Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2012 - Cilt 32 Sayı 5

Yayınlanma Tarihi: 10.05.2012
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1201
Analysis of Surgical Treatment Outcomes in Femoroacetabular Impingement Syndrome
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1201-6
doi: 10.5336/medsci.2010-21197
TR
Tam Metin
1207
Baş ve Boyun Kanseri Hastalarında Radyasyonun Akut ve Geç Yan Etkileri Üzerine Amifostinin Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1207-16
doi: 10.5336/medsci.2011-23100
EN
Tam Metin
1217
Embriyonik Nöral Kök Hücre Tedavisinin Farelerde Omurilik Yaralanmasından Sonra İdrar ve Dokudaki DNA Hasar Ürünleri Üzerindeki Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1217-25
doi: 10.5336/medsci.2011-24284
EN
Tam Metin
1226
Emetropların ve Miyopların Pupil Çaplarının Fotopik, Mezopik ve Skotopik Koşullarda Schwind Sirius Çok Amaçlı Tanı Aracı ile Entegre İnfrared Pupillometre Kullanılarak Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1226-34
doi: 10.5336/medsci.2011-24415
EN
Tam Metin
1235
Deneysel Astım Modeli Oluşturulmuş Kobay Trakeası Üzerinde 5-Lipoksijenaz İnhibitörlerinin Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1235-40
doi: 10.5336/medsci.2011-24877
EN
Tam Metin
1241
Levotiroksin Tedavisi Gören Hashimoto Tiroiditi Hastalarında Serum Total Antioksidan Kapasitesi, Lipit Profili, Malondialdehit ve Eritrosit Süperoksit Dismutaz Düzeyleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1241-6
doi: 10.5336/medsci.2011-25866
EN
Tam Metin
1247
Association Between Idiopathic Generalized Epilepsy and EFHC1 Gene Mutations of 662 G>A and 685 T>C
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1247-53
doi: 10.5336/medsci.2011-25681
TR
Tam Metin
1254
An Emergency Service Diagnosis in Childhood with an Increasing Trend Within Time: Alcohol Poisoning
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1254-9
doi: 10.5336/medsci.2011-25942
TR
Tam Metin
1260
Susceptibility of Gram Positive Cocci Isolated from Clinical Samples to Quinupristin/Dalfopristin and Comparison with Other Antibiotics at Tepecik Training and Research Hospital
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1260-6
doi: 10.5336/medsci.2011-25966
TR
Tam Metin
1267
Boyun Kitleleri: 981 Vakanın Retrospektif Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1267-72
doi: 10.5336/medsci.2011-26098
EN
Tam Metin
1273
İntramusküler İnterlökin-8 Enjeksiyonunun Lokal Anjiyoneogenetik Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1273-7
doi: 10.5336/medsci.2011-26065
EN
Tam Metin
1278
Pain, Disability Status and Psychological Factors in Patients with Chronic Low Back Pain
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1278-83
doi: 10.5336/medsci.2011-26406
TR
Tam Metin
1284
The Effect of Newborn Hearing Screening on the Development of Newborns with Congenital Hearing Loss
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1284-94
doi: 10.5336/medsci.2011-26456
TR
Tam Metin
1295
Multidimensional Scaling Analysis of Judicial Statistics for Crimes Against Persons and Properties in 2008 in 81 Provinces in Turkey
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1295-306
doi: 10.5336/medsci.2011-26710
TR
Tam Metin
1307
Sıçanda Östrus Siklusunda Anksiyete ve Öğrenme Davranışlarındaki Değişikliklerin Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1307-13
doi: 10.5336/medsci.2011-26719
EN
Tam Metin
1314
The Safety of Video Assisted Minimal Invasive Thyroidectomy in Selected Patients
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1314-8
doi: 10.5336/medsci.2011-27040
TR
Tam Metin
1319
Pseudomonas aeruginosa Suşlarının İki Hücre dışı "Quorum Sensing" Sistemi ve Patojenik Faktörleri Üzerinde Gentamisin, Amikasin ve Netilmisinin Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1319-26
doi: 10.5336/medsci.2011-27057
EN
Tam Metin
1327
The Management of the Head and Neck Paragangliomas
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1327-34
doi: 10.5336/medsci.2011-27304
TR
Tam Metin
1335
Deneysel Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanlarda İmmünoglobulin Tedavisinin Th Polarizasyonu Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1335-42
doi: 10.5336/medsci.2011-27356
EN
Tam Metin
1343
Prevalence of Risky Conditions and Behaviors Leading to Chronic Diseases in Healthcare Workers in Yozgat Provincial Center
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1343-53
doi: 10.5336/medsci.2011-27900
TR
Tam Metin
1354
Results of De Vega Annuloplasty and Tricuspid Ring Annuloplasty Using by Mitral Annuloplasty Ring in the Treatment of Functional Tricuspid Insufficiency
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1354-60
doi: 10.5336/medsci.2011-28008
TR
Tam Metin
1361
Türk İnsanında Birinci Kostal Kartilajın Kalsifikasyon Derecesi Temelinde Yaş Tayini
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1361-7
doi: 10.5336/medsci.2011-27529
EN
Tam Metin
1368
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Türk Hastalarda TNF-Alfa G308A ve C857T Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1368-73
doi: 10.5336/medsci.2012-28126
EN
Tam Metin
1374
İşeme ve Depolama Semptomları Olan Erkeklerde Trospium Klorid Eklenmesinin Rolü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1374-80
doi: 10.5336/medsci.2012-28431
EN
Tam Metin
1381
Tıp Bilimlerinde Gönderilen Çalışmaların İstatistiksel Hatalara Göre Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1381-7
doi: 10.5336/medsci.2012-29517
EN
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
1388
Akomodasyon Kaybıyla Seyreden Konjenital Midriyazis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1388-91
doi: 10.5336/medsci.2010-19812
EN
Tam Metin
1392
Heart Failure Developing in a Psoriatic Patient who Used Infliximab: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1392-5
doi: 10.5336/medsci.2010-20435
TR
Tam Metin
1396
Lymphangioma Circumscriptum of the Vulva: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1396-400
doi: 10.5336/medsci.2010-20650
TR
Tam Metin
1401
Robotic-assisted Laparoscopic (ROYAL) Low Anterior Resection: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1401-4
doi: 10.5336/medsci.2010-20779
TR
Tam Metin
1405
Acute Superior Mesenteric Venous Thrombosis: A Case Report and Review of the Literature
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1405-9
doi: 10.5336/medsci.2010-20838
TR
Tam Metin
1410
Kutis Trikolor Parvimakülata: Beyin Tutulumu Olan Farklı Bir Nörokutanöz Sendrom
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1410-5
doi: 10.5336/medsci.2010-21042
EN
Tam Metin
1416
Antenatally Diagnosed Epigastric Heteropagus Twin: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1416-9
doi: 10.5336/medsci.2010-21047
TR
Tam Metin
1420
A Rare Cause of Acute Abdomen; Migration of Mesh Into Ileum: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1420-2
doi: 10.5336/medsci.2010-21368
TR
Tam Metin
1423
Renal Hemangiopericytoma: A Case Report and Current Approach to Hemangioperiocytoma-Solitary Fibrous Tumor
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1423-8
doi: 10.5336/medsci.2010-22003
TR
Tam Metin
1429
Spontaneous Infarction of Multiple Fibroadenoma in a Postlactational Woman: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1429-32
doi: 10.5336/medsci.2010-22098
TR
Tam Metin
1433
Lipemia Retinalis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1433-6
doi: 10.5336/medsci.2010-22233
EN
Tam Metin
1437
Diklofenak Enjeksiyonuna Bağlı Nicolau Sendromu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1437-9
doi: 10.5336/medsci.2010-22303
EN
Tam Metin
1440
Konjonktivanın MALT Lenfoması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1440-4
doi: 10.5336/medsci.2010-22352
EN
Tam Metin
1445
Cilt Metastazıyla Gelen Özofagus Adenokarsinomu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1445-7
doi: 10.5336/medsci.2010-22360
EN
Tam Metin
1448
A Case of Three Tendon Insertion of Bilateral Abductor Pollicis Longus Muscle
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1448-52
doi: 10.5336/medsci.2011-22561
TR
Tam Metin
1453
Yapışık İkizin Çok Nadir Bir Şekli: İlk Trimesterde Transvajinal Ultrasonografi ile Tanı Konulan Diprosopus İkiz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1453-6
doi: 10.5336/medsci.2011-22783
EN
Tam Metin
1457
Palmar Subcutaneous Dermatofibroma: A Rare Localization: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1457-60
doi: 10.5336/medsci.2011-22837
TR
Tam Metin
1461
Sert Damaktan Pleomorfik Adenom Eksizyonunun Ardından Psödoepitelyomatöz Hiperplazi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1461-4
doi: 10.5336/medsci.2011-23140
EN
Tam Metin
1465
Anesthesia Management in a Patient Who Underwent Orthopedic Surgery for Thirty Three Times in a Period of Twenty Seven Months: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1465-70
doi: 10.5336/medsci.2011-23197
TR
Tam Metin
1471
Cerrahiden Sonra Tanı Alan Eozinofilik Kolesistitin Eşlik Ettiği Otoimmün Pankreatit: Histopatolojik, Radyolojik ve Klinik Yaklaşımla Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1471-6
doi: 10.5336/medsci.2010-16865
EN
Tam Metin
1477
Claw Hand Deformity Developing After MMR Vaccination: The First Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1477-9
doi: 10.5336/medsci.2011-23776
TR
Tam Metin
1480
Two Cases of Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1480-5
doi: 10.5336/medsci.2011-24249
TR
Tam Metin
1486
Konjenital Şilöz Asit ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1486-9
doi: 10.5336/medsci.2011-24282
EN
Tam Metin
1490
A Case of Complicated Paraurethral Cyst Leading to Megaureter: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1490-5
doi: 10.5336/medsci.2011-24278
TR
Tam Metin
1496
Transkraniyal Yaralanma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(5):1496-500
doi: 10.5336/medsci.2011-24638
EN
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014