Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2010 - Cilt 30 Sayı 1

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1
Şehir ve Kırsal Kesimde Yaşayan İlkokul Çocuklarının Cinsiyete ve Yaşa Göre Fizik Kondüsyon Düzeylerinin Belirlenmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):1-7
doi: 10.5336/medsci.2008-7426
EN
Tam Metin
8
Stresli Bir Deneyim Olan Üniversite Sınavına Girecek Lise Öğrencilerinde Uyku Problemlerinin Sıklığı ve Risk Faktörleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):8-16
doi: 10.5336/medsci.2008-8590
EN
Tam Metin
17
Medical Students Visits to a Nursing Home: What Does it Add to Quality of Life?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):17-23
doi: 10.5336/medsci.2008-8634
TR
Tam Metin
24
Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Eastern Black Sea Region: Characteristics of the Disease and the Frequency of Influenza-Pneumococcal Vaccination
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):24-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8763
TR
Tam Metin
30
The Effects of Perforation on Surgical Treatment and Morbidity in Pulmonary Hydatid Cysts
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):30-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8766
TR
Tam Metin
37
Radyo-Kemoterapiyle Tedavi Edilen Nazofarinks Karsinomlu Hastalarda Geç Toksisiteyi Belirleyen Etkenler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):37-47
doi: 10.5336/medsci.2008-8601
EN
Tam Metin
48
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin İnfluenza Aşısı Olma Oranları ve Aşı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):48-53
doi: 10.5336/medsci.2008-8117
EN
Tam Metin
54
Our Experience of Gastric Pull Up Technique in Hypopharyngeal Tumors Invading Cervical Esophagus
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):54-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8787
TR
Tam Metin
59
Gram-Pozitif Patojenler Üzerine Linezolidin, Vankomisin, Teikoplanin, Fusidik Asit ve Siprofloksasin ile Kombinasyonlarının In Vitro Aktivitesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):59-64
doi: 10.5336/medsci.2008-8693
EN
Tam Metin
65
Türkiye'nin Güney Doğusunda, Batman'daki İntihar Vakalarının Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):65-72
doi: 10.5336/medsci.2008-8715
EN
Tam Metin
73
Yaşlanmayla Geç Başlayan Hipogonadizm Oluşuyor mu? IIEF, Ams-Q ve Biyokimyasal Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):73-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8939
EN
Tam Metin
79
Over Kanseri Risk Faktörleri: Hastaneye Dayalı Vaka-Kontrol Çalışması Sonuçları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):79-87
doi: 10.5336/medsci.2008-8288
EN
Tam Metin
88
Kayseri İlinde Genel Popülasyonda Algılanan Sağlığın Belirleyicileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):88-96
doi: 10.5336/medsci.2008-8657
EN
Tam Metin
97
Ege Bölgesindeki Ayak Problemlerinin Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):97-106
doi: 10.5336/medsci.2008-8513
EN
Tam Metin
107
Organochlorine Pesticide Level in Breast Milk
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):107-14
doi: 10.5336/medsci.2008-8829
TR
Tam Metin
115
Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Tiroitteki Tc-99m Tetrofosmin Tutulumu ve Atılımındaki Değişiklikler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):115-22
doi: 10.5336/medsci.2008-8658
EN
Tam Metin
123
Farklı Şiddetteki Direnç Egzersiz Programlarının Postmenopozal Kadınların Kemik Turn-Over Markerleri, Osteoprotegerin ve Nükleer Faktör Kappa Β Reseptör Aktivatör Ligandı Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):123-34
doi: 10.5336/medsci.2008-8721
EN
Tam Metin
135
Düşük Enerji Seviyeli Laser Tedavisi Yara İyileşmesinde Kesikli Ultrason Tedavisinden Daha Etkindir: Karşılaştırmalı Deneysel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):135-43
doi: 10.5336/medsci.2008-8851
EN
Tam Metin
144
Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonit İçin Risk Faktörleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):144-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8638
EN
Tam Metin
150
Afyon İlinde Uykuda Solunum Bozukluğu Semptom Prevalansı ve Bu Semptomların Eşlik Eden Hastalıklarla İlişkisi: Toplum Temelli Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):150-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8694
EN
Tam Metin
157
Hışıltılı Çocuklarda Lökotrien E4 ve Endotelin-1 Düzeyleri, Tedaviye Yanıt, Gastroösefageal Reflü ve Süt Çocuğu Astımı Gelişmesi ile Potansiyel İlişkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):157-63
doi: 10.5336/medsci.2008-8889
EN
Tam Metin
164
Dinamik Germe Egzersizinin Zirve ve Eklem Hareket Açıklığının Uç Açılarındaki Fonksiyonel Hamstring/Quadriceps Kuvvet Oranları Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):164-73
doi: 10.5336/medsci.2008-8752
EN
Tam Metin
174
Ayaktan İzlenen Gastroenteritli Hastalarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs Antijenlerinin Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):174-9
doi: 10.5336/medsci.2008-9735
EN
Tam Metin
180
The Level of Tuberculosis Knowledge and Risk Perception Among Soldiers with Tuberculosis and Impact of Education on This Process
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):180-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8741
TR
Tam Metin
187
Sleep-Wake Cycle Rhythm of the Seizures and Correlation with Clinic and Neuroimaging Findings
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):187-93
doi: 10.5336/medsci.2008-8577
TR
Tam Metin
194
Larengeal Verrüköz Karsinomlarda HPV Enfeksiyonu ve P53 Ekspresyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):194-200
doi: 10.5336/medsci.2008-8340
EN
Tam Metin
201
Lumbal Disk Hernileri İçin Nukleoplasti ve Otomatik Perkütan Lumbal Diskektominin Ağrı ve İşgöremezlik Skorları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):201-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9523
EN
Tam Metin
207
Görme Engelli Bireylerde 15D Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Anketi Türkçe Formunun Geçerlik, Güvenirlik ve Kabul Edilirliğinin Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):207-12
doi: 10.5336/medsci.2008-8313
EN
Tam Metin
213
Compliance of Rheumatoid Arthritis Patients with Resting Hand Splint
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):213-7
doi: 10.5336/medsci.2008-8516
TR
Tam Metin
218
Community Acquired Meningitis/Meningoencephalitis: Retrospective Evaluation of Five Years
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):218-26
doi: 10.5336/medsci.2008-8623
TR
Tam Metin
227
Effect of Multi-Purpose Activity Training on Cognitive Functions in the Elderly Living at Home And in a Resthouse
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):227-32
doi: 10.5336/medsci.2008-8549
TR
Tam Metin
233
Allerjik Konjonktivitli Hastalarda Serum ve Gözyaşı Leptin Düzeyleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):233-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8762
EN
Tam Metin
239
Mitomisinin Mikrovasküler Anastomoza Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):239-42
doi: 10.5336/medsci.2008-8142
EN
Tam Metin
243
Hemodinamik Olarak Önemli Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda "B Tipi Natriüretik Peptid"in Tanısal Önemi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):243-50
doi: 10.5336/medsci.2008-6675
EN
Tam Metin
251
Gebelerde Servikal Mukusun Antimikrobiyal Etkilerini ve Gebelik Seyri ile Olan İlişkisini Araştırmak
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):251-5
doi: 10.5336/medsci.2008-8613
EN
Tam Metin
256
Kordon Kanı CD34+ Hücrelerinin Zenginleştirilmesi İçin Kısa Süreli Kültürlerde Erken ve Geç Etkili Büyüme Faktörlerinin Kombinasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):256-62
doi: 10.5336/medsci.2008-8861
EN
Tam Metin
263
In vivo Measurement of Bladder and Rectum Doses of High-Dose-Rate Brachytherapy in Gynaecologic Tumors and Their Comparison with the Computer Calculations
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):263-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8200
TR
Tam Metin
270
Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Çocuklar ve Ailelerini Hastalıkları ve Tedavileri Hakkında Bilgilendirmenin Yaşam Kalitesine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):270-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8210
EN
Tam Metin
280
The Efficacy of Conventional X-Ray Imaging Radiodensity to Determinate Shock Wave Lithotripsy-Resistant Urinary Tract Stones
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):280-5
doi: 10.5336/medsci.2008-8869
TR
Tam Metin
.: DERLEME
286
İdiopatik Granülomatöz Mastitin Radyolojik Bulguları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):286-92
doi: 10.5336/medsci.2009-13971
EN
Tam Metin
293
Primer Retina Dekolmanı Onarımı: Gelişimin Derlemesi ve Günümüzde Kullanılmakta Olan Tekniklerin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):293-302
doi: 10.5336/medsci.2009-14828
EN
Tam Metin
303
Evidence Based Data for Management of Lateral Epicondylitis: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):303-11
doi: 10.5336/medsci.2009-12604
TR
Tam Metin
312
Molecular Mechanisms of Salmonella Pathogenicity: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):312-22
doi: 10.5336/medsci.2009-13658
TR
Tam Metin
323
Vascular Calcification in Chronic Renal Failure and Calcification Inhibitors: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):323-32
doi: 10.5336/medsci.2009-13602
TR
Tam Metin
.: BİLİMSEL MEKTUP
333
Focal Intestinal Perforation and Necrotizing Enterocolitis Differential Diagnosis and Treatment of Peritoneal Drainage: Scientific Letter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):333-8
doi: 10.5336/medsci.2009-12637
TR
Tam Metin
339
Scream (Is it Necessary to Disclose of Obtained Data from Child Abuse Researchs, Why?): Scientific Letter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):339-42
doi: 10.5336/medsci.2009-13656
TR
Tam Metin
.: OLGU SUNUMU
343
Chronic (Interictal) Psychosis and Phenomenon of Forced Normalization: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):343-7
doi: 10.5336/medsci.2008-7607
TR
Tam Metin
348
Dental Klempin Kırılan Parçasının Aspire Edilmesi: Sıradışı Bir Vaka Raporu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):348-51
doi: 10.5336/medsci.2008-8988
EN
Tam Metin
352
POEMS Sendromunun İki İlginç Belirtisinin Birlikte Görüldüğü Bir Olgu Sunumu: Guillain-Barré Sendromu ve Refrakter Assit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):352-5
doi: 10.5336/medsci.2008-8193
EN
Tam Metin
356
A Case with Resistant Scleromyxedema Responding to IVIG Treatment
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):356-60
doi: 10.5336/medsci.2008-8769
TR
Tam Metin
361
Multipl Gastrointestinal Stromal Tümör ve Diğer Nadir Tümörler ile Birlikteliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):361-7
doi: 10.5336/medsci.2008-7908
EN
Tam Metin
368
A Case of Langerhans Cell Histiocytosis with Central Diabetes Insipidus, Hypopituitarism and Pulmonary Involvement
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):368-74
doi: 10.5336/medsci.2008-8695
TR
Tam Metin
375
Difteri Tetanoz Boğmaca Aşısı Sonrası Bilateral Brakiyal Nörit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):375-9
doi: 10.5336/medsci.2008-7097
EN
Tam Metin
380
Optik Disk Melanositomlu İki Farklı Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):380-3
doi: 10.5336/medsci.2008-7760
EN
Tam Metin
384
Aşılama Sonrası Çok Ender Görülen Bir Komplikasyon: Nekrotizan Fasiit ve Miyonekroz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):384-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8341
EN
Tam Metin
387
Nörosensoryal İşitme Kaybı ve Anodonti Bulguları Olan Bir Olgu: Otodental Sendromun Bir Varyantı mı?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):387-91
doi: 10.5336/medsci.2008-7609
EN
Tam Metin
392
Otoimmün Hepatitli Bir Olguda Yanlış-Negatif Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein-Kolesterol
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):392-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8234
EN
Tam Metin
399
The First Use of the Impella Microaxial VAD® Ventricular Assist Device in Our Country for Coronary Artery Bypass Surgery in the Beating Heart: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):399-403
doi: 10.5336/medsci.2009-14391
TR
Tam Metin
404
Lansoprazol'e Karşı Gelişen Anaflaktik Reaksiyon
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):404-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7807
EN
Tam Metin
406
Biceps Brachii Kası İçinde Primer Kist Hidatik
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):406-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8568
EN
Tam Metin
410
Süperior Mezenterik Arterin Sol Parakolik Dalının Rüptüre Anevrizması: Nadir Görülen Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):410-2
doi: 10.5336/medsci.2007-4067
EN
Tam Metin
413
Diferansiye Tiroid Kanserinin Servikal Metastazına Radyoterapi Uygulamasına Sekonder Gelişen Klavikula ve Skapula Osteosarkomu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):413-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7654
EN
Tam Metin
416
Fibrous Dysplasia of the Sphenoid Bone: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):416-20
doi: 10.5336/medsci.2008-8973
TR
Tam Metin
421
Nasofarinks ve Boyunda Lokalize Amiloidoz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):421-4
doi: 10.5336/medsci.2008-6534
EN
Tam Metin
425
Neisseria subflava'nın Neden Olduğu Nozokomiyal Pnömoni
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):425-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8819
EN
Tam Metin
430
Testiküler Plazmasitoma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):430-4
doi: 10.5336/medsci.2008-8373
EN
Tam Metin
.: AYIRICI TANI
435
Mezotelyomaya Benzer Diffüz Plevral Yayılımla Seyreden Timoma ve Alopecia Areata Birlikteliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):435-8
doi: 10.5336/medsci.2009-13363
EN
Tam Metin
439
An Uncommon Case of Necrotizing Soft Tissue Infection Caused By Pasteurella Multocida
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):439-42
doi: 10.5336/medsci.2009-13320
TR
Tam Metin
.: ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
443
Bir Atipik Hepatik Kitle: Isı ile Denatüre Edilmiş Kırmızı Kan Hücre Sintigrafisi ile Tanı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):443-5
doi: 10.5336/medsci.2009-13988
EN
Tam Metin
.: TANINIZ NEDİR?
446
TANINIZ NEDİR?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):446-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13457
EN
Tam Metin
.: EDİTÖRE MEKTUP
448
Kronik Ürtiker Otoimmün Bir Hastalık mıdır?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):448-50
doi: 10.5336/medsci.2009-13044
EN
Tam Metin

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014