Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2012 - Cilt 32 Sayı 6

Yayınlanma Tarihi: 12.10.2012
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1501
Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Metil Prednizolon Kurtarma Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1501-6
doi: 10.5336/medsci.2011-24911
EN
Tam Metin
1507
Bietti'nin Kristalin Distrofisinde Klinik, Anjiyografik, Optik Koherans Tomografik ve Elektrofizyolojik Bulgular
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1507-11
doi: 10.5336/medsci.2011-25237
EN
Tam Metin
1512
Fakoemülsifikasyon Sonrasında Göz İçi Basınç Değişimleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1512-7
doi: 10.5336/medsci.2011-25614
EN
Tam Metin
1518
Apandisit Tanısı Alan Çocuklarda Beden Kitle İndeksinin Klinik Seyire Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1518-21
doi: 10.5336/medsci.2011-25758
EN
Tam Metin
1522
Kronik HCV Enfeksiyonlu Olgularda Karaciğer Fibrozunun Derecesini Belirleyen Değişkenler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1522-9
doi: 10.5336/medsci.2011-25802
EN
Tam Metin
1530
Klinik Staphylococcus İzolatlarında Makrolid, Linkozamid ve Streptogramin B Grubu Antibiyotiklere Direnç Gelişimine Neden Olan erm ve msr Genlerinin Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1530-5
doi: 10.5336/medsci.2011-25697
EN
Tam Metin
1536
Evaluation of First Year Medical Students' Perceptions of Problem Solving Skills and Submissive Behaviour Status
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1536-44
doi: 10.5336/medsci.2011-25959
TR
Tam Metin
1545
Investigation of the Cryptosporidium in Immune Suppressed Individuals by Using Modified Acid-Fast Stainnig and ELISA Methods
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1545-53
doi: 10.5336/medsci.2011-26071
TR
Tam Metin
1554
Kronik Hepatit B'li Hastalarda Pegile-İnterferon Alfa-2a ve Alfa-2b'nin Kromozomal Düzensizlikler ve Mitotik İndeks Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1554-9
doi: 10.5336/medsci.2011-26395
EN
Tam Metin
1560
Kan ve Seminal Plazma Ağır Metal ve Eser Element Düzeylerinin Sperm Kalitesine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1560-8
doi: 10.5336/medsci.2011-26578
EN
Tam Metin
1569
Predictive Value of Serum Fibrosis Markers (Endoglin, Leptin and Immunoglobuline) with Liver Histopathology in Patients with Chronic Viral Hepatitis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1569-75
doi: 10.5336/medsci.2011-26632
TR
Tam Metin
1576
P16 Expression in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma and its Relationship with Human Papillomavirus
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1576-85
doi: 10.5336/medsci.2011-26920
TR
Tam Metin
1586
The Prevalence of Plasmid-Mediated AmpC Beta-Lactamases Among Clinical Isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1586-93
doi: 10.5336/medsci.2011-26981
TR
Tam Metin
1594
Böbrek Yetmezlikli Ratlarda Sevelamer Kullanımı Sonrası İnflamasyon Belirteçleri (TNF-Alfa, IL-6, Hassasiyeti Yüksek CRP) ile Bağırsak Koloni Sayısı Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1594-600
doi: 10.5336/medsci.2011-27070
EN
Tam Metin
1601
Vertigo in Childhood: Evaluation of Clinical and Laboratory Findings
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1601-6
doi: 10.5336/medsci.2011-27059
TR
Tam Metin
1607
Uzun Süreli Aerobik ve Anaerobik Egzersizlerin Kan Nitrik Oksit Seviyeleri Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1607-17
doi: 10.5336/medsci.2011-27077
EN
Tam Metin
1618
The Perspective of Pregnant Women on Pandemic Influenza Vaccine Before Pandemics
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1618-22
doi: 10.5336/medsci.2011-27177
TR
Tam Metin
1623
Acute Fatigue Syndrome and Affecting Factors in Patients on Hemodialysis Due to Chronic Renal Failure
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1623-9
doi: 10.5336/medsci.2011-27205
TR
Tam Metin
1630
A Comparison of Intestinal Metaplasias Occurring Around Chronic Gastritis and Tumour with CDX2 Staining Rates in Stomach Cancer
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1630-40
doi: 10.5336/medsci.2011-27214
TR
Tam Metin
1641
Nozokomiyal Gram-Negatif Bakteriyemili Hastalarda Mortalite ile İlişkili Risk Faktörleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1641-7
doi: 10.5336/medsci.2011-27342
EN
Tam Metin
1648
The Threshold Value of Anti-HCV Test in the Diagnosis of HCV Infection
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1648-52
doi: 10.5336/medsci.2011-27575
TR
Tam Metin
1653
The Effects of N-Acetylcysteine on Kidney Apoptosis in a Rat Intraabdominal Sepsis Model
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1653-9
doi: 10.5336/medsci.2011-27549
TR
Tam Metin
1660
Metotreksat ile İnce Bağırsak Mukoziti Oluşturulan Sıçanlarda Üzüm Ekstresinin Etkinliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1660-7
doi: 10.5336/medsci.2011-27701
EN
Tam Metin
1668
Fusidic Acid Resistance in Staphylococcus aureus Strains in an Interval of Ten Years (2001-2011)
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1668-72
doi: 10.5336/medsci.2011-27892
TR
Tam Metin
1673
Unilateral Ön Kol Vibrasyonu Uygulanan Olgularda Radius Kemik Yoğunluğunun Kontralateral El Bilek Fleksör İstirahat Kas Elektriksel Aktivitesi Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1673-80
doi: 10.5336/medsci.2011-27910
EN
Tam Metin
1681
The Correlation Between Maternal Body Mass Index and Serum Total Antioxidant Status in Term Pregnancies
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1681-6
doi: 10.5336/medsci.2011-27904
TR
Tam Metin
1687
Şüpheli Karpal Tunel Sendromlu Hastalarda El Bilek Fleksiyonunun Elektrofizyolojik Çalışmalara Katkısı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1687-92
doi: 10.5336/medsci.2011-28006
EN
Tam Metin
1693
Recurrence Rate of Tumor and the Value of Diagnostic I-131 Whole Body Scintigraphy and Recombinant TSH in Low-Risk Well Differentiated Thyroid Cancer Patients Who Have Had I-131 Radioablation
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1693-701
doi: 10.5336/medsci.2011-27928
TR
Tam Metin
1702
Multipl Sklerozlu Hastaların El Yazılarının İstatistiksel Şekil Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1702-9
doi: 10.5336/medsci.2012-30233
EN
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
1710
Dev Perianal Bazal Hücreli Karsinom: Sık Olmayan Bir Yerleşim
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1710-3
doi: 10.5336/medsci.2011-22615
EN
Tam Metin
1714
Göz Kapağında Deri Şarbonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1714-7
doi: 10.5336/medsci.2011-22664
EN
Tam Metin
1718
Erken Postpartum Dönemde İdiyopatik Spontan Hemoperitonyum
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1718-20
doi: 10.5336/medsci.2011-22835
EN
Tam Metin
1721
Tekrarlayan Over Kanserinde İzole Dalak Metastazı ve Pozitron Emisyon Tomografisi/ Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT)'nin Rolü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1721-3
doi: 10.5336/medsci.2011-23153
EN
Tam Metin
1724
Sağ Hemisfer ve Serebellumla Sınırlı Görüntüleme Bulguları Olan Herpes Simpleks Ensefalitinden Sonra Gelişen Duygudurum Bozukluğu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1724-8
doi: 10.5336/medsci.2011-23147
EN
Tam Metin
1729
Trakeotomi Yarasında Lucilia Sericata'nın Neden Olduğu Miyazis: Türkiye'den Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1729-31
doi: 10.5336/medsci.2011-23475
EN
Tam Metin
1732
45, X Karyotipe Sahip İnfertil Erkek Hastada Y;21 Translokasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1732-6
doi: 10.5336/medsci.2011-23453
EN
Tam Metin
1737
Lenfadenopatiyi Taklit Eden Aksiller Schwannoma: İki Farklı Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1737-41
doi: 10.5336/medsci.2011-23674
EN
Tam Metin
1742
Thenar Hammer Syndrome: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1742-5
doi: 10.5336/medsci.2011-23864
TR
Tam Metin
1746
Şiddetli Cinsel Aktivitenin Tetiklediği Penil Mondor Hastalığı: İki Olgu, İki Farklı Yaklaşım
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1746-9
doi: 10.5336/medsci.2011-23866
EN
Tam Metin
1750
Primary Pulmonary Melanoma: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1750-3
doi: 10.5336/medsci.2011-23973
TR
Tam Metin
1754
Romatoid Artrite Sekonder Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1754-7
doi: 10.5336/medsci.2011-23797
EN
Tam Metin
1758
Burkitt Lenfoma: Her İki Yumurtalık ve Böbrek Tutulumlu Yetişkin Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1758-61
doi: 10.5336/medsci.2011-24173
EN
Tam Metin
1762
Sıra Dışı Bir Hastalıkta Terapötik Plazma Değişimi: Stiff-Person Sendromu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1762-5
doi: 10.5336/medsci.2011-24476
EN
Tam Metin
1766
Multifokal Lupus Vulgaris
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1766-9
doi: 10.5336/medsci.2011-24409
EN
Tam Metin
1770
Polycystic Kidney Disease Accompanied by Unilateral Renal Agenesis and Ulcerative Colitis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1770-2
doi: 10.5336/medsci.2011-24385
TR
Tam Metin
1773
Cerrahi Girişimler Sonrası Gelişen Miksödem Koması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1773-7
doi: 10.5336/medsci.2011-24916
EN
Tam Metin
1778
Varicella Induced Cerebellitis in an Adult: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1778-80
doi: 10.5336/medsci.2011-24926
TR
Tam Metin
1781
EN
Tam Metin
1786
Vitamin D Dependent Rickets Type I: Two Cases Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1786-90
doi: 10.5336/medsci.2011-25349
TR
Tam Metin
1791
Mide Perforasyonu ve Peritonitle Birlikte Akut Gömülmüş Tampon Sendromu: Perkütan Endoskopik Gastrostominin Nadir Bir Komplikasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1791-5
doi: 10.5336/medsci.2011-25331
EN
Tam Metin
1796
Aynı Ailede Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı ile Birlikte İki Mide Kanseri Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1796-800
doi: 10.5336/medsci.2011-25941
EN
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve"SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014