Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010 - Volume 30 Issue 1

.: ORIGINAL RESEARCH
1
Şehir ve Kırsal Kesimde Yaşayan İlkokul Çocuklarının Cinsiyete ve Yaşa Göre Fizik Kondüsyon Düzeylerinin Belirlenmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):1-7
doi: 10.5336/medsci.2008-7426
EN
Full Text
8
Stresli Bir Deneyim Olan Üniversite Sınavına Girecek Lise Öğrencilerinde Uyku Problemlerinin Sıklığı ve Risk Faktörleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):8-16
doi: 10.5336/medsci.2008-8590
EN
Full Text
17
Medical Students Visits to a Nursing Home: What Does it Add to Quality of Life?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):17-23
doi: 10.5336/medsci.2008-8634
TR
Full Text
24
Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Eastern Black Sea Region: Characteristics of the Disease and the Frequency of Influenza-Pneumococcal Vaccination
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):24-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8763
TR
Full Text
30
The Effects of Perforation on Surgical Treatment and Morbidity in Pulmonary Hydatid Cysts
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):30-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8766
TR
Full Text
37
Radyo-Kemoterapiyle Tedavi Edilen Nazofarinks Karsinomlu Hastalarda Geç Toksisiteyi Belirleyen Etkenler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):37-47
doi: 10.5336/medsci.2008-8601
EN
Full Text
48
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin İnfluenza Aşısı Olma Oranları ve Aşı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):48-53
doi: 10.5336/medsci.2008-8117
EN
Full Text
54
Our Experience of Gastric Pull Up Technique in Hypopharyngeal Tumors Invading Cervical Esophagus
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):54-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8787
TR
Full Text
59
Gram-Pozitif Patojenler Üzerine Linezolidin, Vankomisin, Teikoplanin, Fusidik Asit ve Siprofloksasin ile Kombinasyonlarının In Vitro Aktivitesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):59-64
doi: 10.5336/medsci.2008-8693
EN
Full Text
65
Türkiye'nin Güney Doğusunda, Batman'daki İntihar Vakalarının Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):65-72
doi: 10.5336/medsci.2008-8715
EN
Full Text
73
Yaşlanmayla Geç Başlayan Hipogonadizm Oluşuyor mu? IIEF, Ams-Q ve Biyokimyasal Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):73-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8939
EN
Full Text
79
Over Kanseri Risk Faktörleri: Hastaneye Dayalı Vaka-Kontrol Çalışması Sonuçları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):79-87
doi: 10.5336/medsci.2008-8288
EN
Full Text
88
Kayseri İlinde Genel Popülasyonda Algılanan Sağlığın Belirleyicileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):88-96
doi: 10.5336/medsci.2008-8657
EN
Full Text
97
Ege Bölgesindeki Ayak Problemlerinin Özellikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):97-106
doi: 10.5336/medsci.2008-8513
EN
Full Text
107
Organochlorine Pesticide Level in Breast Milk
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):107-14
doi: 10.5336/medsci.2008-8829
TR
Full Text
115
Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Tiroitteki Tc-99m Tetrofosmin Tutulumu ve Atılımındaki Değişiklikler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):115-22
doi: 10.5336/medsci.2008-8658
EN
Full Text
123
Farklı Şiddetteki Direnç Egzersiz Programlarının Postmenopozal Kadınların Kemik Turn-Over Markerleri, Osteoprotegerin ve Nükleer Faktör Kappa Β Reseptör Aktivatör Ligandı Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):123-34
doi: 10.5336/medsci.2008-8721
EN
Full Text
135
Düşük Enerji Seviyeli Laser Tedavisi Yara İyileşmesinde Kesikli Ultrason Tedavisinden Daha Etkindir: Karşılaştırmalı Deneysel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):135-43
doi: 10.5336/medsci.2008-8851
EN
Full Text
144
Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonit İçin Risk Faktörleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):144-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8638
EN
Full Text
150
Afyon İlinde Uykuda Solunum Bozukluğu Semptom Prevalansı ve Bu Semptomların Eşlik Eden Hastalıklarla İlişkisi: Toplum Temelli Çalışma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):150-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8694
EN
Full Text
157
Hışıltılı Çocuklarda Lökotrien E4 ve Endotelin-1 Düzeyleri, Tedaviye Yanıt, Gastroösefageal Reflü ve Süt Çocuğu Astımı Gelişmesi ile Potansiyel İlişkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):157-63
doi: 10.5336/medsci.2008-8889
EN
Full Text
164
Dinamik Germe Egzersizinin Zirve ve Eklem Hareket Açıklığının Uç Açılarındaki Fonksiyonel Hamstring/Quadriceps Kuvvet Oranları Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):164-73
doi: 10.5336/medsci.2008-8752
EN
Full Text
174
Ayaktan İzlenen Gastroenteritli Hastalarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs Antijenlerinin Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):174-9
doi: 10.5336/medsci.2008-9735
EN
Full Text
180
The Level of Tuberculosis Knowledge and Risk Perception Among Soldiers with Tuberculosis and Impact of Education on This Process
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):180-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8741
TR
Full Text
187
Sleep-Wake Cycle Rhythm of the Seizures and Correlation with Clinic and Neuroimaging Findings
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):187-93
doi: 10.5336/medsci.2008-8577
TR
Full Text
194
Larengeal Verrüköz Karsinomlarda HPV Enfeksiyonu ve P53 Ekspresyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):194-200
doi: 10.5336/medsci.2008-8340
EN
Full Text
201
Lumbal Disk Hernileri İçin Nukleoplasti ve Otomatik Perkütan Lumbal Diskektominin Ağrı ve İşgöremezlik Skorları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):201-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9523
EN
Full Text
207
Görme Engelli Bireylerde 15D Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Anketi Türkçe Formunun Geçerlik, Güvenirlik ve Kabul Edilirliğinin Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):207-12
doi: 10.5336/medsci.2008-8313
EN
Full Text
213
Compliance of Rheumatoid Arthritis Patients with Resting Hand Splint
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):213-7
doi: 10.5336/medsci.2008-8516
TR
Full Text
218
Community Acquired Meningitis/Meningoencephalitis: Retrospective Evaluation of Five Years
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):218-26
doi: 10.5336/medsci.2008-8623
TR
Full Text
227
Effect of Multi-Purpose Activity Training on Cognitive Functions in the Elderly Living at Home And in a Resthouse
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):227-32
doi: 10.5336/medsci.2008-8549
TR
Full Text
233
Allerjik Konjonktivitli Hastalarda Serum ve Gözyaşı Leptin Düzeyleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):233-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8762
EN
Full Text
239
Mitomisinin Mikrovasküler Anastomoza Etkileri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):239-42
doi: 10.5336/medsci.2008-8142
EN
Full Text
243
Hemodinamik Olarak Önemli Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda "B Tipi Natriüretik Peptid"in Tanısal Önemi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):243-50
doi: 10.5336/medsci.2008-6675
EN
Full Text
251
Gebelerde Servikal Mukusun Antimikrobiyal Etkilerini ve Gebelik Seyri ile Olan İlişkisini Araştırmak
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):251-5
doi: 10.5336/medsci.2008-8613
EN
Full Text
256
Kordon Kanı CD34+ Hücrelerinin Zenginleştirilmesi İçin Kısa Süreli Kültürlerde Erken ve Geç Etkili Büyüme Faktörlerinin Kombinasyonu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):256-62
doi: 10.5336/medsci.2008-8861
EN
Full Text
263
In vivo Measurement of Bladder and Rectum Doses of High-Dose-Rate Brachytherapy in Gynaecologic Tumors and Their Comparison with the Computer Calculations
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):263-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8200
TR
Full Text
270
Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Çocuklar ve Ailelerini Hastalıkları ve Tedavileri Hakkında Bilgilendirmenin Yaşam Kalitesine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):270-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8210
EN
Full Text
280
The Efficacy of Conventional X-Ray Imaging Radiodensity to Determinate Shock Wave Lithotripsy-Resistant Urinary Tract Stones
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):280-5
doi: 10.5336/medsci.2008-8869
TR
Full Text
.: REVIEW
286
İdiopatik Granülomatöz Mastitin Radyolojik Bulguları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):286-92
doi: 10.5336/medsci.2009-13971
EN
Full Text
293
Primer Retina Dekolmanı Onarımı: Gelişimin Derlemesi ve Günümüzde Kullanılmakta Olan Tekniklerin Karşılaştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):293-302
doi: 10.5336/medsci.2009-14828
EN
Full Text
303
Evidence Based Data for Management of Lateral Epicondylitis: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):303-11
doi: 10.5336/medsci.2009-12604
TR
Full Text
312
Molecular Mechanisms of Salmonella Pathogenicity: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):312-22
doi: 10.5336/medsci.2009-13658
TR
Full Text
323
Vascular Calcification in Chronic Renal Failure and Calcification Inhibitors: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):323-32
doi: 10.5336/medsci.2009-13602
TR
Full Text
.: SCIENTIFIC LETTER
333
Focal Intestinal Perforation and Necrotizing Enterocolitis Differential Diagnosis and Treatment of Peritoneal Drainage: Scientific Letter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):333-8
doi: 10.5336/medsci.2009-12637
TR
Full Text
339
Scream (Is it Necessary to Disclose of Obtained Data from Child Abuse Researchs, Why?): Scientific Letter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):339-42
doi: 10.5336/medsci.2009-13656
TR
Full Text
.: CASE REPORTS
343
Chronic (Interictal) Psychosis and Phenomenon of Forced Normalization: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):343-7
doi: 10.5336/medsci.2008-7607
TR
Full Text
348
Dental Klempin Kırılan Parçasının Aspire Edilmesi: Sıradışı Bir Vaka Raporu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):348-51
doi: 10.5336/medsci.2008-8988
EN
Full Text
352
POEMS Sendromunun İki İlginç Belirtisinin Birlikte Görüldüğü Bir Olgu Sunumu: Guillain-Barré Sendromu ve Refrakter Assit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):352-5
doi: 10.5336/medsci.2008-8193
EN
Full Text
356
A Case with Resistant Scleromyxedema Responding to IVIG Treatment
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):356-60
doi: 10.5336/medsci.2008-8769
TR
Full Text
361
Multipl Gastrointestinal Stromal Tümör ve Diğer Nadir Tümörler ile Birlikteliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):361-7
doi: 10.5336/medsci.2008-7908
EN
Full Text
368
A Case of Langerhans Cell Histiocytosis with Central Diabetes Insipidus, Hypopituitarism and Pulmonary Involvement
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):368-74
doi: 10.5336/medsci.2008-8695
TR
Full Text
375
Difteri Tetanoz Boğmaca Aşısı Sonrası Bilateral Brakiyal Nörit
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):375-9
doi: 10.5336/medsci.2008-7097
EN
Full Text
380
Optik Disk Melanositomlu İki Farklı Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):380-3
doi: 10.5336/medsci.2008-7760
EN
Full Text
384
Aşılama Sonrası Çok Ender Görülen Bir Komplikasyon: Nekrotizan Fasiit ve Miyonekroz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):384-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8341
EN
Full Text
387
Nörosensoryal İşitme Kaybı ve Anodonti Bulguları Olan Bir Olgu: Otodental Sendromun Bir Varyantı mı?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):387-91
doi: 10.5336/medsci.2008-7609
EN
Full Text
392
Otoimmün Hepatitli Bir Olguda Yanlış-Negatif Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein-Kolesterol
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):392-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8234
EN
Full Text
399
The First Use of the Impella Microaxial VAD® Ventricular Assist Device in Our Country for Coronary Artery Bypass Surgery in the Beating Heart: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):399-403
doi: 10.5336/medsci.2009-14391
TR
Full Text
404
Lansoprazol'e Karşı Gelişen Anaflaktik Reaksiyon
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):404-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7807
EN
Full Text
406
Biceps Brachii Kası İçinde Primer Kist Hidatik
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):406-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8568
EN
Full Text
410
Süperior Mezenterik Arterin Sol Parakolik Dalının Rüptüre Anevrizması: Nadir Görülen Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):410-2
doi: 10.5336/medsci.2007-4067
EN
Full Text
413
Diferansiye Tiroid Kanserinin Servikal Metastazına Radyoterapi Uygulamasına Sekonder Gelişen Klavikula ve Skapula Osteosarkomu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):413-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7654
EN
Full Text
416
Fibrous Dysplasia of the Sphenoid Bone: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):416-20
doi: 10.5336/medsci.2008-8973
TR
Full Text
421
Nasofarinks ve Boyunda Lokalize Amiloidoz
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):421-4
doi: 10.5336/medsci.2008-6534
EN
Full Text
425
Neisseria subflava'nın Neden Olduğu Nozokomiyal Pnömoni
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):425-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8819
EN
Full Text
430
Testiküler Plazmasitoma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):430-4
doi: 10.5336/medsci.2008-8373
EN
Full Text
.: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
435
Mezotelyomaya Benzer Diffüz Plevral Yayılımla Seyreden Timoma ve Alopecia Areata Birlikteliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):435-8
doi: 10.5336/medsci.2009-13363
EN
Full Text
439
An Uncommon Case of Necrotizing Soft Tissue Infection Caused By Pasteurella Multocida
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):439-42
doi: 10.5336/medsci.2009-13320
TR
Full Text
.: ORIGINAL IMAGE
443
Bir Atipik Hepatik Kitle: Isı ile Denatüre Edilmiş Kırmızı Kan Hücre Sintigrafisi ile Tanı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):443-5
doi: 10.5336/medsci.2009-13988
EN
Full Text
.: WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
446
TANINIZ NEDİR?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):446-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13457
EN
Full Text
.: LETTER TO THE EDITOR
448
Kronik Ürtiker Otoimmün Bir Hastalık mıdır?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(1):448-50
doi: 10.5336/medsci.2009-13044
EN
Full Text

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com