Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2010 - Cilt 30 Sayı 3

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
829
Tıp ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Transplantasyona Bakışı: Türkiye' den Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):829-37
doi: 10.5336/medsci.2008-9639
EN
Tam Metin
838
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencilerinde Riskli Davranış Prevalansı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):838-46
doi: 10.5336/medsci.2008-9668
EN
Tam Metin
847
Biomass Maruziyeti ve Antrakozis: Klinik, Radyolojik, Bronkoskopik ve Histopatolojik Bulgular
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):847-54
doi: 10.5336/medsci.2008-8317
EN
Tam Metin
855
Uzun Süreli Kontrollü Açlığın (Ramazan Modeli) Beden Kitle İndeksi, Kan Biyokimyası ve Oksidatif Stres Faktörlerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):855-63
doi: 10.5336/medsci.2008-9981
EN
Tam Metin
864
Perceived Social Support and Affecting Factors in Women Living in Edirne
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):864-70
doi: 10.5336/medsci.2008-9772
TR
Tam Metin
871
Riskli Gebelerde Depresyon ve Yaşam Kalitesini Değerlendiren Bir Vaka-Kontrol Çalışması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):871-9
doi: 10.5336/medsci.2008-9824
EN
Tam Metin
880
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Su İçinde Yapılan Pulmoner Rehabilitasyonun Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):880-7
doi: 10.5336/medsci.2008-9971
EN
Tam Metin
888
Prevalence of Allergic Asthma, Rhinitis and Conjunctivitis in Over 16-Year-Old Individuals in Antalya
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):888-94
doi: 10.5336/medsci.2008-9901
TR
Tam Metin
895
Complications of Tube Thoracostomy in 6 3 Patients
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):895-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8496
TR
Tam Metin
900
Radiological Investigation of the Lumbosacral Region Anomalies in Patients with Abdominopelvic Complaints
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):900-5
doi: 10.5336/medsci.2008-9764
TR
Tam Metin
906
The Efficacy of Balneotherapy in the Patients with Subacromial Impingement Syndrome
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):906-13
doi: 10.5336/medsci.2008-8589
TR
Tam Metin
914
Oral Amoxicillin/Clavulanate and Ciprofloxacin Treatment in Low-Risk Febrile Neutropenic Patients with Solid Tumors
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):914-8
doi: 10.5336/medsci.2008-9936
TR
Tam Metin
919
A Comparison of Culture and GLMM-PCR Methods for Detecting Helicobacter Pylori in Antral and Corpus Biopsy Specimens in Patients with Gastroduodenal Disorders
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):919-24
doi: 10.5336/medsci.2008-9580
TR
Tam Metin
925
Functional and Nutritional Effects of Dysphagia in Early Stroke Patients
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):925-31
doi: 10.5336/medsci.2008-9549
TR
Tam Metin
932
Is a Reorganization Possible for Providing Health Services in the Rural Regions of Turkey Republic?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):932-9
doi: 10.5336/medsci.2009-14142
TR
Tam Metin
940
Health Screening Among Riyadh International Turkish School Students: Most Prominent Problems are Dental Caries and Irregular Sleep
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):940-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9568
TR
Tam Metin
947
Effect of Retinoic Acid and Cytotoxic Agent Combinations on Cell Cycle Proteins Cyclin D1 and P21 in Neuroblastoma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):947-51
doi: 10.5336/medsci.2008-10373
TR
Tam Metin
952
The Morphological and Numeral Changes of Goblet Cells in the Jejunum of Ischemia-Reperfusion Applied Rats
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):952-61
doi: 10.5336/medsci.2008-9838
TR
Tam Metin
962
Comparison of Stratus Optical Coherence Tomography and Ultrasound Biomicroscopy for Measurement of the Central Corneal Thickness
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):962-9
doi: 10.5336/medsci.2008-9526
TR
Tam Metin
970
Maternal Hipotiroidizm ve Plasentadaki Rolü: Morfometrik ve İmmünohistokimyasal Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):970-7
doi: 10.5336/medsci.2008-10086
EN
Tam Metin
978
Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Pegaptanib ile Kombine Pegaptanib ve Fotodinamik Tedavinin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):978-84
doi: 10.5336/medsci.2008-9212
EN
Tam Metin
985
Egzersiz Alışkanlıkları Olmayan Türk Yetişkinlerinin Yürüme Aktiviteleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):985-94
doi: 10.5336/medsci.2008-9868
EN
Tam Metin
995
Gözkapağı ve Orbita Yağ Hacminin Farklı Yaş Gruplarında Bilgisayarlı Tomografi ile Ölçülmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):
doi: 10.5336/medsci.2008-10056
EN
Tam Metin
1002
Orofasiyal Enfeksiyonların Diagnozu ve Tedavisi: 44 Vaka İçeren Retrospektif Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1002-8
doi: 10.5336/medsci.2008-9420
EN
Tam Metin
1009
Katarakt ve Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastalarda Operasyon Öncesi ve Sonrası Oküler Kan Akımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1009-14
doi: 10.5336/medsci.2008-8625
EN
Tam Metin
1015
Experimental Colon Tumorigenesis Induced by 1,2 Dimethylhydrazine in Balb/C Mice
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1015-24
doi: 10.5336/medsci.2008-10117
TR
Tam Metin
1025
Yenidoğan Cinsiyeti ve Gebelik Yaşı Kord Kanı Troponin I Seviyesinin Bağımsız Belirleyicileridir
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1025-31
doi: 10.5336/medsci.2008-9504
EN
Tam Metin
1032
Türkiye'de İç Anadolu Bölgesinde DeriŞarbonu: 39 Erişkin Olgunun İrdelenmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1032-8
doi: 10.5336/medsci.2008-10330
EN
Tam Metin
1039
Türkiye'deki Yüksekokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Seksüel Davranışlar, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Bilme ve Kontraseptif Yöntemleri Kullanma Üzerinde Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1039-45
doi: 10.5336/medsci.2008-9898
EN
Tam Metin
1046
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Akut Alevlenme İçin Hastaneye Yatırılan Hastalarda Uzun Dönem Sonuçlar ve Sağkalım Belirteçleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1046-54
doi: 10.5336/medsci.2008-9878
EN
Tam Metin
1055
Pterjiyum Cerrahisinin Korneal Topografi Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1055-60
doi: 10.5336/medsci.2008-9698
EN
Tam Metin
1061
Fonksiyonel Dispepsi Hastalarında Hidrosonografi ile Mide Duvar Kalınlıklarının Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1061-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9756
EN
Tam Metin
1067
Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'ndeki Bir İlde (Samsun) 1999-2 3 Yıllarındaki İntihar Olguları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1067-72
doi: 10.5336/medsci.2008-9931
EN
Tam Metin
.: DERLEME
1073
Spinal Hidatik Kist
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1073-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13722
EN
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
1078
Şerubizmde Orbital Tutulum: Bilgisayarlı Tomografi ve Üç Boyutlu Görüntüleme Bulguları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1078-83
doi: 10.5336/medsci.2008-7717
EN
Tam Metin
1084
Serebral Kitle Görünümünden Dolayı Ameliyat Edilen Geç Hemorajik Hastalık Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1084-6
doi: 10.5336/medsci.2008-7754
EN
Tam Metin
1087
Hashimoto's Encephalopathy Associated with Autoimmun Thyroiditis: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1087-91
doi: 10.5336/medsci.2009-13387
TR
Tam Metin
1092
Mesane Kanserinde İntravezikal BCG Tedavisinin Seyrek Bir Komplikasyonu: Granülomatöz Hepatit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1092-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7355
EN
Tam Metin
.: AYIRICI TANI
1096
Polysplenia Syndrome:A Rare Case Report with Computerized Tomography Findings
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1096-9
doi: 10.5336/medsci.2008-7196
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
1100
Microcystic Adnexal Carcinoma: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1100-4
doi: 10.5336/medsci.2008-6596
TR
Tam Metin
1105
Yüksek Doz Tramadole Bağlı Görsel Halüsinasyonlar
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1105-7
doi: 10.5336/medsci.2008-7907
EN
Tam Metin
1108
İlginç Lokalizasyonlu Bir Trikoepitelyoma Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1108-11
doi: 10.5336/medsci.2008-7479
EN
Tam Metin
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1112
Occurrence of Nontropical Pyomyositis During Medical Treatment for Polymyaljia Romatica:A Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1112-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7451
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
1116
Aberran Sağ Subklavyan Arter ve Ortak Karotid Trunkus ile Birliktelik Gösteren Bilateral Anormal Çıkışlı Vertebral Arter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1116-20
doi: 10.5336/medsci.2008-9843
EN
Tam Metin
.: TANINIZ NEDİR?
1121
Multiple Red-Brown Macules in Legs of a Child
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1121-2
doi: 10.5336/medsci.2010-22397
TR
Tam Metin
.: EDİTÖRE MEKTUP
1123
Streptokinaz Allerjisine Bağlı Tek Taraflı Akut Pulmoner Ödem
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1123-4
doi: 10.5336/medsci.2010-17559
EN
Tam Metin
1125
Some Contributions About Evidence Based Medicine: Letter to the Editor
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1125-6
doi: 10.5336/medsci.2010-16969
TR
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014