korea and Denmark as a Potential Sustainable Alternative Food Source: Comparison Between Developmental Stages. Foods. 2020;9(4):389. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 53. Mandla R, Kumar NR. Comparison of carbohydrates in the worker, drone and queen brood food of Apis mellifera during spring. J Glob Biosci. 2016;5(3):3765-8. [Link] 
 54. Lipiński Z, Żółtowska K, Wawrowska J, Zaleska M. The concentration of carbohydrates in the developmental stages of the Apis mellifera carnica drone brood. J Apic Sci. 2008;52(1):5-11. [Link] 
 55. Erdem S, İnci H. Apilarnilin yağ asidi özelliklerinin belirlenmesi [Determination of fatty acid properties of apilarnil]. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2022;9(4):900-6. [Crossref] 
 56. Choi JS. Nutrition, safety, health functional effects, and availability of honeybee (Apis mellifera L.) Drone Pupae. Insects. 2021;12(9):771. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 57. Aurori CM, Giurgiu AI, Conlon BH, Kastally C, Dezmirean DS, Routtu J, et al. Juvenile hormone pathway in honey bee larvae: a source of possible signal molecules for the reproductive behavior of Varroa destructor. Ecol Evol. 2020;11(2):1057-68. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 58. Erdem B, Özkök A. Can food supplement produced from apilarnil be an alternative to testosterone replacement therapy. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 2017;4(45):635-8. [Crossref] 
 59. Seres A. Sexual hormone effects of honeybee (Apis mellifera) drone milk in male and female rats [Ph.D. thesis]. Szeged: University of Szeged; 2014. (Cited: 07.07.2023).Available from: [Link] 
 60. Burimistrova L. Physico-chemical and biological appreciation of drone brood [Ph.D. thesis]. Russia: Ryazan Medical University; 1999. p.159. Available from: [Link] 
 61. Trifonov VN, Elistratova JA, Elistratov KG, Kurus NV. Patent application publication. Pub. No: US 2014/0323.014 A1. United States, Patent Application Publication. 2014. Available from: [Link] 
 62. Shoinbayeva KB, Omirzak T, Bigara T, Abubakirova A, Aauylbay A. Biologically active preparation and reproductive function of stud rams. Asian Journal of Pharmaceutics. 2017;11(03):184-91. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014