Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Tıp Tarihinde Aşılamayla İlgili Yaşanan Trajedilere Etik Açıdan Bakış ve Bu Trajedilerin Sonuçları: Geleneksel Derleme
An Ethical Perspective on the Experienced Tragedies of Vaccination in the History of Medicine and the Consequences of These Tragedies: Traditional Review
Merve ERDEMa
aİstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Istanbul University, Institute of Graduate Studies in Health Sciences), Tıp Tarihi ve Etik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(3):306-17
doi: 10.5336/mdethic.2021-87439
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Nice hayatların yok olmasına sebep olmuş salgınların önünü kesen, tıp tarihinin en büyük gelişmelerinden biri olan aşının tarihi modern anlamda XVIII. yy'da Edward Jenner'a dayanmaktadır. İlk modern aşı da çiçek hastalığına karşı geliştirilmiş ve çiçek hastalığı aşı sayesinde dünyadan eradike edilmiştir. Aşıların gelişimi, sürekliliğini devam ettirmiş ve aşı ile bağışıklama sonucu hastalıkların birçoğu artık çocukluk çağı hastalığı hâline gelmiştir. Ancak geçmişte aşının ehil ellerde olmayışı bazı bedeller ödetmiştir. 1929-1933 tarihleri arasında Almanya'nın Lübeck şehrinde, 1928 yılında Avustralya'nın Bundaberg şehirlerinde yaşanan aşı kazaları ile Nazi Almanya'sındaki toplama kamplarında yapılan tifüs aşısı deneyleri ve 1954 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) meydana gelen Cutter kazası bunlara örnektir. Bu tip hataların faturası aşıya kesilmiş, güven sarsıldığı için aşılama kampanyaları sekteye uğramış, sonucunda da salgınlar tekrar ortaya çıkmıştır. Ancak bu yaşananlardan ders çıkarılıp aşı güvenliği ile ilgili prosedürlerin geliştirilmesine rağmen yakın zamanda ABD'de, Kanada'da, Suriye'de ve Almanya'da benzer olaylar yaşanmıştır. Hayat kurtarıcı rolü olan aşıların üretimi, saklanması, uygulanması oldukça titiz olmayı gerektiren süreçlerdir. Geçmişte yaşanan bu kazalar geleceğe aşının bilimsel ve biyomedikal etik bakımından ne kadar hassas ve önemli olduğuna dair ışık tutsa da dünyada yakın zamanda hâlâ aşılarla ilgili tıbbi ve etik olarak sorunlu davranışların varlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, yaşanan aşı trajedileri önlem adına ne gibi sonuçlar doğurmuş ve hangi etik ihlallerde bulunulmuş olduğu belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Aşı kazaları; aşı trajedisi; aşı tarihi; biyomedikal etik; tıp tarihi
ABSTRACT
Being one of the biggest inventions of the history of medicine and halting endemics which cause numerous life losses, vaccine its modern manner dates back to Edward Jenner in the 18th century. The first modern vaccine was developed against smallpox, and smallpox was eradicated from the world through the vaccine. The development of vaccines has continued and many diseases have been turned into childhood diseases by vaccines. However, it is very costly if the vaccine is not in competent hands. The vaccine accidents which occurred in Lübeck, Germany between 1929-1933 years, Bundaberg, Australia in 1928 likewise the typhus trials in concentration camps in Nazi Germany and the Cutter accident which took place in the United States (USA) in 1954 are some examples of these. Since the trust was harmed, in the aftermath of these accidents, vaccine trials and campaigns were interrupted, therefore, epidemics re-occurred. Despite the learned lessons and improved procedures on vaccine safety, there have been similar incidents in USA and Canada, Syrian and Germany. Production, application, and storage of vaccines having a life-saving role are processes that require extreme caution. Although these former incidents put a light on the future of the importance of vaccines' scientific and biomedical ethics, there have been medical and ethical wrongdoings in the world. In this study, it will be stated what kind of results the vaccine tragedies caused in the name of prevention and which ethical violations were made

Keywords: Vaccine accidents; vaccine tragedy; vaccination history; biomedical ethics; history of medicine
REFERANSLAR:
 1. Nikiforuk A, ed. Erkanlı S, Yener O, Gen Elçin, çeviri editörleri. Mahşerin Dördüncü Atlısı. 5. Baskı. İstanbul: İletişim Yayıncılık A.Ş.; 2000. p.97.
 2. World Health Organization [Internet]. ©2022 WHO [Cited: March 4, 2022]. Smallpox. Available from: [Link] 
 3. Rodrigues CMC, Plotkin SA. Impact of vaccines; health, economic and social perspectives. Front Microbiol. 2020;11:1526. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Yıldırım N. İstanbul' un Sağlık Tarihi. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2021. p.93.
 5. Luca S, Mihaescu T. History of BCG vaccine. Maedica (Bucur). 2013;8(1):53-8. [PubMed]  [PMC] 
 6. Sakula A. BCG: who were Calmette and Guérin? Thorax. 1983;38(11):806-12. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Akgün B, Hot İ. Deycke paşa ve lübeck faciası [DEYCKE pasha and the lübeck disaster]. Y Tıp Tarihi Arştr. 2015;21:11-36. [Link] 
 8. The lubeck catastrophe: a general review. Br Med J. 1931;1(3674):986-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Terzioğlu A. Türkiye'de görev yapmış olan Alman asıllı tıp ve deneysel bilim dallarındaki profesörlerin biyografileri. Türk-Alman Tıbbi İlişkileri Sempozyum Bildirileri. İstanbul. 18-19 Ekim 1976. 1981. p.133-4.
 10. Fox GJ, Orlova M, Schurr E. Tuberculosis in newborns: The lessons of the "lübeck disaster" (1929-1933). PLoS Pathog. 2016;12(1):e1005271. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Engelhardt DV, ed. Namal A, çeviri editörü. Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik Araştırmadan Terapiye Disiplinler Yelpazesi. 3. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2018. p.364-6.
 12. Comstock GW. The International Tuberculosis Campaign: a pioneering venture in mass vaccination and research. Clin Infect Dis. 1994;19(3):528-40. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Akers HF, Porter S. Bundaberg' s Gethsemane: the tragedy of the inoculated children. Royal Historical Society of Queensland Journal. 2008;20(7):261-78. [Link] 
 14. Hobbins P. Immunisation is a popular as a death adder: Bundaberg tragedy and the politics of medical science in interwar Australia. Social History of Medicine. 2010;24(2):426-44. [Crossref] 
 15. Hooker C, Bashford A. Diphtheria and Australian public health: bacteriology and its complex applications, c. 1890-1930. Med Hist. 2002;46(1):41-64. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Coote W. 1928 Royal Commission "The fatalities at Bundaberg". Med J Aust. 2005;183(10):546-7. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Mueller EA, Merriman JA, Schlievert PM. Toxic shock syndrome toxin-1, not α-toxin, mediated Bundaberg fatalities. Microbiology (Reading). 2015;161(12):2361-8. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Australian Academy of Science [Internet]. ©2022 Australian Academy of Science [Cited: January 11, 2022]. Frank Macfarlane Burnet 1899-1985. Available from: [Link] 
 19. The Nobel Prize [Internet]. © Nobel Prize Outreach AB 2022 [Cited: January 11, 2022]. Sir Frank Macfarlane Burnet Biographical. Available from: [Link] 
 20. Britannica [Internet]. ©2022 [Cited: January 11, 2022]. Sir Frank Macfarlane Burnet Biographical. Available from: [Link] 
 21. Buchenwald G. Buchenwald Concentrations Camp 1937-1945: A Guide to the Permanent Historical Exhibition. 1st ed. Göttingen: Wallstein; 2004.
 22. Siwecka S. Genesis and development of the "medical fact". thought style and scientific evidence in the epistemology of ludwick fleck. Dialogues in Philosophy, Mental and Neuro Sciences. 2011;4(2):37-9. [Link] 
 23. Löwy I. Typhus in Buchenwald: Can The Story Be Told? Ethics in Progress. 2020;1(11):4-19. [Crossref] 
 24. Werner S, Zittel C. Ludwik Fleck: Denkstile und Tatsachen. 1st ed. Berlin: Suhrkamp; 2011.
 25. Ertin H, Temel MK. İnsan üzerindeki deneyler ve ilgili etik-yasal metinler [Human experimentation and the relevant ethicolegal texts]. Anadolu Kliniği. 2016;21(3):223-34. [Crossref] 
 26. The Stanford Encyclopedia of Philosophy Archieve [Internet]. © 2021 by The Metaphysics Research Lab [Cited: January 15, 2022]. Ludwik Fleck. Available from: [Link] 
 27. Allen A. Vaccine: The Controversial Story of Medicine's Greatest Lifesaver. 1st ed. New York: W.W. Norton & Company; 2007. [Crossref] 
 28. Macleans [Internet]. © Copyright 2022 St. Joseph Communications. The Tragic Story of Canadian Vaccine Trailblazer. Available from: [Link] 
 29. Valiunas A. Jonas Salk, the people' s scientist. The New Atlantis. 2018;56:99-128. [Link] 
 30. Fitzpatrick M. The cutter incident: how America' s first polio vaccine led to a growing vaccine crisis. JRSM. 2006;99(3):156. [Crossref]  [PMC] 
 31. Our World in Data [Internet]. Global Change Data Lab. Universty of Oxford ©2022. [Cited: January 15, 2022]. Reported paralytic polio cases and deaths, United States, 1910 to 2019. Available from: [Link] 
 32. The Washington Post [Internet]. © 1996-2022 The Washington Post. The Tained Polio Vaccine that Sickened and Fatally Paralyzed Children in 1955. [Cited: January 15, 2022]. Available from: [Link] 
 33. Die zeit [Internet]. Fluch und Segen Einer Impfung. [Cited: January 27, 2022]. Available from: [Link] 
 34. Salk [Internet]. Copyright 2021 Salk Institute for Biological Studies [Cited: August 25, 2021]. Salk Institute for Biological Studies. Available from: [Link] 
 35. Sherrow V, ed. Özbay F, çeviri editörü. Çocuk Felci'nin Muhteşem Yenilgisi. 1. Baskı. İstanbul: Evrim Yayınevi; 2000. p.104-11.
 36. BBC News [İnternet]. BBC ©2021 [Erişim tarihi: 28 Ağustos 2021]. Sıtmadan çiçek hastalığına kitlesel aşılama kampanyaları dünyayı nasıl değiştirdi? Erişim linki: [Link] 
 37. The Guardin [Internet]. © 2022 Guardian News & Media Limited or its affiliated companies. Measles Vaccination mix-up leaves 15 infants dead in northern Syria. [Cited: January 15, 2022]. Available from: [Link] 
 38. BBC News [Internet]. BBC ©2021 [Cited: September 23, 2021]. Syrian children's deaths 'caused by vaccine mix-up'. Available from: [Link] 
 39. Forbes [Internet]. Vaccine Mix-Up in Syria not Uncommon in US, Canada. [Cited: July 19, 2021]. Available from: [Link] 
 40. BioEdge [Internet]. Copyright © 2021 BioEdge. [Cited: July 22, 2021]. Germans shocked by fake vaccinations. Available from: [Link] 
 41. Beauchamps T, Childress JF, eds. Temel MK, Ertin H, İlkılıç İ, Brömer R, çeviri editörleri. Biyomedikal Etik Prensipleri. 1. Baskı. İstanbul: Pınarbaş Matbaacılık Ltd. Şti.; 2017. p.68, p.67-76, p.74-351, p.349.
 42. Civaner M. İlkecilik'e yöneltilen eleştiriler ve tıp etiğine yeni yaklaşımlar [Critiques of principalism and new approaches to medical ethics]. Türkiye Klinikleri J Med Ethics. 2005;13(1):58-63. [Link] 
 43. Heimsoeth H, ed. Mengüşoğlu T, çeviri editörü. Kant'ın Felsefesi. 8. Baskı. Ankara: Doğu Batı Yayınları; 2018. p.124-8.
 44. Elkeles B. Meizinische Menschenversuche gegen Ende des 19. Jahrhunderts und der Fall Neisser. Rechtfertigung und Kritik einer wissenschaftlichen Methode. Medizinhistorisches Journal. 1985;20(1/2):135-48. [Link] 
 45. Baranzke H, ed. Temel MK, çeviri editörü. Batı' daki Biyomedikal Etik Tartışmalarında Özerklik ve İnsanlık Onuru. 1. Baskı. İstanbul: Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Beşikçizade tıp ve İnsani Bilimler Merkezi; 2018. p.124-6, p.7.
 46. Aristoteles, ed. Akderin F, çeviri editörü. Nikomakhos' a Etik. 4. Baskı. İstanbul: Say Yayınları; 2019. p.107.
 47. The Washington Post [Internet]. © 1996-2022 The Washington Post. A German Nurse Injected Patients with Saline Instead of Coronavirus Vaccines, Sparking Fury. Available from: [Link] 
 48. Reuters [Internet]. © 2021 Reuters [Cited: September 27, 2021]. Suspected saline switch sparks vaccine stir in Germany. Available from: [Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014