Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010 - Volume 30 Issue 5

.: ORIGINAL RESEARCH
1433
Radyasyona Bağlı İnce Bağırsak Hasarında Ginkgo Biloba, Probiyotik Saccharomyces Boulardii ve N-Asetilsistein'in Koruyucu Etkilerinin İmmünohistokimyasal Yöntemle Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1433-40
doi: 10.5336/medsci.2009-14890
EN
1441
İnfertil Erkeklerde Eotaksin ve İnterlökin-4 Düzeyleri ve Sperm Parametreleri ile İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1441-6
doi: 10.5336/medsci.2009-14180
EN
1447
Akciğer Kitlesi Olan Hastalarda p53 Tümör Baskılayıcı Gen Mutasyonlarının Sekans Analizi ile Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1447-53
doi: 10.5336/medsci.2009-16585
EN
1454
Arkuat Eminensin Anatomik Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1454-8
doi: 10.5336/medsci.2009-16191
EN
1459
Riskli ve Risksiz Sporlara Katılımda Kişilik Özellikleri ile DRD4, DAT1, 5-HT2A Gen Polimorfizmleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1459-64
doi: 10.5336/medsci.2009-14839
EN
1465
Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Subtelomerik Bölge Analizi İçin Bir Endikasyon mudur?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1465-8
doi: 10.5336/medsci.2009-13334
EN
1469
Comparison of Löwenstein Jensen Medium and Bactec 46 TB Culture System for Diagnosis of Tuberculosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1469-75
doi: 10.5336/medsci.2009-15720
TR
1476
Levosimendanın Pozitif İnotropik Etkileri İzole İnsan Atriyal Trabekülasında KATP Kanalları Tarafından Modüle Edilir
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1476-81
doi: 10.5336/medsci.2009-15770
EN
1482
Diyaliz Hastalarında İnflamatuvar Belirteç Olarak Leptin
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1482-6
doi: 10.5336/medsci.2009-14059
EN
1487
Sıklıkla İzole Edilen Streptococcus Pneumoniae Serotipleri İçin Heterodupleks Analizi ile Serotiplendirme ve Bu Yöntemin Gerçek Zamanlı Florometrik Nükleik Asit Saptama Sistemine Uyarlanması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1487-92
doi: 10.5336/medsci.2009-15243
EN
1493
Evaluation of Virulence in Various Candida Species: In Vitro and In Vivo Study
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1493-502
doi: 10.5336/medsci.2009-16724
TR
1503
Beta-Glukanın Nötropenik Sıçanlardaki Pulmoner Aspergilloz Modeli Üzerindeki Koruyucu Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1503-9
doi: 10.5336/medsci.2009-15332
EN
1510
Effect of Preoperatively Administered Cyproheptadine Hydrochloride on Postoperative Shivering in Nasal Surgery
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1510-6
doi: 10.5336/medsci.2009-14075
TR
1517
Evaluation of Sexual Function and Quality of Life in Menopausal Transition and Menopause in a Cohort of Turkish Women
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1517-23
doi: 10.5336/medsci.2008-9799
TR
1524
The Effect of Experimentally Induced Hypothyroidism on Neural Plasticity and Memory at First, Second and Third Trimester of Pregnancy
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1524-32
doi: 10.5336/medsci.2009-13962
TR
1533
Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sağlığı Riske Atan Davranışlarının ve Üreme Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1533-42
doi: 10.5336/medsci.2009-11867
EN
1543
Pediatrik Femur Kırıklarında Eksternal Fiksatör Uygun Bir Tedavi Alternatifi Olabilir mi?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1543-6
doi: 10.5336/medsci.2009-13041
EN
1547
Perspective of Ophthalmologists on Refractive Laser Surgery at Teaching Hospitals in İstanbul, in 2 8
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1547-51
doi: 10.5336/medsci.2009-13546
TR
1552
A Population-Based Survey on the Incidence of Burn Injuries in Sivas-Turkey
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1552-60
doi: 10.5336/medsci.2009-13599
TR
1561
Palmaris Longus Agenezisinin Prevalansı: Afgan Toplumunda Yapılan Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1561-5
doi: 10.5336/medsci.2009-13833
EN
1566
Uzun Dönemli Video-EEG Görüntülemenin Epilepsili Çocuklarda Sonuçları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1566-74
doi: 10.5336/medsci.2009-14013
EN
1575
Doksazosinin Kısmi Mesane Çıkış Obstrüksiyonu Sonrasında Renal Apopitozis Üzerine Yararlı Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1575-80
doi: 10.5336/medsci.2009-13934
EN
1581
Genotyping of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Strains Causing Nosocomial Infections by Pulsed Field Gel Electrophoresis in Adana Çukurova University Hospital
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1581-6
doi: 10.5336/medsci.2009-15796
TR
1587
İndirekt Hiperbilirubinemisi Olan Yenidoğanlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Yüksek Bilirubin Düzeyleri ile T1-Ağırlıklı Görüntülerde Artmış Sinyal Yoğunluğu Arasında İlişki Var mı?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1587-94
doi: 10.5336/medsci.2009-14129
EN
1595
Hemodiyaliz ve Sürekli Ayakta Periton Diyalizi Tedavisi Uygulanan Hastalarda Sağlığa-İlişkin Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1595-602
doi: 10.5336/medsci.2009-13009
EN
1603
Bell Paralizisinin Prognozunun Belirlenmesinde Elektronörografi ve Akustik Refleks Testlerinin Önemi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1603-10
doi: 10.5336/medsci.2009-13573
EN
1611
A Novel Scoring System for Pediatric Intensive Care Unit Patients: Modified APACHE II and Comparison with Other Scoring Systems
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1611-21
doi: 10.5336/medsci.2009-15847
TR
1622
Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç ve Zehir Bilgi Merkezi 2 7 Yılı Verilerinin Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1622-30
doi: 10.5336/medsci.2009-13796
EN
1631
Brucellosis Seroprevalance and Risk Factors in the Population Older Than Fifteen Years in Hatay, Turkey
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1631-8
doi: 10.5336/medsci.2009-13960
TR
1639
Assessment of the Validity and Reliability of the Turkish Adaptation of the Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F)
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1639-46
doi: 10.5336/medsci.2009-15368
TR
1647
An Alarming Increase in Blood Triglyceride Levels for Community Health Reflects Protective Protein Defects
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1647-54
doi: 10.5336/medsci.2009-15064
TR
1655
The Evaluation of Communicable Disease Data in the New Surveillance System According to Development Level of the Region
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1655-64
doi: 10.5336/medsci.2009-14467
TR
1665
Beş Sağkalım Modelinin Karşılaştırılması: Ege Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezinden Elde Edilen Meme Kanseri Kayıtlarına Ait Veriler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1665-74
doi: 10.5336/medsci.2009-16200
EN
1675
Retrospective Evaluation of Two Hundred and Four Bacterial Meningitis Cases
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1675-82
doi: 10.5336/medsci.2008-10238
TR
1683
Our Experience on Therapeutic Plasmapheresis Performed for A Variety of Clinical Indications in Our Intensive Care Unit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1683-9
doi: 10.5336/medsci.2009-13178
TR
.: REVIEW
1690
The Role of Micro-RNAs in Cancer: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1690-700
doi: 10.5336/medsci.2009-16342
TR
.: SHORT COMMUNICATION
Determination of SHV-2, SHV-5, SHV-12 and CTX-M-3 Extended-Spectrum Beta-Lactamases in Clinical Enterobacteriaceae Isolates: Scientific Letter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1701-6
doi: 10.5336/medsci.2009-15118
TR
.: CASE REPORTS
1707
Çok Nadir Rastlanan Bir Olgu: Krukenberg Tümör Rüptürü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1707-11
doi: 10.5336/medsci.2008-9716
EN
1712
Kan Değişimi Sonrası Geçici Pulmoner Perfüzyon Bozukluğu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1712-5
doi: 10.5336/medsci.2008-10272
EN
1716
Akut Epiploik Apandisit: İki Olgunun Doku Harmonik Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1716-9
doi: 10.5336/medsci.2008-10100
EN
1720
Ayak Parmağında Fibro-Osseöz Psödotümör
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1720-3
doi: 10.5336/medsci.2008-10290
EN
1724
Cystic Echinococcosis: Family Infection: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1724-6
doi: 10.5336/medsci.2008-10344
TR
1727
A Rare Plasma Cell Dyscrasias: IgM Myeloma: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1727-31
doi: 10.5336/medsci.2008-9623
TR
1732
Artmış Serum CA 19-9 ve CA 125 Düzeylerinin Eşlik Ettiği Uterus-Benzeri Ovaryan Kitle: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1732-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9263
EN
1737
İntraosseoz Lipomlar: Üç Olgunun Düz Radyografi ve Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1737-41
doi: 10.5336/medsci.2008-9670
EN
1742
Bir Erişkinde Östaki Tüpünün Konjenital Hairy Polibi: Nadir Bir OlguBir Erişkinde Östaki Tüpünün Konjenital Hairy Polibi: Nadir Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1742-4
doi: 10.5336/medsci.2008-9647
EN
1745
Primary Signet Ring Cell Carcinoma of Prostate (A Case Report)
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1745-9
doi: 10.5336/medsci.2008-10129
TR
1750
3-Boyutlu Modelleme Tekniği Kullanarak Ayak Başparmağı Protezi Yapımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1750-5
doi: 10.5336/medsci.2008-9248
EN
1756
Prostat Kanserinde Paraneoplastik Kolestaz: Bir Olgu ve Literatür Taraması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1756-9
doi: 10.5336/medsci.2008-10266
EN
1760
Endoskopik Ultrasonografik İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Mediastinal Lenf Nodundan Mide Kanseri Tanısı Konulan Bir Kronik Öksürük Vakası
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1760-3
doi: 10.5336/medsci.2008-9178
EN
1764
Türkiye'de Ağır Astımlı Çocuk Olguda Omalizumab ile İlk Deneyim
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1764-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13351
EN
1768
Yenidoğanda Adrenal Hemorajinin Nadir Görülen Bir Prezentasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1768-71
doi: 10.5336/medsci.2009-16281
EN
.: SHORT COMMUNICATION
Pankreatik Kitleler: Hepsi Adenokarsinom Değildir
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1772-6
doi: 10.5336/medsci.2009-15805
EN
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1777-8
doi: 10.5336/medsci.2009-15554
TR

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 140
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com