Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2011 - Cilt 31 Sayı 2

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
287
Nasodren Nazal Sprey'in (Cyclamen Europaeum Ekstresi) L929 Fibroblastik Hücre Kültüründeki Sitotoksik Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):287-96
doi: 10.5336/medsci.2009-15898
EN
Tam Metin
297
Kranial Kavite ve Orbitalar Arasındaki Volümetrik İlişkinin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):297-9
doi: 10.5336/medsci.2009-15635
EN
Tam Metin
300
CTX-M Type Beta-Lactamase Frequency and Antibiotic Co-resistance in Extended Spectrum Beta-Lactamase Producing Klebsiella pneumoniae Strains
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):300-6
doi: 10.5336/medsci.2010-19642
TR
Tam Metin
307
The Prevalence of Human Papilloma Virus Infection Among Women who Admitted to Çukurova University Faculty of Medicine Hospital
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):307-14
doi: 10.5336/medsci.2009-16463
TR
Tam Metin
315
Obez Olmayan Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Yükselmiş Serum Retinol Bağlayıcı Protein 4 Düzeyleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):315-20
doi: 10.5336/medsci.2009-16198
EN
Tam Metin
321
Psoriazis Vulgariste Mast Hücreleri ve p53 Gen Ekspresyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):321-7
doi: 10.5336/medsci.2009-15903
EN
Tam Metin
328
İnvaziv ve Noninvaziv Mesane Karsinomalarında Alfa-Metalasil-CoA Rasemaz Ekspresyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):328-34
doi: 10.5336/medsci.2009-16643
EN
Tam Metin
335
Nosocomial Infections and Risk Factors in Neonatal Intensive Care Unit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):335-40
doi: 10.5336/medsci.2009-16489
TR
Tam Metin
341
Sıcaklık Stresinin Hemodinamikler Üzerine Etkisi: Soğuk Anjinası, Sıcak Şoku, Ateşe Bağlı Taşikardi ve Kompensatuvar Hipertansiyonun Mekanizmaları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):341-9
doi: 10.5336/medsci.2009-16609
EN
Tam Metin
350
İnsan Meme Kanserinde ?-Katenin Stabilitesi, Siklin D1 ve Frizzled Proteinlerinin Ekspresyonları ve Prognozla İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):350-7
doi: 10.5336/medsci.2010-17952
EN
Tam Metin
358
Congenital Cholesteatomas
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):358-62
doi: 10.5336/medsci.2009-15827
TR
Tam Metin
363
Posterior Short Segment Instrumentation in Thoracolumbar Burst Fractures
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):363-70
doi: 10.5336/medsci.2009-14436
TR
Tam Metin
371
Türkiye'de Okul Çağındaki Erkek Çocuklarda Dış Genital Anomaliler: Epidemiyolojik Değerlendirme
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):371-4
doi: 10.5336/medsci.2009-15543
EN
Tam Metin
375
Melatoninin Streptozosin ile Uyarılmış Diabetes Mellitus'lu Farelerin Retinaları Üzerindeki Koruyucu Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):375-9
doi: 10.5336/medsci.2009-16017
EN
Tam Metin
380
İndometazin Hipoksik-İskemik Beyin Hasarlı Yenidoğan Ratlardaki Nöronal Apopitozisi Önler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):380-5
doi: 10.5336/medsci.2009-15714
EN
Tam Metin
386
Evaluation of Antimicrobial Activities of Topical Anesthetics
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):386-9
doi: 10.5336/medsci.2009-15695
TR
Tam Metin
390
Ankaferd Blood Stopper®'in Sıçan Kalvaryal Defektlerindeki Kemik Rejenerasyonuna Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):390-6
doi: 10.5336/medsci.2009-15288
EN
Tam Metin
397
Evaluation of Arthroscopic Capsular Release Together with Manipulation Under Anesthesia for Treatment of Frozen Shoulder
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):397-404
doi: 10.5336/medsci.2009-15969
TR
Tam Metin
405
Anomalili Yenidoğanlarda Katalaz ve Karbonik Anhidraz Enzim Aktiviteleri ve Bazı Mineral-Ağır Metal Seviyeleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):405-12
doi: 10.5336/medsci.2009-15429
EN
Tam Metin
413
Kayseri'de Okul Çağı Çocukları Arasında Kronik Sağlık Sorunlarına Bağlı Fonksiyonel Kısıtlılıklar
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):413-21
doi: 10.5336/medsci.2009-15661
EN
Tam Metin
422
The Last Option Before the Prosthetic Graft in Arteriovenous Fistula Formation: Brachiobasilic Vein Transposition
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):422-6
doi: 10.5336/medsci.2010-17738
TR
Tam Metin
427
Seste Bozulmanın Belirlenmesi Üzerine Gürültünün Olumsuz Etkisi: Üç Ses Analiz Programının Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):427-31
doi: 10.5336/medsci.2010-19461
EN
Tam Metin
432
Angiotensin-Converting Enzim I/D ve ENOS G894T Gen Polimorfizmlerinin Erektil Disfonksiyon ile İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):432-7
doi: 10.5336/medsci.2009-16635
EN
Tam Metin
438
Abdominal Histerektomi Sırasında Cerrahi Stres Yanıtını Azaltmak İçin Uterin Ligament veya Pelvik Kavite İçine Lokal Anestezik Uygulaması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):438-42
doi: 10.5336/medsci.2009-15407
EN
Tam Metin
443
Lenfositlerin Aktivasyon Molekülleri ve Oranları Üzerine Propofol, Desfluran ve Sevofluranın Etkileri: Bronkoalveolar Lavaj Sıvısının Akım Sitometrik İncelemesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):443-9
doi: 10.5336/medsci.2008-9364
EN
Tam Metin
450
Türk Çocuk Cerrahları ve Asistanlar Arasında Çocuk Cerrahisinin Tıbbi Kariyer Olarak Seçimini Etkileyen Faktörler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):450-4
doi: 10.5336/medsci.2010-17940
EN
Tam Metin
455
Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics: A Sample from Kocaeli
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):455-63
doi: 10.5336/medsci.2009-15175
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
464
Carpenter Sendromu ve Situs Inversus Totalis Birlikteliği: İlk Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):464-7
doi: 10.5336/medsci.2010-19822
EN
Tam Metin
468
Dispne ile Gelen Endobronşiyal Malign Melanom Metastazı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):468-70
doi: 10.5336/medsci.2010-18810
EN
Tam Metin
471
64-Channel Multi-Detector Computed Tomography Findings of a Case with Bilateral Elastifibroma Dorsi and Review of Literature
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):471-4
doi: 10.5336/medsci.2010-20509
TR
Tam Metin
475
Treatment Refractory OCD Which Entered Remission After Heroin Use: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):475-8
doi: 10.5336/medsci.2009-13928
TR
Tam Metin
479
Aort Kapağı Fibroelastomu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):479-81
doi: 10.5336/medsci.2009-13393
EN
Tam Metin
482
Multiple Intestinal Atresia in Two Siblings Born of a Close Consanguineous Marriage: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):482-6
doi: 10.5336/medsci.2009-13118
TR
Tam Metin
487
Muhtemelen Sulbutiamin ile Tetiklenen Bir Manik Atak Olgusu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):487-9
doi: 10.5336/medsci.2009-13352
EN
Tam Metin
490
Yoğun Bakım Ünitesinde İnfluenza A (H1N1) Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Hayatı Tehdit Edici Solunum Yetmezliği Olan Vakalar
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):490-5
doi: 10.5336/medsci.2010-17366
EN
Tam Metin
.: TIBBİ - CERRAHİ TEKNİK
496
Tırnak-Altı Egzostoza Bağlı Onikoklavus: Tabanda Üçlü İlerletme Flebi ile Oluşan Defektin Tamiri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):496-9
doi: 10.5336/medsci.2010-19078
EN
Tam Metin
.: ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
500
F-18 FDG Görüntüleme ile İlişkili Potansiyel Bir Tuzak: Lenfomalı Bir Hastada İnguinal Lenf Nodunu Taklit Eden İnmemiş Testis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):500-2
doi: 10.5336/medsci.2010-21318
EN
Tam Metin
.: TANINIZ NEDİR?
503
TANINIZ NEDİR?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):503-4
doi: 10.5336/medsci.2010-18846
EN
Tam Metin
.: GEÇEN SAYININ BİLMECE OLGUSUNUN YANITI
505
Büyüme Hormonu Duyarsızlığı; Laron Sendromu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):505-6
doi: 10.5336/medsci.2011-24265
EN
Tam Metin
.: EDİTÖRE MEKTUP
507
Kapalı Emme Dren Sistemi Olarak Bir Ürojel Rezervuarının Kullanımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(2):507-8
doi: 10.5336/medsci.2010-21616
EN
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve"SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014