Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2012 - Volume 32 Issue 1

Publication Date: 05.03.2012
.: ORIGINAL RESEARCH
1
Periferik ve Santral Vertigo Ayırımında Odyoloji ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Acil Serviste Kullanımının Değeri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):1-6
doi: 10.5336/medsci.2010-20673
EN
7
Levels of Trace Elements and Toxic Metals in Autopsy Renal Tissue Samples
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):7-14
doi: 10.5336/medsci.2010-20051
TR
15
Tedavi Almamış 221 Miyelodisplastik Sendromlu Hastada Sitogenetik Değerlendirme
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):15-23
doi: 10.5336/medsci.2010-20908
EN
24
Bariatric Surgery and Anesthesia/A Retrospective Study
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):24-31
doi: 10.5336/medsci.2010-21517
TR
32
Diyabetik Ayak Enfeksiyonları ve Doppler USG'nin Prognozdaki Rolü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):32-8
doi: 10.5336/medsci.2010-21385
EN
39
Hemodynamic Effects of Levosimendan on Dexmedetomidine Infusion in Rats Under Isoflurane Anesthesia
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):39-46
doi: 10.5336/medsci.2010-21549
TR
47
Validity and Reliability of Turkish Version of Perception of Health Scale
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):47-53
doi: 10.5336/medsci.2010-21761
TR
54
Tirotoksikozlu ve Hipotiroidili Hastalarda Tükürük Kortizol, Serum Kortizol, Plazma ACTH ve İdrar Serbest Kortizol Düzeylerinin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):54-8
doi: 10.5336/medsci.2010-22031
EN
59
Rokuronyumla Başlangıç Dozu Sonrasında İki Farklı Ajanla Nöromusküler Blokajın Kıyaslanması: Randomize Klinik Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):59-65
doi: 10.5336/medsci.2010-22042
EN
66
Investigation of Sixty Extrapulmonary Tuberculosis Cases
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):66-73
doi: 10.5336/medsci.2010-22032
TR
74
Formalinde Fikse Edilmiş Parafine Gömülü Dokularda Suboptimal Formalin Fiksasyonunun DNA İçeriği Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):74-9
doi: 10.5336/medsci.2010-22082
EN
80
Endometriyal Karsinomada VEGF ve COX-2 Ekspresyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):80-7
doi: 10.5336/medsci.2010-22258
EN
88
Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Dolaşımdaki Tip 1 Kolajen C-Terminal Propeptid Düzeyleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):88-93
doi: 10.5336/medsci.2011-22566
EN
94
Sağlık Çalışanlarının HIV/AIDS ile İlgili Konularda Eğitildikten Sonra Artan Bilgi ve Tutumları: Türkiye'de Kentsel Alanda Yapılmış Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):94-103
doi: 10.5336/medsci.2011-22703
EN
104
Larenks Kanserinde Videolarengostroboskopi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):104-11
doi: 10.5336/medsci.2011-22859
EN
112
Safra Taşları İçin Laparoskopik Kolesistektomi Yapılan Hastalarda Volatil Anesteziklerin Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):112-9
doi: 10.5336/medsci.2011-23015
EN
120
Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Truva Atı: Toxoplasma gondii
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):120-3
doi: 10.5336/medsci.2011-23054
EN
124
Comparison of the Effects of Two Different Concentrations of Ketorolac Tromethamine Solutions in Patients with Allergic Conjunctivitis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):124-9
doi: 10.5336/medsci.2011-23079
TR
130
Retrospective Analysis of Thyroidectomy Cases That Became Subjects Due to Unintended Consequences
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):130-8
doi: 10.5336/medsci.2011-23188
TR
139
Drug Resistance Rates in Newly Diagnosed Adult Male Patients with Tuberculosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):139-45
doi: 10.5336/medsci.2011-23362
TR
146
Assessment of Fake Drug Packages
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):146-56
doi: 10.5336/medsci.2011-23409
TR
157
Relationship Between Serum Tumor Necrosis Factor-Alpha Levels and Insulin Resistance in Patients with Chronic Renal Failure
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):157-61
doi: 10.5336/medsci.2011-23421
TR
162
Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi: Hastalarımızın Morbidite ve Mortalite Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):162-70
doi: 10.5336/medsci.2011-23538
EN
171
Roles of Phospholipase, Esterase and Slime Activities of Candida albicans Strains in Infection-Colonisation Differentiation
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):171-6
doi: 10.5336/medsci.2011-23496
TR
177
Reasons of Turkish Males with Erectile Dysfunction for Not Presenting to Urology Clinics
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):177-83
doi: 10.5336/medsci.2011-23855
TR
184
Role of Basolateral Amygdala in Formation of Anxiety Related Memory
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):184-92
doi: 10.5336/medsci.2011-24088
TR
193
Koroziv Özofajitin Geç Komplikasyonları Biyokimyasal Yöntemlerle Öngörülebilir: Ön Rapor
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):193-200
doi: 10.5336/medsci.2011-25229
EN
.: REVIEW
201
Mechanisms of Toxicity in Huntington's Disease and the Role of Polyamines in NMDAR-Mediated Excitotoxicity: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):201-13
doi: 10.5336/medsci.2010-20459
TR
.: SCIENTIFIC LETTER
214
Arteriyel Sertliğin Nabız Dalga Hızı veya Artırma Göstergesi ile Değerlendirilmesi: En İyi Yöntem Hangisi?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):214-7
doi: 10.5336/medsci.2010-22276
EN
.: CASE REPORTS
218
Orbital Apex Syndrome: A Rare Form of Ophthalmic Zona: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):218-21
doi: 10.5336/medsci.2009-14709
TR
222
Sjögren Sendromu ve Behçet Hastalığı Olan Bir Olguda Gelişen Sekonder Amiloidoz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):222-5
doi: 10.5336/medsci.2009-16356
EN
226
Erken, Kritik Over Hiperstimülasyon Sendromu ve Ağır Karaciğer İşlev Bozukluğu Olan Obez, Polikistik Hastada Devam Eden İkiz Gebelik
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):226-30
doi: 10.5336/medsci.2009-16399
EN
231
Four Synchronous Tumors in One Patient: Breast, Endometrium, Ovarian and Fallopian Tube Cancer: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):231-5
doi: 10.5336/medsci.2009-16485
TR
236
Bilateral Redüksiyon Mammoplasti Sonrasında Gelişen Bilateral Piyoderma Gangrenozum
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):236-9
doi: 10.5336/medsci.2009-16703
EN
240
Bir Mesane Herniasyonunun İçinde Seminoma Rekürrensini Taklit Eden F-18 FDG Birikimi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):240-3
doi: 10.5336/medsci.2010-16905
EN
244
Nuss Operasyonu Postoperatif Takip Döneminde Bir Bar Dislokasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):244-7
doi: 10.5336/medsci.2010-17036
EN
248
İyodiksanol Kontrast Maddesinin Ekstravazasyonuna Bağlı Kompartman Sendromu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):248-51
doi: 10.5336/medsci.2010-17109
EN
252
Diyareli bir Hastada Cyclospora Ookistlerinin ve Entamoeba histolytica Adhezin Antijenlerinin Birlikteliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):252-4
doi: 10.5336/medsci.2010-17173
EN
255
Derinde Basınçlı Hava Soluyan Serbest Bir Dalgıçta Pulmoner Barotravma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):255-9
doi: 10.5336/medsci.2010-17849
EN
260
Saçlı Deride Metastatik Miksoid Liposarkom
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):260-3
doi: 10.5336/medsci.2010-18148
EN
264
Paroksetinin Neden Olduğu Toksik Hepatit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):264-6
doi: 10.5336/medsci.2010-18864
EN
267
Cor Triatriatum Sinister: A Rare Cause of Dyspnea on Exertion in Adulthood: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):267-70
doi: 10.5336/medsci.2010-19772
TR
271
A Case of Borderline Erotomania Accompanying Obsessive Compulsive Disorder and Psychogenic Polydipsia: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):271-5
doi: 10.5336/medsci.2010-20812
TR
276
A Case of Stage III Lateral Pharyngeal Diverticulum Imaged with Different Radiologic Methods: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):276-80
doi: 10.5336/medsci.2010-21668
TR
281
Exercise-Induced Anaphylaxis Following Cultivated Mushroom Ingestion in a Patient Sensitive to Fungal Spors: Co-Incidence or Cross-Reaction?: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):281-4
doi: 10.5336/medsci.2010-22312
TR
285
Bilateral Tendon Variation of Extensor Hallucis Longus Muscle: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):285-9
doi: 10.5336/medsci.2011-22500
TR
290
Vitamin B12 Deficiency-Related Myelopathy: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):290-3
doi: 10.5336/medsci.2011-22634
TR
294
Erişkin Solunum Sıkıntısı Sendromunda Uygulanan Yeni Bir Destekleyici Tedavi: Girişimsel Akciğer Destek Aracı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(1):294-300
doi: 10.5336/medsci.2011-24584
EN

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 140
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com