İmmünoloji ve COVID-19

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Ayşegül ATAK YÜCEL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji ABD, Ankara
Makale Dili: TR
Koronavirüsler (Orthocoronavirinae) Coronaviridae familyasının Sarbecovirus altcinsinin (beta-CoV soy B) üyesidir, bugüne kadar tespit edilmiş en büyük RNA genomuna sahip bu virüsler pozitif polariteli, tek iplikçikli RNA içerirler. En belirgin özellikleri olan çeperlerindeki değneğe benzeyen çıkıntılar nedeni ile virüs mikroskop altında güneşin taç küresine (corona) benzediği için 'koronavirüs' olarak adlandırılmıştır.

Koronavirüsler kuşlarda ve memelilerde hastalık yapabilir. İnsanda sıklıkla soğuk algınlığı, nezle ve grip benzeri şikâyetlere yola açsa da son yıllarda bu ailenin üyelerinden SARS-CoV ve MERS-CoV, insanlarda ağır ölümcül solunum yolu enfeksiyonu salgınlarına yol açmıştır.

Çin'in Guangdong Eyaleti'nde 2002'de başlayan SARS-CoV virüsü salgını dünya genelinde 17 ülkeye yayılmış, 8.098 kişi hastalığa yakalanmış ve 774 kişi hayatını kaybetmiştir. Suudi Arabistan'da 2012 yılında başlayan MERS-CoV virüsü salgını ise dünya genelinde 27 ülkeyi etkilemiş, salgına yakalanan 2.499 kişiden 861'i hayatını kaybetmiştir. 2019 yılında Aralık ayının son günlerinde Çin'in Hubei Eyaleti'ne bağlı Wuhan şehrinde hastaneye başvuran pnömoni vakalarında bir artış olduğu fark edildi ve hastalık hızla yayılmaya başladı. ABD Hastalık Koruma ve Korunma Merkezi'nin (CDC), 1 Ocak 2020'de virüsün Wuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından kaynaklanıyor olabileceğini açıklamasının ardından bu pazar kapatıldı. Çinli yetkililer söz konusu virüsün zatürreye neden olan bir virüs olmayıp yeni bir virüs çeşidi olduğunu 7 Ocak 2020'de resmen açıkladı ve doğrudan solunum yollarını etkileyen, tıpkı SARS-CoV ve MERS-CoV gibi koronavirüs familyasından olan bu yeni virüse '2019-nCoV' adını verdiler. Çin'de bu virüse bağlı ilk ölüm 11 Ocak 2020'de gerçekleşti. ABD'de ise ilk vaka 30 Ocak 2020'de görüldü. Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında 18 ülkede 98 vaka tespit edildiğini, 'Çin'de değil, diğer ülkelerde yaşananlar' nedeni ile küresel ölçekte acil durum ilan edildiğini açıkladı ve asıl endişenin virüsün sağlık sistemleri zayıf ülkelere yayılması olduğunu belirtti. Şubat ayı içerisinde Çin dışında da ölüm vakaları bildirilmeye başlandı ve 9 Şubat'a gelindiğinde 813 ölümle yeni koronavirüs, 2002 ve 2003 yılları arasında 8 bin kişide görülen ve 774 kişinin toplam ölümüne yol açan SARS'ı geride bırakmıştı.

Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi (ICTV), SARS'a neden olan virüs ile olan genetik benzerliği nedeni ile, bu yeni virüsün bilimsel adının 11 Şubat'ta 'SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)' olması hususunda fikir birliğine ulaşıldığını açıklarken, DSÖ bu virüsün neden olduğu hastalığı, 2019'da başlayan koronavirüs hastalığı anlamında 'COVID-19' olarak adlandırdı ve virüsü de 'COVID-19 virüsü' olarak isimlendirmeye karar verdi.
Mart ayında COVID-19'un merkezi Avrupa olmuştu, en yüksek vaka sayısı ve ölüm İtalya'daydı, yine bu ay içinde İran'da da vakalar tırmanışa geçti. 10 Mart'ta koronavirüsün tespit edildiği ülkeler arasına Türkiye de katıldı. DSÖ, 14 Mart'ta Avrupa'nın salgının yeni merkezi hâline geldiğini açıkladı. ABD ise 'ulusal acil durum' ilan etti. Türkiye'de yeni koronavirüs kaynaklı ilk ölüm 18 Mart'ta 89 yaşında bir hastada gerçekleşti.

Temmuz ayına kadar dünya genelinde 10.700.000'in üzerinde tespit edilmiş vaka, 5.500.000 dolayında iyileşen vaka ve 500.000'in üzerinde ölüm; üllkemizde ise 200.000'in üzerinde tespit edilen vaka ve 5.000'in üzerinde ölüm görülmüştü.

Diğer koronavirüsler gibi SARS-CoV-2 de S (spike), E (envelope: zarf), M (membran) ve N (nükleokapsid) proteinleri olarak bilinen dört yapısal proteine sahiptir. N proteini RNA genomunu tutar ve S, E ve M proteinleri birlikte viral zarfı oluşturur. S proteini virüsün konakçının hücre zarına yapışmasına neden olmaktadır. SARS-CoV-2'nin diğer beta koronavirüslerde olmayan bir özelliği polibazik ayrılma alanı ile birleşmesidir ki bu virüsün patojenitesini ve bulaşabilirliğini arttırmaktadır. Ancak hâlen virüsün hastalık yapma mekanizmaları tamamı ile aydınlatılmış, virüse karşı özgül etkin tedavi veya aşı bulunmuş değildir. COVID-19 hastalığının patogenezinde, özellikle daha geç evrede ve ağır vakalarda görülen sitokin fırtınasında immün sistemin cevabının çok önemli olduğuna dair veriler her geçen gün artmakta, verilen tedavilerin büyük bir bölümünde immün hücreler veya immün cevap hedef alınmaktadır. Çocuklarda ve gençlerde genellikle daha hafif seyirli geçen COVID-19'da bunun nedeninin, hastalığın farklı aşamalarında ve başka hastalıkları olan kişilerde immün sistemin ne yönde çalıştığının henüz izahı kesin olarak yapılamamıştır.

Biz hazırladığımız bu kitapta bir şekilde immünoloji ile uğraşan farklı disiplinlerdeki bilim insanlarımızı bir araya toplayarak, 'İMMÜNOLOJİ VE COVID-19'u hem adaptif (humoral ve hücresel) ve doğal immün cevaplar, sitokin fırtınası, koagülasyon sistemi, oksidatif metabolizma, hücre içi sinyalizasyon, HLA ve COVID-19 ilişkisi gibi temel bilim açısından; hem de alt ve üst solunum yollarında virüse karşı çocuk ve erişkindeki cevap, transplantasyon ve COVID-19, immün yetmezlik ve COVID-19, aşı çalışmaları, plazma tedavisi, sürü bağışıklığı, destekleyici tıp, immünoloji ve COVID-19 gibi klinik açıdan; hem de hücre akış ölçer, nükleik asit ve antijen-antikor tabanlı tanısal testler gibi laboratuvar testleri açıdan şu an için eldeki son güncel bilgileri derleyip, bilimsel akıl süzgecinden geçirerek sizlere topluca güvenilir bir şekilde vermeyi hedefledik. Dileriz tıbbın ve biyolojik bilimlerin tüm alanları ile ilgilenen herkesin yaralanabileceği bir kaynak kitap sunabilmişizdir sizlere. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına her zaman uyarak sağlıcakla ve mutlu kalın, keyifli okumalar...

Prof. Dr. Ayşegül ATAK YÜCEL
Editör
Coronaviruses (Orthocoronavirinae) are members of the Sarbecovirus subspecies (betaCoV lineage B) of the Coronaviridae family. With the largest RNA genome ever detected, these viruses contain single-stranded RNA with positive polarity. These viruses are named as 'coronavirus' because, under a microscope, they resemble the sun's crown sphere (corona) due to the wand-like bulges on their walls, which are the most distinctive features.

Coronaviruses can cause diseases in birds and mammals. Despite often causing common cold, rhinitis and flu-like complaints in humans; recently, SARS-CoV and MERSCoV, members of this family, have led to outbreaks of severe lethal respiratory infections in humans.

The SARS-CoV outbreak, which began in 2002 in China's Guangdong Province, spread to 17 countries around the world, with 8098 people infected and 774 people lost their lives. The MERS-CoV outbreak, which started in Saudi Arabia in 2012, affected 27 countries around the world and killed 861 of the 2499 infected people. In 2019, an increase in pneumonia cases drew attention on the last days of December in Wuhan city, Hubei Province, China; and the disease began to spread rapidly. The seafood market in Wuhan was closed after the US Center for Disease Control and Prevention (CDC) announced on January 1, 2020 that the virus might have originated from this market. On January 7 of 2020, Chinese authorities officially announced that the virus in question is not one of the known viruses causing pneumonia, but rather, it is a new type of virus and they named the virus '2019-nCoV', which directly affects the respiratory tract, such as SARS-CoV and MERS-CoV, from the coronavirus family. The first death linked to this virus in China occurred on January 11, 2020. In the US, the first case was seen on January 30, 2020. On the same day, World Health Organization (WHO) Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced that 98 cases were identified in 18 countries other than China, and WHO declared a 'global emergency' state due to 'the happenings in other countries other than China' and that the main concern was the spread of the virus to countries with poor health systems. In February, death cases have began to be reported outside of China, and by February 9, with 813 deaths, the new coronavirus left SARS behind, which occurred in 8,000 people between 2002 and 2003, leading to the total death of 774 people.

On February 11, the International Virus Taxonomy Committee (ICTV), announced that the consensus has been reached regarding the scientific name of this new virus as 'SARSCoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)' due to its genetic similarity to the virus that caused the SARS. WHO decided to name the disease caused by this virus as 'COVID-19' in terms of its outbreak in 2019 and decided to continue to call the virus as 'COVID-19 virus'. In March, the center of COVID-19 had shifted to Europe. Highest number of cases and deaths were in Italy. Again, in March, cases were on the rise in Iran. On March 10, Turkey joined the countries where coronavirus was detected. On March 14, WHO announced that Europe had become the new center of the pandemic. The United States has declared a 'state of national emergency'. The first recent coronavirus-induced death in Turkey occurred on March 18 in an 89-year-old patient.

By July, there were over 10,700,000 cases detected, around 5,500,000 recovered cases and over 500,000 deaths worldwide; and in our country, there were over 200,000 cases and over 5000 deaths. Like other coronaviruses, SARS-CoV-2 has four structural proteins known as S (spike), E (envelope), M (membrane), and N (nucleocapsid) proteins. The N protein holds the RNA genome, and with the S, E, and M proteins, forms the viral envelope, and the S protein causes the virus to adhere to the host's cell membrane. One feature of SARS-CoV-2 that is not present in other beta coronaviruses is its incorporation with the polybasic separation site, which increases the pathogenicity and transmissibility of the virus. However, the disease-making mechanisms of the virus haven't been fully clarified and no specific effective treatment or vaccine have been found against the virus. In the pathogenesis of COVID-19 disease, data regarding the response of the immune system in cytokine storm that is especially seen in the later stage and severe cases are increasing day by day, and immune cells or immune responses are targeted in most treatments. COVID-19 generally has a milder course in children and adolescents and the reason for this and precisely how the immune system works in different stages of the disease and in people with other diseases have not been explained definitively yet.

We prepared this study by gathering scientists from different disciplines dealing in a way with immunology, we aimed to compile the most up-to-date information available and pass it through a scientific mind filter to give you COVID-19 and IMMUNOLOGY collectively reliably in terms of basic science such as adaptive (humoral and cellular) and innate immune responses, cytokine storm, the coagulation system, oxidative metabolism, intracellular signaling, and HLA and COVID-19 relation; clinically such as response of the virus in the child and adult body in the lower and upper respiratory tract, transplantation and COVID-19, vaccine studies, plasma treatment, herd immunity, supportive medicine, immunology and COVID-19; and also in terms of laboratory tests such as cell flow meter, nucleic acid and antigen-antibody based diagnostic tests.

We hope that we have been able to provide you with a source book that anyone interested in all fields of medicine and biological sciences can benefit from. Follow the rules of hygiene, mask and social distance, stay healthy and happy, and enjoy reading...

Prof. Dr. Ayşegül ATAK YÜCEL
Editor

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014